อ่านใบรับจาก Office 365 ผู้รับแสดงข้อมูลโซนเวลาไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2800633 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อผู้ใช้ Office 365 ส่งข้อความอีเมลของผู้ใช้รายอื่นของ Office 365 โดยใช้ Microsoft Outlook หรือ Microsoft Outlook Web App ข้อความร้องขอการตอบรับการอ่าน หลังจากที่ผู้รับอ่านข้อความ การตอบรับการอ่านที่ผู้ส่งได้รับแสดงโซนเวลาแตกต่างจากการตั้งค่าโซนเวลาที่แท้จริงของผู้ส่ง ตัวอย่างเช่น ใบตอบรับเมื่ออ่านแสดงโซนเวลาของMonrovia (UTC) Reykjavik

สาเหตุ

Office 365 ไม่สามารถเข้าไปยังโซนเวลาของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ โซนเวลาที่ใช้ในการสร้างการตอบรับการอ่านถูกนำมาจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange แบบออนไลน์แทนจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ดังนั้น ใบตอบรับเมื่ออ่านแสดงวันและเวลาขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโซนเวลาของเซิร์ฟเวอร์ Exchange แบบออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าทั้งผู้ส่งและผู้รับเป็นผู้ใช้ Office 365 จะไม่เกิดขึ้นถ้าจะส่งข้อความระบบ Exchange Server ในสถานทั้งผู้ส่งและผู้รับ ถ้าทั้งผู้ส่งและผู้รับอยู่ในสถาน การตอบรับการอ่านแสดงโซนเวลาของผู้ส่ง

ใน Office 365 วันและเวลาของการตอบรับการอ่านเป็นไปตามการตั้งค่าโซนเวลาของเซิร์ฟเวอร์ Exchange แบบออนไลน์ เนื่องจาก Office 365 เป็น cloud บริการ และผู้ใช้สามารถอยู่ในโซนเวลาที่แตกต่างกัน 24 ใดหนึ่ง การประทับเวลาใช้รูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้ส่งและตั้งค่าโซนเวลาของคุณ ถูกกำหนดเป็น(UTC-06:00) เวลาภาคกลาง (สหรัฐอเมริกาแคนาดา &), คุณจำเป็นต้องลบ 6 ชั่วโมงจากเวลา UTC ที่อยู่บนใบตอบรับเมื่ออ่านเพื่อสะท้อนเวลาในโซนเวลาของคุณ

เวลา UTC คือ หลักเวลามาตรฐานที่โลกกำหนดนาฬิกาและเวลา เวลา UTC เป็นหนึ่งในหลายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด successors กับเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT)

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2800633 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB2800633 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2800633

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com