יש עדכון זמין שמאפשר למנהלי מערכת לעדכן רשימות אישורים מהימנות ושאינן מותרות בסביבות מנותקות ב- Windows

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2813430 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

עדכון תוכנה זה מספק את השיפורים הבאים עבור Windows:
 • מאפשר למנהלי מערכת להגדיר מחשבים המחוברים בתחום לשימוש בתכונת העדכון האוטומטי עבור רשימות אישורים אמינים מהימנות ושאינן מותרות. המחשבים יכולים להשתמש בתכונת העדכון האוטומטי מבלי לגשת אל האתר של Windows Update.
 • מאפשר למנהלי מערכת להגדיר מחשבים המחוברים בתחום לבחור באופן בלתי תלוי ברשימות אישורים אמינים מהימנות ושאינן מותרות על-ידי שימוש בתכונת העדכון האוטומטי.
 • מאפשר למנהלי מערכת לבחון את קבות רשויות האישורים מהימנות של בסיס ב- Microsoft Root Certificate Program.
לקבלת מידע נוסף על שינויים ושיפורים אלה, עבור אל דף האינטרנט הבא של Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301314

תנאים מוקדמים של ידע

מאמר KB זה מיועד למנהלי מערכת של תשתית מפתח ציבורי (PKI) שיש להם ידע בסיסי בנוגע למדיניות קבוצתית, עדכוני בסיס של ספק חיצוני, אישורים לא מהימנים ורשימות שאינן מותרות. מאמר KB זה מיועד גם עבור מנהלי מערכת של PKI שיכולים לערוך קבצי ADM/ADMX פשוטים כדי לפרוס מדיניות באמצעות תוכנית השירות 'עדכון מדיניות קבוצתית'. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בקבצי ADMX, ראה מדריך שלב אחר שלב לניהול קבצי ADMX של מדיניות קבוצתית.

רקע

תוכנית אישורי הבסיס של Windows מאפשרת לאישורי בסיס מהימנים להיות מופצים באופן אוטומטי ב- Windows. למידע על רשימת החברים בתוכנית אישורי הבסיס של Windows, עבור לאתר האינטרנט הבא של Microsoft:
תוכנית אישורי הבסיס של Windows - רשימת חברים (כל רשויות האישורים)
אישורי בסיס מהימנים ניתנים להפצה באמצעות השיטות הבאות:
 1. אוטומטי: לקוחות יכולים להוריד או לעדכן אישורי בסיס מהימנים באמצעות מנגנון העדכון האוטומטי. רשימת אישורי הבסיס המהימנים מאוחסנת ברשימת אישורים אמינים בשרתי Windows Update.
 2. ידני: משתמשים יכולים להוריד את הרשימה של אישורי בסיס מהימנים כחבילת IEXPRESS בחילוץ עצמי ממרכז ההורדות של Microsoft, Windows Catalog ו- Microsoft Windows Server Update Services (WSUS). חבילת IEXPRESS מופצת בו-זמנית כמו רשימת האישורים האמינים המהימנים.
למידע נוסף על אופן ההפצה של אישורי בסיס, עבור לאתר האינטרנט הבא של Microsoft:
חברים בתוכנית אישורי הבסיס של Windows
אישורי בסיס לא מהימנים (אישורים שידועים בציבור כמזויפים) ניתנים להפצה באמצעות השיטות הבאות:
 1. אוטומטי: לקוחות יכולים להוריד או לעדכן אישורי בסיס לא מהימנים באמצעות מנגנון העדכון האוטומטי. רשימת אישורי הבסיס שאינם מהימנים מאוחסנת ברשימת אישורים לא אמינים בשרתי Windows Update. למידע נוסף על הורדה אוטומטית של אישורי בסיס לא מהימנים, עבור לאתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  הכרזה על מעדכן אוטומטי של אישורים ומפתחות לא מהימנים
 2. ידני: משתמשים יכולים להוריד את הרשימה של אישורים לא מהימנים כחבילת IEXPRESS בחילוץ עצמי מ- Windows Update. חבילת IEXPRESS מופצת שבועיים לאחר פרסום רשימת אישורים אמינים לא מהימנים.
הערה מנגנון העדכון האוטומטי לאישורי בסיס מהימנים ולא מהימנים הוא זהה. ניתן לבטל את מנגנון העדכון האוטומטי עבור שני סוגי אישורים באמצעות אותה הגדרת רישום. לקבלת מידע נוסף, ראה שליטה בתכונת עדכון אישורי הבסיסי כדי למנוע זרימת מידע אל האינטרנט וממנו.

אם אתה מנהל קבוצה משלך של אישורי בסיס מהימנים, תוכל להפוך ללא זמין את מנגנון העדכון האוטומטי של רשימת האישורים האמינים המהימנים.

