"การตรวจสอบระเบียน DNS ไม่พบ" หรือ "ขออภัย เราไม่พบระเบียนคุณสร้าง" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมนใน Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2812447 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามตรวจสอบโดเมนใน Microsoft Office 365 คุณพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้
 • เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมนผ่านทางพอร์ทัล Office 365 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่พบระเบียน DNS ตรวจสอบ
  เราไม่สามารถตรวจสอบได้Domain_Name>. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตรวจสอบระเบียน DNS ที่คุณสร้างในตัวลงทะเบียนโดเมนของคุณไม่ถูกต้อง และคุณได้รออย่างน้อย 72 ชั่วโมงหลังจากที่คุณเพิ่มเรกคอร์ด
  หรือ
  ขออภัย เราไม่สามารถค้นหาระเบียนคุณสร้างขึ้น
 • เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมน โดยใช้ Windows PowerShell คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ยืนยัน-MsolDomain: การตรวจสอบโดเมนล้มเหลว ไม่พบระเบียน CNAME ร้องขอ ถ้าคุณเพิ่งปรับปรุงการตั้งค่า DNS สำหรับโดเมนนี้ หมายเหตุว่า อาจมีการหน่วงเวลาก่อนซึ่งสามารถตรวจสอบ
  อักขระบรรทัด: 1:1
  + Rapaxonline2.com - DomainName ยืนยัน-MsolDomain
  + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo: OperationStopped: (:) [ยืนยัน-MsolDomain], MicrosoftOnlineException
  + FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DomainVerificationMissingCnameException,Microsoft.Online.Administration.Automation.ConfirmDomain


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • สร้างเรกคอร์ด Domain Name System (DNS) ไม่ถูกต้อง
 • ระเบียน DNS ไม่ได้เผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงไปยังโดเมนแบบธรรมดาจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) อาจใช้เวลา 72 ชั่วโมงเพื่อเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ทั้งหมด


โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบว่า มีระเบียน DNS สำหรับโดเมน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:

วิธีที่ 1: ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Nslookup

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ระเบียน DNS มีอยู่ โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Nslookup ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของพร้อมท์รับคำสั่ง
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ nslookupแล้ว กด Enter
 3. สำหรับเรกคอร์ด TXT พิมพ์ ตั้งค่าชนิด = txtแล้ว กด Enter
  สำหรับเรกคอร์ด MX พิมพ์ ตั้งค่าชนิด = mxแล้ว กด Enter
 4. พิมพ์ชื่อโดเมนที่คุณพยายามที่จะตรวจสอบ และจากนั้น กด Enter
 5. หมายเหตุผลผลิต
  • มีสำหรับระเบียน TXT ผลผลิตลักษณะต่อไปนี้:
   Non-authoritative answer: 
   treyresearch.net text = 
   
   "MS=ms97545634"
  • มีสำหรับระเบียน MX ผลผลิตลักษณะต่อไปนี้:
   Non-authoritative answer: 
   contoso.org MX preference = 10, mail exchanger = ms27039633.msv1.invalid.outlook.com
  ถ้าคุณไม่ได้รับผลลัพธ์เหล่านี้ TXT ระเบียนหรือระเบียน MX ไม่ป้อนอย่างถูกต้อง

  หมายเหตุ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเรกคอร์ดใด ๆ DNS รอจนถึง 72 ชั่วโมงสำหรับการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพยายามตรวจสอบโดเมนอีกการเผยแพร่

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคำสั่งและข้อมูลที่ถูกส่งกลับมาที่พรอมต์คำสั่งเมื่อคุณเรียกใช้ Nslookup:
>nslookup 
Default Server: dns1.corp.contoso.com 
Address: <IP_Address> 
 
> server <IP_Address> 
Default Server: [ <IP_Address> ] 
Address: <IP_Address> 
 
> set type=txt 
> contoso.com
Server: [ <IP_Address> ] 
Address: <IP_Address> 
 
Non-authoritative answer: 
contoso.com text = 
 
"MS=ms97545634"
หากโดเมนยังคงไม่สามารถตรวจสอบ ผู้ติดต่อการสนับสนุน Office 365

วิธีที่ 2: ใช้การวินิจฉัยการบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft และล็อก (MOSDAL) สนับสนุน Toolkit

สนับสนุน MOSDAL Toolkit ทำชุดเดียวกันของคำสั่ง Nslookup ที่กล่าวถึงในบทความนี้กับโดเมนของคุณไม่ได้ตรวจสอบ การใช้ Toolkit สนับสนุน MOSDAL ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ติดตั้งการสนับสนุน MOSDAL Toolkit จากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. เรียกใช้ Toolkit สนับสนุน MOSDAL เลือกโดเมน DNSกล่องกาเครื่องหมายจากรายการของบริการ Office 365 และจากนั้น คลิกถัดไป
 3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณ ป้อน ID ผู้ใช้ของคุณ แล้ว คลิ กถัดไป

