แอพลิเคชันแค็ตตาล็อกการเชื่อมโยงแบ่งถ้าคุณเปลี่ยนตัวแยกเลขทศนิยมการตั้งค่าภูมิภาคในศูนย์ซอฟต์แวร์ในตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2801822 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเปลี่ยนตัวแยกเลขทศนิยมจากรอบระยะเวลา (.) เครื่องหมายจุลภาค () ในการตั้งค่าภูมิภาค นี้แบ่งการเชื่อมโยงของแค็ตตาล็อกของแอพลิเคชันในศูนย์ซอฟต์แวร์ในตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

เว็บไซต์ที่พบปัญหาในการพยายามทำการกระทำล่าสุดของคุณ
ปัญหาไม่สามารถแก้ไขโดยอัตโนมัติ
ถ้าปัญหานี้ยังคงมีอยู่ คุณสามารถลองโหลดเว็บเบราว์เซอร์ และการดูในแค็ตตาล็อกของแอพลิเคชันได้ มิฉะนั้น ติดต่อ helpdesk ของคุณ

สาเหตุ

นี่เป็นปัญหาที่ทราบใน Microsoft Silverlight

การแก้ปัญหา

ถ้าภาษาของภูมิภาคเป็นภาษาอังกฤษ ใช้รอบระยะเวลา (.) สำหรับตัวแยกเลขทศนิยม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2801822 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
Keywords: 
kbmt KB2801822 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2801822

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com