MS13-008: การปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer: 14 มกราคม รูป

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2799329 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้เปิดตัวบู MS13-008 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย เมื่อต้องดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ความช่วยเหลือในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง:การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงของ Microsoft

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT:บริการและการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของ TechNet

ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์:ศูนย์ความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาไวรัส

สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ:การสนับสนุนสากล

เมื่อต้องให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

บ่อย

มีการปรับปรุงนี้ MS13-008 ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer หรือไม่
ไม่ใช่ ปรับปรุงความปลอดภัยนี้ MS13-008 ที่อยู่ในช่องโหว่ที่อธิบายไว้ในบูเลทีนการนี้เท่านั้น

ฉันต้องติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer, MS12-077
ใช่ ในกรณีที่ทั้งหมด MS13-008 ช่วยปกป้องลูกค้าจากช่องโหว่ที่กล่าวถึงในบูเลทีนการนี้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่ได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer อาจประสบปัญหาความเข้ากันได้หลังจากที่ติดตั้งการปรับปรุง MS13-008

ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความปลอดภัยสะสมล่าสุดที่ปรับปรุงสำหรับ Internet ExplorerMS12-077มีการติดตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเข้ากัน

แก้ไขให้ฉัน

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับสิ่งนี้แก้ไขได้โซลูชัน

ก่อนที่คุณติดตั้งนี้ โซลูชัน Fix it คุณต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 8 เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Internet Explorer ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate
สำหรับข้อมูลด้านเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/security/bulletin
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer ในขณะที่เขียนนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2761465MS12-077: ปรับสะสมปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer: 11 ธันวาคม 2012


การแก้ไขนี้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ไม่ได้มุ่งให้เป็นการแทนที่สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณติดเสมอตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุด อย่างไรก็ตาม เราขอเสนอนี้แก้ไขได้โซลูชันเป็นตัวเลือกการแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์บางอย่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหานี้ ไปที่เว็บเพจที่บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/security/bulletin/MS13-008
กระดานข่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา รวมถึงต่อไปนี้:
 • สถานการณ์ที่คุณอาจนำไปใช้ หรือปิดใช้งานการแก้ปัญหา
 • วิธีการใช้การแก้ปัญหาด้วยตนเอง
การเปิด หรือปิดการใช้งาน นี้แก้ไขได้โซลูชัน คลิก แก้ไขปัญหา ปุ่ม หรือการเชื่อมโยงภายใต้การ เปิดใช้งาน หัวเรื่อง หรือภายใต้การ ปิดการใช้งาน หัวเรื่อง คลิก เรียกใช้ ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบกล่อง และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขนั้นตัวช่วยสร้าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เปิดใช้งานการแก้ปัญหาการแก้ไข MSHTMLปิดใช้งานการแก้ปัญหาการแก้ไข MSHTML
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50971
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50972
บันทึกย่อ
 • ตัวช่วยสร้างเหล่านี้อาจจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติก็ทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ ได้ด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • ถ้าคุณต้องการติดตั้งแบบเงียบนี้เรียกใช้ โซลูชัน Fix it ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งผู้ดูแล มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
  2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
   msiexec /i MicrosoftFixit50971.msi /quiet

ตรวจสอบว่า นี้แก้ไขได้โซลูชันที่มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งที่นี้แก้ไขได้โซลูชัน ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • วิธีที่ 1
  เปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี และตรวจสอบว่า มีรายการต่อไปนี้:

  รายการต่อไปนี้ควรมีอยู่บนระบบ 32 บิต และ 64 บิต:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{a1447a51-d8b1-4e93-bb19-82bd20da6fd2}.sdb


  รายการต่อไปนี้ควรมีอยู่บนระบบ 64 บิต:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{6631f21e-4389-4c67-9b10-cf2b559b8d4a}.sdb
 • วิธีที่ 2
  เปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี และตรวจสอบว่า รายการต่อไปนี้ของ REG_QWORD ที่มีอยู่ในคีย์ย่อย การ iexplore.exe ซึ่งอยู่ที่นี่:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Custom\iexplore.exe


