ค่าสะสมของโปรแกรมแก้ไขด่วน 2803754 จะพร้อมใช้งานสำหรับ 4.5 การกรอบ.NET ใน Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 และ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2803754 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน 2803754 ที่พร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน 4.5 Framework .NET สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่แก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม นั้นมุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกได้ถ้า Microsoft Support Professional พบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลกับคำถามการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี 4.5 Framework .NET ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista SP2

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าคุณกำลังใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้.NET Framework ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน 4.5 กรอบ.NET รุ่นที่ใช้ x86 ใน Windows 7, Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905643,984แบบ 22-ม.ค.12:29
Clrjit.dll4.0.30319.19056451,544แบบ 22-ม.ค.12:29
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.190561,190,440แบบ 22-ม.ค.10:46
PresentationCore.dll4.0.30319.190563,224,576แบบ 22-ม.ค.10:46
PresentationFramework.dll4.0.30319.190566,187,008แบบ 22-ม.ค.10:46
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,992แบบ 22-ม.ค.10:46
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.190561,849,880แบบ 22-ม.ค.10:46
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19056742,920แบบ 22-ม.ค.10:46
System.Design.dll4.0.30319.190565,041,656แบบ 22-ม.ค.10:46
System.Web.dll4.0.30319.190565,420,504แบบ 22-ม.ค.10:46
System.Web.Services.dll4.0.30319.19056849,400แบบ 22-ม.ค.10:46
System.Xml.dll4.0.30319.190562,687,960แบบ 22-ม.ค.10:46
Webengine.dll4.0.30319.1905624,528แบบ 22-ม.ค.12:29
Webengine4.dll4.0.30319.19056504,808แบบ 22-ม.ค.12:29
WindowsBase.dll4.0.30319.190561,237,464แบบ 22-ม.ค.10:46
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน 4.5 Framework .NET รุ่นที่ใช้ x64 ใน Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905648,616แบบ 22-ม.ค.13:01
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905643,984แบบ 22-ม.ค.12:29
Clrjit.dll4.0.30319.190561,235,400แบบ 22-ม.ค.13:01
Clrjit.dll4.0.30319.19056451,544แบบ 22-ม.ค.12:29
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.190561,190,440แบบ 22-ม.ค.10:46
PresentationCore.dll4.0.30319.190563,207,664แบบ 22-ม.ค.13:01
PresentationCore.dll4.0.30319.190563,224,576แบบ 22-ม.ค.10:46
PresentationFramework.dll4.0.30319.190566,187,008แบบ 22-ม.ค.10:46
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,992แบบ 22-ม.ค.13:01
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,992แบบ 22-ม.ค.10:46
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.190561,849,880แบบ 22-ม.ค.10:46
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19056742,920แบบ 22-ม.ค.10:46
System.Design.dll4.0.30319.190565,041,656แบบ 22-ม.ค.10:46
System.Web.dll4.0.30319.190565,415,384แบบ 22-ม.ค.13:01
System.Web.dll4.0.30319.190565,420,504แบบ 22-ม.ค.10:46
System.Web.Services.dll4.0.30319.19056849,400แบบ 22-ม.ค.10:46
System.XML.dll4.0.30319.190562,687,960แบบ 22-ม.ค.10:46
Webengine.dll4.0.30319.1905626,592แบบ 22-ม.ค.13:01
Webengine.dll4.0.30319.1905624,528แบบ 22-ม.ค.12:29
Webengine4.dll4.0.30319.19056618,456แบบ 22-ม.ค.13:01
Webengine4.dll4.0.30319.19056504,808แบบ 22-ม.ค.12:29
WindowsBase.dll4.0.30319.190561,237,464แบบ 22-ม.ค.10:46

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การตัดสินค้าจากคลังที่ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ไข

ปัญหาการรันไทม์ (CLR) ภาษาทั่วไป

ปัญหาที่ 1

ค่าไม่ถูกต้องจะถูกส่งกลับ โดยเมธอดDateTime.TryParseเมื่อคุณใช้รหัสที่มีลักษณะต่อไปนี้:

DateTime dt = DateTime.Parse("4/21 5pm");
Console.WriteLine(dt.ToString());

if (DateTime.TryParse("4/21 5pm", out dt))
{
   Console.WriteLine(dt.ToString());
}
Console.ReadLine();
ในตัวอย่างนี้ การแสดงผลไม่ถูกต้องคือ 4:00 น.ในวันของวันนี้

การแก้ปัญหา

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน พยายามทำให้ความพยายามที่ดีในการแยกวิเคราะห์ลวดลายนี้เฉพาะ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในแฟ้มการกำหนดค่าของแอพลิเคชัน:

<configuration>
  <runtime>
    <EnableAmPmParseAdjustment enabled=”1” />  
  </runtime>
</configuration>
หมายเหตุ ไม่มีรูปแบบอื่นวันหรือเวลาจะได้ประโยชน์จากโปรแกรมแก้ไขด่วน

