Identifikator ?lanka: 2806116 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Da li va? ra?unar sporo radi? Koliko god se trudili da redovno odr?avate i a?urirate svoj ra?unar, ?ini se da svi ra?unari vremenom po?inju sporije da rade.

Popravite ra?unar koji sporo radi

Razlozi za spor rad ra?unara mogu biti:
 • Nedovoljno prostora na ?vrstom disku, previ?e programa koji se ne koriste
 • Preostali programi, stare ke?irane i privremene datoteke
 • Preveliki broj programa koji se pokre?i pri podizanju sistema ili u pozadini
 • O?te?enja podataka, defragmentacija ?vrstog diska
 • Ispravke za Windows koje nedostaju ili zastareli upravlja?ki programi
?ta god da je u pitanju, postoji mnogo na?ina na koje mo?ete da ubrzate ra?unar i pobolj?ate njegov rad ? ?ak i bez nadogradnje hardvera. Ovo jednostavno postupno uputstvo ?e vam pomo?i da ubrzate svoj ra?unar.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2806116 - Poslednji pregled: 24. oktobar 2013. - Revizija: 1.1
Odnosi se na:
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbsurveynew kbinfo kbsmbportal KB2806116

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com