ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเรียกใช้ SQL Server 2012 ใน Hyper-V หรือสภาพแวดล้อมของ VMWare

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2799534 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณพยายามเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2012 ใน Hyper-V หรือสภาพแวดล้อมของ VMware ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2012
 • คุณเลือกค่าเริ่มต้นที่ไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์อื่นที่ไม่ใช่ไดรฟ์ c:ตัวอย่าง สำหรับลักษณะการทำงานที่ใช้ร่วมกัน และ ไดเรกทอรีรากของอินสแตนซ์ หรือฐานข้อมูล แฟ้มถูกโฮสต์บนไดรฟ์ที่ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ และไดรฟ์นั้นถูกแสดงเป็นการเก็บข้อมูลแบบถอดได้หรือดิสก์แบบถอดได้ใน Windows Explorer
 • SQL Server ถูกกำหนดค่าให้รันภายใต้บัญชีผู้ใช้อื่นนอกเหนือจากบัญชีระบบภายในเครื่อง
 • บริการการแจงนับอุปกรณ์แบบพกพา (Wpdbusenum.dll) รุ่นไม่ต่ำกว่า 6.2.9200.16548 [GDR] / [QFE] 6.2.9200.20652
 • นโยบายความปลอดภัย Windows ที่กำหนดไว้สำหรับการเข้าถึงวัตถุ [นโยบายภายในเครื่องหรือ'นโยบายกลุ่ม'] ดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2903666  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2903667

ในสถานการณ์นี้ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่ง:

ฉบับที่ 1: การล้มเหลวกระบวนการติดตั้ง และคุณได้รับข้อผิดพลาด

กระบวนการติดตั้งล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

พยายามที่จะทำการดำเนินการไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้ม Summary.txt และ Detail.txt ที่พบในโฟลเดอร์บันทึกการตั้งค่า SQL Server:

Summary.txt
เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างกระบวนการติดตั้งคุณลักษณะ

Detail.txt
มีความพยายามทำการดำเนินการไม่ได้รับอนุญาต
HResult: 0x84bb0001
FacilityCode: 1211 (4bb)
รหัสข้อผิดพลาด: 1 (0001)
ข้อมูล:
WatsonData = MSSQLSERVER
DisableRetry = true
ชนิดของข้อยกเว้นภายใน: System.UnauthorizedAccessException

หมายเหตุปัญหานี้ยังเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะดำเนินการสลิปสตรีมโปรแกรมติดตั้ง SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1)

ปัญหาที่ 2: ฐานข้อมูล SQL Server 2012 อย่าง น้อยหนึ่งรายการไม่มาออนไลน์เมื่อเริ่มต้น SQL Server

หนึ่งสอง หรือหลายฐานข้อมูลของ SQL Server 2012 บางครั้งไม่มาออนไลน์เมื่อ SQL Server เริ่มทำงานหลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ ปัญหานี้อาจเป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลอาจไม่มาแบบออนไลน์หลังจากการเริ่มระบบใหม่หลาย แต่ฐานข้อมูลมาออนไลน์หลังจากเริ่มการทำงานอื่น อย่างไรก็ตาม เครื่องเสมือนไม่มาแบบออนไลน์หลังจากเริ่มการทำงานอื่น

นอกจากนี้ สถานะของบริการ SQL Server ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องเสมือน ถ้าฐานข้อมูลไม่มาออนไลน์เมื่อหลังจากการรีสตาร์ทครั้งแรกเริ่ม SQL Server ฐานข้อมูลจะไม่มาออนไลน์ไม่ว่าจำนวนครั้งที่มีเริ่มบริการ SQL Server
อย่างไรก็ตาม ถ้าฐานข้อมูลไม่มาออนไลน์ ปัญหานี้ไม่มีผลกับฐานข้อมูลมาออนไลน์เมื่อคุณเริ่มต้นบริการ SQL Server

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น อย่าง น้อยหนึ่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:

ข้อผิดพลาด: 17207 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
เปิดใช้งานแฟ้มล้มเหลว ชื่อแฟ้มที่มีอยู่จริง "x: \yourpath\databaselogfilename.ldf > " อาจไม่ถูกต้องได้

ข้อผิดพลาด: 17207 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
เปิดใช้งานแฟ้มล้มเหลว ชื่อแฟ้มที่มีอยู่จริง "x: \yourpath\databasedatafilename.mdf > " อาจไม่ถูกต้องได้

ข้อผิดพลาด: 17207 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
เปิดใช้งานแฟ้มล้มเหลว ชื่อแฟ้มที่มีอยู่จริง "x: \yourpath\databasedatafilename.ndf > " อาจไม่ถูกต้องได้

