การแก้ไข: ผิดพลาด "ไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้องใกล้" เมื่อคุณใช้คอลัมน์ชนิด "datetimeoffset" เป็นคอลัมน์แบ่งพาร์ติชันใน SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2791626 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 แก้ไขนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • ตาราง partitioned ที่ใช้คอลัมน์ชนิดdatetimeoffsetเป็นคอลัมน์แบ่งพาร์ติชันใน Microsoft SQL Server 2008 R2 คุณได้
  • คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่เมื่อต้องการสร้างสิ่งพิมพ์ snapshot ของตาราง partitioned ใน SQL Server จัดการ Studio (SSMS)
ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในสคริปต์ที่ใช้ในการสร้างงานพิมพ์ snapshot อย่างใดอย่างหนึ่ง สคริปต์ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยใช้ตัวช่วยสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่
ข่าวสารเกี่ยวกับ 102 ระดับ 15 สถานะ 1 บรรทัด 3
ไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้องใกล้ ''

หมายเหตุ สำหรับสถานการณ์อย่างรายละเอียดที่จะเกิดปัญหานี้ โปรดดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

อัพเดต 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 5 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP 2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2797460 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds ออกการแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 SP 2 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำออกใช้การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สมมติว่า คุณสร้างพาร์ติชันฟังก์ชันใน SQL Server 2008 R2 และชนิดข้อมูลของ input_parameter_type เป็นdatetimeoffset จากนั้น คุณใช้ฟังก์ชันการพาร์ติชันสคริปต์เป็นใน SSMS ในสถานการณ์นี้ เกิดปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" จะเสนอค่าช่วงวันแบบอักษรที่สร้างขึ้น โดย SSMS นอกจากนี้ราคาอัญประกาศเดี่ยว

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างพาร์ติชันฟังก์ชัน:
CREATE PARTITION FUNCTION PF_TEST (datetimeoffset(7)) as range right for values('20100101', '20100201', '20100301')
จากนั้น คุณคลิกขวาที่พาร์ติชันฟังก์ชันในตัว วัตถุ Explorerเลือก ฟังก์ชันการพาร์ติชันสคริปต์เป็นเลือก สร้างเมื่อต้องการจากนั้น เลือก หน้าต่างตัวแก้ไขแบบสอบถามใหม่ ใน SSMS คุณเห็นสคริปต์ที่สร้างขึ้นดังต่อไปนี้:
ฟังก์ชันพาร์ติชันสร้าง [PF_TEST] (datetimeoffset(7)) AS ช่วงขวาสำหรับค่า (1/1/2010 12:00:00 AM + 00:00, 2/1/2010 12:00:00 AM + 00:00:00, 3/1/2010 12:00:00 AM + 00:00:00)

ถ้าคุณพยายามเรียกใช้สคริปต์ที่สร้างขึ้น จากนั้นคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข่าวสารเกี่ยวกับ 102 ระดับ 15 สถานะ 1 บรรทัด 3
ไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้องใกล้ '12'

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2791626 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2791626 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2791626

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com