MS13-044: תיאור של עדכון האבטחה עבור Visio 2010 Service Pack 1: 14.05.13

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2810068 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה פותר פגיעות הקיימת ב- Microsoft Visio 2010 Service Pack 1 שעלולה לאפשר חשיפת מידע בעת פתיחת קובץ Visio שנוצר במיוחד.

תקציר

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-044. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

מידע על הורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת עדכוני Visio 2010 Service Pack 1.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להחיל את עדכון אבטחה זה, עליך להתקין את Service Pack 1 for Microsoft Visio 2010 במחשב.

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל את המחשב מחדש.

כדי לצמצם את האפשרות לצורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף על הסיבות שבגללן ייתכן שתתבקש להפעיל את המחשב מחדש, ראה מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של המחשב לאחר התקנה של עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows.

מידע על הסרה

הערה לא מומלץ להסיר עדכון אבטחה כלשהו.

כדי להסיר עדכון אבטחה זה, השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות או השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

הערה כאשר אתה מסיר עדכון אבטחה זה יתכן שתתבקש להכניס את הדיסק המכיל את Microsoft Visio 2010. בנוסף, יתכן שלא תהיה לך אפשרות להסיר את התקנת עדכון אבטחה זה מהפריט הוספה או הסרה של תוכניות או הפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה. לבעיה זו מספר סיבות אפשריות.

לקבלת פרטים נוספים על ההסרה, ראה מידע אודות הסרת עדכוני Office (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית). (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את MS13-023: תיאור של עדכון האבטחה עבור Visio 2010 Service Pack 1: 12.03.13.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון אבטחה זה כולל את תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ עדכניות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור כל הגירסאות הנתמכות ומבוססות x86 של Microsoft Visio 2010 Service Pack 1
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Aec.dll14.0.7100.5000906,41628-Mar-201314:29
Bstorm.dll14.0.7100.5000585,39228-Mar-201314:29
Dbengr.dll14.0.7100.5000662,70428-Mar-201314:29
Drilldwn.dll14.0.7100.5000927,91230-Mar-201319:37
Dwgcnv.dll14.0.7100.5000146,06428-Mar-201313:33
Dwgdp.dll14.0.7100.50005,884,57628-Mar-201313:44
Facility.dll14.0.7100.50001,014,93628-Mar-201314:29
Gantt.dll14.0.7100.5000954,01628-Mar-201314:29
Hvac.dll14.0.7100.5000349,34428-Mar-201314:29
Orgchart.dll14.0.7100.50001,192,64028-Mar-201314:29
Orgchwiz.dll14.0.7100.5000459,96028-Mar-201314:29
Pe.dll14.0.7100.5000550,04828-Mar-201314:29
Savasweb.dll14.0.7100.5000425,63228-Mar-201314:29
Sg.dll14.0.7100.50001,581,20828-Mar-201314:29
Timesoln.dll14.0.7100.5000955,56828-Mar-201314:29
Uml.dll14.0.6107.50001,655,15229-Mar-201322:04
Visbrgr.dll14.0.7100.500010,042,03230-Mar-201319:42
Viscolor.dll14.0.7100.5000224,43230-Mar-201319:37
Visdlgu.dll14.0.7100.5000135,32030-Mar-201319:42
Visgrf.dll14.0.7100.5000553,64030-Mar-201318:27
Visicon.exe14.0.7100.50001,498,28028-Mar-201311:35
Visio.exe14.0.7100.50001,483,42430-Mar-201318:27
Vislib.dll14.0.7100.500013,462,69630-Mar-201318:27
Visocx.dll14.0.7100.5000405,18428-Mar-201314:17
Visshe.dll14.0.7100.5000901,30428-Mar-201314:17
Vissupp.dll14.0.7100.5000540,30428-Mar-201314:29
Visutils.dll14.0.7100.5000450,20028-Mar-201314:29
Visweb.dll14.0.7100.5000699,57628-Mar-201314:29
Xfunc.dll14.0.7100.5000454,32028-Mar-201314:29
 
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
עבור כל הגירסאות הנתמכות ומבוססות x64 של Microsoft Visio 2010 Service Pack 1
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Aec.dll14.0.7100.50001,572,54428-Mar-201316:15
Bstorm.dll14.0.7100.5000947,88828-Mar-201316:15
Dbengr.dll14.0.7100.50001,198,25628-Mar-201316:16
Drilldwn.dll14.0.7100.50001,757,86430-Mar-201319:37
Dwgcnv.dll14.0.7100.5000222,37628-Mar-201315:31
Dwgdp.dll14.0.7100.50009,390,24028-Mar-201315:41
Facility.dll14.0.7100.50001,622,68028-Mar-201316:15
Gantt.dll14.0.7100.50001,562,28828-Mar-201316:15
Hvac.dll14.0.7100.5000597,66428-Mar-201316:16
Orgchart.dll14.0.7100.50001,817,79228-Mar-201316:16
Orgchwiz.dll14.0.7100.5000716,47228-Mar-201316:16
Pe.dll14.0.7100.5000970,91228-Mar-201316:15
Savasweb.dll14.0.7100.5000588,46428-Mar-201316:15
Sg.dll14.0.7100.50002,241,17628-Mar-201316:16
Timesoln.dll14.0.7100.50001,661,61628-Mar-201316:15
Uml.dll14.0.6107.50002,570,60829-Mar-201322:00
Visbrgr.dll14.0.7100.500015,708,87230-Mar-201319:44
Viscolor.dll14.0.7100.5000308,89630-Mar-201319:37
Visdlgu.dll14.0.7100.5000215,72030-Mar-201319:44
Visgrf.dll14.0.7100.5000856,72830-Mar-201318:26
Visicon.exe14.0.7100.50001,498,25628-Mar-201313:31
Visio.exe14.0.7100.50001,484,43230-Mar-201318:26
Vislib.dll14.0.7100.500019,324,05630-Mar-201318:26
Visocx.dll14.0.7100.5000442,03228-Mar-201316:03
Visshe.dll14.0.7100.5000977,06428-Mar-201316:03
Vissupp.dll14.0.7100.5000737,42428-Mar-201316:16
Visutils.dll14.0.7100.5000773,78428-Mar-201316:15
Visweb.dll14.0.7100.50001,238,20028-Mar-201316:16
Xfunc.dll14.0.7100.5000827,05628-Mar-201316:16
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2810068 - Last Review: יום שישי 17 מאי 2013 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Visio 2010 Service Pack 1
מילות מפתח 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2810068

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com