ΤΡΌΠΟΣ: Ζητά μια σελίδα Web μέσω του προγράμματος-πελάτη Telnet

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 279466 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Συνιστούμε ότι όλοι οι χρήστες αναβάθμιση σε υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) έκδοση 7.0 εκτελείται σε Microsoft Windows Server 2008. Το IIS 7.0 αυξάνουν σημαντικά την ασφάλεια της υποδομής Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια των υπηρεσιών IIS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες IIS 7.0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.IIS.NET/Default.aspx?tabid=1
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Περιστασιακά, ένα πρόγραμμα περιήγησης Web δεν είναι διαθέσιμη για να ελέγξετε τη σύνδεση σε ένα διακομιστή Web. Αυτό το άρθρο περιγράφει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή Web και να εμφανίσετε περιεχόμενο HTML της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας μια κονσόλα ή γραμμής εντολών telnet που βασίζονται σε εφαρμογή.

Αίτηση για μια σελίδα Web μέσω του προγράμματος-πελάτη Telnet

Σύμφωνα με το RFC 2616 προδιαγραφές για το πρωτόκολλο HTTP, ένα σωστά διαμορφωμένο ΛΉΨΗ αίτηση από ένα πρόγραμμα-πελάτη HTTP αρχίζει με το ΛΉΨΗ το ρήμα (Σημειώστε ότι το ρήμα χρησιμοποιεί όλα κεφαλαία γράμματα) και τελειώνει με το ASCII χαρακτήρες χαρακτήρα επαναφοράς (CR), ακολουθούμενο από γραμμή τροφοδοσίας (LF). Αυτό εμφανίζεται ως δεκαεξαδικούς χαρακτήρες OD OA στην τελευταία δύο byte από το ΛΉΨΗ αίτηση σε ένα ίχνος εποπτείας δικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία RFC στο Web:
RFC 2616
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.HTML
Για να ζητήσετε το έγγραφο που βρίσκεται στο http://ServerName/VirtualDirectory/WebPage.asp από έναν υπολογιστή-πελάτη telnet, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές στην κονσόλα ή μια γραμμή εντολών (πιέστε το πλήκτρο ENTER ή RETURN έπειτα από κάθε γραμμή):
Telnet όνομα_διακομιστή 80
ΛΉΨΗ /VirtualDirectory/WebPage.asp
Αφού πληκτρολογήσετε τη δεύτερη εντολή, επιστρέφονται στο πρόγραμμα-πελάτη telnet δεδομένων HTML στο WebPage.asp από το διακομιστή Web.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Παράδειγμα αυτό προϋποθέτει ότι ο διακομιστής Web έχει ρυθμιστεί για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη θύρα HTTP (TCP 80). Εάν ο διακομιστής Web κάνει ακρόαση σε διαφορετική θύρα, αντικαταστήστε αυτόν τον αριθμό θύρας στην πρώτη γραμμή του παραδείγματος. Επίσης, αυτό το παράδειγμα δεν λειτουργεί σωστά μέσω μιας σύνδεσης HTTPS/SSL (443 TCP, από προεπιλογή), επειδή το πρόγραμμα-πελάτη telnet δεν μπορεί να διαπραγματευθεί εντολές αναγκαία κρυπτογράφησης για τη δημιουργία περιόδου λειτουργίας SSL. Παρόλο που η αρχική σύνδεση είναι δυνατή μέσω της θύρας HTTPS/SSL, δεν υπάρχουν δεδομένα επιστρέφονται όταν εκδίδετε μια ΛΉΨΗ η αίτηση.

Ενεργοποίηση της τοπικής αντήχησης

Από προεπιλογή, το πρόγραμμα-πελάτη telnet που περιλαμβάνεται στα Microsoft Windows δεν έχει τη Τοπική ηχώ η επιλογή ενεργοποιηθεί, έτσι ώστε η δεύτερη εντολή δεν φαίνεται να ληφθεί από το διακομιστή, παρόλο που είναι. Για να ενεργοποιήσετε Τοπική ηχώ, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους μετά την πρώτη εντολή:

Τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ή Microsoft Windows NT 4.0

 1. Από το Τερματικό μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Προτιμήσεις.
 2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το Τοπική ηχώ το πλαίσιο ελέγχου.

Microsoft Windows 2000 και Microsoft Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε Telnet.exe Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα telnet.
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:Για τα Windows 2000:
  σύνολο local_echo
  Για τα Windows XP:
  σύνολο τοπική ηχώ
 3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER μία φορά σε μια κενή γραμμή για να τερματίσετε τη ρύθμιση παραμέτρων και να επιστρέψετε στην περίοδο λειτουργίας telnet.
Ορισμένα προγράμματα-πελάτες telnet αποστολή μόνο της επιστροφής (CR) χαρακτήρα όταν πιέζετε το πλήκτρο ENTER ή RETURN. Εάν προσπαθείτε να συνδεθείτε από ένα από αυτά τα προγράμματα-πελάτες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό του πλήκτρου control για να αποστείλετε χαρακτήρες CRLF. Σε περιβάλλον Windows, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και κατόπιν πληκτρολογήστε την ακολουθία πλήκτρων που αντιστοιχεί στο κατάλληλο χαρακτήρα στο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Για να προβάλετε τους χαρακτήρες και τους αντίστοιχους αριθμούς, ανατρέξτε στις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:Σύνολο χαρακτήρων, 0-127
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/6hy0yb50 (VS.85) .aspx

Σύνολο 128-255 χαρακτήρων
http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/6c608ydz (VS.85) .aspxΑφού πληκτρολογήσετε τον τελευταίο αριθμό, αφήστε το πλήκτρο ALT. Όσον αφορά την ΛΉΨΗ αίτηση ότι αυτό το άρθρο χρησιμοποιεί ως παράδειγμα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή (Σημειώστε ότι πληκτρολογήσατε τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο):
ΛΉΨΗ /VirtualDirectory/WebPage.asp <alt-key>0013<alt-key>0010</alt-key></alt-key>
Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα-πελάτη telnet που αποστέλλουν CRLF όταν πατήσετε ENTER ή RETURN, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για το σύστημα υπολογιστή για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής εκτεταμένους χαρακτήρες.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολής των πακέτων δικτύου, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
148942 Τρόπος καταγραφής κυκλοφορία δικτύου με την Εποπτεία δικτύου
294818 Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την Εποπτεία δικτύου
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο TELNET, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
231866 Το πρωτόκολλο TELNET
253918 Περιγραφή του προγράμματος-πελάτη Telnet των Windows 2000

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 279466 - Τελευταία αναθεώρηση: Κυριακή, 29 Μαΐου 2011 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Internet Information Server 1.0
 • Microsoft Internet Information Server 2.0
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
 • Οδηγός Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowtomaster kbmt KB279466 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:279466

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com