วิธีการปรับรุ่นตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2801416 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้ประกอบด้วยคำอธิบายอย่างรวดเร็วของขั้นตอนในการติดตามการปรับรุ่น'ตัวจัดการ'การตั้งค่าคอนฟิกของ Microsoft System Center 2012 System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1 (SP1)

หมายเหตุ ไม่สนับสนุนการปรับรุ่นเป็นรุ่นก่อนวางจำหน่ายของ System Center 2012 SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก ถ้าคุณมี System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิกตัวจัดการติดตั้ง SP1 รุ่นก่อนวางจำหน่าย ถอนรุ่นนั้นก่อนที่คุณติดตั้ง System Center 2012 SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปเว็บไซต์ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้ามีการปรับใช้การจัดการการตั้งค่าของคุณประกอบด้วยลำดับชั้นของไซต์ ปรับรุ่นไซต์จากด้านบนของลำดับชั้น นั่นคือ ปรับรุ่นไซต์ในลำดับต่อไปนี้:
  1. ไซต์การดูแลจากศูนย์กลาง
  2. ไซต์หลัก
  3. ไซต์รอง

    หมายเหตุ คุณสามารถปรับรุ่นไซต์รอง โดยใช้คอนโซลการจัดการการตั้งค่า
เมื่อต้องการปรับรุ่นจากตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1 (SP1), ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบรายการตรวจสอบการอัพเกรด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการอัพเกรดและรายการตรวจสอบการอัพเกรด SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก ไปเว็บไซต์ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:

ขั้นตอน 2: ถอนการติดตั้งชุดติดตั้งแบบอัตโนมัติของ Windows (AIK)

เราขอแนะนำว่า คุณถอน Windows AIK ทั้งนี้เนื่องจากที่มี Windows ประเมิน และการปรับใช้ Kit (ADK) และ Windows AIK ควรไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

ขั้นตอน 3: ดาวน์โหลด และติดตั้ง Windows ADK

คุณต้องดาวน์โหลด และติดตั้ง Windows ADK ก่อนที่คุณเรียกใช้การตั้งค่า System Center 2012 SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก ต้องติดตั้ง Windows ADK บนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ และ บนเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่กำลังเรียกใช้ตัวให้บริการ SMS

เมื่อต้องการดาวน์โหลด Windows ADK ไปเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
เมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่า Windows ADK เลือกลักษณะการทำงานต่อไปนี้:
  • เครื่องมือการปรับใช้
  • ระบบการติดตั้งพร้อมเครื่อง Windows (Windows PE)
  • เครื่องมือการโยกย้ายสถานะของผู้ใช้ (USMT)
หมายเหตุคุณลักษณะเหล่านี้จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น System Center 2012 SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก

ขั้นตอน 4: ดาวน์โหลด และติดตั้ง Windows Management Framework 3.0 การ

System Center 2012 SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกต้อง Windows PowerShell 3.0 ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Windows Server 2012 คุณต้องดาวน์โหลด และติดตั้ง Windows Management Framework (WMF) 3.0

เมื่อต้องการดาวน์โหลด WMF 3.0 ไปเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
Windows Management Framework 3.0

ขั้นตอน 5: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รุ่นของ Microsoft SQL Server ได้รับการสนับสนุน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมี SQL Server service pack ที่เหมาะสมหรือปรับปรุงการติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นต่าง ๆ ของ SQL Server ที่ได้รับการสนับสนุน โดยตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 ไปเว็บไซต์ Microsoft TechNet ต่อไปนี้: หมายเหตุ SQL Server 2012 SP1จะได้รับการสนับสนุน

ขั้นตอน 6: ติดตั้ง System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager SP1

เรียกใช้การตั้งค่า System Center 2012 SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกตัวเลือกการปรับรุ่นการปรับรุ่นไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2801416 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 1.1
ใช้กับ
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2801416 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2801416

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com