  รายการต่อไปนี้ควรมีอยู่บนระบบ 32 บิต และ 64 บิต:
  .sdb {a1447a51-d8b1-4e93-bb19-82bd20da6fd2 }


  รายการต่อไปนี้ควรมีอยู่บนระบบ 64 บิต:
  .sdb {6631f21e-4389-4c67-9b10-cf2b559b8d4a }

ปรับใช้เป็นฐานข้อมูลความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง

เมื่อต้องการปรับใช้เป็นฐานข้อมูลความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง คุณสามารถใช้โซลูชันการจัดการระบบ เช่น Microsoft ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 และจากนั้น ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง SDBInst.exe เพื่อติดตั้งฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้แอพลิเคชัน SDBInst ไปที่เว็บเพจที่ TechNet ต่อไปนี้:เมื่อต้องการปรับใช้ Microsoft Fix it 50971 กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องโดยใช้ SDBInst ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

หมายเหตุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบรรทัดคำสั่งสำหรับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขนี้ ดูเว็บเพจที่ MSDN ต่อไปนี้:
 1. แยกแฟ้ม CAB จากการแก้ไขจะทำแพคเกจ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
  msidb.exe - x CabFile -d MicrosoftFixit50971.msi
  หมายเหตุ Msidb.exe เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการพัฒนาโปรแกรมติดตั้ง Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บเพจ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://msdn.microso ft.com/en-us/library/windows/desktop/aa370083 (v=vs.85) .aspx
 2. ขยายแฟ้ม SDB จาก CabFile โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การแยก CAB ใด ๆ:
  extract.exe /E CabFile
 3. ใช้ SDBInst เมื่อต้องใช้แฟ้ม.sdb ที่แยกไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
  SDBInst -p Path_of_sdb_file\ชื่อแฟ้ม.sdb

  ตารางแฮแฟ้ม

  ตารางต่อไปนี้แสดง thumbprints ของใบรับรองที่ใช้ในการเซ็นชื่อแฟ้ม.sdb ตรวจสอบรหัสประจำตัวรับรองในตารางนี้กับรหัสประจำตัวของใบรับรองที่ระบุไว้บน.sdb ให้ มา
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อแฟ้มข้อมูลของแฮช
  mshtml_shim32.sdb(SHA1 695750970F6595D247FA30775579BD22E034252B)
  mshtml_shim64.sdb(SHA1 29444332522F8F06A88953071B3BA13C14FBD70A)

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมปรับปรุงของซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ซึ่งจะปรากฏในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) หมายเหตุว่า วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดง ในเวลาท้องถิ่นของคุณ และ มีความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาลปัจจุบันของคุณ วันและเวลาอาจยังเปลี่ยนเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่ใช้ในการกำหนดเวลาหนึ่ง ๆ (SPn) และสาขาเซอร์วิส (QFE, GDR) ถูกบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "สาขาเซอร์วิส" คอลัมน์
 • เซอร์วิสของ GDR จะประกอบด้วยเพียงการแก้ไขที่จำหน่ายอย่างกว้างขวางกับการตัดสินค้าที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญยิ่ง ขึ้น เซอร์วิสของ QFE จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • นอกจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ยังติดแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์หมายเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft

