คำอธิบายของ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2803727 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกการปรับปรุง Rollup 1 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3) การปรับปรุงนี้คือวันที่ 29 พฤษภาคม 2013 บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข
 • วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 SP3 ในสภาพแวดล้อม Windows Server 2012 (DBCS) ของชุดอักขระไบต์คู่ คุณจะต้องเปลี่ยนระบบภาษาสำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุน Unicode เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลง โปรดดู "ข้อมูลเพิ่มเติม"ส่วน

คำแนะนำ

ปัญหาที่โปรแกรมยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข

Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 SP3 สามารถแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ต่อไปนี้:
 • 2561346 กล่องจดหมายเก็บวงเงินพลาดเมื่อผู้รับมอบสิทธิ์กล่องจดหมายของผู้จัดการที่ใช้ในการส่งข้อความอีเมลในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2729954 ไม่สามารถส่งข้อความเสียงไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่ใช่หลักที่เลือกในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2750846 บริการการจัดเก็บข้อมูลล้มเหลวเมื่อคุณกำหนดใช้ฐานข้อมูลของโฟลเดอร์สาธารณะบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
 • 2751628 รหัสเหตุการณ์ 9682 บันทึกชื่อโฟลเดอร์เมื่อคุณลบโฟลเดอร์สาธารณะในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2756460 คุณไม่สามารถเปิดกล่องจดหมายที่มีอยู่ในไซต์อื่น โดยใช้ Outlook ที่ใดก็ได้ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2763065 ย้ายการร้องขอการล็อกไว้เมื่อคุณย้ายกล่องจดหมายในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 SP2
 • 2777742 ที่อยู่ล้มเหลวของบริการสมุดบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ไคลเอ็นต์ Access เมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเรียกใช้สำหรับวันที่ 25 หรือมากกว่า
 • 2781488 RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE (0x6BA) รหัสข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ MAPI หรือใช้ CDO แอพลิเคชันในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2782683 ข้อความอีเมล์ที่ผู้ใช้ส่ง โดยใช้สิทธิ์ "ส่งเป็น" หรือ "การส่งในนาม" จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของผู้ส่งในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 เท่านั้น
 • 2784210 ผนัง ethical ไม่สามารถทำงานตามที่คาดไว้เมื่อคุณสมบัติ ReportToOriginatorEnabled ถูกปิดใช้งานใน Exchange Server 2003 การและสภาพแวดล้อม coexistence Exchange Server 2010
 • 2793348 มีส่งใบตอบรับการอ่านโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณดูข้อความอีเมล โดยใช้ Outlook Web App
 • 2796490 การจัดเก็บข้อมูล Exchange Microsoft บริการล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010
 • 2802569 ซิงโครไนซ์กล่องจดหมายล้มเหลวบนอุปกรณ์ ActiveSync อัตราแลกเปลี่ยนในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2803132 เลื่อนการส่งข้อความอีเมลบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อน BlackBerry หลังจากที่คุณติดตั้ง Update Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2010 SP2
 • 2806602 กระบวนการ EdgeTransport.exe ล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ฮับขนส่ง
 • 2814723 เซิร์ฟเวอร์สูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่าย และใช้พอร์ต UDP ขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
 • 2814847 การเติบโตอย่างรวดเร็วในล็อกธุรกรรม การใช้ CPU และปริมาณการใช้หน่วยความจำใน Exchange Server 2010 เมื่อผู้ใช้ที่ซิงค์กล่องจดหมาย โดยใช้อุปกรณ์ 6.1.1-based หรือ iOS 6.1
 • 2816934 รหัสข้อผิดพลาด 0X800CCC13 เมื่อมีใช้บัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP เพิ่มเติมเมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลและโหมดออนไลน์ของ Outlook ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2817140 บริการการจำลองแบบการแลกเปลี่ยนล้มเหลวเป็นระยะ ๆ ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2817852 อักขระซิริลลิกจะแสดงเป็นเครื่องหมายคำถามในฟิลด์ "ถึง" ของรายการข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งในสภาพแวดล้อม Exchange 2010
 • 2818456 สิ่งที่แนบมาจะสูญหายไปจากข้อความที่ฝังตัวในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 SP2
 • 2822208 ไม่สามารถนุ่มนวลลบบางข้อความหลังจากติดตั้ง Exchange 2010 SP2 RU6 หรือ SP3
 • 2826066 VSAPI โดยใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทำให้เกิดการตอบสนองล่าช้าในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010
 • 2827037 สำเนาของรายการที่ถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ย่อยในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 เวอร์ชั่น
 • 2833888 ไม่มีรายการที่แสดงใน Outlook หลังจากที่คุณติดตั้ง Exchange Server 2010 SP3 หรือ 6 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP2
 • 2840099 ArgumentOutOfRangeException ข้อยกเว้นเมื่อแอพลิเคชัน EWS สร้างอีเมล MIME ตัวใหม่ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูลค่าสะสม

