การแก้ไข: การปรับปรุงพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณสามารถขอรับสถานะของผู้ทำหน้าที่ในการทดสอบ โดยใช้บรรทัดคำสั่งใน 2010 Studio แสดงผล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2801364 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงที่ช่วยให้คุณสามารถขอรับสถานะของบริษัทตัวแทนการทดสอบทั้งหมดจากเครื่องทดสอบตัวควบคุม โดยใช้บรรทัดคำสั่งใน Microsoft Visual Studio 2010 หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่งในเครื่องทดสอบตัวควบคุมเพื่อขอรับสถานะของบริษัทตัวแทนการทดสอบทั้งหมด:
สถานะ testcontrollerconfig.exe

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม นั้นมุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกได้ถ้า Microsoft Support Professional พบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลกับคำถามการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft Visual Studio 2010 SP1 ติดตั้ง

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนถ้าไม่ได้ใช้แฟ้มได้รับผลกระทบในเวลาของการติดตั้ง เราขอแนะนำให้ คุณปิดส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับ 2010 Studio แสดงผลทั้งหมดก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Codeduitestbuilder.exe10.0.40219.43976,87213 8-ก.พ.20:47x 86
Qtcontroller.exe.configไม่เกี่ยวข้อง5,50524-1223:53ไม่เกี่ยวข้อง
Leviewer.exe10.0.40219.439118,32013 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.build.client.dll10.0.40219.439436,32813 7-ก.พ.12:16x 86
Microsoft.teamfoundation.build.controls.dll10.0.40219.4391,365,10413 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.client.dll10.0.40219.4391,595,48813 7-ก.พ.12:16x 86
Microsoft.teamfoundation.common.dll10.0.40219.439525,40813 7-ก.พ.12:16x 86
Microsoft.teamfoundation.common.library.dll10.0.40219.439334,96013 7-ก.พ.12:16x 86
Microsoft.teamfoundation.controls.dll10.0.40219.439938,59213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.dll10.0.40219.439675,40813 7-ก.พ.12:16x 86
Microsoft.teamfoundation.lab.activities.dll10.0.40219.439772,72013 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.lab.client.dll10.0.40219.439153,19213 7-ก.พ.12:16x 86
Microsoft.teamfoundation.lab.uiutils.dll10.0.40219.439266,85613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.lab.workflow.activities.dll10.0.40219.439440,44813 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.common.dll10.0.40219.439376,45613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.project.dll10.0.40219.439517,25613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.sync.mapping.dll10.0.40219.43972,29613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.sync.provisioning.dll10.0.40219.439194,16813 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.common.dll10.0.40219.439315,03213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.dll10.0.40219.4391,512,07213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activityruntime.dll10.0.40219.439219,79213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.dll10.0.40219.439685,18413 7-ก.พ.12:16x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.themes.dll10.0.40219.4393,059,34413 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.client.wpfcontrols.dll10.0.40219.439257,68813 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.clientpackage.dll10.0.40219.43973,87213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.common.dll10.0.40219.43934,43213 7-ก.พ.12:16x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.controller.dll10.0.40219.439120,96813 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.controls.dll10.0.40219.439496,25613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.controls.wpfworkitemcontrols.dll10.0.40219.439100,01613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.client.dll10.0.40219.439706,17613 7-ก.พ.12:16x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.common.dll10.0.40219.439233,08813 7-ก.พ.12:16x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.controls.dll10.0.40219.4394,439,16813 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.client.dll10.0.40219.439699,00813 7-ก.พ.12:16x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.controls.dll10.0.40219.4391,215,11213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.proxy.dll10.0.40219.439390,78413 7-ก.พ.12:16x 86
Microsoft.visualstudio.coverage.analysis.4.0.dll10.0.40219.439147,57613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.coverage.analysis.dll10.0.40219.439142,96013 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.coverage.interop10.0.40219.439553,58413 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.agentobject.dll10.0.40219.439107,13613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.agentprocessmanager.dll10.0.40219.439105,61613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.codecoverage.dll10.0.40219.439146,04813 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.common.dll10.0.40219.4391,356,92013 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.controller.spooledjob.dll10.0.40219.43937,01613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.controllerobject.dll10.0.40219.439278,15213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.datacollectionagentobject.dll10.0.40219.43937,02413 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.executioncommon.dll10.0.40219.439482,95213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.resource.dll10.0.40219.439966,77613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.testcasemanagement.dll10.0.40219.4391,280,14413 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.tmi.dll10.0.40219.439398,96013 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.build.dll10.0.40219.439142,45613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.dll10.0.40219.43993,80013 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.teamexplorer.dll10.0.40219.439799,88013 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.43959,04013 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.43959,55213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.43961,07213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.43961,08813 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.43963,64813 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.439940,16813 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.workitemtracking.dll10.0.40219.439460,94413 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.teamsystem.integration.dll10.0.40219.439193,15213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.teamsystem.licensing.dll10.0.40219.43932,88813 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.configcore.dll10.0.40219.439290,42413 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.manualtest.common.dll10.0.40219.439813,19213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.codegeneration.dll10.0.40219.439155,79213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.common.dll10.0.40219.439178,30413 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.extension.dll10.0.40219.439195,72013 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.extension.ie.communication.interop.dll10.0.40219.439119,46413 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.extension.ie.communication.interop.dll10.0.40219.439143,04013 8-ก.พ.20:47x 64
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.extension.ie.dll10.0.40219.439320,13613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.extension.ie.eventhelper.dll10.0.40219.43982,08813 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.extension.ie64.eventhelper.dll10.0.40219.43982,08813 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.extension.msaa.dll10.0.40219.439115,85613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.extension.uia.dll10.0.40219.439110,22413 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.framework.dll10.0.40219.43957,99213 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.playback.dll10.0.40219.43966,17613 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.recorder.dll10.0.40219.439233,60013 8-ก.พ.20:47x 86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitesting.dll10.0.40219.439391,28813 8-ก.พ.20:47x 86
Msdiff.dll10.0.40219.439485,44013 8-ก.พ.20:47x 86
Mtm.exe10.0.40219.439449,57613 8-ก.พ.20:47x 86
Qtagent.exe10.0.40219.43921,55213 8-ก.พ.20:47x 86
Qtagent.exe10.0.40219.43921,56013 8-ก.พ.20:47x 86
Qtagent32.exe10.0.40219.43921,55213 8-ก.พ.20:47x 86
Qtagent32.exe10.0.40219.43921,56013 8-ก.พ.20:47x 86
Qtagentservice.exe10.0.40219.439100,92813 8-ก.พ.20:47x 86
Rpfplayback.dll10.0.40219.439482,44813 8-ก.พ.20:47x 86
Testcontrollerconfig.exe10.0.40219.43931,30413 8-ก.พ.20:47x 86
Tf.exe10.0.40219.439325,67213 8-ก.พ.20:47x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2801364 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มีนาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
  • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
  • Microsoft Visual Studio Agents 2010
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2801364 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2801364

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com