การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลมีผลอย่างไรกับ Windows XP Professional

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 280828 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธี Microsoft Windows XP Professional ทำเมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

ข้อมูลเพิ่มเติม

windows XP Professional มีฟังก์ชันเดสก์ท็อประยะไกลที่คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อจากระยะไกลไปยังคอนโซลโดยผ่านไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล ผู้ใช้เดียวเท่านั้นสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ครั้ง ด้วยการเข้าสู่ระบบในการเข้าไปยังคอนโซลหรือ โดยการเชื่อมต่อจากระยะไกล ต่อไปนี้คือสถานการณ์คุณอาจพบ

ไม่ได้ใช้อย่างเร็วผู้ใช้'การสลับ' (FUS)

ไม่มีผู้ใช้ที่ล็อกไว้ในขณะนี้ในการใช้คอนโซลการ

เมื่อมีผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ คอนโซลของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ใด ๆ สมาชิกของ กลุ่ม Administrators หรือ กลุ่มผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกลอาจสร้างการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

ผู้ดูแลที่ล็อกไว้ในขณะนี้ในการใช้คอนโซลการ

เมื่อผู้ดูแลระบบสู่คอนโซลของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional ใด ๆ สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบอาจสร้างการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

ถ้าเป็นใช่ผู้ดูแลระบบพยายามเชื่อมต่อ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ผู้ใช้ <domain or="" computer="" name="">\<username>อยู่สู่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เฉพาะผู้ใช้ปัจจุบันหรือผู้ดูแลระบบสามารถล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ </username></domain>
ถ้าผู้ดูแลพยายามเชื่อมต่อ และในขณะนี้สู่คอนโซล ผู้ดูแลระบบสามารถเชื่อมต่อกับเซสชันของคอนโซลนั้นทันทีจากระยะไกล

ถ้าadministrator1> ล็อกอินไปยังคอนโซล และadministrator2> พยายามเชื่อมต่อ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ผู้ใช้ <domain or="" computer="" name="">\<username>อยู่สู่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ถ้าคุณดำเนินต่อ เซสชัน Windows ของผู้ใช้นี้จะมีการสิ้นสุด และข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้จะสูญหาย คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ </username></domain>
หมายเหตุ:: ถ้าadministrator2> ยังคงมีอยู่ และล็อกออadministrator1> อาจถูกตัดการเชื่อมต่อได้

ใช่ผู้ดูแลระบบในขณะนี้ล็อกบนไปยังคอนโซลการ

เมื่อเป็นใช่ผู้ดูแลระบบสู่คอนโซลของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional เฉพาะผู้ใช้หรือสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบอาจสร้างการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

ถ้าuser1> ล็อกอินไปยังคอนโซล และuser2> พยายามเชื่อมต่อ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ผู้ใช้ <domain or="" computer="" name="">\<username>อยู่สู่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เฉพาะผู้ใช้ปัจจุบันหรือผู้ดูแลระบบสามารถล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ </username></domain>
ถ้าเป็นใช่ผู้ดูแลระบบพยายามเชื่อมต่อ และล็อกอินไปยังคอนโซล การใช่ผู้ดูแลระบบสามารถเชื่อมต่อกับเซสชันของคอนโซลนั้นทันทีจากระยะไกล

ถ้าเป็นใช่ผู้ดูแลระบบจะเข้าสู่ระบบคอนโซล และผู้ดูแลพยายามเชื่อมต่อ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ผู้ใช้ <domain or="" computer="" name="">\<username>อยู่สู่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ถ้าคุณดำเนินต่อ เซสชัน Windows ของผู้ใช้นี้จะมีการสิ้นสุด และข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้จะสูญหาย คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ </username></domain>
ถ้าผู้ดูแลยังคงมีอยู่ ที่ใช่ผู้ดูแลระบบอาจมีการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อการจัดการระยะไกลตลอดเวลาแทนที่การเชื่อมต่ออื่น ดังนั้น ผู้ใช้ภายใน (ผู้ดูแลระบบหรือเป็นใช่ผู้ดูแลระบบ) จะเชื่อมต่อเมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่

ถ้ามีการสลับผู้ใช้ที่เร็วคือการเปิดใช้งาน

ถ้า'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว'ถูกเปิดใช้งานลักษณะการทำงานจะแตกต่างจากที่คุณไม่เปิดใช้งาน เนื่องจากผู้ใช้ที่ล็อกไว้จะไม่สามารถออกจากระบบ แต่แทนจะถูกตัดการเชื่อมต่อ และสามารถดำเนินต่อเซสชันของตนเองในภายหลัง

เมื่อผู้ใช้ที่คุณได้พยายามใช้เดสก์ท็อประยะไกลเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่มีบุคคลอื่นเข้าสู่ระบบในนั้น ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ที่จำกัด พวกเขาจะได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ผู้ใช้ <domain or="" computer="" name="">\<username>อยู่สู่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ถ้าคุณดำเนินต่อ <username>ได้ตัดการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ </username></username></domain>
ผู้ใช้ที่กำลังล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกลจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
<domain or="" computer="" name="">\ <username>พยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ถ้าคุณอนุญาต คุณจะสามารถเชื่อมต่อ แต่คุณสามารถดำเนินต่อในภายหลัง คุณต้องการอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อนี้ </username></domain>
ถ้าผู้ใช้คลิกไม่มีผู้ใช้ระยะไกลจะได้รับข้อความ:
<domain or="" computer="" name="">\ <username>บันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์นี้ และไม่อนุญาตคุณสามารถเชื่อมต่อ</username></domain>
ถ้าผู้ใช้คลิกใช่หรือไม่ทำสิ่งใด ๆ สักครู่ ผู้ใช้ระยะไกลจะเชื่อมต่อ และตัดการเชื่อมต่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบในปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

ถ้าผู้ใช้พยายามเชื่อมต่อจากระยะไกล และ nobody จะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือถ้าผู้ใช้ที่อยู่ที่ล็อกออนั้น ผู้ใช้ที่จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 280828 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB280828 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:280828

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com