การปรับปรุงความเข้ากันได้จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2793210
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การปรับปรุงความเข้ากันได้มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเข้ากันได้ ใน Windows 8 และ ใน Windows Server 2012 Microsoft ออกโปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้ของ Windows เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยรวมกันเป็นประจำ การปรับปรุงความเข้ากันได้นี้ลงวันที่แบบเดือนมกราคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนา อ้างอิงถึงในส่วน "ติดโปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณตั้งการปรับปรุงนี้" และ "โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

Windows Update
การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก Windows Update.
ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows 8 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ชนิดของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข โดยการปรับปรุงความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง และเรียกใช้เกมหรือโปรแกรมประยุกต์บางอย่าง ใน Windows 8 หรือ ใน Windows Server 2012 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
 • เกม แอพลิเคชัน หรือโปรแกรมควบคุมที่ทำให้เกิดความไม่เสถียรของระบบ
 • ฟังก์ชันหลักของเกม ของแอพลิเคชัน หรือของเฟิร์มแวร์ทำงานไม่ถูกต้อง

โปรแกรมประยุกต์หรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ตารางนี้อธิบายลักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เหล่านี้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง

การปรับปรุงความเข้ากันได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างใน Windows 8 ต่อไปนี้คือ สามที่พบบ่อยที่สุด:

ฮาร์ดบล็อค

การปรับปรุงจะสร้างฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ ฮาร์ดบล็อคป้องกันไม่ให้โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่เข้ากันกับ Windows 8 ให้ทำงานบนระบบ

หมายเหตุMicrosoft ช่วยให้ Windows ทำให้ฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ก็ต่อเมื่อผู้ผลิตได้รับทราบ

ซอฟต์บล็อค

การปรับปรุงนี้จะสร้างซอฟต์บล็อคบนแอพลิเคชัน ซอฟต์บล็อคจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการทำงานหลักของแอพลิเคชันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถใช้งานบน Windows 8 หรือทำให้เกิดความไม่เสถียรกับประสบการณ์ใช้งานของแอพลิเคชัน

บล็อกโปรแกรมควบคุม

การดำเนินการนี้อาจบล็อคโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อมีโยกย้ายโปรแกรมควบคุมในระหว่างการปรับรุ่น โปรแกรมควบคุมที่กล่องขาเข้าจะถูกติดตั้ง

โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแอพลิเคชันเวอร์ชั่นลักษณะการทำงานหลังจากคุณติดตั้งการปรับปรุง
ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตของ Norton 201017.xการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Norton 36017.xการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ปลอดภัย F2011การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย F2011การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Panda แบบ Pro ที่ป้องกันไวรัสแบบดั้งเดิมของเลขปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต panda แบบแบบดั้งเดิมของเลขปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
ป้องกันส่วนรวมแบบ pandaแบบดั้งเดิมของเลขปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงของ Windows

การปรับปรุงนี้แทนโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • 2792476 การปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012: 2012 ธันวาคม
 • 2764462 การปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012: 2012 พฤศจิกายน

