MS13-035: תיאור של עדכון האבטחה עבור SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1: 09.04.13

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2810059 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-035. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

  • דרושה לך גישת SQL Admin למסדי הנתונים של Team Foundation Server (TFS) כדי להתקין עדכון אבטחה זה.
  • עליך להפעיל מחדש את Internet Information Services (IIS) לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. לשם כך, הפעל מחדש את 'שירות פרסום לאינטרנט'. לקבלת מידע נוסף, עבור אל פעילות איפוס של IIS.

תנאים מוקדמים להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להחיל את עדכון אבטחה זה, עליך להתקין את Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1 במחשב.

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל את המחשב מחדש.

כדי לצמצם את האפשרות לצורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של המחשב לאחר התקנה של עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows.

מידע על הסרה

לא ניתן להסיר את עדכון אבטחה זה.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את MS12-066: תיאור של עדכון האבטחה עבור SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1: 9 באוקטובר, 2012.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון אבטחה זה כולל את תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ עדכניות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Accdny.asxNot applicable2,71812-Feb-201304:42
Acctpick.ascNot applicable2,34712-Feb-201304:42
Acledito.ascNot applicable9,59212-Feb-201304:42
Aclinv.asxNot applicable13,59112-Feb-201304:52
Activate.asx_solutionslibNot applicable13,69712-Feb-201304:43
Actnbar.asc_0002Not applicable2,46412-Feb-201304:42
Actredir.asxNot applicable89612-Feb-201304:42
Addbact.asxNot applicable13,14412-Feb-201304:52
Addbapp.asxNot applicable9,35612-Feb-201304:52
Addcttl.asxNot applicable7,98812-Feb-201304:42
Addfft.asxNot applicable10,46712-Feb-201304:52
Addgallery.aspx_silverlightNot applicable11,74312-Feb-201304:52
Addiurl.asxNot applicable4,70912-Feb-201304:42
Addrole.asxNot applicable68,63812-Feb-201304:52
Addwrkfl.aspxNot applicable51,32912-Feb-201304:52
Admcfgc.asxNot applicable7,75512-Feb-201304:52
Admcfgi.asxNot applicable8,89612-Feb-201304:52
Admcfgr.asxNot applicable5,24912-Feb-201304:42
Admcfgs.asxNot applicable10,16312-Feb-201304:52
Admcfgsr.asxNot applicable5,05812-Feb-201304:42
Admcmds.xmlNot applicable50502-Jul-201107:47
Admdisco.asxNot applicable1,28712-Feb-201304:44
Admin.amxNot applicable8612-Feb-201304:44
Admin.masNot applicable30,79812-Feb-201304:42
Admwsdl.asxNot applicable9,47612-Feb-201304:44
Advsetng.asx_0001Not applicable32,06912-Feb-201304:52
Aggcustze.asxNot applicable13,30312-Feb-201304:52
Aggsetngs.asxNot applicable8,16312-Feb-201304:42
Allcategories.asp_blog_categoriesNot applicable3,37012-Feb-201304:43
Allcomments.asp_blog_commentsNot applicable3,37012-Feb-201304:43
Allitems.aspx_piclibNot applicable4,54812-Feb-201304:44
Allitems.asx_0032Not applicable3,12512-Feb-201304:42
Allitems.asx_0086Not applicable3,12512-Feb-201304:42
Allitems.asx_0087Not applicable3,12512-Feb-201304:42
Allitems.asx_0088Not applicable3,12512-Feb-201304:42
Allitems.asx_0089Not applicable3,12512-Feb-201304:42
Allitems.asx_0090Not applicable3,12512-Feb-201304:42
Allposts.asp_blog_postsNot applicable3,37012-Feb-201304:43
Alturls.asxNot applicable7,32412-Feb-201304:42
App.masNot applicable13,50012-Feb-201304:42
Appascvw.ascNot applicable4,37312-Feb-201304:42
Appasdlg.asxNot applicable3,51312-Feb-201304:42
Appassoc.asxNot applicable5,51312-Feb-201304:42
Appcreat.asxNot applicable4,33912-Feb-201304:42
Applications.asx_0014Not applicable3,95112-Feb-201304:43
Apppool.ascNot applicable8,56112-Feb-201304:42
Approve.asxNot applicable6,57412-Feb-201304:52
Appv4.masNot applicable20,92612-Feb-201304:42
Appwrweb.cfgNot applicable1,22505-Sep-200908:31
Archive.asp_blog_postsNot applicable3,37012-Feb-201304:43
Arecycle.asxNot applicable21,13412-Feb-201304:52
Aspxform.asxNot applicable5,11712-Feb-201304:52
Assocwrkfl.aspxNot applicable4,55012-Feb-201304:42
Assogrps.asxNot applicable4,67312-Feb-201304:42
Atchfile.asxNot applicable6,39812-Feb-201304:52
Autdisco.asxNot applicable1,30512-Feb-201304:44
Authen.asxNot applicable14,04812-Feb-201304:52
Authentc.asxNot applicable1,02912-Feb-201304:42
Authprov.asxNot applicable5,16412-Feb-201304:42
Autwsdl.asxNot applicable5,97012-Feb-201304:44
Avadmin.asxNot applicable9,86512-Feb-201304:52
Avreport.asxNot applicable11,70912-Feb-201304:52
Backhis.asxNot applicable20,74312-Feb-201304:52
Backlink.aspx_webpagelibNot applicable4,16212-Feb-201304:43
Backset.asxNot applicable8,67412-Feb-201304:52
Backup.asxNot applicable15,23612-Feb-201304:52
Backups.asx_0014Not applicable3,93612-Feb-201304:43
Backupst.asxNot applicable10,51612-Feb-201304:42
Bdc.sqlNot applicable555,74614-Mar-201211:47
Bdcadminservice.svcNot applicable33212-Feb-201304:44
Bdcapps.asxNot applicable14,12912-Feb-201304:52
Bdcfindc.ascNot applicable3,34212-Feb-201304:42
Bdclobs.asxNot applicable7,32312-Feb-201304:52
Bdcresolverpickerservice.svcNot applicable40212-Feb-201304:44
Bdcservice.svcNot applicable38305-Sep-200908:15
Bdcserviceweb.configNot applicable3,15624-Nov-200901:27