ปัญหาที่ 2

แอพพลิเคชันที่ใช้.NET Framework 4.5 ที่ใช้วัตถุExecutionContextหรือ WCF excessively อาจทำให้วัตถุที่ถูกตรึงไว้บนตัวเก็บรวบรวมขยะฮีปมากเกินไป ซึ่งทำให้การกระจายตัวของฮีปพร้อม ด้วยการเพิ่มในหน่วยความจำและการใช้งาน CPU โดยตัวเก็บรวบรวมขยะ

การแก้ปัญหา

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ป้องกันไม่ให้วัตถุที่ถูกตรึงไว้ในบางกรณี เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • สร้างตัวแปรของสภาพแวดล้อมCOMPLUS_DisableRetStructPinningและตั้งค่าของตัวแปรเป็น1
 • สร้างค่าDWORDที่[HKLM\Software\Microsoft\NETFramework\DisableRetStructPinning]คีย์ย่อยของรีจิสทรี และตั้งค่าค่า dword เป็น1

การตัดสินค้าจากคลัง ASP.NET

ปัญหาที่ 1

ผลลัพธ์การคอมไพล์ชั่วคราว ASP.NET ที่ผลิตบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถถูกนำมาใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นแม้ว่าคอมพิวเตอร์สองเครื่องมี ASP.NET รุ่นเดียวกันและสำเนาที่เหมือนกันของเว็บไซต์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลเฉพาะตัวของคอมพิวเตอร์ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเพื่อดูว่า ผลลัพธ์การคอมไพล์ชั่วคราวของ ASP.NET ได้รับการปรับปรุงล่าสุด

การแก้ปัญหา

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนหลังจากที่คุณนำไปใช้ คุณต้องเพิ่มรายการต่อไปนี้ไปยังส่วนAppSettingsในแฟ้ม Web.config สำหรับแอพลิเคชัน หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ ASP.NET ไม่ใช้ข้อมูลเฉพาะตัวของคอมพิวเตอร์เมื่อกำหนดว่า ผลลัพธ์การคอมไพล์ชั่วคราวของ ASP.NET ได้รับการปรับปรุงล่าสุด ดังนั้น ผลผลิตจะพกพาระหว่างคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าเดียวกัน

<add key="aspnet:PortableCompilationOutput" value="true"/>
ปัญหาที่ 2

สภาวะการแย่งชิงในคลา ASP.NET CacheManagerอาจทำให้ขั้นตอนของ Internet Information Services (IIS) เพื่อที่ล้มเหลวเมื่อโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เว็บสร้างวัตถุMemoryCacheใหม่เมื่อCacheManager trims แค

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคลาส ASP.NET CacheManagerอาจใช้เธรดหลายในการอ่าน หรือเขียนไปยังคอลเลกชันในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยของเธรด ซึ่งทำให้ข้อยกเว้นที่ไม่

Issue 3

ถ้าโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เว็บประมวลผลการร้องขอการรันเป็นเวลานานที่มักเรียกเมธอดResponse.Flushอาจจะมีการเพิ่มปริมาณการใช้หน่วยความจำของโปรแกรมประยุกต์เว็บ ปัญหาที่ 4

ถ้าแอพลิเคชันเว็บ ASP.NET ใช้แคผลลัพธ์เมื่อระบบปฏิบัติการปรับปรุงนาฬิกา จะทำให้เกิดข้อยกเว้น และทำให้การร้องขอล้มเหลว ปัญหาที่ 5

แอพพลิเคชันที่ใช้.NET Framework 4.5 ที่ใช้คุณสมบัติHttpResponse.ClientDisconnectedTokenอาจพบล้มเหลวของกระบวนการผู้ปฏิบัติงานเมื่อไคลเอนต์ปิดการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์

ปัญหาของ Windows สื่อสารพื้นฐาน (WCF)

ปัญหาที่ 1

เมื่อคุณเรียกใช้บริการการ ASMX เว็บที่เป็นโฮสต์ใน IIS การบริการเว็บล้มเหลว และไม่สามารถเข้าถึงเป็นระยะ ๆ จนกว่าขั้นตอนของ IIS จะนำกลับมาใช้

หมายเหตุ ปัญหานี้โดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อระบบปฏิบัติการที่ประสบสูง "burst โหลด

นอกจากนี้ มีข้อยกเว้นของSystem.InvalidOperationExceptionถูกส่ง ด้วยสแต็คการเรียกใดต่อไปนี้:

System.InvalidOperationException: ขอรูปแบบไม่ถูกที่ไม่รู้จักสำหรับ URL โดยไม่คาดคิดลงท้ายด้วย ' /ชื่อวิธีการ'.
ใน System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.CoreGetHandler (ชนิดชนิด บริบท HttpContext คำขอ HttpRequest, HttpResponse การตอบสนอง)
ใน System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler (HttpContext บริบท สตริงที่กริยา url สตริง สตริ filePath)
ใน System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory.GetHandler (HttpContext บริบท สตริ requestType, url สตริง สตริ pathTranslated)
ใน System.Web.HttpApplication.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
ใน System.Web.HttpApplication.ExecuteStep (IExecutionStep ขั้นตอน บูลีน' & completedSynchronously)

