"ขออภัย เราไม่สามารถค้นหาระเบียนคุณได้สร้าง" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมนใน Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2812447 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามตรวจสอบโดเมนใน Microsoft Office 365 คุณพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้
 • เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมนผ่านทางพอร์ทัล Office 365 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ขออภัย เราไม่สามารถค้นหาระเบียนคุณสร้างขึ้น
 • เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมน โดยใช้ Windows PowerShell คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ยืนยัน-MsolDomain: การตรวจสอบโดเมนล้มเหลว ไม่พบระเบียน CNAME ร้องขอ ถ้าคุณเพิ่งปรับปรุงการตั้งค่า DNS สำหรับโดเมนนี้ หมายเหตุว่า อาจมีการหน่วงเวลาก่อนซึ่งสามารถตรวจสอบ
  อักขระบรรทัด: 1:1
  + Rapaxonline2.com - DomainName ยืนยัน-MsolDomain
  + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo: OperationStopped: (:) [ยืนยัน-MsolDomain], MicrosoftOnlineException
  + FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DomainVerificationMissingCnameException,Microsoft.Online.Administration.Automation.ConfirmDomain


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • สร้างเรกคอร์ด Domain Name System (DNS) ไม่ถูกต้อง
 • ระเบียน DNS ไม่ได้เผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงไปยังโดเมนแบบธรรมดาจดหมายถ่ายโอนโพรโทคอล (SMTP) อาจใช้เวลา 72 ชั่วโมงเพื่อเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ทั้งหมด


โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบว่า มีระเบียน DNS สำหรับโดเมน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:

วิธีที่ 1: ใช้ Office 365 สถานภาพ ความพร้อม และตรวจ สอบการเชื่อมต่อเพื่อยืนยันว่า ระเบียน DNS ที่ถูกต้องพร้อมใช้งาน

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้สถานภาพ ความพร้อม และตรวจสอบการเชื่อมต่อโดย Office 365 เมื่อต้องการตรวจสอบระเบียนของพวกเขาได้รับอย่างถูกต้องการเผยแพร่ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. Browseto http://aka.ms/checkmypc.
 2. ใส่ข้อมูลประจำตัวของ Office 365 และเลือกที่ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
 3. ใช้ผลลัพธ์เพื่อแก้ปัญหาได้

วิธีที่ 2: ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Nslookup

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ระเบียน DNS มีอยู่ โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Nslookup ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของพร้อมท์รับคำสั่ง
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ nslookupแล้ว กด Enter
 3. สำหรับเรกคอร์ด TXT พิมพ์ ตั้งค่าชนิด = txtแล้ว กด Enter
  สำหรับเรกคอร์ด MX พิมพ์ ตั้งค่าชนิด = mxแล้ว กด Enter
 4. พิมพ์ชื่อโดเมนที่คุณพยายามที่จะตรวจสอบ และจากนั้น กด Enter
 5. หมายเหตุผลผลิต
  • สำหรับเรกคอร์ดที่ TXT ผลลัพธ์คล้ายกับต่อไปนี้:
   Non-authoritative answer: 
   treyresearch.net text = 
   
   "MS=ms97545634"
  • สำหรับเรกคอร์ด MX ผลลัพธ์คล้ายกับต่อไปนี้:
   Non-authoritative answer: 
   contoso.org MX preference = 10, mail exchanger = ms27039633.msv1.invalid.outlook.com
  ถ้าคุณไม่ได้รับผลลัพธ์เหล่านี้ TXT ระเบียนหรือระเบียน MX ไม่ป้อนอย่างถูกต้อง

  หมายเหตุ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเรกคอร์ดใด ๆ DNS รอจนถึง 72 ชั่วโมงสำหรับการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพยายามตรวจสอบโดเมนอีกการเผยแพร่

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคำสั่งและข้อมูลที่ถูกส่งกลับมาที่พรอมต์คำสั่งเมื่อคุณเรียกใช้ Nslookup:
>nslookup 
Default Server: dns1.corp.contoso.com 
Address: <IP_Address> 
 
> server <IP_Address> 
Default Server: [ <IP_Address> ] 
Address: <IP_Address> 
 
> set type=txt 
> contoso.com
Server: [ <IP_Address> ] 
Address: <IP_Address> 
 
Non-authoritative answer: 
contoso.com text = 
 
"MS=ms97545634"
หากโดเมนยังคงไม่สามารถตรวจสอบ ผู้ติดต่อการสนับสนุน Office 365

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบโดเมนใน Office 365 ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2515404 แก้ไขปัญหาการตรวจสอบโดเมนใน Office 365

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2812447 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 กรกฎาคม 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365
Keywords: 
o365 o365a o365p o365e o365m o365022013 kbmt KB2812447 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2812447

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com