Bdcwebclient.configNot applicable2,12505-Nov-200907:04
Bdflded.ascNot applicable4,14212-Feb-201304:42
Bdsync.asxNot applicable3,39812-Feb-201304:42
Blkftyp.asxNot applicable4,26912-Feb-201304:42
Blog.xslNot applicable40,34219-Jul-201207:32
Bloghome.asx_mobileNot applicable3,21012-Feb-201304:42
Bpcf.asxNot applicable15,09212-Feb-201304:52
Bsqmopt.ascNot applicable2,77012-Feb-201304:42
Butsec.asc_0001Not applicable2,80212-Feb-201304:42
Byauthor.asp_blog_commentsNot applicable3,37012-Feb-201304:43
Byauthor.asp_blog_postsNot applicable3,37012-Feb-201304:43
Bycategory.asp_blog_postsNot applicable3,37012-Feb-201304:43
Calendar.asp_blog_postsNot applicable3,37012-Feb-201304:43
Calsvc.asxNot applicable20512-Feb-201304:43
Category.asp_blog_categoriesNot applicable7,17312-Feb-201304:43
Cerstsec.ascNot applicable10,74912-Feb-201304:42
Cfgupddl.sqlNot applicable13814-Mar-201211:47
Checkin.asxNot applicable15,86312-Feb-201304:42
Chgcto.asxNot applicable8,71312-Feb-201304:52
Chgctos.asxNot applicable9,95412-Feb-201304:52
Chgford.asxNot applicable8,76812-Feb-201304:42
Chkperm.asxNot applicable10,68512-Feb-201304:52
Clcnfm.asxNot applicable21612-Feb-201304:42
Client.svcNot applicable40212-Feb-201304:44
Cloudweb.cfgNot applicable46,70522-Feb-201206:21
Cmdui.asxNot applicable20312-Feb-201304:43
Cntdbadm.asxNot applicable6,24912-Feb-201304:42
Cntdbsec.ascNot applicable7,93212-Feb-201304:42
Confgssc.asxNot applicable6,85312-Feb-201304:42
Configdb.sqlNot applicable96,63706-Mar-201301:11
Configup.sqlNot applicable20,95206-Mar-201301:12
Configurationwizards.asx_0014Not applicable3,97512-Feb-201304:43
Confirm.asxNot applicable1,43012-Feb-201304:42
Conngps.asxNot applicable8,41112-Feb-201304:52
Copdisco.asxNot applicable1,28512-Feb-201304:44
Copwsdl.asxNot applicable11,26912-Feb-201304:44
Copy.asxNot applicable15,82812-Feb-201304:52
Copyres.asxNot applicable10,60512-Feb-201304:52
Copyrole.asxNot applicable68,67312-Feb-201304:52
Copyutil.asxNot applicable2,30312-Feb-201304:42
Create.asxNot applicable33,25712-Feb-201304:52
Createws.asxNot applicable5,05312-Feb-201304:52
Createxu.asxNot applicable4,41812-Feb-201304:42
Creatsit.asxNot applicable17,12712-Feb-201304:52
Creatweb.asxNot applicable3,57412-Feb-201304:52
Crlstpkr.asxNot applicable4,92112-Feb-201304:52
Crtadact.asxNot applicable7,11312-Feb-201304:42
Crtv4pgs.asxNot applicable3,45712-Feb-201304:42
Csisrv.dll14.0.6137.50003,370,23207-Mar-201309:12
Csisrvexe.exe14.0.6137.5000635,12807-Mar-201309:12
Ctmark.asxNot applicable21112-Feb-201304:42
Ctypedit.asxNot applicable12,15812-Feb-201304:52
Ctypenew.asxNot applicable12,34312-Feb-201304:52
Date.asp_blog_postsNot applicable7,28412-Feb-201304:43
Datepick.jsNot applicable20,41319-Jul-201207:57
Datepicker.debug.jsNot applicable30,84819-Jul-201207:57
Dbstats.asxNot applicable5,24612-Feb-201304:42
Deacfadm.asxNot applicable3,34412-Feb-201304:42
Deacfeat.asxNot applicable4,24012-Feb-201304:42
Default.aspx_dwsNot applicable4,31612-Feb-201304:42
Default.aspx_gbwNot applicable3,75212-Feb-201304:43
Default.aspx_mpsNot applicable7,37112-Feb-201304:52
Default.aspx_stsNot applicable3,96612-Feb-201304:42
Default.aspx_tenantadminNot applicable4,02712-Feb-201304:52
Default.asp_blogNot applicable7,41612-Feb-201304:43
Default.asx_0014Not applicable5,17012-Feb-201304:43
Default.asx_formsNot applicable3,06912-Feb-201304:43
Default.asx_mobileNot applicable1,32312-Feb-201304:42
Default.asx_multiloginNot applicable1,93412-Feb-201304:43
Default.asx_trustNot applicable53012-Feb-201304:43
Default.asx_windowsNot applicable52212-Feb-201304:43
Default.masNot applicable29,75312-Feb-201304:43
Default.mas_mplibNot applicable29,75312-Feb-201304:43
Defformt.ascNot applicable170,27112-Feb-201304:42
Delapp.asxNot applicable6,83712-Feb-201304:52
Delete.asx_mobileNot applicable2,29812-Feb-201304:42
Deletemu.asxNot applicable18812-Feb-201304:42
Delsite.asxNot applicable7,48312-Feb-201304:52
Delsitec.aspx_tenantadminNot applicable3,70812-Feb-201304:52
Delstcfg.asxNot applicable12,50712-Feb-201304:52
Delweb.asxNot applicable8,02312-Feb-201304:52
Democon.ascNot applicable2,32912-Feb-201304:42
Denied.asx_mobileNot applicable1,33812-Feb-201304:42
Depl.xsdNot applicable74,29718-Sep-201207:01
Dextdata.asxNot applicable86712-Feb-201304:42
Dftcntdb.asxNot applicable6,66812-Feb-201304:42
Diagnosticsdisco.asxNot applicable1,33312-Feb-201304:44
Diagnosticswsdl.asxNot applicable4,67912-Feb-201304:44
Dialog.masNot applicable11,76612-Feb-201304:42
Discbar.asxNot applicable2,37112-Feb-201304:42
Dispform.aspx_piclibNot applicable14,31112-Feb-201304:44
Dispform.asx_0038Not applicable13,78612-Feb-201304:42
Dispform.asx_0071Not applicable13,78612-Feb-201304:42
Dispform.asx_0072Not applicable13,78612-Feb-201304:42
Dispform.asx_0082Not applicable13,78612-Feb-201304:42
Dispform.asx_0083Not applicable13,78612-Feb-201304:42
Dispform.asx_0084Not applicable13,78612-Feb-201304:42
Dispform.asx_mobileNot applicable2,42812-Feb-201304:42
Disppost.asx_mobileNot applicable3,23412-Feb-201304:42
Dispsr.asx_mobileNot applicable2,70212-Feb-201304:43
Dladvopt.asxNot applicable19,69312-Feb-201304:52
Dmscmd.aspxNot applicable5,81012-Feb-201304:42
