Düzeltme: Bir güncelleştirme kullanılabilir SQL Server 2008 R2 veya SQL Server 2008 Yönetim veri ambarına kullandığınızda sistem veritabanlarının sorgu istatistikleri koleksiyon kümeleri dışarıda sağlayan

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 2793580 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Microsoft, Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2) düzeltmeleri karşıdan yüklenebilen bir dosya dağıtır. Düzeltmeleri birikimli olduğu için her yeni sürüm tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 ile birlikte verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Giriş

Bu makalede, bir sorgu istatistikleri koleksiyon Yönetimi veri ambarı Microsoft SQL Server 2008 R2'de veya Microsoft SQL Server 2008'de kullandığınızda sistem veritabanları dışında olanak sağlayan bir güncelleştirme açıklanır.

Daha fazla bilgi

Yönetim verileri ambar özelliği SQL Server kullandığı varsayılır. Varsayılan olarak, sistem veritabanları sorgu istatistikleri koleksiyon kümeleri içinde dahil edilir. Bu durumda, disk alanı yüksek üretilen iş ortamında Egzoz. Özellikle, sorgu metni ve planı depolamak aşağıdaki iki tablo çok büyük büyüme:
 • snapshots.notable_query_text
 • snapshots.notable_query_plan
Bu güncelleştirmeyi uyguladıktan sonra IncludeSystemDatabases ayarı aşağıdaki yapılandırma parametresi sorgu istatistikleri veri koleksiyon öğesi için kullanılabilir. IncludeSystemDatabases sistem veritabanları dahil edilip edilmeyeceğini karar vermek üzere yapılandırabilirsiniz.

<ns:QueryActivityCollector xmlns:ns="DataCollectorType">
<Databases IncludeSystemDatabases="True" />
</ns:QueryActivityCollector>
Not Varsayılan olarak, IncludeSystemDatabases değeri Trueolarak ayarlanır.

Örneğin, sistem veritabanları dışlamak için aşağıdaki Transact-SQL komut dosyaları çalıştırabilirsiniz:
USE MSDB
GO
 
DECLARE @collection_item_name NVARCHAR(128);
DECLARE @parameters xml;
DECLARE @collection_set_uid uniqueidentifier;
DECLARE @collection_set_id int;
 
DECLARE @collection_item_id int;
 
SET @collection_set_uid = N'2DC02BD6-E230-4C05-8516-4E8C0EF21F95';
 
SET @collection_item_name = 'Query Statistics - Query Activity';
 
SELECT @collection_set_id = collection_set_id
FROM syscollector_collection_sets 
WHERE collection_set_uid = @collection_set_uid;
 
 
SET @collection_item_id = NULL;
SELECT @collection_item_id = collection_item_id
FROM syscollector_collection_items_internal 
WHERE collection_set_id = @collection_set_id 
  AND (name = @collection_item_name OR name = @collection_item_name);
 
 
SELECT @parameters = convert(xml, N'<ns:QueryActivityCollector xmlns:ns="DataCollectorType">
<Databases IncludeSystemDatabases="false" />
</ns:QueryActivityCollector>');
 
 
EXEC dbo.sp_syscollector_update_collection_item 
    @collection_item_id = @collection_item_id, 
    @parameters = @parameters;

Çözüm

Toplu Güncelleştirme bilgileri

SQL Server 2008 Service Pack 3 için toplu güncelleştirme 12

Bu sorunla ilgili düzeltme, ilk toplu güncelleştirme 12'de yayımlanmıştır. SQL Server 2008 Service Pack 3 için bu toplu güncelleştirme paketini elde etme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2863205 SQL Server 2008 Service Pack 3 için toplu güncelleştirme paketi 12
Not Yap?lar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2008 Service Pack 3 ile birlikte verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama ele almanızı öneririz. Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2629969 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 3 yayımlandıktan sonra yayımlanan yapılar

SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2) için toplu güncelleştirme 7

Bu sorunla ilgili düzeltme, ilk toplu güncelleştirme 7'de yayımlanmıştır. SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 için bu toplu güncelleştirme paketini elde etme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2844090 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 için toplu güncelleştirme paketi 7
Not Yap?lar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 ile birlikte verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama ele almanızı öneririz. Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2730301 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 yayımlandıktan sonra yayımlanan SQL Server 2008 R2 oluşturur

SQL Server 2008 Service Pack 3 için toplu güncelleştirme 10

Bu sorunla ilgili düzeltme, toplu güncelleştirme 10 önce yayımlanmıştır. SQL Server 2008 Service Pack 3 için bu toplu güncelleştirme paketini elde etme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2814783 SQL Server 2008 Service Pack 3 için toplu güncelleştirme paketi 10
Not Yap?lar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2008 Service Pack 3 ile birlikte verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama ele almanızı öneririz. Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2629969 SQL Server 2008 SQL Server 2008 Service Pack 3 yayımlandıktan sonra yayımlanan yapılar

SQL Server 2008 R2 SP2 için toplu güncelleştirme 5

Bu sorunla ilgili düzeltme, ilk toplu güncelleştirme 5'te yayımlanmıştır. SQL Server 2008 R2 SP 2 için bu toplu güncelleştirme paketini elde etme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2797460 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 için toplu güncelleştirme paketi 5
Not Yap?lar birikimli olduğu için her yeni düzeltme yayımlanan tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2008 R2 SP 2 ile birlikte verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin. Bu düzeltmeyi içeren en son düzeltme sürümü uygulama ele almanızı öneririz. Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
2730301 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 yayımlandıktan sonra yayımlanan SQL Server 2008 R2 oluşturur

Durum

Microsoft bu sorunun, "Aşağıdakilere uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Referanslar

Yönetim veri ambarına hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki MSDN Web sitesine bakın:
Yönetim veri ambarına hakkında genel bilgiler

Özellikler

Makale numarası: 2793580 - Last Review: 15 Temmuz 2013 Pazartesi - Gözden geçirme: 5.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Anahtar Kelimeler: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2793580 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 2793580

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com