หมายเหตุ "ชื่อวิธีการ"แสดงถึงวิธีการให้บริการเว็บที่คุณสามารถเรียกใช้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งชิงที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งค่าใหม่และการอ่านการกำหนดค่าในส่วนของ<webServices>

Issue 2

โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้น โดยใช้ 4.5 Framework .NET อาจมีปัญหาภายใต้หนัก และเกิดข้อยกเว้นต่อไปนี้:

</webServices>
ชนิดของข้อยกเว้น: System.InvalidOperationException
ข้อความ: แทรก Hashtable ล้มเหลว ปัจจัยการโหลดสูงเกินไป

หมายเหตุ ข้อยกเว้นเกิดขึ้นใกล้กับด้านบนของกองซ้อนโทรต่อไปนี้:
 • System.Xml.Serialization.DynamicAssemblies.IsTypeDynamic
สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งชิงเมื่อ.NET Framework serializes แอสเซมบลีแบบไดนามิกได้เนื่องจากเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นการแทรกลงในตารางแฮที่ซิงโครไนส์อย่างเหมาะสม

การตัดสินค้าจากคลังพื้นฐานในงานนำเสนอ Windows (WPF)

ปัญหาที่ 1

แอพลิเคชันที่ใช้.NET Framework 4.5 กลายเป็นไม่ตอบสนองเมื่อนั้นเลื่อนตัว DataGrid หรือ ItemsControl การ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณสมบัติVirtualizingPanel.IsVirtualizingWhenGroupingถูกตั้งค่าเป็นtrue
 • คลาItemsPresenterหรือVirtualizingStackPanelที่มีส่วนร่วมในโครงร่างของการ ItemsControl หรือของกลุ่มย่อย อย่างน้อยหนึ่งอย่างมีระยะขอบที่แตกต่างจากการตั้งค่าเริ่มต้น โดยเฉพาะเมื่อคุณสมบัติMargin.TopหรือMargin.Left (สำหรับการเลื่อนตามแนวตั้ง) ไม่ใช่ศูนย์
ปัญหาที่ 2

สมมติว่า คุณพยายามพิมพ์เอกสาร XML กระดาษข้อมูลจำเพาะ (XPS) ที่ไปยังเครื่องพิมพ์ของอินเทอร์เฟซอุปกรณ์กราฟิก (GDI) บนระบบปฏิบัติการที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์นี้ อักขระบางตัวจะพิมพ์ไม่ถูกต้อง อักขระเหล่านี้ไม่ถูกต้องอาจมีแสดงขนาดเล็กเกินไป หรือหนาเกินไป และอาจขาดรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น hooks ที่ส่วนท้ายของลายเส้นที่ยาว อักขระไม่ถูกต้องโดยทั่วไปจะมาจากแบบอักษรที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์อักขระที่ไม่ใช่ละติน ตัวอย่างเช่นมีตัวอักษรภาษาเอเชียเช่นเดียวกับ "MS Mincho"

ออกแบบฟอร์ม Windows

ปัญหาที่ 1

สมมติว่า คุณมีตัวควบคุม ActiveX ที่ลงทะเบียนไลบรารีชนิดที่เส้นทางประกอบด้วยหมายเลขของไลบรารีชนิดเพื่อให้เนื้อหาภาษาท้องถิ่น

ตัวอย่างเช่น เส้นทางของไลบรารีชนิดมีรูปแบบต่อไปนี้:

เส้นทางของไลบรารีชนิด> \2

ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถลบตัวควบคุมบนฟอร์มใน Microsoft Visual Studio 2012 Windows บนระบบปฏิบัติการที่มีภาษาที่ใช้งานอยู่มีการตั้งค่าภาษาที่สอดคล้องกันของเนื้อหาภาษาท้องถิ่น
ปัญหาที่ 2

สมมติว่าคุณมีฟอร์ม Windows ที่ใช้.NET Framework 4.5 โครงการที่ประกอบด้วยชื่อตามแบบฟอร์ม Windows ตามแบบที่สืบทอดมาจากแบบฟอร์ม Windows อื่นที่มีชื่อว่า BaseForm และ BaseForm ประกอบด้วยการควบคุมคอนเทนเนอร์ (ตัวอย่างเช่น GroupBox แผง หรือคอนเทนเนอร์อื่น ๆ) คุณเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองลงในคอนเทนเนอร์ในตามแบบ และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใด ๆ ของตามแบบ จากนั้นให้บันทึก และปิดตัวออกแบบฟอร์ม Windows โดยไม่มีการจัดสร้างโครงการ ในสถานการณ์นี้ ตัวควบคุมแบบกำหนดเองใหม่หายไปเมื่อคุณเปิดชั่วคราว

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ตัวออกแบบฟอร์ม Windows ใน Microsoft Visual Studio 2010 หรือ Visual Studio 2012 ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นถ้าคุณสร้างโครงการหลังจากที่คุณปิดตัวออกแบบฟอร์ม Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2803754 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 4.5
Keywords: 
kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2803754 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2803754

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com