Opis menu Start w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 279767 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL279767
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano menu Start w systemie Microsoft Windows XP.

Więcej informacji

System Windows XP zawiera nowe menu Start, które umożliwia szybki dostęp do często używanych programów i obszarów systemu, takich jak Mój komputer, Panel sterowania i Wyszukaj. W tym artykule opisano funkcje różnych obszarów nowego menu Start.

Lewa strona menu Start zawiera listę programów, która jest podzielona na dwie sekcje, „listę przypiętą” (u góry) i listę programów najczęściej używanych. Te dwie sekcje są oddzielone linią. Funkcje tych list są następujące:

Lista przypięta:
Lista przypięta pozwala użytkownikom na umieszczanie skrótów do programów i innych elementów w menu Start. Jest ona wstępnie wypełniona przez domyślną przeglądarkę sieci Web i program poczty e-mail użytkownika (można je usunąć).

Program (plik .exe) lub skrót do programu można „przypiąć” do menu Start, klikając element prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenie Przypnij do menu Start. Każdy inny element można dodać do listy przypiętej przez przeciągnięcie i upuszczenie go na przycisk Start lub menu Start. Element można usunąć z tej listy, klikając go prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenie Wypnij z menu Start lub Usuń z tej listy. Kolejność elementów na tej liście można zmieniać, przeciągając i upuszczając elementy w żądanych miejscach.

UWAGA: Jeśli program lub skrót, który przypięto do menu Start, zostanie przeniesiony lub usunięty, łącze do niego w menu Start przestaje działać.

Lista najczęściej używanych programów:
Lista najczęściej używanych programów pojawia się pod listą przypiętą w menu Start. Ta lista śledzi, jak często są używane programy, i wyświetla je w kolejności od najczęściej (na górze) do najrzadziej (na dole) używanych. Program można usunąć z tej listy, klikając go prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenie Usuń z tej listy. Kolejności elementów na tej liście nie można zmienić ręcznie (jest ona ustalana na podstawie częstotliwości ich używania). U dołu tej listy znajduje się menu Więcej programów, które wyświetla inne zainstalowane programy.

Aby skonfigurować ustawienia listy programów, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w menu Start i wybierz polecenie Właściwości.
  2. Kliknij przycisk Dostosuj.
  3. Opcje konfiguracji dla listy programów znajdują się na karcie Ogólne.
Po prawej stronie menu Start wyświetlane są łącza do określonych folderów (Moje dokumenty, Moje obrazy, Moja muzyka) i obszarów systemu (Mój komputer, Wyszukaj, Panel sterowania). Aby skonfigurować ten obszar, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w menu Start i kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij przycisk Dostosuj.
  3. Opcje konfiguracji dla prawej strony menu Start znajdują się na karcie Zaawansowane.

Właściwości

Numer ID artykułu: 279767 - Ostatnia weryfikacja: 5 września 2001 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbenv KB279767

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com