Dmslstallitems_aspxNot applicable3,37312-Feb-201304:43
Dmslstcreatedls_aspxNot applicable3,37312-Feb-201304:43
Dmslstdeletedls_aspxNot applicable3,37312-Feb-201304:43
Dmslstdispform_aspxNot applicable13,78612-Feb-201304:43
Dmslsteditform_aspxNot applicable13,76312-Feb-201304:43
Dmslstmodifydls_aspxNot applicable3,37312-Feb-201304:43
Dmslstnewform_aspxNot applicable13,96912-Feb-201304:43
Dmslstschema_xmlNot applicable23,82217-Nov-201106:22
Docicon.xmlNot applicable14,13914-Mar-201211:47
Doctran.asxNot applicable11,64112-Feb-201304:52
Doctrana.asxNot applicable8,01012-Feb-201304:42
Download.asxNot applicable15512-Feb-201304:42
Dplysoln.asxNot applicable10,30812-Feb-201304:52
Dspset.asxNot applicable15,07912-Feb-201304:52
Dspstsdi.asx_0001Not applicable1,29312-Feb-201304:44
Dspstsws.asx_0001Not applicable10,96812-Feb-201304:44
Dtcusta.asxNot applicable8,00712-Feb-201304:42
Dwdcw20.dll14.0.6137.5000637,58406-Mar-201301:43
Dws.asxNot applicable4,57812-Feb-201304:42
Dwsdisco.asxNot applicable1,29112-Feb-201304:44
Dwswsdl.asxNot applicable20,22512-Feb-201304:44
Editacct.asxNot applicable18,52112-Feb-201304:52
Editbact.asxNot applicable12,81012-Feb-201304:52
Editcategory.asp_blog_categoriesNot applicable13,76312-Feb-201304:43
Editcomment.asp_blog_commentsNot applicable13,76312-Feb-201304:43
Editcopy.asxNot applicable13,08412-Feb-201304:52
Editdlg.htm_doclibNot applicable4,93704-Apr-201209:05
Editdlg.htm_webtempNot applicable4,93704-Apr-201209:04
Editdlg.htm_xmlformNot applicable4,93704-Apr-201209:06
Editform.aspx_piclibNot applicable13,96912-Feb-201304:44
Editform.asx_0040Not applicable13,76312-Feb-201304:42
Editform.asx_0071Not applicable13,76312-Feb-201304:42
Editform.asx_0072Not applicable13,76312-Feb-201304:42
Editform.asx_0082Not applicable13,76312-Feb-201304:42
Editform.asx_0083Not applicable13,76312-Feb-201304:42
Editform.asx_0084Not applicable13,76312-Feb-201304:42
Editform.asx_mobileNot applicable4,58212-Feb-201304:42
Editgrp.asxNot applicable19,25912-Feb-201304:52
Editidx.asxNot applicable8,12412-Feb-201304:52
Editiurl.asxNot applicable4,92012-Feb-201304:42
Editnav.asxNot applicable7,08412-Feb-201304:52
Editourl.asxNot applicable7,42612-Feb-201304:42
Editpost.asp_blog_postsNot applicable13,76312-Feb-201304:43
Editprms.asxNot applicable5,27512-Feb-201304:42
Editrole.asxNot applicable69,39912-Feb-201304:52
Editsr.asx_mobileNot applicable2,57412-Feb-201304:43
Emaildet.asxNot applicable5,44112-Feb-201304:42
Emailset.asxNot applicable26,07812-Feb-201304:52
Entityeditor.debug.jsNot applicable59,13627-Jun-201211:16
Entityeditor.jsNot applicable38,00227-Jun-201211:16
Error.asxNot applicable4,77912-Feb-201304:52
Error.asx_mobileNot applicable2,17212-Feb-201304:42
Expbapp.asxNot applicable8,23912-Feb-201304:52
Exporttr.asxNot applicable8,57012-Feb-201304:52
Extendvs.asxNot applicable9,77412-Feb-201304:52
Extvsopt.asxNot applicable5,29012-Feb-201304:42
Extwebfm.asxNot applicable5,49512-Feb-201304:42
Farmcred.asxNot applicable7,75912-Feb-201304:52
Farmjoin.asxNot applicable8,22512-Feb-201304:52
Farmsvrs.asxNot applicable5,13912-Feb-201304:42
Featact.ascNot applicable2,37312-Feb-201304:42
Featacti.ascNot applicable2,20612-Feb-201304:42
Featdep.ascNot applicable2,17212-Feb-201304:42
Filedlg.htm_doclibNot applicable4,67305-Sep-200908:25
Filedlg.htm_xmlformNot applicable4,67305-Sep-200908:26
Filter.asxNot applicable1,79308-Jan-201303:27
Fldedit.asxNot applicable202,03612-Feb-201304:52
Fldedtex.asxNot applicable25,06112-Feb-201304:52
Fldnew.asxNot applicable196,91912-Feb-201304:52
Fldnewex.asxNot applicable25,79512-Feb-201304:52
Fldpick.asxNot applicable11,18712-Feb-201304:52
Fldswss3.xmlNot applicable50,72806-Jun-201205:46
Fldtypes.xslNot applicable128,23125-Jan-201312:13
Fordisco.asxNot applicable1,28712-Feb-201304:44
Form.asp_pages_formNot applicable13,74312-Feb-201304:43
Formedt.asxNot applicable22,38712-Feb-201304:52
Forwsdl.asxNot applicable5,64612-Feb-201304:44
Gbredir.asxNot applicable21612-Feb-201304:42
Gbwdef.ascNot applicable56,75212-Feb-201304:43
Gbwmdef.ascNot applicable13,72212-Feb-201304:43
Gear.asxNot applicable3,32912-Feb-201304:52
Gemlcnfg.asxNot applicable8,77412-Feb-201304:42
Genappsettings.asx_0014Not applicable3,99412-Feb-201304:43
Gmobcnfg.asxNot applicable8,38912-Feb-201304:52
Groups.asxNot applicable18,93612-Feb-201304:42
Healrepo.asxNot applicable6,25912-Feb-201304:43
Help.asxNot applicable3,86412-Feb-201304:52
Helpcont.asxNot applicable69012-Feb-201304:42
Helpsrch.asxNot applicable1,45012-Feb-201304:42
Helpstg.asxNot applicable6,68212-Feb-201304:52
Hptnb.ascNot applicable8,73212-Feb-201304:42
Htadmin.asxNot applicable10,34912-Feb-201304:52
Htmledit.asxNot applicable13,26312-Feb-201304:52
Htmltran.asxNot applicable86212-Feb-201304:42
Htredir.asxNot applicable6,39212-Feb-201304:52
Htverify.asxNot applicable6,70612-Feb-201304:52
Icpdf.pngNot applicable43414-Dec-201102:36
Idprosec.ascNot applicable15,99212-Feb-201304:42
Ifcont.asc_0001Not applicable2,52812-Feb-201304:42
Iframe.asxNot applicable1,49412-Feb-201304:42
Ifsect.asc_0001Not applicable4,98212-Feb-201304:42
Iiswbste.ascNot applicable14,88412-Feb-201304:42
Iiswsapp.ascNot applicable8,66512-Feb-201304:42
Imadisco.asxNot applicable1,29912-Feb-201304:44
