Identifikator ?lanka: 2798063 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Uvod

U utorak 08.01.13. godine Microsoft je objavio slede?e ispravke bezbednosti i nebezbednosti. Ove mese?ne ispravke namenjene su da pomognu na?im klijentima da njihovi ra?unari ostanu bezbedni i a?urni. Preporu?ujemo da instalirate sve ispravke koje se odnose na vas.

Dodatne informacije

Ispravke u slede?im ?lancima Microsoft baze znanja obuhva?ene su ispravkom od 08.01.13. godine.

Bezbednosna ispravka
 • 2760574 MS13-002: Opis bezbednosne ispravke za XML Core Services 5.0 kada je instalirana zajedno sa Office 2003 servisnim paketom 3: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2687499 MS13-002: Opis bezbednosne ispravke za XML Core Services 5.0: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2687497 MS12-043 i MS13-002: Opis bezbednosne ispravke za XML Core Services 5.0 kada je instalirana zajedno sa verzijom Office SharePoint Server 2007 ili Groove Server 2007: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Ispravke nebezbenosti
 • 2760624 Opis ispravke za Office 2013: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2760621 Opis ispravke za Office 2013: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2760358 Opis ispravke za Office 2013: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2760311 Opis ispravke za Office 2013: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2752100 Opis ispravke za Office 2013: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2752073 Opis ispravke za Word 2013: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2751994 Opis ispravke za Visio 2013: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2738044 Opis ispravke za Word 2013: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2726961 Opis ispravke za Office 2013: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2726947 Opis ispravke za PowerPoin 2013: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2760754 Opis ispravke filtera ne?eljene e-po?te za Outlook 2003: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2760586 Opis ispravke filtera ne?eljene e-po?te za Outlook 2007: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 982726 Opis ispravke filtera ne?eljene e-po?te za Outlook 2010: 08.01.13. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2798063 - Poslednji pregled: 26. februar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Visio Standard 2013
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner KB2798063

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com