การปรับปรุงโปรแกรม Microsoft เมื่อ Antimalware ถูกปิดใช้งานในรูปของอัตราแลกเปลี่ยน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2805201 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

สามารถเปิดคุณลักษณะ antimalware ในรูปของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างการแลกเปลี่ยนแบบหรือเวลาหลังจากติดตั้งถ้าผู้ใช้ไม่ยินยอมเข้าร่วมในการใช้ระหว่างการติดตั้งไม่

นอกจากนี้ antimalware ลักษณะการทำงานสามารถถูกยกเลิกหลังจากที่เปิดใช้งาน โดยการเรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้:ปิดการใช้งาน-AntimalwareScanning.ps1

ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการ antimalware หรือปิดการใช้งานได้ในภายหลัง คุณในภายหลังปิดปรับปรุงของ Microsoft engine

ลักษณะการทำงานของกฎการขนส่งอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราแลกเปลี่ยนแบบ utilizes โปรแกรม Microsoft ในระหว่างการแยกข้อความสำหรับบางเพรดิเคต ประโยชน์จาก ดังนั้น แม้ว่าการสแกน antimalware ถูกปิดใช้งาน คุณยังอาจมีกาโปรแกรม Microsoft สำหรับเพรดิเคตเหล่านี้

อาจมีโอกาสเป็นที่ทำการปรับปรุงออกไปสำหรับโปรแกรม Microsoft ที่มีเป้าหมายเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฟังก์ชันการทำงานของกฎการขนส่งอัตราแลกเปลี่ยน ถ้าคุณได้ปิดใช้งานคุณลักษณะการ antimalware ด้วยสคริปต์ข้างต้น หรือไม่เคย opted เข้าใช้ แล้วปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับโปรแกรม Microsoft จะไม่เปิดใช้งาน  ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้รับการปรับปรุงนี้

เพื่อดึงข้อมูล update โปรแกรม Microsoft เมื่อคุณไม่ได้เปิดใช้คุณลักษณะการ antimalware บนติดตั้ง หรือมีการเปิดใช้งาน แต่ในเวลาต่อมาปิดใช้งานโดยใช้สคริปต์ "ปิดการใช้งาน-AntimalwareScanning.ps1" คุณจะต้องเรียกใช้สคริปต์ด้านล่างนี้ซึ่งจะเริ่มการปรับปรุงโปรแกรมของ Microsoft:

-อัพเด MalwareFilteringServer.ps1 –identity % ServerName %

สคริปต์นี้จะพบในตำแหน่งต่อไปนี้เป็นค่าเริ่มต้น: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Scripts


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2805201 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มกราคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
Keywords: 
kbmt KB2805201 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2805201

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com