Naudojant tam tikr? grafikos aparat?r? ?OneNote? rodomi juodi langai ir yra kit? vaizdo defekt?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2813030 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visusJei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? ?alinimo ir mokymo i?tekli? ?r. ?Small Business? palaikymo svetain?je.

Jei naudojant ?Windows? parduotuv?je ?sigyt? ?OneNote? program?l? kyla atvaizdavimo problem?, pvz., rodomi juodi langai, u?dengiantys tam tikras ekrano dalis. ?i? problem? galite i?spr?sti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

Sprendimas

?ias atvaizdavimo problemas galite i?spr?sti ?OneNote? i?jungdami aparat?ros grafikos atvaizdavim?. Aparat?ros grafikos atvaizdavimo funkcija pagerina ?OneNote? veikim?, bet tai gali sukelti problem? naudojant tam tikr? grafikos aparat?r?.


Nor?dami i?jungti aparat?ros grafikos atvaizdavim?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. ?sitikinkite, kad ?OneNote? n?ra paleista kompiuteryje. Atidarykite ?OneNote? program?l? naudodami ?Windows? meniu Prad?ti. Jei naudojate kompiuter? su klaviat?ra, paspauskite Alt + F4, kad u?darytum?te program?l?; jei naudojate jutiklin? ?rengin?, perbraukite i? ekrano vir?aus iki apatinio kra?to.
 2. Atsisi?skite reikiam? ?rankio versij? (pateikta toliau), skirt? 32 bit? arba 64 bit? kompiuteriui.

  Jei ne?inote, ar naudojate 32 bit? ar 64 bit? kompiuter?:
  1. Atidarykite?Windows? meniu Prad?ti.
  2. Jei naudojate kompiuter? su klaviat?ra, tiesiog ?veskite ?od? kompiuteris. Jei naudojate jutiklin? ?rengin?, perbraukite i? de?iniojo ekrano kra?to, paspauskite mygtuk? Ie?koti, tada ie?kos lauke ?veskite kompiuteris.
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite piktogram? Kompiuteris (arba br?k?tel?kite ?emyn per piktogram?, jei naudojate jutiklin? ?rengin?), tada pasirinkite komand? Ypatyb?s, kad atidarytum?te sistemos ypatybi? lang?.
  4. ?alia antra?t?s Sistemos tipas bus nurodyta, ar naudojate 64 bit? ar 32 bit? operacin? sistem?.
 3. Paleiskite atsisi?st? ?rank?. ?rankis bus paleistas per kelet? sekund?i?, paleid?iant ekrane trumpai gali blykstel?ti juodas langas.
 4. Kai ?rankis paleistas, paleiskite ?OneNote? program?l? naudodami ?Windows? meniu Prad?ti.

Si?lomas ir atskiras ?rankis, kur? naudojant galima i? naujo ?jungti aparat?ros grafikos atvaizdavim?, jei to prireikt?. Nor?dami naudoti ?? ?rank?, tiesiog atsisi?skite j? (?r. toliau) ir vykdykite pirmiau pateiktas instrukcijas.

Svarbu: prie? paleisdami aparat?ros grafikos atvaizdavimo ?rankius, perskaitykite galutinio vartotojo licencin? sutart? (GVLS). Atsisi?sdami toliau nurodytus ?rankius j?s sutinkate laikytis GVLS nurodyt? s?lyg?.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
I?jungti aparat?ros grafikos atvaizdavim?
?jungti aparat?ros grafikos atvaizdavim?
I?jungti aparat?ros grafikos atvaizdavim? (naudojant 32 bit? kompiuterius)

I?jungti aparat?ros grafikos atvaizdavim? (naudojant 64 bit? kompiuterius)
?jungti aparat?ros grafikos atvaizdavim? (naudojant 32 bit? kompiuterius)

?jungti aparat?ros grafikos atvaizdavim? (naudojant 64 bit? kompiuterius)

Pastaba.

 • ?is ?rankis taikomas tik i? ?Windows? parduotuv?s atsisi?stai ?OneNote? versijai.
 • ?is ?rankis skirtas 32 bit? (x86) ir 64 bit? (x64) kompiuteriams. ?Windows RT? kompiuteriuose ?is ?rankis nepravers.
 • ?is ?rankis turi veikti ne tik angl?, bet ir visomis kitomis kalbomis.
 • Jei i?jungus aparat?ros grafikos atvaizdavim? ?OneNote? program?l?je ir toliau matyti vaizdo defekt?, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnyb?.
Reikia daugiau pagalbos?
Gaukite pagalbos internetin?je bendruomen?je Microsoft Community, ie?kokite daugiau informacijos ?Microsoft? palaikymo svetain?je arba ?Windows? ?inyno ir mokomuosiuose straipsniuose arba su?inokite daugiau apie pagalbos paslaugas.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2813030 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 18 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft OneNote 2013
Rakta?od?iai: 
KB2813030

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com