"ใส่ที่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสำหรับเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้" ปรากฏขึ้นเมื่อฉันส่ง/รับจดหมาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2811175 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

แต่ละครั้งที่คุณใช้โปรแกรม Outlook เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณ คุณอาจได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านแม้ว่าคุณระบุว่า ควรบันทึกรหัสผ่านของคุณในรายการรหัสผ่านของคุณ

การแก้ไข

Microsoft ไม่สามารถเรียกรหัสผ่านเก่าของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ และขอให้พวกเขาเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่กับบัญชีของคุณ
เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณยังต้องการทราบว่าที่อยู่อีเมลของคุณ ชื่อเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าและชื่อเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออกบวก กับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือการเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งหมดนี้จะ beprovided โดย yourISP ถึงแม้ว่าคุณอาจไม่ใช้ข้อมูลทั้งหมด เป็นความคิดที่ดีในการตรวจสอบสองครั้ง

หลังจากที่คุณได้รับรหัสผ่านใหม่และตั้งค่าข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณต้องตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีอีเมล และการปรับปรุงรหัสผ่านของคุณ


เมื่อต้องการตรวจสอบการกำหนดค่าบัญชีของคุณบนอินเทอร์เน็ตอีเมล:
 1. เปิด'แผงควบคุม'และเลือกจดหมาย (Microsoft Outlook 2013)
 2. ในหน้าต่างที่เปิดเลือกแอคเคาท์อีเมล
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ: เลือกแอคเคาท์อีเมล
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับแอคเคาท์อีเมล
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 3. เน้นบัญชีอีเมลคุณจะได้รับพร้อมท์จากรหัสผ่าน และคลิกเปลี่ยนแปลง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ: เน้นบัญชี
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับบัญชีเน้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 4. จากข้อมูลที่รวบรวมมาจาก ISP ของคุณตรวจสอบรายการผู้ใช้ เซิร์ฟเวอร์ และเข้าสู่ระบบ Enterthe ใหม่รหัสผ่านที่ ISP ของคุณให้มา และกล่องจำรหัสผ่าน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ: ข้อมูลบัญชีผู้ใช้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับข้อมูลบัญชี
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. คลิกถัดไปและ Outlook จะทดสอบบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ: ทดสอบบัญชี
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับการทดสอบบัญชี
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. คลิกปิด
 7. Outlook ควรเริ่มการทำงานตามปกติ
ถ้าการทดสอบการตั้งค่าบัญชีล้มเหลว
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าการทดสอบการตั้งค่าบัญชีที่ล้มเหลว ลองผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นอีกครั้ง ถ้าไม่สำเร็จอีกครั้ง ลบบัญชีผู้ใช้ และสร้างขึ้นใหม่

เมื่อต้องการลบบัญชีผู้ใช้เก่าของคุณ และสร้างขึ้นใหม่:
 1. เปิด'แผงควบคุม'และเลือกจดหมาย (Microsoft Outlook 2013)
 2. ในหน้าต่างที่เปิดเลือกแอคเคาท์อีเมล
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ: เลือกแอคเคาท์อีเมล
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับแอคเคาท์อีเมล
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 3. เน้นบัญชีอีเมลของคุณจะได้รับพร้อมท์จากรหัสผ่าน และคลิกเอาออก
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ: เน้นบัญชี
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับบัญชีเน้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 4. คลิกสร้าง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ: บัญชีผู้ใช้ใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับบัญชีผู้ใช้ใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. เลือกชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมหรือการตั้งค่าด้วยตนเองและคลิกถัดไป
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ: การตั้งค่าด้วยตนเอง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนด้วยตนเอง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. เลือกPOP หรือ IMAPและคลิกถัดไป
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ: POP หรือ IMAP
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับ POP หรือ IMAP
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 7. จากข้อมูลที่รวบรวมมาจาก ISP ของคุณกรอกข้อมูลลงในรายการผู้ใช้ เซิร์ฟเวอร์ และเข้าสู่ระบบ ภายใต้ส่งข้อความใหม่เป็น: เลือกแฟ้มข้อมูล Outlook ที่มีอยู่และคลิกเรียกดู หน้าต่างจะเปิดไปยังโฟลเดอร์แฟ้มข้อมูลเริ่มต้น เลือกแฟ้ม.pst ของคุณก่อนหน้านี้ และคลิกตกลง หรือ เรียกดู thefolder ที่คุณใช้เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีของคุณตั้งแต่แรก ให้แน่ใจว่า มีการตรวจสอบในกล่องจำรหัสผ่าน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ: ข้อมูลบัญชีผู้ใช้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับข้อมูลบัญชี
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 8. คลิกถัดไปและ Outlook จะทดสอบบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ: ทดสอบบัญชี
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  [กรุณาเขียนส่วนยุบเริ่มต้นที่นี่]
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 9. คลิกปิดการเสร็จสิ้นแล้ว
 10. Outlook ควรเริ่มการทำงานตามปกติ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

หมายเหตุ: ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากที่รวมเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก หมายเลข และสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ต่าง ๆ รหัสผ่านไม่ผสมองค์ประกอบเหล่านี้ รหัสผ่านที่คาดเดายาก: Y6dh ! et5 รหัสผ่าน: House27 รหัสผ่านควรมีความยาวอย่าง น้อย 8 อักขระ วลีรหัสผ่านที่ใช้อักขระ 14 ตัว ขึ้นไปจะดีกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและรหัสผ่านที่คาดเดายาก.
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่
นอกจากนี้คุณสามารถเรียกดูวิธีใช้จาก ชุมชน Microsoft ออนไลน์ ค้นหาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft หรือ วิธีใช้ของ Windows และวิธีการหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสนับสนุน ตัวเลือกนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2811175 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
Keywords: 
kbmt KB2811175 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2811175

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com