Article ID: 281140 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר שלב אחרי שלב זה מתאר כיצד להשבית את חשבון המנהל המקומי. מידע זה אינו חל על החשבון 'מנהל תחום' בתחום Active Directory.

חשוב לפני השבתת חשבון המנהל המקומי, ודא שקיים משתמש אחר (בתחום או משתמש מקומי) שהוא חבר בקבוצת המנהלים המקומית.

דרישות

כדי לבצע את השלבים במאמר זה, עליך להשתמש במחשב המריץ Windows 2000 או Windows XP, ועליך להיכנס עם חשבון בעל הרשאות מנהל.

כדי שאנחנו נשבית עבורך את חשבון המנהל המקומי, עבור אל הסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.

תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50519


הערות
 • התיקון האוטומטי מיועד להשבית את החשבון מנהל. אם החשבון מנהל אינו קיים, אז התיקון האוטומטי אינו פועל.
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך משתמש במחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לתקן בעצמי
כיצד להשבית את חשבון המנהל המקומי ב- Windows XP

הערה לפני שתשבית את חשבון המנהל המקומי, ודא שקיים לפחות משתמש מקומי או משתמש רשת אחד נוסף שיכול לגשת למחשב עם הרשאות מנהל. אחרת, לא תוכל להפוך את הפעולה בעתיד.
 1. היכנס למערכת כמנהל מערכת או כמשתמש בעל הרשאות מנהל.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי, ולאחר מכן לחץ על ניהול.
 3. בחלונית השמאלית, הרחב את הצומת משתמשים וקבוצות מקומיים, ואז לחץ על משתמשים.
 4. בחלונית הימנית, לחץ פעמיים על החשבון מנהל.
 5. בכרטיסייה כללי סמן את תיבת הסימון החשבון מושבת ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. צא ממסוף ניהול המחשב. ההגדרה החדשה נכנסת לתוקף בפעם הבאה שאתה מנסה להיכנס למחשב זה.

כיצד למנוע גישה למנהל המקומי ב- Windows 2000

ב- Windows 2000, לא ניתן להשבית חשבונות מובנים. עם זאת, ניתן למנוע גישה לחשבון המנהל המקומי על ידי שינוי הגדרות האבטחה המקומיות.

הערה: לפני שתבצע פעולות אלה ודא שיש לפחות משתמש אחד מקומי או ברשת שיכול לגשת למחשב עם הרשאות מנהל.
 1. היכנס למערכת כמנהל מערכת או כמשתמש בעל הרשאות מנהל.
 2. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על מדיניות אבטחה מקומית.
 3. בחלונית השמאלית, הרחב את הצומת מדיניות מקומית, ואז לחץ על הקצאת הרשאות משתמש.
 4. בחלונית הימנית, לחץ פעמיים על מנע גישה למחשב זה מהרשת.
 5. תחת הגדרת מדיניות אבטחה מקומית, לחץ על הוסף.
 6. בתיבה משתמשים וקבוצות, לחץ על החשבון מנהל, ואז לחץ על הוסף.
 7. לחץ על אישור, לחץ על אישור, ואז צא ממסוף הגדרות האבטחה המקומיות. ??עליך להפעיל מחדש את המחשב לפני שהגדרות האבטחה החדשות ייכנסו לתוקף.


האם הבעיה נפתרה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.מאפיינים

Article ID: 281140 - Last Review: יום ראשון 25 ספטמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
kbenv kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB281140

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com