Internet Explorer 6

Internet Explorer 6 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows XP เวอร์ชั่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll6.0.2900.63253,089,40804-ม.ค.รูป19:59MD5:D4F670221B085638BFB4FE8361CBB38B
SHA1: 7AB92909F2BCD0CA7EB1C7CFCF7824BA1395CEA2
x 86SP3SP3GDR
Mshtml.dll6.0.2900.63253,089,40804-ม.ค.รูป19:58MD5: 57D55F355760D66F29E096220F88B686
SHA1:BCE65FF17864B802A0DEA69C3348955E8389C2D6
x 86SP3SP3QFE
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 6 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 เวอร์ชั่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll6.0.3790.50983,156,480รูป 05-ม.ค.05:27MD5: 436DB87D2FA7D01417095DF1FC556331
SHA1:B16C9D2BC9D036F3702ED3772F86803417B3108A
x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.50983,159,040รูป 05-ม.ค.05:25MD5: 73EC2D53BD6D177FCAAD48E87547FD4A
SHA1: 3C04D0B3750AFF8E2AA5233548A51D449A81C2EE
x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 6 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll6.0.3790.50989,447,936รูป 05-ม.ค.19:05MD5:B4B53B0C7D603E2A56B280AF900A238A
SHA1: 52FEE79F3C7A15D0A777E3C90046B401B458B149
IA-64ติดตั้ง SP2SP2GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,156,480รูป 05-ม.ค.19:05MD5: 436DB87D2FA7D01417095DF1FC556331
SHA1:B16C9D2BC9D036F3702ED3772F86803417B3108A
x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.50989,455,104รูป 05-ม.ค.19:02MD5:E358550E985BA64F254D6FE231FA0CDC
SHA1: 6B7598ED64A23A1B19D4C9FD3D175233D7AE688F
IA-64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,159,040รูป 05-ม.ค.19:02MD5: 73EC2D53BD6D177FCAAD48E87547FD4A
SHA1: 3C04D0B3750AFF8E2AA5233548A51D449A81C2EE
x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE\WOW
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 6 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll6.0.3790.50986,050,816รูป 05-ม.ค.19:05MD5:EB1120D4FC8101D6F29CC1A6DB12C835
SHA1: 680B7B039AFA76AABABE51BF73EE06C0C1441C5E
x 64ติดตั้ง SP2SP2GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,156,480รูป 05-ม.ค.19:05MD5: 436DB87D2FA7D01417095DF1FC556331
SHA1:B16C9D2BC9D036F3702ED3772F86803417B3108A
x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.50986,057,472รูป 05-ม.ค.19:03MD5: 57CA6054A55FC476028D8BE0293B11FC
SHA1:A3068934B885CADB37EF0E6BF6A2C5B0AE446FB3
x 64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.50983,159,040รูป 05-ม.ค.19:03MD5: 73EC2D53BD6D177FCAAD48E87547FD4A
SHA1: 3C04D0B3750AFF8E2AA5233548A51D449A81C2EE
x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE\WOW
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows XP เวอร์ชั่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll7.0.6000.171173,619,328รูป 11-ม.ค.01:27MD5: 830BB7F63412366F3AAD7BB723C29DE4
SHA1:A7BCF76BF709FDC04CCFC5C770AE95DD3E7771EF
x 86SP3SP3GDR
Mshtml.dll7.0.6000.213193,621,376รูป 11-ม.ค.01:26MD5: 728F5E630CDF204DF0707BEA5E0F3D28
SHA1:D3433E4553ACD52C7EC634D567F619E43B933A00
x 86SP3SP3QFE
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 7 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 เวอร์ชั่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll7.0.6000.171173,619,328รูป 11-ม.ค.01:37MD5:EB46DC0CD14BE2653FC66DB37BDB32B2
SHA1:BAE63F9726298D24273DBA43C27E3E13BAA8E65D
x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.213193,621,376รูป 11-ม.ค.01:36MD5:DCA28ABC243D8422ACBC3C334F1564A7
SHA1: 2ED9729FEFDB76E7CD6DD5F85F69925D4031AADF
x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 7 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll7.0.6000.1711710,130,432รูป 11-ม.ค.15:15MD5:C90F0669557365AD806EA0EB87AE6F6A