Imawsdl.asxNot applicable24,22912-Feb-201304:44
Importtr.asxNot applicable6,28012-Feb-201304:42
Incemail.asxNot applicable22,51012-Feb-201304:52
Indxcol.asxNot applicable10,60212-Feb-201304:52
Indxcol2.asxNot applicable6,10712-Feb-201304:42
Infopage.asxNot applicable3,62912-Feb-201304:42
Inplview.debug.jsNot applicable57,51227-Jun-201211:16
Inplview.jsNot applicable39,41527-Jun-201211:16
Internal.xslNot applicable10,98725-Jan-201312:13
Irm.asxNot applicable14,73312-Feb-201304:52
Irmadmin.asxNot applicable8,80412-Feb-201304:52
Irmrept.asxNot applicable8,22012-Feb-201304:52
Itemrwfassoc.aspxNot applicable52,53312-Feb-201304:52
Jobedit.asxNot applicable8,50012-Feb-201304:42
Jsgrid.debug.jsNot applicable785,06811-Oct-201201:33
Jsgrid.jsNot applicable400,01911-Oct-201201:33
Layouts.masNot applicable12,98812-Feb-201304:42
Leftnav.ascNot applicable89512-Feb-201304:42
Lg_icpdf.pngNot applicable1,28014-Dec-201102:37
Linksect.asc_0002Not applicable2,70712-Feb-201304:42
Linktabl.asc_0002Not applicable1,27212-Feb-201304:42
Lisdisco.asxNot applicable1,28712-Feb-201304:44
Listdata.svcNot applicable39212-Feb-201304:44
Listedit.asxNot applicable46,07812-Feb-201304:52
Listfeed.asxNot applicable15512-Feb-201304:42
Listform.asxNot applicable16312-Feb-201304:42
Listsynd.asxNot applicable26,62012-Feb-201304:52
Liswsdl.asxNot applicable73,09612-Feb-201304:44
Lkfldedt.asc_0001Not applicable10,37712-Feb-201304:42
Lkreledt.asc_0001Not applicable7,76112-Feb-201304:42
Lkseclv1.asc_0002Not applicable1,33012-Feb-201304:42
Lkseclv2.asc_0002Not applicable1,31712-Feb-201304:42
Login.asxNot applicable2,81312-Feb-201304:43
Logusage.asxNot applicable15,90312-Feb-201304:52
Lropst.asxNot applicable4,60812-Feb-201304:42
Lropsta.asxNot applicable5,07212-Feb-201304:42
Lstgenst.asxNot applicable13,66612-Feb-201304:52
Lstsetng.asxNot applicable62,82612-Feb-201304:52
Lv3.masNot applicable13,42512-Feb-201304:43
Managea.asxNot applicable3,37012-Feb-201304:42
Mbllists.asx_mobileNot applicable2,64512-Feb-201304:42
Mbllogin.asx_mobileNot applicable5,33712-Feb-201304:42
Mblogout.asx_mobileNot applicable5,00312-Feb-201304:42
Mblwiki.asx_mobileNot applicable3,62012-Feb-201304:42
Mblwp.asx_mobileNot applicable3,62512-Feb-201304:42
Mblwpdtl.asx_mobileNot applicable2,56712-Feb-201304:42
Mcontent.asxNot applicable4,88212-Feb-201304:42
Meedisco.asxNot applicable1,31112-Feb-201304:44
Meewsdl.asxNot applicable26,92312-Feb-201304:44
Metablog.asxNot applicable17212-Feb-201304:42
Metrics.asxNot applicable15,47112-Feb-201304:52
Mgappinf.asxNot applicable4,50812-Feb-201304:42
Mgbdcapp.asxNot applicable6,58812-Feb-201304:52
Mgbdcper.asxNot applicable5,34512-Feb-201304:52
Microsoft.sharepoint.client.dll14.0.6131.5000289,36007-Nov-201209:44
Microsoft.sharepoint.client.dll_000114.0.6131.5000289,36007-Nov-201209:44
Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll14.0.6136.5000187,03212-Feb-201305:04
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll14.0.6131.5000273,00007-Nov-201209:44
Microsoft.sharepoint.health.dll14.0.6137.500096,99206-Mar-201301:34
Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll14.0.6120.5000109,17604-Apr-201209:49
Microsoft.sharepoint.powershell.dll_000114.0.6124.5000649,84827-Jun-201203:32
Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll14.0.6108.500067,45622-Jul-201104:11
Microsoft.sharepoint.proxy.dll14.0.6131.5000322,18407-Nov-201209:44
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6128.5000137,84820-Sep-201211:40
Microsoft.web.commandui.dll_000114.0.6128.5000137,84820-Sep-201211:40
Microsoft_sharepoint_dsp.dll14.0.6105.500059,26422-May-201109:37
Microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll14.0.6108.5000124,80022-Jul-201104:11
Microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll14.0.6108.500087,93622-Jul-201104:11
Microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll14.0.6108.5000104,32022-Jul-201104:11
Microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll14.0.6108.500087,93622-Jul-201104:11
Microsoft_web_design_server.dll14.0.6108.5000382,86422-Jul-201105:01
Minimal.masNot applicable8,74312-Feb-201304:43
Minimal.mas_mplibNot applicable8,74312-Feb-201304:43
Mltlogin.asx_mobileNot applicable4,95402-Nov-201101:58
Mngaccts.asxNot applicable6,13712-Feb-201304:42
Mngcof.asxNot applicable12,47012-Feb-201304:52
Mngcops.asxNot applicable13,84512-Feb-201304:52
Mngct.asxNot applicable10,40912-Feb-201304:42
Mngctype.asxNot applicable5,81312-Feb-201304:42
Mngdisc.asxNot applicable9,96112-Feb-201304:52
Mngf.asxNot applicable10,64012-Feb-201304:52
Mngfeat.asxNot applicable4,91112-Feb-201304:42
Mngffeat.asxNot applicable3,50312-Feb-201304:42
Mngfield.asxNot applicable5,91112-Feb-201304:42
Mngqtmpl.asxNot applicable18,20912-Feb-201304:52
Mngsftru.asxNot applicable4,99012-Feb-201304:42
Mngstadm.asxNot applicable5,27812-Feb-201304:42
Mngsubwb.asxNot applicable12,29112-Feb-201304:42
Mngtrust.asxNot applicable7,11012-Feb-201304:52
Mngwfeat.asxNot applicable4,55312-Feb-201304:42
Modeftmp.ascNot applicable67,76012-Feb-201304:42
Modeftst.ascNot applicable1,31512-Feb-201304:42
Monitoring.asx_0014Not applicable3,94512-Feb-201304:43
