ההפעלה, ההדפסה והטעינה של מסמכים ב-Word איטיות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 280821 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Word 97 ולגירסאות קודמות, עיין במאמר123210 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).

חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לבצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. ודא כי אתה יודע לשחזר את הרישום במקרה שתתרחש בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

Microsoft Word מתחיל לפעול באיטיות רבה, או שגם פעולות אחרות, לדוגמה פתיחה או הדפסה של מסמכים, איטיות מאד.

סיבה

הבעיה עשויה להתעורר אם אחד מהתנאים הבאים מתקיים:
 • Microsoft Windows משתמש במנהל מדפסת הממוקם בשרת הדפסה ברשת, במקום להשתמש במנהל מדפסת מקומי הממוקם בדיסק הקשיח. בעת השימוש במנהל מדפסת מרוחק, ייתכן שתשים לב לכך שהחלפת הגדרות ברירת המחדל של המדפסת נמשכת זמן רב יותר ולעתים Word מדפיס מסמכים במהירות נמוכה יותר מהצפוי.
 • Word מותקן במחשב, אולם בעבר הופעל מהרשת. כאשר המחשב לא מחובר לרשת, פתיחת מסמכים נמשכת זמן רב.
 • גופנים במסמך Word פגומים או חסרים במערכת ואין באפשרותו של Word להחליף גופנים אחרים במסמך.
בעת ההפעלה אוסף Word מידע שישמש לפעולות העיצוב וההדפסה של מסמכים. אם הקבצים, מנהלי ההתקן, או הגופנים פגומים, חסרים, או ממוקמים בשרת מרוחק, ייתכן שיידרש ל-Word זמן רב יותר להתחבר לשרת ולאסוף את המידע הנחוץ.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, השתמש באחת השיטות הבאות.

שיטה 1: התקנה מחדש של מנהל המדפסת באמצעות יציאה מקומית

מחק את מנהל המדפסת והתקן אותו מחדש באמצעות יציאה מקומית. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. צא מכל התוכניות.
 2. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולחץ על מדפסות.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת שלך ולאחר מכן לחץ על מחק בתפריט קיצורי הדרך. תתקבל ההודעה הבאה
  האם אתה בטוח שברצונך למחוק את המדפסת 'שם המדפסת'?
  כאשר 'שם המדפסת' הוא שם מדפסת ברירת המחדל המותקנת.
 4. לחץ על כן.
 5. בעת המחיקה של מנהל המדפסת, עלולה להתקבל הודעה נוספת:
  Some files were used only for this printer and are no longer needed. Would you like to delete these files now?
  (קבצים מסוימים שימשו את המדפסת הזו בלבד ואינם נחוצים עוד. האם ברצונך למחוק קבצים אלה כעת?) אם קיבלת הודעה זו, לחץ על כן.
 6. אחרי ש-Windows יסיר את מדפסת ברירת המחדל המותקנת ואת הקבצים הקשורים אליה, התקן מחדש את המדפסת. לשם כך, השתמש באחת הפרוצדורות הבאות, בהתאם לגירסת Windows בה אתה משתמש.

