W3wp.exe procesui sunaudoja per daug CPU ir atminties i?tekliai Exchange klient? prieigos serveryje pritaik? Update Rollup 5 Update Rollup 6 arba Update Rollup 7 Exchange Server 2010 SP2 versija 2,

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2800133 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Tarkime, kad pra?ote Update Rollup 5 versija 2, Update Rollup 6 arba Update Rollup 7, Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2). Kai vartotojas atstovas atsisako susitikimo u?klaus?, W3wp.exe proces?,MSExchangeSyncAppPool ir MSExchangeServicesAppPool pul sunaudoja per daug CPU ir atminties i?tekliai Exchange Server 2010 klient? prieigos serveryje.

Pastaba. J?s galite naudoti Performance Monitor steb?ti Procesoriaus ir atminties i?tekliai. % Procesoriaus laik? kov? stebi procesoriaus. Paskirstytas bait? per sekund? kov? stebi atminties i?tekliai ir rodo norma, kuriuo W3wp.exe i?skiria atmint?. % Laiko GC kov? stebi atminties i?tekliai ir kad W3wp.exe praleid?ia perdirbimo ?iuk?li? surinkimo laikas. Nor?dami prid?ti ?ie skaitikliai Performance Monitor, atlikite ?iuos veiksmus:
  • Pasirinkite % procesoriaus laik? skaitiklis pagal objekto procesorius , ir pasirinkite visas instancijas.
  • Pasirinkite paskirstytas bait? per sekund? skaitiklis pagal objekto .NET CLR atminties , ir tada pasirinkite w3wp.
  • Pasirinkite % laiko GC skaitiklis pagal objekto .NET CLR atminties , ir tada pasirinkite w3wp.

Prie?astis

?i? problem? sukelia vartotojo u?imtumo duomen? main? Information Store ypatybei sugadintas PR_SCHDINFO_APPT_TOMBSTONE . Sugadint? turt? tada sukelia atminties spaudim? serverio ir skatina W3wp.exe proces? ?iuk?li? kolekcijas.

Sprendimas

I?spr?sti ?i? problem?, ?diekite Exchange Server 2010 3 pakeitim? paketo (SP3) "Exchange Server 2010" serveriuose. Daugiau informacijos apie Exchange Server 2010 SP3, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2808208 Exchange Server 2010 su 3 pakeitim? paketu Apra?ymas

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Update Rollup 5 versija 2 Exchange Server 2010 SP2, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2785908 Apra?ymas Update Rollup 5 versija 2 Exchange Server 2010 2 pakeitim? paket?

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Update Rollup 6 Exchange Server 2010 SP2, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2746164 Apra?ymas, specifini? naujinim? paketas 6 Exchange Server 2010 2 pakeitim? paketas
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Update Rollup 7 Exchange Server 2010 SP2, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:

http://www.Microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=39863

Daugiau informacijos apie ypatyb? PR_SCHDINFO_APPT_TOMBSTONE, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Bendra informacija apie PR_SCHDINFO_APPT_TOMBSTONE turtas
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie efektyvumo steb?jimo skaitikli?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Bendra informacija apie efektyvumo steb?jimo skaitikli?

Savyb?s

Straipsnio ID: 2800133 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 8 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2800133 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2800133

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com