Cach Khc phuc S c May tinh Khng th Tt c Hoan toan trong H thng Window 8

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2809595 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.


May tinh s dung Window 8 khng tt c thc s sau khi bm "Tt". Lm cach no ? kh?c ph?c s c k? l? ny?

Hoa ra may tinh cn mt s thay i cai t trong h thng tt hoan toan. Hay lam theo nhng bc sau:

1. Bm chu?t ph?i vo trong khng gian tr?ng v bm vao "T?t c? ng d?ng". Sau , m? "Pa-nen i?u khi?n" t? "B?t ?u".

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2833337
2. Bm vao "H? th?ng v Bao mt" trong trinh n Pa-nen iu khin.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2833338


3. Trong "Ty ch?n Ngu?n i?n", bm "Thay ?i g? c?a nt ngu?n i?n".

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2833339
4. B? ch?n "B?t kh?i ?ng nhanh (c xut)".

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2833340
5. Bm "Lu Thay i".

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2833341
Sau khi thay ?i cc thit t, th? t?t my tnh ln na. Ban co thanh cng khng?

Nu khng, ban co th i ti Din an tim kim mt s giai phap hay.

Chung ti mong nhn c li khuyn va xut cua ban!

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Chung ti mong nhn c li khuyn cua ban
Chung ti rt bit n khi ban danh vai giy xp hang bai vit nay trong biu mu phan hi di y sau khi s dung "Yi Baodian" giup chung ti cai thin cng vic cua minh. Nu ban co bt ky xut hoc y tng nao, ban cung co th in vao phn "Nhn xet khac". ( khc phuc s c cua ban nhanh hn, ban co th thao lun cac cu hoi ky thut trong cac bai ng tng ng trong cng ng Microsoft)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2809595 - L?n xem xt sau cng: 18 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
  • Windows 8

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com