  Microsoft Windows XP
  1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מדפסות ורכיבי חומרה אחרים ולאחר מכן לחץ על מדפסות ופקסים.
  2. לחץ פעמיים על הוסף מדפסת כדי להפעיל את אשף הוספת המדפסת ולאחר מכן לחץ על הבא.
  3. לחץ על מדפסת מקומית, נקה את תיבת הסימון "אתר אוטומטית והתקן" ולאחר מכן לחץ על הבא.
  4. לחץ על צור יציאה חדשה ולאחר מכן לחץ על Local Port (יציאה מקומית) בתיבה של סוג היציאה.
  5. בתיבה שם יציאה, הקלד את הנתיב למדפסת בעיצוב שלהלן, כאשר server הוא שם שרת ההדפסה ו-printer הוא שם המדפסת:
   ?\\ server \ printer
  6. לחץ על הבא ולאחר מכן בחר מנהל התקן של Windows 2000 או של Windows XP עבור המדפסת שלך.
  7. לחץ על הבא ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות עד להשלמת האשף.
  Microsoft Windows 2000
  1. בתיבת הדו-שיח מדפסות (לחץ התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות), לחץ פעמיים על הוסף מדפסת. כשיופיע אשף הוספת מדפסת, לחץ על הבא.
  2. לחץ כדי לסמן את Local Printer (מדפסת מקומית) ולאחר מכן לחץ על הבא.
  3. לחץ על Create a new port (צור יציאה חדשה), סמן את Local Port (יציאה מקומית) בתיבה Type (סוג) ולאחר מכן לחץ על הבא.
  4. הקלד את שם המיקום המשותף ברשת של המדפסת בתיבה Port Name (שם יציאה). לדוגמה, הקלד ?\\Server name\My printer ולאחר מכן לחץ על אישור.
  5. לחץ על הבא, סמן ברשימה את יצרן המדפסת והדגם ולאחר מכן בצע את השלבים הנותרים באשף כדי להתקין את מנהל המדפסת שלך ב-Windows.
   לחץ על הבא ולאחר מכן השתמש בדיסק שסיפק יצרן המדפסת והתקן אותה בהתאם להוראות ההתקנה. לקבלת מידע נוסף על התקנת מנהל המדפסת שסופק עם המדפסת שלך, פנה ליצרן המדפסת.
לקבלת פרטים כיצד לפנות ליצרן המדפסת שלך, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על שלבי פתרון בעיות שעשויים לסייע לך לפתור בעיות הדפסה, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
870968 כיצד לפתור בעיות הדפסה כלליות ב-Windows Server 2003 כשאתה משתמש במוצרי Office (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
870622 כיצד לפתור בעיות שאתה עלול להיתקל בהן בעת הניסיון להדפיס במדפסת מקומית באמצעות תוכניות Office ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
871146 כיצד לפתור בעיות הדפסה כלליות ב-Windows 2000 בעת השימוש במוצרי Office (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
826864 אופן הפתרון של בעיות במסמכי Word פגומים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה 2: איפוס מפתח הנתונים של Word ברישום Windows

אזהרה שימוש לא נכון בעורך הרישום עלול לגרום בעיות חמורות שכתוצאה מהן יהיה עליך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. חברת Microsoft אינה יכולה להבטיח שתוכל לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון בעורך הרישום. השימוש בעורך הרישום הוא על אחריותך בלבד.?
אם הותקן Word במחשב אבל התוכנית פעלה בעבר מהרשת ופתיחת מסמכים נמשכת זמן רב מאד כשהמחשב לא מחובר לרשת, נסה לבצע את הפרוצדורה הבאה.

מפתח הנתונים של Word מאחסן מידע ספציפי למדפסת המותקנת. על מנת להסיר את פרטי המדפסת הזו מ-Word, שנה את שמו של מפתח הנתונים של Word ברישום Windows או מחק אותו. בעת ההפעלה מחדש של Microsoft Word, Word יוצר מחדש באופן אוטומטי את מפתח הנתונים של Word.

שים לב אחרי שינוי שמו של מפתח הנתונים של Word או מחיקתו, הגדרות מסוימות ב-Microsoft Word מתאפסות להגדרות ברירת המחדל.

על מנת לשנות את שמו של מפתח נתונים של Word ברישום Windows או למחוק אותו, בצע את השלבים הבאים:
 1. צא מכל התוכניות.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 3. בתיבה פתח את, הקלד Regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. פתח את מפתח הרישום שלהלן, בהתאם לגירסת Word שברשותך:

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word

  Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
  Word 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
 5. תחת המפתח Word, לחץ על מפתח המשנה Data (נתונים).
 6. בתפריט עריכה, לחץ על שנה שם או על מחק.
 7. לחץ על כן אם תופיע ההודעה הבאה:
  האם אתה בטוח שברצונך למחוק מפתח זה [??ואת כל מפתחות המשנה שלו??]?
 8. בתפריט רישום, לחץ על יציאה.
 9. הפעל את Word.

שיטה 3: תיקון או החלפה של גופנים פגומים או חסרים

גופנים פגומים או חסרים עלולים לגרום לבעיה המתוארת בסעיף "מאפייני הבעיה". כדי לפתור בעיה זו, הסר או התקן מחדש את הגופנים, או בצע את שתי הפעולות, בגירסת Microsoft Windows שברשותך.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
234749 כיצד לשחזר את גופני ברירות המחדל של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
314960 כיצד להתקין או להסיר גופן ב-Windows
306870 כיצד להוסיף גופן חדש למחשב מבוסס Windows Me (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
131943 מגבלות גופן TrueType ב-Windows 95/98/Me (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

חברת Microsoft מוסרת פרטי קשר של ספקים חיצוניים כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. חברת Microsoft אינה ערבה למידת הדיוק בפרטי הקשר של ספק חיצוני זה.

מאפיינים

Article ID: 280821 - Last Review: יום חמישי 13 מאי 2010 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbperformance kbopenfile kbstartprogram kbtshoot kbprb kbprint KB280821

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com