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows 8 และ Windows Server 2012
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง ไมล์สโตน (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.20 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMLDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม ปรากฏแยกต่างหาก ใน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012 " ส่วน แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Acres.dll6.2.9200.16440310,78420-ต.ค.-201202:25x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,619,66219-ธ.ค.-201223:11ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.2.9200.16384310,78426 2012 ก.ค.02:44x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,619,66219-ธ.ค.-201223:10ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง2,692,68619-ธ.ค.-201223:11ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง2,692,68619-ธ.ค.-201223:10ไม่เกี่ยวข้อง
Acspecfc.dll6.2.9200.16482431,61620-ธ.ค.-201200:36x 86
Acspecfc.dll6.2.9200.20587431,61620-ธ.ค.-201200:30x 86
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง218,88219-ธ.ค.-201223:11ไม่เกี่ยวข้อง
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง218,88219-ธ.ค.-201223:10ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง386,58619-ธ.ค.-201223:13ไม่เกี่ยวข้อง
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง386,58619-ธ.ค.-201223:10ไม่เกี่ยวข้อง
Acspecfc.dll6.2.9200.1648239,93620-ธ.ค.-201200:28x 64
Acspecfc.dll6.2.9200.2058739,93620-ธ.ค.-201200:19x 64
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง218,88619-ธ.ค.-201223:13ไม่เกี่ยวข้อง
Drvmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง218,88619-ธ.ค.-201223:10ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.2.9200.16440310,78420-ต.ค.-201202:25x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,619,66219-ธ.ค.-201223:11ไม่เกี่ยวข้อง
Acres.dll6.2.9200.16384310,78426 2012 ก.ค.02:44x 86
Sysmain.sdbไม่เกี่ยวข้อง4,619,66219-ธ.ค.-201223:10ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง2,692,68619-ธ.ค.-201223:11ไม่เกี่ยวข้อง
Msimain.sdbไม่เกี่ยวข้อง2,692,68619-ธ.ค.-201223:10ไม่เกี่ยวข้อง
Acspecfc.dll6.2.9200.16482431,61620-ธ.ค.-201200:36x 86
Acspecfc.dll6.2.9200.20587431,61620-ธ.ค.-201200:30x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_2900a8956fb4a560abc8482fd96c0866_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_97ce480441162458.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_2da63c65f3a8d656d4c6740a1339a1ce_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_fc667e40aebdf46f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_37d22a25c24fe769eb1d29ed83840f9e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_c8425dca9203cbd0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_454f80f82394d44274885b34878309e8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_b16fcd5276832297.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_603ceb3026801e02d487712f2ecc74a8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_9b14158c020744ea.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_8ff38a33e0dc66a32151f04c2a584ef1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_92977b64f7759de9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_9942c53f8d6cfc82834c1dc14834d726_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_2fa076de8951634e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_a1ea3e0e4f0d265406739173b6db8f7e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_53557118a3f34ac4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม725
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_08cd45f0c3b32db5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,312
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_095be42ddccc4c32.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,312
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_08ce463ac3b2470c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,558
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)01:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_095ce477dccb6589.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,558
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)01:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence-ความ-c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_08d046cec3b079ba.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,552
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)01:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_095ee50bdcc99837.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,552
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)01:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_08d347acc3adc5bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,867
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)01:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_0961e5e9dcc6e43c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,867
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)01:35
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_2e2d2f045b53c155b4473bd81544cfa5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_b95cb5015497e2ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7b9f5421245c9da91f0c98191e762e9b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_3f6571ea9c6c3127.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,098
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7ff4a977b38c0ec1497d96f62e70fc7f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_93e18ed180d2e406.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_884f7bc3f5f74de1b76cf02331ba54c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_94d522190e7d6ee8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_a7b1918bb6370ab90f8c8bbdf8f09583_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_5e2f98c839f4f389.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_aa123c27ba5504a1df876b332b9e8609_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_e2e63644c0f3f6b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม729
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e3531cec590bd72d2d0705964440c226_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_c4e3e7adf0c5f951.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e3cdb87a134f6c0427b86a6f6092ff48_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_fa3d03e43be985bd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม729
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f197cc073142afbd1b08a549ff4217c0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_829d888f53807777.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,100
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_fafb4d391f24e1bc002112f3f58b31ed_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_920bb8572ee848d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,098
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_64ebe1747c109eeb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,573
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)03:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_657a7fb19529bd68.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,573
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)02:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_64ece1be7c0fb842.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,143
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)03:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_657b7ffb9528d6bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,143
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)02:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_64eee2527c0deaf0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,567
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)03:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_657d808f9527096d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,567
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)02:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_64f1e3307c0b36f5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,869
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)03:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-aence ความ c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_6580816d95245572.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,869
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)02:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence ความ c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_6f408bc6b07160e6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,314
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence ความ c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_6fcf2a03c98a7f63.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,314
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)11:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence ความ c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_6f418c10b0707a3d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,560
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)01:19
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence-ความ-c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_6fd02a4dc98998ba.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,560
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)00:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence ความ c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_6f468d82b06bf8f0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม450
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)01:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-aence ความ c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_6fd52bbfc985176d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม450
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)00:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence-ความ-c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16484_none_08d046cec3b079ba.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,552
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)01:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-aence ความ c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20589_none_095ee50bdcc99837.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,552
วันที่ (UTC)20-ธ.ค.-2012
เวลา (UTC)01:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2793210 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2793210 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2793210

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com