Monthlyarchive.asp_blog_postsNot applicable7,28412-Feb-201304:43
Morecolorspicker.ascxNot applicable2,16212-Feb-201304:42
Morecols.asxNot applicable2,24312-Feb-201304:42
Movetodt.asxNot applicable3,28512-Feb-201304:42
Mriddflt.xmlNot applicable1,27012-Feb-201304:44
Mssdmn.exe_000114.0.6119.5000790,85614-Mar-201212:58
Mssearch.exe_000514.0.6116.5000524,61618-Jan-201210:26
Mssph.dll_000114.0.6116.50001,674,05618-Jan-201210:26
Mssrch.dll_000114.0.6131.50004,988,03207-Nov-201210:19
Mtgredir.asx_0001Not applicable1,43612-Feb-201304:42
Muiselec.ascNot applicable1,18812-Feb-201304:42
Muisetng.ascNot applicable5,00012-Feb-201304:42
Muisetng.asxNot applicable3,61112-Feb-201304:42
Mwpstg.asxNot applicable14,01112-Feb-201304:52
Mwsdef.mas_mplibNot applicable30,99912-Feb-201304:43
Mwsv4.mas_mplibNot applicable33,06112-Feb-201304:43
Mycategories.asp_blog_categoriesNot applicable3,37012-Feb-201304:43
Mycomments.asp_blog_commentsNot applicable3,37012-Feb-201304:43
Myitems.asx_0001Not applicable3,37012-Feb-201304:42
Myitems.asx_0008Not applicable3,37012-Feb-201304:42
Myitems.asx_0009Not applicable3,37012-Feb-201304:42
Myposts.asp_blog_postsNot applicable3,37012-Feb-201304:43
Mysubs.asxNot applicable13,16012-Feb-201304:52
Navitem.ascNot applicable9912-Feb-201304:42
Navopt.asxNot applicable7,40612-Feb-201304:42
New.asxNot applicable66,17912-Feb-201304:52
Newcategory.asp_blog_categoriesNot applicable13,96912-Feb-201304:43
Newcmt.asx_mobileNot applicable2,76212-Feb-201304:42
Newcntdb.asxNot applicable7,41612-Feb-201304:42
Newcomment.asp_blog_commentsNot applicable13,96912-Feb-201304:43
Newconfi.aspx_tenantadminNot applicable3,01612-Feb-201304:43
Newdwp.asxNot applicable6,95912-Feb-201304:52
Newform.asx_0021Not applicable13,96912-Feb-201304:42
Newform.asx_0055Not applicable13,96912-Feb-201304:42
Newform.asx_0056Not applicable15,72612-Feb-201304:52
Newform.asx_0061Not applicable13,96912-Feb-201304:42
Newform.asx_0062Not applicable13,96912-Feb-201304:42
Newform.asx_0063Not applicable13,96912-Feb-201304:42
Newform.asx_mobileNot applicable4,58112-Feb-201304:42
Newgrp.asxNot applicable19,98512-Feb-201304:52
Newlink.asxNot applicable9,32312-Feb-201304:52
Newmws.asxNot applicable19,45912-Feb-201304:52
Newnav.asxNot applicable6,86412-Feb-201304:52
Newpost.asp_blog_postsNot applicable13,96912-Feb-201304:43
Newpost.asx_mobileNot applicable2,77712-Feb-201304:42
Newsbweb.asxNot applicable18,81012-Feb-201304:52
Newsitec.aspx_tenantadminNot applicable11,19312-Feb-201304:52
Newslwp.asxNot applicable10,89912-Feb-201304:52
Newsr.asx_mobileNot applicable2,57012-Feb-201304:43
Ofadmin.aspx_tenantadminNot applicable12,10012-Feb-201304:52
Ofadmin.asxNot applicable14,69212-Feb-201304:52
Offprsx.dll14.0.6137.50002,924,76007-Mar-201308:33
Oisimg.dll14.0.6137.5000195,76007-Mar-201308:33
Oldcntdb.asxNot applicable13,84112-Feb-201304:52
Oleprsx.dll14.0.6126.500033,44008-Aug-201207:23
Onetnative.dll14.0.6137.5000584,89607-Mar-201308:33
Onetutil.dll14.0.6137.50022,987,18427-Mar-201310:35
Onfda.dll14.0.6137.50002,784,96807-Mar-201309:10
Owners.asxNot applicable5,81312-Feb-201304:42
Owssvr.dll_000114.0.6137.50026,642,35227-Mar-201309:29
Owstimer.exe_000114.0.6137.500074,91207-Mar-201308:33
Password.asxNot applicable8,38712-Feb-201304:52
Patchstt.asxNot applicable7,49512-Feb-201304:52
Pckrrst.asxNot applicable3,02712-Feb-201304:52
People.asxNot applicable32,44012-Feb-201304:52
Perdisco.asxNot applicable1,31912-Feb-201304:44
Permstup.asxNot applicable18,27412-Feb-201304:52
Perwsdl.asxNot applicable13,70012-Feb-201304:44
Picker.asxNot applicable8,61312-Feb-201304:43
Pickerdialog.masNot applicable8,73912-Feb-201304:42
Pickerhierarchycontrol.jsNot applicable126,11412-Feb-201304:52
Polc.asxNot applicable23,92712-Feb-201304:52
Polcanon.asxNot applicable16,86712-Feb-201304:52
Polcrl.asxNot applicable125,45012-Feb-201304:52
Polcrle.asxNot applicable125,45812-Feb-201304:52
Polcrls.asxNot applicable20,40712-Feb-201304:52
Polcusr.asxNot applicable19,90412-Feb-201304:52
Polcusre.asxNot applicable22,09412-Feb-201304:52
Popup.masNot applicable3,00112-Feb-201304:42
Portal.asxNot applicable9,98012-Feb-201304:52
Portalvw.asx_0001Not applicable2,19012-Feb-201304:43
Post.asp_blog_postsNot applicable7,36912-Feb-201304:43
Ppldisco.asxNot applicable1,28912-Feb-201304:44
Pplwsdl.asxNot applicable9,09512-Feb-201304:44
Prfredir.asxNot applicable1,81712-Feb-201304:42
Privacy.asxNot applicable8,47912-Feb-201304:52
Prjsetng.asxNot applicable15,90012-Feb-201304:52
Proxy.asxNot applicable1,44812-Feb-201304:43
Proxysel.asxNot applicable5,38712-Feb-201304:42
Pubback.asxNot applicable4,95512-Feb-201304:52
Pwdset.asxNot applicable8,66212-Feb-201304:42
Qlreord.asxNot applicable11,21512-Feb-201304:52
Qstedit.asxNot applicable211,04812-Feb-201304:52
Qstnew.asxNot applicable194,78512-Feb-201304:52
Query9x.dll_000214.0.6108.5000371,05621-Jul-201104:40
Quiklnch.asxNot applicable8,13412-Feb-201304:52
Rcxform.asxNot applicable6,17112-Feb-201304:52
Recentwp.asxNot applicable3,82612-Feb-201304:43
Recycle.asxNot applicable16,56712-Feb-201304:52
Redirect.asx_0001Not applicable1,39412-Feb-201304:43
Regacct.asxNot applicable4,27612-Feb-201304:42
Regacctl.ascNot applicable10,05812-Feb-201304:42
