ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถตรวจสอบโดเมน" เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมนใน Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2812454 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามที่จะตรวจสอบโดเมนใน Microsoft Office 365 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถตรวจสอบโดเมน

เราไม่สามารถตรวจสอบโดเมนได้เนื่องจากเชื่อมโยงกับบริการ Microsoft โฮสต์อื่น โดเมนสามารถเชื่อมโยงกับบริการเดียวเท่านั้น เมื่อต้องการใช้โดเมนนี้ จากบริการอื่น ๆ ทางแล้ว ลองอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่า โดเมน ถ้าคุณยังคงไม่สามารถตรวจสอบโดเมน ติดต่อฝ่ายออนไลน์บริการสนับสนุนของ Microsoft เพื่อแก้ไขปัญหา

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • โดเมนในบริการ cloud Microsoft อื่นอยู่ ตัวอย่างเช่น โดเมนนี้อยู่ใน Live@edu
  • โดเมนคือการติดต่อกับภายนอกกับ Microsoft Exchange ออนไลน์

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

คุณสามารถใช้โดเมนของคุณใน Live@edu

โดเมนสามารถมีอยู่ในบริการหนึ่งเท่านั้น ถ้าคุณใช้โดเมนใน Live@edu และคุณต้องการใช้โดเมนใน Office 365 เอาโดเมนจาก Live@edu

คุณเคย ตั้งค่าเชื่อถือสหพันธรัฐอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange การมอบหมาย)

ถ้าโดเมนมีอยู่จากการแลกเปลี่ยนความน่าเชื่อถือสหพันธรัฐที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ เอาความน่าเชื่อถือสหพันธรัฐอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

เอาความน่าเชื่อถือสหพันธรัฐ

คุณยังได้รับข้อความข้อผิดพลาด

ถ้าคุณยังคงได้รับข้อความข้อผิดพลาด ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Live@edu ที่ (800) 455-6399 และขอให้ตรวจสอบว่าโดเมนถูกจัดสรรในขณะนี้หรือว่าจะใช้สำหรับสหพันธรัฐอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตรวจสอบค่าทราบว่าระบบและสถานะ Namespace Passportในศูนย์กลางรวบรวมการสนับสนุนแบบ Live@edu ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้ Office 365 คุณมีความน่าเชื่อถือสหพันธรัฐอัตราแลกเปลี่ยนการตั้งค่า

ถ้าคุณเคยตรวจโดเมนของคุณ ในบัญชีของคุณ Office 365 หรือ ในอีกบัญชี Office 365 ใช้ Windows PowerShell ใน Exchange แบบออนไลน์เพื่อตรวจสอบว่า โดเมนถูกตั้งค่าสำหรับข้อความน่าเชื่อถือสหพันธรัฐอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้ cmdlet Windows PowerShell ดังต่อไปนี้จาก PowerShell แบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยน:

Get-FederationInformation -DomainName <domain.onmicrosoft.com>
ตรวจสอบคุณสมบัติDomainNamesในผลลัพธ์ ถ้าคุณอยู่ในโดเมนที่คุณกำลังพยายามที่จะตรวจสอบรายการ เอาความน่าเชื่อถือสหพันธรัฐสำหรับโดเมนนั้น

มีตัวอย่าง ผลผลิตจะลักษณะต่อไปนี้:

PS C:\users\administrator\Desktop > FederationInformation รับ contoso.onmicrosoft.com - DomainName

RunspaceId: e5d5c1a3-1c2a-4747-9c7e-170cfb848b2e
TargetApplicationUri: outlook.com Br / > DomainNames: {contoso.onmicrosoft.com, contoso.com }
TargetAutodiscoverEpr: https://pod51008.outlook.com/autodiscover/autodiscover
พยาบาล/WSSecurity
TokenIssuerUris: {uri:WindowsLiveID, urn: สหพันธรัฐ: MicrosoftOnline }
IsValid: จริง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบโดเมนใน Office 365 ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2515404 แก้ไขปัญหาการตรวจสอบโดเมนใน Office 365
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2812454 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office 365
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p o365062011 o365022013 o365m pre-upgrade after upgrade kbmt KB2812454 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2812454

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com