Útmutató: A licenckiszolgáló keresési folyamatának felülbírálása a Windows Server 2003 Terminal Services rendszerben

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 279561 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani a beállításjegyzéket. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

Összefoglaló

A cikk a licenckiszolgáló keresési folyamatának Windows Server 2003 Terminal Services rendszerben történő felülbírálását ismerteti.

További információ

Figyelmeztetés: A beállításszerkesztővel (korábbi nevén Rendszerleíróadatbázis-szerkesztővel) vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.
Ha azt szeretné, hogy egy adott tartományban vagy webhelyen ugyanazon licenckiszolgáló szolgáljon ki több Windows Terminal Services kiszolgálót, a beállításjegyzéket úgy is beállíthatja, hogy egy adott licenckiszolgálóra hivatkozzon. Megadhatja, hogy a naplózási műveletekhez a terminálszolgáltatások összes kiszolgálója ugyanazt a licenckiszolgálót használja, noha a terminálszolgáltatások kiszolgálói és a licenckiszolgáló nem feltétlenül kell, hogy ugyanabban a tartományban legyen. A Microsoft a terminálkiszolgálók licenckezelésével kapcsolatos problémák megelőzése végett a LicenseServers beállításkulcs (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) használatát javasolja.

Megjegyzés: A licenckiszolgálóknak és a terminálkiszolgálóknak ugyanabban a tartományban kell elhelyezkedniük, de az is megoldás, ha a kiszolgálók más-más, ám egymás által megbízhatónak tekintett tartományokban vannak.

Megjegyzés: Ha eltérő erdőben vagy munkacsoportban elhelyezkedő licenckiszolgálókat választ, gyorsjavítást kell telepítenie. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
905687 Erdőben működő, Windows Server 2003-alapú terminálkiszolgáló nem tud licencet beolvasni más erdőbeli licenckiszolgálóról (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Erdőben működő, Windows Server 2003-alapú terminálkiszolgáló nem tud licencet beolvasni más erdőbeli licenckiszolgálóról.

Megjegyzés: A beállításjegyzéket érintő művelet helye és módszere a Microsoft Windows 2000 rendszerben megismerthez képes megváltozott.

Egy adott licenckiszolgáló kijelöléséhez hajtsa végre az alábbi műveleteket, majd lépjen ki a Beállításszerkesztő segédprogramból.
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, a megjelenő párbeszédpanel Megnyitás mezőjébe írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a következő kulcsot a beállításjegyzékben, és kattintson rá:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Kulcs parancsra.
 4. Adja az új kulcsnak a LicenseServers nevet.
 5. Keresse meg a következő kulcsot a beállításjegyzékben, és kattintson rá:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters\LicenseServers
 6. Minden olyan licenckiszolgáló esetén, amelyre a terminálkiszolgálónak hivatkoznia kell, mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, és kattintson a Kulcs parancsra.
 7. Adja az új kulcsnak a kiszolgálónév nevet (a kiszolgálónév összetevő a használni kívánt licenckiszolgáló NetBIOS-neve), majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

  Megjegyzés: Az új kulcs neve a következők bármelyike lehet, feltéve, hogy a név a licenckiszolgálót jelöli:
  • a kiszolgáló NetBIOS-neve
  • a kiszolgáló teljesen minősített tartományneve (FQDN)
  • a kiszolgáló IP-címe
 8. Indítsa újra a számítógépet.
Egy adott licenckiszolgáló megadásával a rendszergazdáknak lehetőségük nyílik arra, hogy az adott webhelyen üzemelő licenckiszolgáló mellett ugyanazon webhely más és más tartományaiban található terminálkiszolgálókat definiáljanak. Ennek köszönhetően a terminálkiszolgálóknak nem kell minden egyes tartományhoz külön helyi licenckiszolgálót keresniük, hanem használhatják a rendszergazda által beállítottat.

A terminálszolgáltatások kiszolgálói jelenleg saját tartományukon belüli licenckiszolgálókkal működnek együtt, ezért arra kényszerülhetnek, hogy nagytávolságú hálózati (WAN) kapcsolaton keresztül keressenek licenckiszolgálót még abban az esetben is, ha ugyanazon a helyen egy másik tartományban már működik ilyen licenckiszolgáló. Az előzőekben leírt módszerrel átjárhatóvá válnak a tartományok a licenckövetés és a naplózási műveletek céljából. A Microsoft Windows 2000 rendszer egy másik beállításkulccsal határozza meg a használandó licenckiszolgálót.

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
239107 A Windows 2000 rendszer Terminálszolgáltatások modulja elsődleges licenckiszolgálójának beállítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 279561 - Utolsó ellenőrzés: 2006. augusztus 25. - Verziószám: 9.1
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Kulcsszavak: 
kbinfo KB279561
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com