Klausimus perkelti internetin? pa?t? ir adresus ? "Outlook" 2013 (64 bit?)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2796528 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus


Jei ?diegta "Outlook" 2013 (64 bit?) ir turi troublemoving savo el. pa?t? internetu arba kontaktus ? j?, Pra?ome t?sti onwith ?io straipsnio.Jei jums reikia tik helpsetting upOutlook, pra?ome kreiptis ?2758902 KB

Bandant eksportuoti savo Internetemail ir (arba) kontaktus i? Outlook Express arba Windows Live Mail ? Outlook (64 bit?) susid?r?te su klaida:

 • Ten yra nenustatytas numatytasis pa?to klientas arba Dabartinis pa?to klientas negali ?vykdyti lai?k? siuntimo u?klausos. Paleiskite Microsoft Outlook ir nustatyti kaip numatyt?j? pa?to klient?.

  Po:
 • Eksporto ne?manoma atlikti.
  Inicijuojant MAPI ?vyko klaida.

"Outlook" 2013 m. jau palaiko elektroninio pa?to importuoti ir adresai (kontaktai) i?Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x arba Windows Maildirectlyinto ji.Liesos daugiau apie nutraukim? funkcijas.

Tai tik palieka jus su galimybe eksportuoti el. pa?tas ir adresus i? Outlook Express arba Windows Live Mail, ir ? Outlook 2013. Ta?iau eksporto variantas turi apribojim?. Programa Outlook Express ir Windows Live Mail negalite eksportuoti ? "Outlook" 64 bit? versij? Microsoft Office ar Microsoft Outlook yra ?diegta.

Eksportuoti savo elektroninio pa?to adres? ir Kontaktai i? Outlook Express arba Windows Live Mail ir Outlook 2013 m., turite pa?alinti Office ar "Outlook" 64 bit? versij? ir ?diegti 32 bit? versija. Taip pat galite perkelti duomenis ? kit? kompiuter?, kuriame yra 32 bit? versij?. 32 Bit? versija gali b?ti Outlook 2013 m. arba anks?iau.

Apeiti
Tai yra du sprendimai siekiant pad?ti gauti savo elektroninio pa?to adres? ir kontaktai ? savo vietin? kopij? Outlook:

 • Eksporto lai?kus i? "Windows Mail" naudodami kit? kompiuter?, kuriame ?diegta "Outlook" (32 bit?) versija, tada perkelti .pst fail? programos Outlook 2013 (64 bit?) klientui. Numatytoji vieta j?s? "Outlook" 2013 m. duomen? failus galima rasti: Supa?indinimas su programos Outlook duomen? failus
 • Pa?alinkite Office 2013 (64 bit?) andinstall Office 2013 (32 bit?), ir tada eksportuoti i? Live Mail ? Outlook 2013 (32 bit?) versij? naudojant nurodyta informacija:980534 KB

  Pastaba: Naudoti veiksmus, nurodytus 2739501 KB toremove Office 2013 arba Outlook 2013.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2796528 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 10 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2013
Rakta?od?iai: 
kbmt KB2796528 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2796528

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com