SHA1: 299C2BC6B8C491B26C1846092C6CC8CCFCF41C73
IA-64ติดตั้ง SP2SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.171173,619,328รูป 11-ม.ค.15:15MD5:EB46DC0CD14BE2653FC66DB37BDB32B2
SHA1:BAE63F9726298D24273DBA43C27E3E13BAA8E65D
x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll7.0.6000.2131910,136,576รูป 11-ม.ค.15:12MD5: 1FA97D77517FE46111C66B4E07E3600F
SHA1: 375F92920EAA3292B6E3C0D329C6F09C9B4818E3
IA-64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.213193,621,376รูป 11-ม.ค.15:12MD5:DCA28ABC243D8422ACBC3C334F1564A7
SHA1: 2ED9729FEFDB76E7CD6DD5F85F69925D4031AADF
x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE\WOW
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 7 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll7.0.6000.171175,720,576รูป 11-ม.ค.15:15MD5: 3319F4D81C9661D4769B8D6E61D8921E
SHA1:DA7898F44763DECD0C7810B6D33D45939CBF5D53
x 64ติดตั้ง SP2SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.171173,619,328รูป 11-ม.ค.15:15MD5:EB46DC0CD14BE2653FC66DB37BDB32B2
SHA1:BAE63F9726298D24273DBA43C27E3E13BAA8E65D
x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll7.0.6000.213195,726,208รูป 11-ม.ค.15:12MD5: 8DB84F4E4CEA798F75C77ECACB23FD3F
SHA1: 4B00082F1953BC32FDD0648BFDDC07FD021DA683
x 64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.213193,621,376รูป 11-ม.ค.15:12MD5:DCA28ABC243D8422ACBC3C334F1564A7
SHA1: 2ED9729FEFDB76E7CD6DD5F85F69925D4031AADF
x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE\WOW
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows XP เวอร์ชั่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll8.0.6001.193946,009,85606-ม.ค.รูป05:34MD5:BDF6CC938C0644FE3643BC0D6A678E26
SHA1:ABAE2BA2117F14530D1959FEF1994C987DAD58B6
x 86SP3SP3GDR
Mshtml.dll8.0.6001.234626,011,39206-ม.ค.รูป05:33MD5: 14FD1CAEFB6D2749019AC2F54859568C
SHA1: 5249EE06612934F7DA0224DBDD16A556E00040BF
x 86SP3SP3QFE
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 เวอร์ชั่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll8.0.6001.193946,009,85606-ม.ค.รูป05:36MD5:E425E608F1A1CA4D90CCAF7E3BD98812
SHA1: 365CCC7054E6484553A2F1BE5B30F14B2336D834
x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.234626,011,39206-ม.ค.รูป05:36MD5: 54992A090C6D7AE9B2ADE653FCA52E01
SHA1: 9037369E55896D2672ACF15F04F1A39F0AFBD94C
x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Mshtml.dll8.0.6001.193949,330,176รูป 09-ม.ค.13:10MD5:C847911DEDABC9405FF1C8A8B0B5FC34
SHA1: 9E6F8ECF399CF2AE2EB5226EC44CE2388578162A
x 64ติดตั้ง SP2SP2GDR
Wmshtml.dll8.0.6001.193946,009,856รูป 09-ม.ค.13:11MD5:E425E608F1A1CA4D90CCAF7E3BD98812
SHA1: 365CCC7054E6484553A2F1BE5B30F14B2336D834
x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR\WOW
Mshtml.dll8.0.6001.234629,333,760รูป 09-ม.ค.13:08MD5: 112E11962BAB76765266967F08A3FA27
SHA1: 8F7D2812B4D89477B5A53ADBED424B374A7BC4AA
x 64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Wmshtml.dll8.0.6001.234626,011,392รูป 09-ม.ค.13:08MD5: 54992A090C6D7AE9B2ADE653FCA52E01
SHA1: 9037369E55896D2672ACF15F04F1A39F0AFBD94C
x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE\WOW
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้มของ Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ สำคัญ (SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.0.600218xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง SP2GDR
  6.0.600222xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง SP2LDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
หมายเหตุ รายการแฟ้ม (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งจะไม่ปรากฏอยู่