  หมายเหตุ ขั้นตอนนี้จะต้องตรวจสอบโดเมนของคุณไม่ได้ตรวจสอบ รหัสผ่านของคุณไม่ถูกบันทึก และจะใช้เฉพาะใน การจำลองความพยายามรับรองความถูกต้อง และบันทึกผล
 4. คุณไม่จำเป็นต้องการทบทวนเกิดปัญหา เพียงแค่คลิกถัดไป การทดสอบการวินิจฉัยนี้ดำเนินการชุดของคำสั่ง Nslookup กับโดเมนของคุณไม่ได้ตรวจสอบ
 5. ใน Windows Explorer ค้นหาโฟลเดอร์ %userprofile%\Documents\MOSDAL และจากนั้น ค้นหาโฟลเดอร์รายงานที่ใช้แสดงถึงวันและเวลาที่คุณรันการ MOSDAL
 6. ค้นหาโฟลเดอร์ Admin_Applications\DomainDiagnostics และจากนั้น เปิดแฟ้ม Domain_and_DNS.txt
 7. แสดงผลสำหรับโดเมนที่ไม่ได้ตรวจสอบจะอยู่ภายใต้โดเมนที่ไม่ได้ตรวจสอบ: > yourdomain_name.com]ที่ด้านล่างของแฟ้มบันทึก
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  + UNVERIFIED DOMAIN: <yourdomain_name.com> 
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 8. ตรวจสอบผลลัพธ์ได้ภายใต้MX ระเบียนที่จำเป็นสำหรับสอบ ผลลัพธ์คล้ายกับต่อไปนี้:
  +++++++++++++++++++++++++++++++++
  + MX RECORDS REQUIRED FOR VERIFICATION
  +++++++++++++++++++++++++++++++++
  Label : contoso.com
  MailExchange : ms36902662.msv1.invalid
  Preference : 32767
  Ttl : 3600

  ค่าสำหรับ MailExchange คือสิ่งที่คุณคาดคิดเมื่อทำการค้นหาระเบียน MX สำหรับโดเมนของคุณ
 9. ตรวจสอบผลลัพธ์ได้ภายใต้TXT ระเบียนที่จำเป็นสำหรับสอบ ผลลัพธ์คล้ายกับต่อไปนี้:
  +++++++++++++++++++++++++++++++++
  + TXT RECORDS REQUIRED FOR VERIFICATION
  +++++++++++++++++++++++++++++++++
  Text : MS=ms36902662
  ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject
  Capability : None
  IsOptional : 
  Label : contoso.com
  ObjectId : aceff52c-06a5-447f-ac5f-256ad243cc5c
  Ttl : 3600

  ค่าสำหรับ ข้อความ คือสิ่งที่คุณคาดคิดเมื่อทำการค้นหาระเบียน MX สำหรับโดเมนของคุณ
 10. ตรวจสอบผลการ Nslookup ภายใต้ระเบียน MX ปัจจุบัน ผลลัพธ์คล้ายกับต่อไปนี้:
  +++++++++++++++++++++++++++++++++
  + Current MX RECORDS 
  +++++++++++++++++++++++++++++++++
  + Using Internal DNS Lookup
  +++++++++++++++++++++++++++Server: tk5-dns-01.redmond.corp.microsoft.com
  Address: 157.54.14.146
  + Using External DNS Lookup
  +++++++++++++++++++++++++++ 
  Server: resolver1.opendns.com 
  Address: 208.67.222.222
 11. ตรวจสอบผลการ Nslookup ภายใต้ระเบียน TXT ปัจจุบัน จะมีดำเนินการ Nslookup TXT ระเบียนสำหรับโดเมนของคุณ ผลลัพธ์คล้ายกับต่อไปนี้:
  +++++++++++++++++++++++++++++++++
  + Current TXT RECORDS 
  +++++++++++++++++++++++++++++++++
  + Using Internal DNS Lookup
  +++++++++++++++++++++++++++Server: tk5-dns-01.redmond.corp.microsoft.com
  Address: 157.54.14.146
  + Using External DNS Lookup
  +++++++++++++++++++++++++++
  Server: resolver1.opendns.com
  Address: 208.67.222.222
 12. ถ้าเป็นข้อมูลเท่านั้นที่จะปรากฏในผลลัพธ์ของแบบเซิร์ฟเวอร์ และที่อยู่การดำเนินการค้นหา DNS ล้มเหลว
  Server: resolver1.opendns.com
  Address: 208.67.222.222

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลวของ Nslookup จะถูกบันทึกในแฟ้ม DomainDiagnostics_Log.txt เปิดตัว DomainDiagnostics_Log.txt เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลสำหรับความล้มเหลว

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบโดเมนใน Office 365 ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2515404 แก้ไขปัญหาการตรวจสอบโดเมนใน Office 365

วิดีโอ: การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดการตรวจสอบโดเมนใน Office 365

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid =6cc526ea-0314-46d2-8f48-2aefdc0ab03b VideoUrl =http://aka.ms/kf1kwi
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2


ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2812447 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
Keywords: 
o365 o365a o365p o365e mosdal4.5 o365m o365062011 o365022013 pre-upgrade after upgrade kbmt KB2812447 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2812447

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com