ปัญหาในการแลกเปลี่ยนหลังจากที่คุณติดตั้ง MS13-004: การปรับปรุง.NET Framework (2756920 กิโลไบต์)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2802139 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยMS13-04http://support.microsoft.com/kb/2756920คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าถึงคอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยนหรือเชลล์จัดการการแลกเปลี่ยน
 • บริการ Microsoft Exchange จดหมายส่งอาจไม่เริ่มทำงาน
 • บริการ Microsoft Exchange ส่งผ่านอาจไม่เริ่มทำงาน
 • ผู้ใช้ไม่สามารถลบข้อความอีเมล์จาก Microsoft Outlook Web Access และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด และไม่สามารถจัดการการร้องขอของคุณ
 • คุณดูเหตุการณ์ในล็อกแอพลิเคชันการดังต่อไปนี้:
  • รหัสเหตุการณ์ 3

   คำอธิบาย
   WebHost ล้มเหลวในการประมวลผลการร้องขอ

   ข้อมูลผู้ส่ง: System.ServiceModel.ServiceHostingEnvironment+HostingManager/10307800

   ข้อยกเว้น: System.ServiceModel.ServiceActivationException: บริการ ' / Autodiscover/autodiscover.xml' ไม่สามารถเรียกใช้ได้เนื่องจาก มีข้อผิดพลาดในระหว่างการคอมไพล์ได้ มีข้อยกเว้น: ไม่พบเมธอด: 'System.String System.ServiceModel.Activation.Iis7Helper.ExtendedProtectionDotlessSpnNotEnabledThrowHelper(System.Object)' ... ---> System.MissingMethodException: ไม่พบเมธอด: 'System.String System.ServiceModel.Activation.Iis7Helper.ExtendedProtectionDotlessSpnNotEnabledThrowHelper(System.Object)'

   ใน System.ServiceModel.WasHosting.MetabaseSettingsIis7V2.WebConfigurationManagerWrapper.BuildExtendedProtectionPolicy (ExtendedProtectionTokenChecking tokenChecking ค่าสถานะ ExtendedProtectionFlags, spnList รายการ ' 1)

   ใน System.ServiceModel.WasHosting.MetabaseSettingsIis7V2.WebConfigurationManagerWrapper.GetExtendedProtectionPolicy (องค์ประกอบ ConfigurationElement)

   ใน System.ServiceModel.WasHosting.MetabaseSettingsIis7V2.ProcessWindowsAuthentication (siteName สตริง สตริ virtualPath, HostedServiceTransportSettings & transportSettings)

   ใน System.ServiceModel.WasHosting.MetabaseSettingsIis7V2.CreateTransportSettings (สตริ relativeVirtualPath)

   ใน System.ServiceModel.Activation.MetabaseSettingsIis.GetTransportSettings (สตริ virtualPath)

   ใน System.ServiceModel.Activation.MetabaseSettingsIis.GetAuthenticationSchemes (สตริ virtualPath)

   ใน System.ServiceModel.Channels.HttpChannelListener.ApplyHostedContext (VirtualPathExtension virtualPathExtension, isMetadataListener บูลีน)

   ใน System.ServiceModel.Channels.HttpsChannelListener.ApplyHostedContext (VirtualPathExtension virtualPathExtension, isMetadataListener บูลีน)

   ที่ System.ServiceModel.Channels.HttpsTransportBindingElement.BuildChannelListener[TChannel](BindingContext context)

   ใน System.ServiceModel.Channels.BindingContext.BuildInnerChannelListener[TChannel]()

   ที่ System.ServiceModel.Channels.BindingElement.BuildChannelListener[TChannel](BindingContext context)

   ที่ Microsoft.Exchange.Autodiscover.WCF.LegacyMessageEncoderBindingElement.BuildChannelListener[TChannel](BindingContext context)

   ใน System.ServiceModel.Channels.BindingContext.BuildInnerChannelListener[TChannel]()

   ใน System.ServiceModel.Channels.Binding.BuildChannelListener[TChannel] (Uri listenUriBaseAddress สตริ listenUriRelativeAddress, ListenUriMode listenUriMode, BindingParameterCollection พารามิเตอร์)

   ใน System.ServiceModel.Description.DispatcherBuilder.MaybeCreateListener (บูลีน actuallyCreate, supportedChannels [ชนิด ผูกผูก พารามิเตอร์ BindingParameterCollection, Uri listenUriBaseAddress สตริ listenUriRelativeAddress, ListenUriMode listenUriMode, ServiceThrottle แบบ throttle สำหรับ IChannelListener & ผลลัพธ์ supportContextSession บูลีน)

