ซิงโครไนซ์กล่องจดหมายล้มเหลวบนอุปกรณ์ ActiveSync อัตราแลกเปลี่ยนในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2802569 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย โดยใช้ Microsoft Exchange ActiveSync อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010
  • คุณมีบางข้อความบริการข้อความสั้น (SMS) ที่มีที่ว่าง เมื่อต้องการ หรือ จาก เขตข้อมูลบนอุปกรณ์
  • คุณพยายามที่จะซิงโครไนส์อุปกรณ์กับกล่องจดหมาย
ในสถานการณ์สมมตินี้ การซิงโครไนส์ล้มเหลว และข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บนไคลเอนต์การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์:

เวลา: เวลา
รหัส: 4999
ระดับ: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: MSExchange ร่วม
เครื่องจักร: คอมพิวเตอร์ 
ข้อความ: รายงาน Watson จะถูกส่งสำหรับรหัสกระบวนการ: รหัสกระบวนการมีพารามิเตอร์: E12 สร้างชนิด, หมายเลขรุ่น, AirSync, MSExchange ActiveSync, Microsoft.Exchange.AirSync.SchemaConverter.Common.EmailAddressConverter.CreateParticipant, UnexpectedCondition:ArgumentNullException, 0 หมายเลขรุ่น.
ErrorReportingEnabled: เท็จ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Exchange ActiveSync ไม่ถูกต้องจัดการว่างเมื่อต้องการ และ จากเขตข้อมูลข้อความ SMS ในระหว่างการดำเนินการซิงโครไนส์ ดังนั้น มีข้อยกเว้นของArgumentNullExceptionถูกส่ง และการดำเนินการซิงโครไนส์ล้มเหลว

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ดังต่อไปนี้:
2803727 คำอธิบายของ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exchange ActiveSync ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Exchange ActiveSync

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2802569 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2802569 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2802569

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com