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์ม
Mshtml.dll7.0.6002.187473,620,86404-ม.ค.รูป13:03MD5: 7A43FE10EF4467B326907E4351A222F3
SHA1: 2642E4EA2C1B7DFBA7A63C19147418B991CA077E
x 86
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410 2012 พฤศจิกายน01:48ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll7.0.6002.229953,621,88804-ม.ค.รูป13:47MD5:EC9FCBB660CBCD29070841DE407B4CC4
SHA1: 4B864D75AC25BF7AF8D0550BE85F22F8433B685B
x 86
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-ม.ค.รูป12:18ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 7 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์ม
Mshtml.dll7.0.6002.1874710,139,13604-ม.ค.รูป14:57MD5:AEAF887E6A194F15E74889AC62178ECA
SHA1:E8602077A6741E02832166FE51965816A42FE5FD
IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410 2012 พฤศจิกายน01:46ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll7.0.6002.2299510,141,18404-ม.ค.รูป12:42MD5:BC42E854B7611F73C103E5ABCEBA856E
SHA1:DA7E920958092D97EC0CA5E020482166B04C6E83
IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-ม.ค.รูป11:46ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll7.0.6002.187473,620,86404-ม.ค.รูป13:03MD5: 7A43FE10EF4467B326907E4351A222F3
SHA1: 2642E4EA2C1B7DFBA7A63C19147418B991CA077E
x 86
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410 2012 พฤศจิกายน01:48ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll7.0.6002.229953,621,88804-ม.ค.รูป13:47MD5:EC9FCBB660CBCD29070841DE407B4CC4
SHA1: 4B864D75AC25BF7AF8D0550BE85F22F8433B685B
x 86
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-ม.ค.รูป12:18ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 7 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์ม
Mshtml.dll7.0.6002.187475,724,16004-ม.ค.รูป13:23MD5:FEADA3CE6B10506AC413F62435D267AD
SHA1: 62E6D55132C1262C232170CC28E3C437431213F4
x 64
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410 2012 พฤศจิกายน02:08ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll7.0.6002.229955,726,72004-ม.ค.รูป13:06MD5: 1B3562C69D654D1973B46A83B43FB4D7
SHA1:AB9A380766D35854FF5D4A900A1196D78745C9E2
x 64
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-ม.ค.รูป12:04ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll7.0.6002.187473,620,86404-ม.ค.รูป13:03MD5: 7A43FE10EF4467B326907E4351A222F3
SHA1: 2642E4EA2C1B7DFBA7A63C19147418B991CA077E
x 86
Mshtml.tlb7.0.6002.187271,383,42410 2012 พฤศจิกายน01:48ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll7.0.6002.229953,621,88804-ม.ค.รูป13:47MD5:EC9FCBB660CBCD29070841DE407B4CC4
SHA1: 4B864D75AC25BF7AF8D0550BE85F22F8433B685B
x 86
Mshtml.tlb7.0.6002.229951,383,42404-ม.ค.รูป12:18ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์ม
Mshtml.dll8.0.6001.193946,009,85604-ม.ค.รูป00:54MD5:E5E53D8532FAD7837B9A7C15A68C0498
SHA1: 381495336FC91D61D48AD64BA2E6234B2515DE88
x 86
Mshtml.tlb8.0.6001.193941,638,912รูป 03-ม.ค.18:34ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.6001.234626,011,39204-ม.ค.รูป00:58MD5: 8C98ADBFCAB768AEAD26E49B6B61AAE0
SHA1: 7EAB389E819D45C44F2BCEB2A501B67BCDC08D17
x 86
Mshtml.tlb8.0.6001.234621,638,912รูป 03-ม.ค.18:49ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์ม
Mshtml.dll8.0.6001.193949,330,17604-ม.ค.รูป01:01MD5: 2143A2C06D6654EA91FB38CC3FCA3EEA
SHA1: 6A57C6F716C28FE27963DF47C8E2ABA11476CD7C
x 64
Mshtml.tlb8.0.6001.193941,638,912รูป 03-ม.ค.18:53ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.6001.234629,333,76004-ม.ค.รูป01:00MD5: 47FB7148B45010EAA073EF118668420E
SHA1: 45781559E9E52B2B2652A9D6AD829E0297FBC0B6
x 64
Mshtml.tlb8.0.6001.234621,638,912รูป 03-ม.ค.19:08ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.6001.193946,009,85604-ม.ค.รูป00:54MD5:E5E53D8532FAD7837B9A7C15A68C0498
SHA1: 381495336FC91D61D48AD64BA2E6234B2515DE88
x 86
Mshtml.tlb8.0.6001.193941,638,912รูป 03-ม.ค.18:34ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.6001.234626,011,39204-ม.ค.รูป00:58MD5: 8C98ADBFCAB768AEAD26E49B6B61AAE0
SHA1: 7EAB389E819D45C44F2BCEB2A501B67BCDC08D17
x 86
Mshtml.tlb8.0.6001.234621,638,912รูป 03-ม.ค.18:49ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้มของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.760016xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760020xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760117xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760121xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
หมายเหตุ รายการแฟ้ม (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งจะไม่ปรากฏอยู่