ข้อผิดพลาด: 5120 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 5 ครั้ง
FileMgr::StartLogFiles: เกิดข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการที่ 2 (ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ) ในขณะที่สร้างหรือเปิดแฟ้ม 'x: \yourpath\databasedatafilename.ldf >' วินิจฉัย และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ และลองการดำเนินงาน

ข้อผิดพลาด: 5120 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 5 ครั้ง
FileMgr::StartLogFiles: เกิดข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการที่ 2 (ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ) ในขณะที่สร้างหรือเปิดแฟ้ม 'x: \yourpath\databasedatafilename.mdf >' วินิจฉัย และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ และลองการดำเนินงาน

ข้อผิดพลาด: 5120 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 5 ครั้ง
FileMgr::StartLogFiles: เกิดข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการที่ 2 (ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ) ในขณะที่สร้างหรือเปิดแฟ้ม 'x: \yourpath\databasedatafilename.ndf >' วินิจฉัย และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ และลองการดำเนินงาน

นอกจากนี้ สถานะของฐานข้อมูลการกู้คืนค้างอยู่:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2903682


ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ความปลอดภัย
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-ความปลอดภัยสอบ
วัน: 10/2/2013 10:07:08 PM
รหัสเหตุการณ์: 4656
ประเภทงาน: ที่เก็บแบบถอดได้
ระดับ: ข้อมูล
คำสำคัญ: การตรวจสอบความล้มเหลว
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: TX326234-1.lab326234.lab
คำอธิบาย
หมายเลขอ้างอิงที่ไปยังวัตถุที่ร้องขอ

ชื่อเรื่อง:
รหัสความปลอดภัย: LAB326234\SQLSVC
ชื่อบัญชีผู้ใช้: SQLSVC
บัญชีผู้ใช้โดเมน: LAB326234
ID การเข้าสู่ระบบ: 0x1B49BC

วัตถุ:
วัตถุเซิร์ฟเวอร์: ความปลอดภัย
ชนิดวัตถุ: แฟ้ม
ชื่อวัตถุ: E:\DATA\Object_Access_test1.mdf
จัดการรหัส: 0x0

แอตทริบิวต์ทรัพยากร: -

ประมวลผลข้อมูล:
รหัสกระบวนการ: 0x704
ชื่อกระบวนการ: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

ร้องขอการเข้าถึงข้อมูล:
รหัสธุรกรรม: {00000000-0000-0000-0000-000000000000 }
Accesses: READ_CONTROL
WRITE_DAC
WRITE_OWNER
ซิงโครไนส์
ReadData (หรือ ListDirectory)
WriteData (หรือ AddFile)
AppendData (หรือ AddSubdirectory หรือ CreatePipeInstance)
ReadEA
WriteEA
ReadAttributes
WriteAttributes

เข้าถึงเหตุผล: -
รูปแบบการเข้าถึง: 0x1E019F
สิทธิ์การใช้งานที่ใช้สำหรับการตรวจสอบการเข้าถึง: -
จำกัดจำนวนของ SID: 0การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2811670 ปัญหาเมื่อมีการเปิดใช้งานนโยบายการเข้าถึงวัตถุตรวจสอบบนที่เก็บแบบถอดได้ใน Windows 8 หรือ Windows Server 2012
 2. เริ่มบริการตัวแจงนับอุปกรณ์แบบพกพา
 3. บังคับใช้การปรับปรุงนโยบายกลุ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พิมพ์ต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่งการดูแล และจากนั้น กด Enter:

  gpupdate /force
 4. รีสตาร์ทเครื่องเสมือนแขกสองครั้งสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ปิดใช้งานความสามารถในการ HotAdd/HotPlug ใน VMware สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ VMWare:
  http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1012225
  หมายเหตุ Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้
 • เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้บริการ SQL Server ไปยังบัญชีของระบบเฉพาะที่

  หมายเหตุ เราไม่แนะนำให้ คุณเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่กำลังเรียกใช้บริการ SQL Server ไปยังบัญชีระบบภายในเครื่อง
 • ปิดใช้งานการตรวจสอบการเข้าถึงวัตถุนี้

  หมายเหตุ โดยปกติ เราไม่แนะนำให้ คุณปิดใช้งานการตรวจสอบการเข้าถึงวัตถุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง Gpupdate แวะไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh852337.aspx

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการเข้าถึงวัตถุ แวะไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc776774 (v=ws.10).aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2799534 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
Keywords: 
kbtshoot kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2799534 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2799534

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com