   ใน System.ServiceModel.Description.DispatcherBuilder.BuildChannelListener (StuffPerListenUriInfo สิ่งต่าง ๆ ServiceHostBase serviceHost, Uri listenUri, ListenUriMode listenUriMode, supportContextSession บูลีน IChannelListener & ผลลัพธ์)

   ใน System.ServiceModel.Description.DispatcherBuilder.InitializeServiceHost (คำอธิบาย ServiceDescription, ServiceHostBase serviceHost)

   ใน System.ServiceModel.ServiceHostBase.InitializeRuntime()

   ใน System.ServiceModel.ServiceHostBase.OnOpen (ระยะเวลาการหมดเวลา)

   ใน System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open (ระยะเวลาการหมดเวลา)

   ใน System.ServiceModel.ServiceHostingEnvironment.HostingManager.ActivateService (สตริ normalizedVirtualPath)

   ใน System.ServiceModel.ServiceHostingEnvironment.HostingManager.EnsureServiceAvailable (สตริ normalizedVirtualPath)

   ---สืบค้นกลับการกองซ้อนข้อยกเว้นภายใน---สิ้น

   ใน System.ServiceModel.ServiceHostingEnvironment.HostingManager.EnsureServiceAvailable (สตริ normalizedVirtualPath)

   ใน System.ServiceModel.ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailableFast (สตริ relativeVirtualPath)

   การประมวลผลชื่อ: w3wp

   ประมวลผล ID: 3800

  • ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด

   แหล่งของเหตุการณ์: MSExchange TransportService

   ประเภทเหตุการณ์: ProcessManager

   รหัสเหตุการณ์: 1031

   คำอธิบาย

   ไม่สามารถโหลดแฟ้มการกำหนดค่าบริการสำหรับเหตุผลต่อไปนี้: System.Configuration.ConfigurationErrorsException: ตั้งค่าคอนฟิกระบบล้มเหลวในการเตรียมใช้งาน---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: รู้จัก system.serviceModel ส่วนการตั้งค่าคอนฟิกได้ (บรรทัด C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Config\machine.config 134) ที่ System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors (บูลีน ignoreLocal)

  • ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด

   แหล่งของเหตุการณ์: MSExchangeMailSubmission

   ประเภทเหตุการณ์: MSExchangeMailSubmission

   รหัสเหตุการณ์: 1002

   คำอธิบาย

   ไม่สามารถเริ่มบริการ Microsoft Exchange จดหมายส่ง: System.Configuration.ConfigurationErrorsException: ตั้งค่าคอนฟิกระบบล้มเหลวในการเตรียมใช้งาน---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: รู้จัก system.serviceModel ส่วนการตั้งค่าคอนฟิก (C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Config\machine.config

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์อาจมีการแก้ไขด่วนบางอย่างติดตั้งที่อยู่ System.ServiceModel.dll เท่านั้นและไม่System.ServiceModel.WasHosting.dll ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับรายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ทราบว่าประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้เท่านั้น

เนื่องจากปัญหานี้ การปรับปรุงที่ใหม่กว่าไม่สามารถติดตั้งไฟล์ทั้งสองรุ่นเดียวกัน นี้แสดงการอ้างอิงระหว่างแฟ้มทั้งสอง ซึ่งจะทำให้ข้อยกเว้นที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ และไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะจากการปรับปรุงใหม่ การปรับปรุงใหม่เพียงทำให้เกิดปัญหากับพื้นผิว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2801728 บริการ WCF ที่โฮสต์บน IIS บน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 อาจได้รับข้อผิดพลาดข้อยกเว้นหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสำหรับแบบ SP1 .NET Framework 3.5 สำหรับ WCF

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุง 2637518 หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน.NET Framework 3.0 SP2 ที่ประกอบด้วยแอสเซมบลีทั้งสอง

เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุง 2637518 เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

เมื่อต้องดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ไปที่เว็บเพจที่ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=242859
หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังประสบกับปัญหานี้ แล้วติดตั้งการปรับปรุง 2637518. คุณไม่ต้องติดตั้งการปรับปรุงที่ทำให้เกิดปัญหานี้กับ surface

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้อาจทำให้เกิดปัญหานี้จะถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ rtm Windows Server 2008 R2, และ ถ้ามีการติดตั้งการปรับปรุงไม่มี.NET Framework 3.5 SP1 ใหม่สำหรับ WCF สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976462 โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ the.NET กรอบ 3.5 Service Pack 1 จะพร้อมใช้งาน สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Microsoft Office SharePoint Server 2010

977420 การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องแก้ไขปัญหาใน Windows สื่อสารพื้นฐาน ในการ.NET Framework 3.5 SP1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

982867 บริการ WCF ที่โฮสต์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ NLB ล้มเหลว ในการ SP1 .NET Framework 3.5 หรือ 4 Framework .NET

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2802139 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbmt KB2802139 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2802139

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com