Reghost.asxNot applicable8,08312-Feb-201304:52
Remacct.asxNot applicable8,89512-Feb-201304:52
Remwrkfl.aspxNot applicable12,25812-Feb-201304:52
Renamepg.asxNot applicable4,06812-Feb-201304:52
Reorder.asxNot applicable11,93112-Feb-201304:52
Repair.aspx_doclibNot applicable3,91112-Feb-201304:43
Repair.aspx_xmlformNot applicable3,91412-Feb-201304:44
Reqacc.asxNot applicable4,71212-Feb-201304:52
Reqfeat.asxNot applicable3,75012-Feb-201304:42
Reqfeata.asxNot applicable2,85912-Feb-201304:42
Reqgroup.asxNot applicable6,50612-Feb-201304:42
Reqgrpcf.asxNot applicable6,37912-Feb-201304:42
Restore.asxNot applicable15,95212-Feb-201304:52
Restore3.asxNot applicable22,74912-Feb-201304:52
Rfcxform.asxNot applicable6,31812-Feb-201304:52
Rfpxform.asxNot applicable6,64712-Feb-201304:52
Rgnlstng.asxNot applicable20,89412-Feb-201304:52
Role.asxNot applicable20,60812-Feb-201304:52
Rssxslt.asxNot applicable3,49112-Feb-201304:43
Rtctsoln.asxNot applicable7,56512-Feb-201304:43
Rtedlg.asxNot applicable6,40012-Feb-201304:43
Rtedlg.masNot applicable3,15312-Feb-201304:42
Rteuplod.asxNot applicable7,48712-Feb-201304:52
Runjobs.ascNot applicable4,69612-Feb-201304:42
Saveconflict.asxNot applicable5,47012-Feb-201304:52
Savetmpl.asxNot applicable17,83012-Feb-201304:52
Schdpckr.ascNot applicable28,09312-Feb-201304:42
Schedjob.ascNot applicable3,58312-Feb-201304:42
Schedjob.asxNot applicable7,28512-Feb-201304:43
Schema.xml_blog_commentsNot applicable39,63419-Jul-201207:36
Schema.xml_doclibNot applicable33,34217-Nov-201106:23
Schema.xml_webtempNot applicable234,43317-Nov-201106:22
Schema.xml_wplibNot applicable126,16017-Nov-201106:22
Scprefix.asx_0001Not applicable11,58212-Feb-201304:52
Scriptresx.asxNot applicable20012-Feb-201304:43
Scsignup.asxNot applicable11,44212-Feb-201304:52
Sdadisco.asxNot applicable1,29312-Feb-201304:44
Sdawsdl.asxNot applicable35,00012-Feb-201304:44
Searchom.dll_000314.0.6133.50004,854,40018-Dec-201211:13
Searchom.dll_000514.0.6133.50004,854,40018-Dec-201211:13
Security.asx_0014Not applicable3,93912-Feb-201304:43
SecuritytokenclientconfigNot applicable2,53510-Jan-201001:52
SecuritytokenconfigNot applicable4,82110-Jan-201001:52
SecuritytokensvcNot applicable44305-Sep-200908:31
Selected.aspx_piclibNot applicable4,54812-Feb-201304:44
Sendtof.asxNot applicable86312-Feb-201304:43
Server.asxNot applicable9,43712-Feb-201304:52
Setanon.asxNot applicable11,86112-Feb-201304:43
Setrqacc.asxNot applicable7,79512-Feb-201304:52
Settings.asxNot applicable9,56512-Feb-201304:43
Setwa.asxNot applicable21212-Feb-201304:43
Sharedaccessdisco.asxNot applicable1,30112-Feb-201304:44
Sharedaccesswsdl.asxNot applicable4,03812-Feb-201304:44
Sharedwf.asxNot applicable5,15912-Feb-201304:43
Sharepointemailwsdisco.asxNot applicable1,34912-Feb-201304:44
Sharepointemailwswsdl.asxNot applicable25,79912-Feb-201304:44
Signout.asxNot applicable1,79112-Feb-201304:52
Simple.masNot applicable9,99712-Feb-201304:42
Simpv4.masNot applicable6,45712-Feb-201304:42
Sitcrted.asxNot applicable3,84612-Feb-201304:43
Sitdisco.asxNot applicable1,28712-Feb-201304:44
Sitebaks.asxNot applicable10,11712-Feb-201304:43
Sitecbac.asxNot applicable10,42712-Feb-201304:43
Sitecdq.aspx_tenantadminNot applicable10,90812-Feb-201304:52
Sitecoll.aspx_tenantadminNot applicable9,57712-Feb-201304:52
Sitecoll.asxNot applicable9,41312-Feb-201304:52
Sitecown.aspx_tenantadminNot applicable5,84512-Feb-201304:52
Sitecper.aspx_tenantadminNot applicable2,77912-Feb-201304:52
Sitecrep.aspx_tenantadminNot applicable2,77512-Feb-201304:52
Siteex.asxNot applicable12,20412-Feb-201304:43
Sitequot.asxNot applicable23,14812-Feb-201304:52
Siterss.asxNot applicable10,85512-Feb-201304:52
Sitesubs.asxNot applicable13,75212-Feb-201304:52
Sitwsdl.asxNot applicable20,70412-Feb-201304:44
Slctapp.asxNot applicable6,79512-Feb-201304:52
Slctauc.asxNot applicable5,36812-Feb-201304:43
Slctcfaz.asxNot applicable5,38912-Feb-201304:43
Slctjob.asxNot applicable5,57612-Feb-201304:43
Slctlist.asxNot applicable8,82612-Feb-201304:52
Slctserv.asxNot applicable5,11912-Feb-201304:43
Slctsite.asxNot applicable9,78612-Feb-201304:52
Slctsvc.asxNot applicable5,19412-Feb-201304:43
Slctwapp.asxNot applicable5,57512-Feb-201304:43
Slctweb.asxNot applicable8,67712-Feb-201304:52
Slidshow.aspx_piclibNot applicable4,06212-Feb-201304:44
Solns.asxNot applicable5,01012-Feb-201304:43
Solnsts.asxNot applicable11,07112-Feb-201304:43
Sp.debug.jsNot applicable576,30208-Jan-201303:27
Sp.jsNot applicable390,85308-Jan-201303:27
Sp.ui.rte.debug.jsNot applicable594,57418-Dec-201210:46
Sp.ui.rte.jsNot applicable365,92618-Dec-201210:46
Spcf.asxNot applicable19,47612-Feb-201304:52
Spcontnt.asxNot applicable12,88012-Feb-201304:52
Spdadmin.asxNot applicable7,20012-Feb-201304:43
Spdisco.asxNot applicable11,49412-Feb-201304:44
Spdstngs.asxNot applicable7,04712-Feb-201304:43
Spgantt.debug.jsNot applicable39,17318-Dec-201210:46
Spgantt.jsNot applicable19,33818-Dec-201210:46
Splinq.dll14.0.6135.5000375,37625-Jan-201312:38
Splinqvs.dll14.0.6135.5000375,37625-Jan-201312:38
Spmetal.exe14.0.6107.5000149,43202-Jul-201107:46
Spscrstg.asx_0002Not applicable7,71512-Feb-201304:43
Spsearchdisco.asxNot applicable1,32312-Feb-201304:44
