วิธีการตรวจสอบโปรแกรมที่ใช้ หรือบล็อกการส่งข้อมูลเฉพาะตัวควบคุมโพรโทคอลพอร์ตใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 281336 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบโปรแกรมที่ใช้ หรือบล็อกพอร์ตโพรโทคอลการควบคุมการรับส่ง (TCP)

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมอรรถประโยชน์ Netstat.exe มีสวิตช์ใหม่-oสวิตช์ ที่สามารถแสดงการประมวลผลรหัส (ID) ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละการเชื่อมต่อ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อกำหนดว่าขั้นตอนที่ (โปรแกรม) listens พอร์ตที่กำหนด ตัวอย่างเช่น การnetstat - anoคำสั่งผลิตผลผลิตต่อไปนี้:
Proto  Local Address  Foreign Address  State    PID
TCP   0.0.0.0:80    0.0.0.0:0     Listening  888
				
ถ้าคุณใช้ตัวจัดการงาน คุณสามารถจับคู่ ID ของกระบวนการที่จะแสดงชื่อกระบวนการ (โปรแกรม) คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาพอร์ตเฉพาะที่โปรแกรมใช้ในขณะนี้ เนื่องจากพอร์ตเฉพาะนี้ถูกใช้อยู่โดยโปรแกรม อีกโปรแกรมหนึ่งถูกขวางโดยใช้พอร์ตเดียวกันนั้น

ให้ตรงกับหมายเลขกระบวนการให้โปรแกรม

 1. กด CTRL + ALT + DELETE และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.
 2. คลิกการกระบวนการแท็บ
 3. ถ้าคุณไม่มีคอลัมน์หมายเลขผลิตภัณฑ์ คลิกมุมมองคลิกเลือกคอลัมน์จากนั้น คลิกเพื่อเลือกนั้นpidกล่องกาเครื่องหมายการ (ตัวบ่งชี้การประมวลผล)
 4. คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ที่มีป้ายระบุว่าหมายเลข "ผลิตภัณฑ์" ในการเรียงลำดับขั้นตอน โดย PIDs ของตนเอง คุณควรจะสามารถค้นหาหมายเลขกระบวนการ และตรงกับโปรแกรมที่แสดงอยู่ใน'ตัวจัดการงาน'ได้อย่างง่ายดาย

การขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Netstat.exe

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิด:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์:netstat /.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 281336 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB281336 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:281336

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com