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 SP3 ไปเว็บไซต์ Microsoft Update ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Exchange 2010 ไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ Microsoft Update ไม่ได้ตรวจหาการเปลี่นปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG)

เพื่อช่วยให้คุณสามารถนำไปใช้ยกเลิกการปรับปรุงนี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงจะพร้อมใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
 • ปรับใช้ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 SP3 กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010 SP3
 • ปรับใช้ Update Rollup 1 สำหรับ SP3 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบ DAG
แฟ้มนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้:
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2010-KB2803727-สั้น - x 64 ตอนนี้
วันที่วางจำหน่าย: 29 พฤษภาคม 2013

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจใช้เวลานานในการติดตั้ง นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
การสร้างรูปแบบดั้งเดิมสำหรับแอสเซมบลี.Net
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการร้องขอของเครือข่ายการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่อไปนี้:

http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl

คำร้องขอของเครือข่ายเหล่านี้แสดงถึงความพยายามในการเข้าถึงรายการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างรูปแบบดั้งเดิม (NGen) ที่คอมไพล์รหัสท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คำขอแต่ละต้องรอหมดเวลาก่อนที่กระบวนการต่อไป

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ เครื่องมือ คลิกที่เมนูใน Windows Internet Explorer Internet Optionsแล้ว คลิก ขั้นสูง แท็บ
 2. ในการ รักษาความปลอดภัย ส่วน คลิกเพื่อยกเลิกเลือก ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
ล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer เท่านั้นถ้าคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมการควบคุมอย่างใกล้ชิด เมื่อตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกเลือก ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ กล่องกาเครื่องหมายอีกครั้ง

ปัญหาในการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ที่กำหนดเอง

สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณใช้ update rollup ทำสำเนาสำรองของแฟ้ม Outlook Web App ใด ๆ ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
รายละเอียดการกำหนดเองของ outlook Web App
เมื่อคุณใช้แพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงจะปรับปรุงแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ถ้าจำเป็น ดังนั้นการกำหนดเองใด ๆ ไปยังแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มอื่น ๆ ของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook จึงถูกเขียนทับ และคุณต้องสร้างการกำหนดโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook เองใน Logon.aspx

การปรับปรุงการตัดสินค้าจากคลังสำหรับคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้าที่ปรับใช้ proxying CAS-CAS

ถ้าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งสอง นำไปใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงที่ไม่ใช่การเข้าถึงไคลเอ็นต์ต่าง ๆ:
 • คุณมีคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้า
 • คุณได้จัดวางการกำหนดพร็อกซี CAS-CAS

หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 คุณไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ในลำดับใดก็

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดพร็อกซี CAS-CAS ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ proxying CAS CAS

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Exchange Server 2010 SP3 ติดตั้ง

สิ่งสำคัญ เอาการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 SP3 ก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

บริการที่จำเป็นจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาออกการปรับปรุง Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 SP3 ใช้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก สินค้าใน'แผงควบคุม'เพื่อเอาการปรับปรุง 2803727


ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถติดตั้ง หรือถอนการ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 SP3 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่นของ Windows Server 2012 DBCS ถ้าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุน Unicode ถูกตั้งค่าเป็นภาษาเริ่มต้น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใน'แผงควบคุม' เปิดตัว นาฬิกา ภูมิภาค และภาษา สินค้า และคลิก ภูมิภาค.
 2. คลิก ในการดูแล แท็บ
 3. ในการ ภาษาสำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุน Unicode พื้นที่ คลิก การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งของระบบ.
 4. ในการ ภาษาของระบบปัจจุบัน รายการ คลิก ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)แล้ว คลิก ตกลง.
หลังจากที่คุณติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือถอนการติดตั้ง Update Rollup 1 แปลงกลับนี้ตั้งค่าภาษา ตามความเหมาะสม

สถานะ

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ได้มีการจัดกำหนดการที่จะรวมในการยกเลิกการปรับปรุงในอนาคต

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบาย ปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2803727 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2803727 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2803727

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com