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์ม
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14130 2010 Jun00:35ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7600.171856,029,82404-ม.ค.รูป18:11MD5:B61C48277ABB5EA3840E8416369ED10B
SHA1:E32627C863CCF7A984DC6D9217001BE3F0A26781
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-พฤศจิกายน-201004:08ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:45ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7600.213936,032,38404-ม.ค.รูป19:37MD5:A000F3F12437641F05A840BC6E197C82
SHA1:AF96E41AC53A9BCE11EE6762EE7A03EDC4F0F639
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213 2009 ก.ค.23:42ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14130-201123:14ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.180216,029,82404-ม.ค.รูป15:32MD5: 2F83E05045CE9FCDE2F0986C4F5DC171
SHA1:CF216194CEADAE3C0841B8FCE33E57F986A28D78
x 86
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212 2012 พฤศจิกายน11:52ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:45ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.221856,030,33604-ม.ค.รูป17:34MD5: 0ECEDD5CC58B3C88DB418A2C0DFA7BC5
SHA1: 563B147904A60FF95E36AEE02761A33DAFF5B69C
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213 2009 ก.ค.23:42ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์ม
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14130 2010 Jun00:23ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7600.1718517,433,08804-ม.ค.รูป16:37MD5: 4FECCB6AABA099537C730AA587D093D6
SHA1:B0FEF02BD8A6D8B27D30961736A8B8A0F56585A3
IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-พฤศจิกายน-201004:09ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:36ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7600.2139317,437,18404-ม.ค.รูป16:14MD5:D34FF48F0AA27C5FDA31818D4C458180
SHA1:DE7A1B7B72E64B37C87FBCD7C16F1174747616EA
IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91214 2009 ก.ค.00:12ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14130-201122:59ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.1802117,435,64804-ม.ค.รูป14:29MD5: 3CC15C70FB763B5F497C5C669F010D46
SHA1:C17D6A556C4F887CA98843E402E5226EFEEEC145
IA-64
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212 2012 พฤศจิกายน11:41ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:36ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.2218517,437,18404-ม.ค.รูป14:25MD5: 6079359CA718039BBE225F5951D98208
SHA1: 227E7CEBA82D034FCECFBAF9E01CE711898E172F
IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91214 2009 ก.ค.00:12ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7600.171856,029,82404-ม.ค.รูป18:11MD5:B61C48277ABB5EA3840E8416369ED10B
SHA1:E32627C863CCF7A984DC6D9217001BE3F0A26781
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-พฤศจิกายน-201004:08ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14130 2010 Jun00:36ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7600.213936,032,38404-ม.ค.รูป19:37MD5:A000F3F12437641F05A840BC6E197C82
SHA1:AF96E41AC53A9BCE11EE6762EE7A03EDC4F0F639
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213 2009 ก.ค.23:42ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:45ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.180216,029,82404-ม.ค.รูป15:32MD5: 2F83E05045CE9FCDE2F0986C4F5DC171
SHA1:CF216194CEADAE3C0841B8FCE33E57F986A28D78
x 86
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212 2012 พฤศจิกายน11:52ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14130-201123:14ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.221856,030,33604-ม.ค.รูป17:34MD5: 0ECEDD5CC58B3C88DB418A2C0DFA7BC5
SHA1: 563B147904A60FF95E36AEE02761A33DAFF5B69C
