Biuro 2013 Kaupiamasis naujinimas, 2013 m. vasario

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2802843 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

2013 m. vasario, kaupiamojo naujinimo paketai yra naujausia kar?t?sias pataisas, esan?ias Microsoft Office 2013 ir Office 2013 serveri?.

Mes rekomenduojame, kad j?s i?bandyti kar?t?j? patais? prie? diegdami j? gamybos aplinkoje. Nes stato yra kumuliacin?s, kiekviena nauja fix spaudai yra visos kar?tosios pataisos ir visi saugumo pataisymai, buvo ?traukta ? ankstesni? naujinimo paket?. Mes rekomenduojame, kad j?s nusprend?te taikant naujausius fix spaudai, kuriame yra kar?tosios pataisos, jums reikia.

Sprendimas

Kaip gauti 2013 m. vasario Kaupiamasis naujinimas paketai

Palaikomos Kaupiamasis naujinimas pakuo?i? rinkinys dabar yra i? Microsoft. Ta?iau kiekvienos pakuot?s skirta spr?sti tik program?, kurios yra i?vardyti ?iame straipsnyje. Paketai taikomi tik sistemoms, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos. Jei jums yra ne i? bet kurios i? ?i? problem?, rekomenduojame palaukti kito naujinimo paket?, kuriame yra kar?t?sias pataisas, esan?ias ?i? atnaujinim? pakuot?se.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba reikalingas sprendimas, turite sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka specifini? atnaujinim? paket?. Nor?dami sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support

Paketus, kurie yra ?traukti ? 2013 m. vasario Kaupiamasis naujinimas

Nuoroda ? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?, aptaria kiekviena kar?toji pataisa bus i?leistas straipsnis tampa prieinama. Gauti specifini? kar?t?j? patais?, registruojama ir papra?yti kar?t?sias pataisas blokuojamus ?ini? baz?s straipsnio numerio.

Daugiau informacijos apie Office 2013 problemas, kurios yra nustatomos ?iuo Suvestiniu naujinimu spustel?kite ?ios straipsnio numerius ir per?i?r?kite straipsnius ?ini? baz?s.

Biuro 2013 kliento atnaujinimai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinim??ini? baz?s straipsnio numerio Produktas
Ace-x-none.msp
2760362 Apra?ymas prieigos 2013 kar?t?j? patais? paketo (Ace-x-none.msp): vasario 12, 2013
Prieigos 2013
Stslist-x-none.msp
2760341 Apra?ymas prieigos 2013 kar?t?j? patais? paketo (Stslist-x-none.msp): vasario 12, 2013
Prieigos 2013
Excel-x-none.msp
2752083 Apra?ymas Excel 2013 kar?t?j? patais? paketo (Excel-x-none.msp): vasario 12, 2013
Excel 2013
Outlook-x-none.msp
2752039 Apra?ymas Outlook 2013 kar?t?j? patais? paketo (Outlook-x-none.msp): vasario 12, 2013
"Outlook" 2013
Outlook-x-none.msp; Outlookintl-en-us.msp
2752007 Apra?ymas Outlook 2013 kar?t?j? patais? paketo (outlook-x-none.msp, outlookintl-en-us.msp): vasario 12, 2013
"Outlook" 2013
Msointl-en-mus
2760337 Apra?ymas 2013 Office sistemos kar?t?j? patais? paketo (msointl-en-us): vasario 12, 2013
2013 m. office sistema
Mso-x-none.msp
2760231 Apra?ymas 2013 Office sistemos kar?t?j? patais? paketo (Mso-x-none.msp): vasario 12, 2013
2013 m. office sistema
Oleo-x-none.msp
2727056 Apra?ymas PowerPoint 2013 kar?t?j? patais? paketo (oleo-x-none.msp): vasario 12, 2013
PowerPoint 2013
Projektas-x-none.msp
2738031 Apra?ymas projekto 2013 kar?t?j? patais? paket? (projekto-x-none.msp): vasario 12, 2013
Projekto 2013
Pjintl-en-us.msp
2738027 Apra?ymas projekto 2013 kar?t?j? patais? paketo (pjintl-en-us.msp): vasario 12, 2013
Projekto 2013
Leid?jas-x-none.msp
2760285 Apra?ymas leid?jas 2013 kar?t?j? patais? paketo (leid?jas-x-none.msp): vasario 12, 2013
Leid?jas 2013
BPD-x-none.msp
2760243 Apra?ymas SharePoint Designer 2013 kar?t?j? patais? paketo (BPD-x-none.msp): vasario 12, 2013
SharePoint Designer 2013
CSI-x-none.msp; Mso-x-none.msp
2760435 Apra?ymas OneDrive (buvusi "SkyDrive") kar?t?j? patais? paketo (Csi-x-none.msp; Mso-x-none.msp): vasario 12, 2013
OneDrive (buvusi "SkyDrive")
OArt-x-none.msp
2737951 Apra?ymas ?odis 2013 kar?t?j? patais? paketo (oart-x-none.msp): vasario 12, 2013
?odis 2013
Word-x-none.msp
2752095 Apra?ymas ?odis 2013 kar?t?j? patais? paketo (word-x-none.msp): 2013 m. vasario 27
?odis 2013
Word-x-none.msp
2760375 Apra?ymas ?odis 2013 kar?t?j? patais? paketo (Word-x-none.msp): 2013 m. vasario 27
?odis 2013
Wordpia-x-none.msp
2726937 Apra?ymas ?odis 2013 kar?t?j? patais? paketo (Wordpia-x-none.msp): 2013 m. vasario 27
?odis 2013

Individuali? serverio atnaujinimai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinim? ?ini? baz?s straipsnio numerio Produktas
Wacserver-x-none.msp
2760486 Apra?ymas Office Web Apps serverio 2013 kar?t?j? patais? paketo (Wacserver-x-none.msp): kovo 5, 2013
Office Web Apps Server 2013

B?tinosios s?lygos

B?tinosios s?lygos yra i?vardytos KB daiktai, atskiros pakuot?s.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2802843 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 21 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Web Apps Server 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • Microsoft Project 2013 Standard
 • Microsoft Project Server 2013
 • Microsoft SharePoint Designer 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft Visio Standard 2013
 • Microsoft Word 2013
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2802843 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2802843

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com