Spsearchwsdl.asxNot applicable8,62912-Feb-201304:44
Spstd1.asx_0004Not applicable7,29812-Feb-201304:52
Spwriter.exe_000114.0.6126.500042,61608-Aug-201207:23
Srchrslt.asxNot applicable6,01312-Feb-201304:52
Srchvis.asxNot applicable8,44312-Feb-201304:43
Srepair.asxNot applicable15612-Feb-201304:43
Stbackup.asxNot applicable14,41112-Feb-201304:52
Store.sqlNot applicable4,568,62306-Mar-201301:11
Storeup.sqlNot applicable108,09206-Mar-201301:12
Storman.asxNot applicable10,18028-Oct-201009:11
Stoupddl.sqlNot applicable13814-Mar-201211:47
Sts.spuchostservice.exe14.0.6105.5000108,49622-May-201109:37
Sts.workflows.dll14.0.6108.500071,55222-Jul-201104:11
Stsadm.exe14.0.6128.5000355,00021-Sep-201201:33
Stsap.dll14.0.6136.50001,067,65612-Feb-201305:04
Stsapa.dll14.0.6108.5000608,12822-Jul-201104:11
Stslib.dll_000114.0.6136.5000166,49612-Feb-201305:04
Stsom.dll14.0.6137.500216,865,96027-Mar-201309:29
Stsom.dll_000114.0.6137.500216,865,96027-Mar-201309:29
Stsomdr.dll14.0.6114.50001,010,48817-Nov-201106:58
Stssoap.dll14.0.6130.5000473,69627-Oct-201203:04
Stswel.dll14.0.6137.50023,261,10427-Mar-201309:29
Stswfacb.dll14.0.6124.5000318,08027-Jun-201203:32
Stswfact.dll14.0.6124.5000318,08027-Jun-201203:32
Sts_addgallery_server14.0.6128.5000125,57621-Sep-201201:33
Sts_sandbox.dll14.0.6134.5000126,59208-Jan-201302:59
Subchoos.asxNot applicable10,47112-Feb-201304:52
Subdisco.asxNot applicable1,31712-Feb-201304:44
Subedit.asxNot applicable14,78612-Feb-201304:52
Subnew.asxNot applicable15,12312-Feb-201304:52
SubscriptionsettingsclientconfigNot applicable2,36924-Nov-200901:41
SubscriptionsettingsserviceconfigNot applicable2,64705-Nov-200907:17
SubscriptionsettingsservicesvcNot applicable36705-Sep-200908:31
Subsetproxy.dll_000114.0.6131.5000756,36007-Nov-201209:44
Subsetshim.dll_000114.900.6135.50001,800,80025-Jan-201312:38
Subwsdl.asxNot applicable8,82612-Feb-201304:44
Success.asxNot applicable4,42712-Feb-201304:43
Successp.asxNot applicable3,70512-Feb-201304:43
Suppux.asxNot applicable5,88712-Feb-201304:43
Survedit.asxNot applicable36,10312-Feb-201304:52
Svcapp.asxNot applicable4,28412-Feb-201304:43
Svcappcd.asxNot applicable4,32812-Feb-201304:43
Svcappcn.asxNot applicable4,88412-Feb-201304:43
Svcappcp.asxNot applicable2,98812-Feb-201304:43
Svcappdl.asxNot applicable4,41312-Feb-201304:43
Svcapppb.asxNot applicable10,13912-Feb-201304:52
Svcapppe.asxNot applicable4,17212-Feb-201304:43
Svcjdefs.asxNot applicable8,92212-Feb-201304:43
Svcrjobs.asxNot applicable7,28612-Feb-201304:43
Svrsetup.exe14.0.6137.50001,377,96006-Mar-201302:10
Sysset.asx_0014Not applicable3,95712-Feb-201304:43
Tbbutton.asc_0002Not applicable1,30112-Feb-201304:42
Tbdcadac.aspx_tenantadminNot applicable12,75912-Feb-201304:52
Tbdcadap.aspx_tenantadminNot applicable9,04512-Feb-201304:52
Tbdcapps.aspx_tenantadminNot applicable13,40612-Feb-201304:52
Tbdcedac.aspx_tenantadminNot applicable12,43012-Feb-201304:52
Tbdcexap.aspx_tenantadminNot applicable7,95812-Feb-201304:52
Tbdclobsettings.aspx_tenantadminNot applicable7,09712-Feb-201304:52
Tbdcperm.aspx_tenantadminNot applicable3,87712-Feb-201304:52
Tbdcvwap.aspx_tenantadminNot applicable16,25112-Feb-201304:52
Tbdcvwen.aspx_tenantadminNot applicable16,67112-Feb-201304:52
Tbdcvwlb.aspx_tenantadminNot applicable13,42612-Feb-201304:52
Tbdcvwli.aspx_tenantadminNot applicable10,67212-Feb-201304:52
Tcsetng.asxNot applicable15,68512-Feb-201304:43
Themeweb.asxNot applicable35,26812-Feb-201304:43
Thread.xslNot applicable33,79114-Mar-201211:47
Timer.asxNot applicable9,19812-Feb-201304:43
Timezone.xmlNot applicable74,03230-Aug-201205:20
Tjobhist.ascNot applicable5,11412-Feb-201304:42
Tjobhist.asxNot applicable9,07912-Feb-201304:43
Tlropsta.aspx_tenantadminNot applicable3,82612-Feb-201304:43
Tmpctl.asc_0001Not applicable2,90612-Feb-201304:42
Tmptpick.asxNot applicable4,69012-Feb-201304:43
Tnreord.asxNot applicable8,58512-Feb-201304:52
Toolbar.asc_0002Not applicable1,57812-Feb-201304:42
Toolpane.asxNot applicable2,36912-Feb-201304:43
Topnav.asxNot applicable7,78112-Feb-201304:52
Topnavbr.asc_0001Not applicable6,39812-Feb-201304:42
Topology.ascNot applicable4,09112-Feb-201304:42
TopologyclientconfigNot applicable98205-Sep-200908:31
TopologyserviceconfigNot applicable1,60405-Sep-200908:31
TopologyservicesvcNot applicable34705-Sep-200908:31
Tquery.dll_000214.0.6126.50005,646,47208-Aug-201208:19
Traceman.exe14.0.6123.5000108,66409-Jun-201202:07
Tstgesec.ascNot applicable3,64712-Feb-201304:42
Unatcdb.asxNot applicable6,07312-Feb-201304:43
Unatcdbb.asxNot applicable6,49012-Feb-201304:43
Uniqperm.asxNot applicable9,94012-Feb-201304:42
Unxtndvs.asxNot applicable5,75712-Feb-201304:43
Updcops.asxNot applicable12,35412-Feb-201304:52
Upgandmig.asx_0014Not applicable3,97212-Feb-201304:43
Upgrstat.asxNot applicable11,46112-Feb-201304:43
Upload.aspx_doclibNot applicable15,83912-Feb-201304:52
Upload.aspx_piclibNot applicable16,24312-Feb-201304:52
Upload.aspx_webpagelibNot applicable15,83912-Feb-201304:52
Upload.aspx_xmlformNot applicable15,83912-Feb-201304:52
Upload.asp_mplibNot applicable15,83912-Feb-201304:52
Upload.asxNot applicable16,28612-Feb-201304:52
Upload.asx_listtempNot applicable16,07312-Feb-201304:52