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213 2009 ก.ค.23:42ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:45ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาเรื่องแพลตฟอร์ม
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14130 2010 Jun00:28ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7600.171859,376,25604-ม.ค.รูป18:51MD5: 14470D396157D2C03209F47B71C2EEA7
SHA1: 5CFB16E2D95F96A84A0B9AC30191F57CEC1C362D
x 64
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-พฤศจิกายน-201004:35ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:36ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7600.213939,379,32804-ม.ค.รูป19:09MD5: 98A9587AB8EF8783F604610B60259BC0
SHA1: 2BACAA77CFAC38CA3AD446D3E4A7DA9C831514F7
x 64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213 2009 ก.ค.23:58ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14130-201123:11ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.180219,060,86404-ม.ค.รูป15:53MD5:D7A6EA0D6BD8B2357B51B436824DD0C5
SHA1: 0030220E5CAE1B83CF742F32D8FB419AFD11BFB7
x 64
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212 2012 พฤศจิกายน12:28ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:36ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.221859,060,35204-ม.ค.รูป18:27MD5: 229C53E836D62E6F1A8D75378681DDD5
SHA1: 8293715446089ACDF45A2AE4BA11C72113038C7B
x 64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213 2009 ก.ค.23:58ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7600.171856,029,82404-ม.ค.รูป18:11MD5:B61C48277ABB5EA3840E8416369ED10B
SHA1:E32627C863CCF7A984DC6D9217001BE3F0A26781
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-พฤศจิกายน-201004:08ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14130 2010 Jun00:36ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7600.213936,032,38404-ม.ค.รูป19:37MD5:A000F3F12437641F05A840BC6E197C82
SHA1:AF96E41AC53A9BCE11EE6762EE7A03EDC4F0F639
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213 2009 ก.ค.23:42ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:45ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.180216,029,82404-ม.ค.รูป15:32MD5: 2F83E05045CE9FCDE2F0986C4F5DC171
SHA1:CF216194CEADAE3C0841B8FCE33E57F986A28D78
x 86
Mshtml.tlb8.0.7601.179981,638,91212 2012 พฤศจิกายน11:52ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14130-201123:14ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.221856,030,33604-ม.ค.รูป17:34MD5: 0ECEDD5CC58B3C88DB418A2C0DFA7BC5
SHA1: 563B147904A60FF95E36AEE02761A33DAFF5B69C
x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213 2009 ก.ค.23:42ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:45ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีการตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิตของ Windows

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ารุ่นของ Windows ที่คุณกำลังทำงานอยู่หรือไม่ว่าจะเป็นรุ่น 32 บิตหรือ 64 บิตรุ่นที่ เปิดข้อมูลระบบ (Msinfo32.exe), และค่าที่ระบุไว้สำหรับการตรวจทาน ชนิดของระบบ. ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้ หรือคลิก เริ่มการค้นหา.
 2. ชนิด msinfo32.exe จากนั้น กด ENTER
 3. ใน ข้อมูลระบบค่าสำหรับการตรวจทาน ชนิดของระบบ.
  • สำหรับรุ่น 32 บิตของ Windows การ ชนิดของระบบ ค่าคือ พีซีที่ใช้ x86.
  • สำหรับรุ่น 64 บิตของ Windows การ ชนิดของระบบ ค่าคือ พีซีที่ใช้ x64.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิต หรือ 64 บิต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
827218วิธีการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชั่น 64 บิต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2799329 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme kbmt KB2799329 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2799329

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com