คำอธิบายของคุณลักษณะใหม่ใน 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ SQL Server 2008 R2 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2792921 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 เป็นหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับการก่อนหน้า SQL Server 2012 Service Pack 1 แก้ไขการนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายคุณลักษณะใหม่ ๆ หลายคุณลักษณะที่ถูกเพิ่มในการปรับปรุงสะสมสำหรับ Microsoft SQL Server 2012 และ Microsoft SQL Server 2008 R2

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานที่มีเพิ่มการปรับปรุงนี้

ลักษณะการทำงาน 1: การสำรองและการคืนค่าจาก SQL Server เพื่อจัดเก็บ Blob Azure ของ Microsoft
ขยายบนตัวเลือกเก็บข้อมูลสำรองปัจจุบัน สำรองข้อมูล SQL Server ท้องถิ่นสามารถเดี๋ยวนี้เก็บในที่จัดเก็บใน Microsoft Azure Blob ในรุ่นนี้ สำเนาสำรองไปยังที่เก็บ Microsoft Azure Blob ได้รับการสนับสนุน โดยใช้คำสั่งกลุ่ม SQL Server จัดการวัตถุ (SMO) การปรับปรุงนี้สามารถใช้การสำรองฐานข้อมูล SQL Server บนอินสแตนซ์ในสถานที่ หรืออินสแตนซ์ของ SQL Server ที่กำลังทำงานในสภาพแวดล้อมเป็นโฮสต์ เช่น Microsoft Azure เครื่องเสมือน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู SQL Server สำรองและการคืนค่า ด้วย Microsoft Azure บริการที่เก็บ Blob.

คุณลักษณะ 2:เมxpanding ได้รับการสนับสนุนคุณลักษณะของ Sysprep เซิร์ฟเวอร์ SQL จะรวม Analysis Services บริการการรวม และคุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันมากที่สุดs

SQL Server รุ่นก่อนหน้าได้รับการสนับสนุนที่กำลังเตรียมของรูป โดยใช้ SQL Server Sysprep ซึ่งรูปเพื่อเตรียมคุณลักษณะที่ต้องการเปิดใช้งานแล้ว เสร็จสมบูรณ์ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม มีคุณลักษณะหลักหลายอย่างที่ไม่ถูกสนับสนุน โดย SQL Server Sysprep ขยายคุณลักษณะได้รับการสนับสนุนสำหรับ Sysprep เซิร์ฟเวอร์ SQL จะรวม บริการการวิเคราะห์ SQL Server, SQL Server รวม Services และคุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันเปิดใช้งาน Sysprep เซิร์ฟเวอร์ SQL จะใช้ในหลายสถานการณ์การจัดเตรียมของรูปกว้าง

วิธีการใช้ลักษณะการทำงานใหม่

ลักษณะการทำงาน 1: การสำรองและการคืนค่าจาก SQL Server เพื่อจัดเก็บ Blob Azure ของ Microsoft

สามารถเขียนสำเนาสำรองไปยัง Microsoft Azure Blob เก็บข้อมูล คุณต้องสร้างบัญชีจัดเก็บ Azure ของ Microsoft จากนั้นสร้างข้อมูลประจำตัว SQL Server เพื่อจัดเก็บข้อมูลการรับรองความถูกต้องบัญชีจัดเก็บ คุณสามารถใช้คำสั่งกลุ่มหรือ SMO เพื่อปัญหาการสำรอง และการคืนค่าคำสั่ง

ตัวอย่างคำสั่งกลุ่มต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการสร้างข้อมูล การทำสำเนาสำรองฐานข้อมูลทั้งหมด และคืนค่าฐานข้อมูลจากสำเนาสำรองฐานข้อมูลทั้งหมด สำหรับการฝึกปฏิบัติที่สมบูรณ์ของการสร้างบัญชีจัดเก็บ และดำเนินการคืนค่าอย่างง่าย ดู บทช่วยสอน: เริ่มต้นการใช้งานกับ SQL Server สำรองและการคืนค่าการบริการที่เก็บ Blob Microsoft Azure. คุณยังสามารถดู การสำรองข้อมูลและคืนค่าวิธีปฏิบัติที่ดี (Microsoft Azure บริการเก็บ Blob).

สร้างข้อมูลประจำตัว

ตัวอย่างต่อไปนี้สร้างข้อมูลประจำตัวที่จัดเก็บข้อมูลการรับรองความถูกต้องที่จัดเก็บ Azure ของ Microsoft:

IF NOT EXISTS
(
   SELECT * FROM sys.credentials
WHERE credential_indentity = 'mycredential')
CREATE CREDENTIAL mycredential WITH IDENTITY = 'mystorageaccount'
,SECRET = '<storage access key>';
ทำสำรองฐานข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่างต่อไปนี้สำรองฐานข้อมูล AdventureWorks2012 ไปยังบริการเก็บ Blob Azure ของ Microsoft:

BACKUP DATABASE AdventureWorks2012
TO URL = 
'https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/mycontainer/AdventureWorks2012.bak' 
WITH CREDENTIAL = 'mycredential'
,STATS = 5;
GO 
คืนค่าฐานข้อมูล

ตัวอย่างต่อไปนี้คืนค่าสำเนาสำรองฐานข้อมูลทั้งหมด:

RESTORE DATABASE AdventureWorks2012 FROM URL =
'https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/mycontainer/AdventureWorks2012.bak'
WITH CREDENTIAL = 'mycredential'
,STATS = 5;
GO

คุณลักษณะที่ 2: การขยายการสนับสนุนคุณลักษณะของ Sysprep เซิร์ฟเวอร์ SQL จะรวม Analysis Services บริการ การรวม และคุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันมากที่สุด

การใช้ฟังก์ชัน Sysprep เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่มีอยู่ใน CU2 SP1 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างแพคเกจ slipstream ที่มีแพคเกจ CU2 SP1 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 2. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งเพื่อเริ่มต้นการจัดเตรียม Sysprep เซิร์ฟเวอร์ SQL
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง SQL Server 2012 โดยใช้ SysPrep ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
การติดตั้ง SQL Server 2012 ใช้ SysPrep

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

ปัญหาถูกก่อนมีแก้ไขในการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้ของ SQL Server

ปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SQL Server 2012 SP1

เกี่ยวกับการปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
แต่ละโปรแกรมปรับปรุงสะสมใหม่สำหรับ SQL Server ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมอยู่ในการปรับปรุงที่สะสมก่อนหน้านี้ ตรวจหาการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับ SQL Server:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

8 สำหรับการปรับปรุง CumulativeSQL Server 2012

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ใน 8 ปรับปรุงสะสมครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2844205 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้าของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาใช้การแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2012

ปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2)

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 7 ปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2844090 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาใช้การแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่รายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อสำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2792921 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2792921 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2792921

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com