Upload.asx_mobileNot applicable3,49112-Feb-201304:42
Upload.asx_solutionslibNot applicable15,84512-Feb-201304:52
Upload.asx_webtempNot applicable16,07312-Feb-201304:52
Upload.asx_wplibNot applicable15,84512-Feb-201304:52
Urfldedt.asc_0001Not applicable6,54012-Feb-201304:42
Usage.asxNot applicable7,73512-Feb-201304:43
Usagedtl.asxNot applicable6,23912-Feb-201304:52
Useconf.asxNot applicable3,39812-Feb-201304:43
Usedisco.asxNot applicable1,31512-Feb-201304:44
User.asxNot applicable37,19312-Feb-201304:52
Usercodeweb.cfgNot applicable92805-Sep-200908:31
Userdisp.asxNot applicable4,21012-Feb-201304:42
Useredit.asxNot applicable4,05012-Feb-201304:42
User_solution.asxNot applicable9,65412-Feb-201304:52
Usewsdl.asxNot applicable82,88212-Feb-201304:44
V4.masNot applicable32,45512-Feb-201304:43
V4.mas_mplibNot applicable32,45512-Feb-201304:43
Verdisco.asxNot applicable1,29312-Feb-201304:44
Versdiff.aspx_webpagelibNot applicable6,21412-Feb-201304:43
Versions.asxNot applicable35,32912-Feb-201304:52
Verwsdl.asxNot applicable9,47612-Feb-201304:44
Viedisco.asxNot applicable1,28712-Feb-201304:44
View.asp_pages_viewpageNot applicable3,37012-Feb-201304:43
View.asp_pages_webfldrNot applicable2,53212-Feb-201304:52
View.asx_mobileNot applicable2,42412-Feb-201304:42
Viewbapp.asxNot applicable17,05612-Feb-201304:52
Viewbent.asxNot applicable17,47012-Feb-201304:52
Viewcategory.asp_blog_categoriesNot applicable13,78612-Feb-201304:43
Viewcmt.asx_mobileNot applicable3,22312-Feb-201304:42
Viewcomment.asp_blog_commentsNot applicable13,78612-Feb-201304:43
Viewdaily.asx_mobileNot applicable4,99412-Feb-201304:43
Viewedit.asxNot applicable218,61812-Feb-201304:43
Viewfilter.asx_mobileNot applicable3,74712-Feb-201304:42
Viewhdr.asc_0002Not applicable1,52712-Feb-201304:42
Viewlsts.asxNot applicable16,52012-Feb-201304:43
Viewnew.asxNot applicable216,49412-Feb-201304:43
Viewpage.asx_solutionslibNot applicable3,37012-Feb-201304:43
Viewpost.asp_blog_postsNot applicable13,78612-Feb-201304:43
Viewsdl.asxNot applicable25,52212-Feb-201304:44
Viewtype.asxNot applicable26,47512-Feb-201304:52
Vldsetng.asxNot applicable9,53812-Feb-201304:52
Vsemail.asxNot applicable9,19412-Feb-201304:43
Vsgenset.asxNot applicable50,84712-Feb-201304:52
Vsitecp.aspx_tenantadminNot applicable6,18012-Feb-201304:43
Vsmask.asxNot applicable65,23512-Feb-201304:52
Vsmenu.asxNot applicable2,01812-Feb-201304:43
Vsubwebs.asxNot applicable5,86712-Feb-201304:43
Vsxms.asxNot applicable8,78512-Feb-201304:52
Vwblobi.asxNot applicable11,31812-Feb-201304:52
Vwblobs.asxNot applicable14,17012-Feb-201304:52
Vwgrpprm.asxNot applicable5,04612-Feb-201304:43
Vwstyles.xslNot applicable121,14408-Jan-201303:16
Waview.asx_mobileNot applicable2,98612-Feb-201304:43
Web.cfgNot applicable46,70522-Feb-201206:21
Web.cfg_0003Not applicable25805-Sep-200908:31
Webapps.asxNot applicable5,56412-Feb-201304:43
Webdeltd.asxNot applicable2,21112-Feb-201304:43
Webdisco.asxNot applicable1,28512-Feb-201304:44
Webfldr.aspx_piclibNot applicable2,53212-Feb-201304:52
Weblist.asxNot applicable5,69312-Feb-201304:52
Webwsdl.asxNot applicable41,30412-Feb-201304:44
Welcome.asc_0002Not applicable3,77512-Feb-201304:42
Wfadmin.asxNot applicable6,95712-Feb-201304:43
Wfstart.asxNot applicable16412-Feb-201304:43
Wftimer.asxNot applicable5,32012-Feb-201304:43
Wikiredr.aspxNot applicable1,11312-Feb-201304:43
WintokcachesvcNot applicable39505-Sep-200908:31
Wkpstd.asx_wikiNot applicable4,76612-Feb-201304:43
Workflow.asxNot applicable15,54912-Feb-201304:52
Workspce.asxNot applicable8,45712-Feb-201304:52
Wpeula.asxNot applicable6,38412-Feb-201304:52
Wppdisco.asxNot applicable1,31912-Feb-201304:44
Wppicker.asxNot applicable7,30712-Feb-201304:52
Wpprevw.asxNot applicable5,02112-Feb-201304:43
Wppwsdl.asxNot applicable56,41012-Feb-201304:44
Wrkmng.asxNot applicable7,97612-Feb-201304:43
Wrksetng.aspxNot applicable14,60712-Feb-201304:52
Wrkstat.aspxNot applicable14,58812-Feb-201304:43
Wsauplod.asxNot applicable19812-Feb-201304:43
Wsdisco.asxNot applicable1,80606-Mar-201301:14
Wss.admmap.xmlNot applicable26202-Jul-201107:47
Wss.feature.xmlNot applicable71602-Jul-201107:47
Wss.searchpowershell.format.ps1xmlNot applicable13,00902-Jul-201107:55
Wss.searchpowershell.types.ps1xmlNot applicable9,70502-Jul-201107:55
Wss.spsearch.asmxNot applicable18502-Jul-201107:47
Wss.srcsiset.asxNot applicable17,67612-Feb-201305:02
Wss.upgrade.config.xmlNot applicable31502-Jul-201107:47
Wss.xsdNot applicable102,77313-Mar-201210:50
Wss12plc.configNot applicable59702-Jul-201108:13
Wss12plc.dll14.0.6107.500011,16802-Jul-201108:26
Wssadmin.exe_000114.0.6126.500016,55208-Aug-201207:23
Wssadmop.dll_000114.0.6126.5000834,22408-Aug-201207:23
Wsscmdlet.xmlNot applicable68,40816-May-201204:22
Wsssearchcmdlets.xmlNot applicable1,44502-Jul-201107:48
Wsssetup.dll14.0.6137.50007,600,28006-Mar-201302:10
Wswsdl.asxNot applicable1,90406-Mar-201301:15
Zoombldr.asxNot applicable7,89212-Feb-201304:52
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2810059 - Last Review: יום שישי 12 אפריל 2013 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1
מילות מפתח 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2810059

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com