วิธีการนำเข้าแฟ้ม.nk2 ใน Outlook 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2806550 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

เมื่อคุณเริ่ม Microsoft Outlook 2013 ครั้งแรก แคชชื่อเล่นของคุณ (เก็บอยู่ในตัว profilenameมีนำเข้าแฟ้ม.nk2) ลงในข้อความที่ซ่อนไว้ในที่เก็บข้อความเริ่มต้นของคุณ

หมายเหตุ profilename คือชื่อของโปรไฟล์ Outlook ของคุณ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้บัญชี Microsoft Exchange แคชชื่อเล่นมีนำเข้าไปในข้อความที่ซ่อนอยู่ในกล่องจดหมาย Exchange

หมายเหตุ Outlook 2007 และรุ่นก่อนหน้านี้จัดเก็บแฟ้ม.nk2 แคชื่อเล่นในโฟลเดอร์ต่อไปนี้
 • Windows XP
  ไดรฟ์: \Documentsand Settings\Username\Application Data\Microsoft\Outlook
 • Windows Vista และรุ่นที่ใหม่กว่า
  ไดรฟ์: \Users\Username\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook
หลังจากที่มีการนำเข้า แคชชื่อเล่น profilenameแฟ้ม.nk2 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น profilenamenk2.old ในการเริ่มต้นถัดไปของ Outlook แคชชื่อเล่นของคุณจะไม่นำเข้า Outlook 2013 ใช้แฟ้ม.nk2 สำหรับการรักษาแคชชื่อเล่นของคุณ ปรับปรุงแคชชื่อเล่นของคุณใน Outlook 2013 ทั้งหมดจะมีปรับข้อความที่ซ่อนไว้ในที่เก็บข้อความเริ่มต้นของคุณ

หมายเหตุ ถ้าคุณมีโปรไฟล์ Outlook หลาย แคชชื่อเล่นจากแต่ละโพรไฟล์ถูกผสานลงในแคชชื่อเล่น Outlook 2013 ของคุณใหม่ใน Outlook 2013 เริ่มแรก โดยใช้ส่วนกำหนดค่านั้น ดังนั้น คุณอาจพบแฟ้ม.nk2 มากกว่าหนึ่งแฟ้มที่เปลี่ยนชื่อเป็นได้ nk2.old ได้

อย่างไรก็ตาม อาจมีสถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องนำเข้าแฟ้มแคชื่อเล่นหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนำเข้านี้แคชื่อเล่นที่เรียกใช้ครั้งแรก ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมงานที่ต้องการใช้การแคชชื่อเล่นร่วมกับคุณ และคุณต้องการปรับปรุงแคชชื่อเล่นของคุณที่มีอยู่ ด้วยข้อมูลของเพื่อนร่วมงานของคุณ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการนำเข้าแฟ้ม.nk2 ใน Outlook 2013

ข้อมูลเพิ่มเติม

การนำเข้าแฟ้ม.nk2 ใน Outlook 2013 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Makesure ที่แฟ้ม.nk2 อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %appdata%\Microsoft\Outlook
  หมายเหตุ แฟ้ม.nk2 ต้องมีชื่อเดียวกับโปรไฟล์ Outlook 2013 ปัจจุบัน โดยค่าเริ่มต้น ชื่อส่วนกำหนดค่ามี "Outlook" เมื่อต้องการตรวจสอบชื่อโปรไฟล์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
  2. คลิกสองครั้งที่จดหมาย
  3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าจดหมายคลิกแสดงโปรไฟล์
 2. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 3. ในกล่อง เปิด พิมพ์outlook.exe /importnk2แล้ว คลิกตกลง ซึ่งควรนำเข้าแฟ้ม.nk2 ลงในส่วนกำหนดค่า Outlook 2013

  หมายเหตุ หลังจากที่คุณนำเข้าแฟ้ม.nk2 เนื้อหาของ thefile จะถูกผสานลงในแคชชื่อเล่นที่มีอยู่ที่กล่องจดหมาย inyour ที่เก็บไว้ในขณะนี้
หมายเหตุ มีการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม.nk2 มีส่วนขยายชื่อแฟ้ม.old บน Outlook 2013 เริ่มแรก ดังนั้น ถ้าคุณพยายามนำเข้าแฟ้ม.nk2 อีกครั้ง เอาออกส่วนขยายชื่อแฟ้ม.old

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
กำลังค้นหาตำแหน่งของแฟ้มข้อมูล Outlook

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2806550 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กันยายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
Keywords: 
kbmt KB2806550 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2806550

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com