Jak zobrazit a používat dialogové okno souboru v aplikaci Access 2002

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 279508 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Microsoft Office Access 2003 verzi tohoto článku naleznete 824272.
Upřesnit: Vyžaduje poradce kódování, spolupráce a víceuživatelském dovednosti.

Tento článek se týká databází aplikace Microsoft Access (MDB) a projektů aplikace Microsoft Access (ADP).

Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Tento článek ukazuje, jak použít novou metodu dialogové okno souboru v aplikaci Access zobrazit dialogové okno vestavěný soubor a zjistěte, co uživatel vybrané soubory.

Poznámka: Tato metoda dialogové okno souboru funguje pouze v úplnou prodejní verzi aplikace. Tato metoda nefunguje v aplikaci Microsoft Access run time.

Další informace

V dřívějších verzích aplikace, nelze zobrazit dialogové okno souboru bez použití buď Microsoft Common Dialog prvku ActiveX nebo volání rozhraní API Windows.

V aplikaci Microsoft Access 2002 dialogové okno souboru metoda umožňuje zobrazit dialogové okno souboru, používá aplikace a určit, jaké soubory byly vybrané uživatelem. SelectedItems kolekce objektu dialogové okno souboru obsahuje cesty k souborům vybrané uživatelem. Pomocí for... Each smyčky, výčet této kolekce a zobrazit každý soubor. Následující příklad prochází ItemsSelected kolekce a zobrazí soubory v seznamu.

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené,. včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků uživatele.
 1. Otevřete ukázkovou databázi Northwind.mdb.
 2. Vytvořit nový prázdný formulář v návrhovém zobrazení.
 3. Přidejte následující ovládací prvky formuláře:
  
    Command button
    --------------------------
    Name: cmdFileDialog
    Caption: Add Files
    OnClick: [Event Procedure]
  
    List box
    -------------------------
    Name: FileList
    RowSourceType: Value List
  					
 4. V nabídce Zobrazit klepněte na tlačítko Kód otevřít v editoru jazyka modul formuláře.
 5. V nabídce Nástroje klepněte na odkazy.
 6. Klepnutím zaškrtněte políčko Microsoft Office 10.0 Object Library.
 7. Klepněte na tlačítko OK zavřete dialogové okno odkazy.
 8. Ve formuláři modulu přidejte následující kód:
  Option Compare Database
  Option Explicit
     
  Private Sub cmdFileDialog_Click()
  
  'Requires reference to Microsoft Office 10.0 Object Library.
  
    Dim fDialog As Office.FileDialog
    Dim varFile As Variant
  
    'Clear listbox contents.
    Me.FileList.RowSource = ""
  
    'Set up the File Dialog.
    Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    With fDialog
     'Allow user to make multiple selections in dialog box
     .AllowMultiSelect = True
        
     'Set the title of the dialog box.
     .Title = "Please select one or more files"
  
     'Clear out the current filters, and add our own.
     .Filters.Clear
     .Filters.Add "Access Databases", "*.MDB"
     .Filters.Add "Access Projects", "*.ADP"
     .Filters.Add "All Files", "*.*"
  
     'Show the dialog box. If the .Show method returns True, the
     'user picked at least one file. If the .Show method returns
     'False, the user clicked Cancel.
     If .Show = True Then
       'Loop through each file selected and add it to our list box.
       For Each varFile In .SelectedItems
        Me.FileList.AddItem varFile
       Next
     Else
       MsgBox "You clicked Cancel in the file dialog box."
     End If
    End With
  End Sub
  					
 9. Uložte formulář jako Form1 a zavřete jej.
 10. Otevřete formulář Form1 ve formulářovém zobrazení.
 11. Klepněte na tlačítko Přidat soubory. Všimněte si, Vyberte jeden nebo více souborů se zobrazí dialogové okno.
 12. Vyberte jeden nebo více souborů a potom klepněte na tlačítko OK nebo klepněte na tlačítko Storno.
Pokud jste vybrali jeden nebo více souborů, Poznámka: Tyto názvy souborů se zobrazí v seznamu. Pokud jste klepli na možnost Storno Poznámka: zobrazí zpráva oznamující klepli na tlačítko Storno.

Odkazy

Další informace o co můžete dělat s dialogové okno souboru v editoru jazyka klepněte v nabídce Nápověda pro Microsoft Visual Basic zadejte filedialog objektu v Pomocníkovi Office nebo průvodce a klepněte na tlačítko Hledat zobrazíte příslušné téma.

Vlastnosti

ID článku: 279508 - Poslední aktualizace: 11. října 2006 - Revize: 4.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbmt kbprogramming kbhowto KB279508 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:279508

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com