בעיות מוכרות

לפני שתתקין את עדכון תוכנה זה, ייתכן שתיתקל באחת מהבעיות הבאות בעת ניהול אישורים:
 • כדי לעדכן אישורי בסיס מהימנים או לא מהימנים בסביבה מנותקת, עליך להשתמש בחבילות IEXPRESS שתוארו בסעיף "רקע" במאמר KB זה. עם זאת, עליך להתקין באופן ידני את חבילות IEXPRESS. בנוסף לכך, אף שאנחנו מנסים להביא לכך שהחבילות יהיו זמינות באותו זמן כמו הפצת רשימת אישורים אמינים, ייתכן עיכוב כלשהו בחבילות IEXPRESS. 

  הערה סביבה מנותקת היא סביבה שבה מתקיימים התנאים הבאים:
  • גישה ישירה ל- Windows Update חסומה.
  • מנגנון העדכון האוטומטי עבור רשימת אישורים אמינים מהימנים ולאר מהימנים אינו זמין.
 • אין אפשרות להפוך ללא זמין את מנגנון העדכון האוטומטי בנפרד עבור רשימות אישורים אמינים מהימנים ולא מהימנים. באופן ספציפי יותר, ניתן להפוך ללא זמין את מנגנון העדכון האוטומטי רק עבור רשימת אישורים אמינים מהימנים ולא מהימנים גם יחד.

  הערה אנחנו ממליצים שמנהלי מערכת שמנהלים רשימה משלהם של אישורי בסיס מהימנים יהפכו ללא זמין את שירות העדכון האוטומטי ברשימות אישורים אמינים מהימנים. עם זאת, לא מומלץ למנהלים להפוך ללא זמין את שירות העדכון האוטומטי עבור רשימות אישורים אמינים לא מהימנים.
 • אין כל מנגנון עבור משתמשים שמנהלים רשימה משלהם של אישורי בסיס מהימנים כדי להציג בקלות אישורי בסיס בתוכנית הבסיס וכדי להחליט איזה אישור הוא מהימן.

פתרון הבעיה

עדכון תוכנה חדש זה כולל את התיקונים הבאים שמתקנים את הבעיות המתוארות בסעיף "תיאור בעיות" של מאמר KB זה.
 • עדכון תוכנה זה מוסיף את התכונות הבאות ב- Windows שמאפשרות לך להשתמש במנגנון העדכון האוטומטי בסביבות מנותקות:
  1. הגדרת רישום חדש: הגדרת הרישום מאפשרת לך לשנות את המיקום של כתובת ה- URL להורדת רשימות אישורים אמינים מהימנים ולא מהימנים מ- Windows Update למיקום משותף בארגון. גם הסכימה FILE וגם הסכימה HTTP נתמכות בהגדרת רישום זו. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת רישום זו, ראה מפתחות רישום במאמר KB זה.

   הערה אם תשנה את המיקום של כתובת ה- URL לתיקיה משותפת מקומית, עליך לסנכרן את התיקיה המשותפת המקומית עם התיקיה Windows Update.
  2. קבוצה חדשה של אפשרויות בכלי Certutil: אפשרויות אלה מעניקות לך שיטות נוספות לסינכרון תיקיות. לקבלת מידע נוסף אודות אפשרויות אלה, ראה פעלים חדשים ב- Certutil במאמר KB זה.
 • עדכון תוכנה זה מפריד את מנגנון העדכון האוטומטי עבור רשימות אישורים אמינים מהימנים ולא מהימנים. לדוגמה, לאחר שתחיל את העדכון תוכל להשתמש במפתח רישום רק כדי להפוך ללא זמין את מנגנון העדכון האוטומטי של אישורי בסיס מהימנים. לקבלת מידע נוסף על מפתחות הרישום זו, ראה מפתחות רישום במאמר KB זה.
 • עדכון תוכנה זה מציג כלי חדש שמנהלי מערכת יכולים להשתמש בו כדי להציג את קבוצת אישורי הבסיס המהימנים בתוכנית אישורי הבסיס של Microsoft. כלי זה מיועד למנהלי מערכת שמנהלים את הקבוצה של אישורי בסיס מהימנים עבור סביבה ארגונית. מנהל מערכת יכול להשתמש בכלי זה כדי לבחור את קבוצת אישורי הבסיס המהימנים, לייצא אותם למאגר אישורים סדרתי ולהפיץ אותם באמצעות מדיניות קבוצתית. לקבלת מידע נוסף, ראה פעלים חדשים ב- Certutil במאמר KB זה.

מידע על עדכונים

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Vista המבוססות על x86

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Vista המבוססות על x64

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows Server 2008

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x64

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Embedded Standard 7

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Embedded Standard 7 עבור מערכות המבוססות על x64

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 8 המבוססות על x86

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 8 המבוססות על x64

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2012

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
תאריך פרסום: 11.06.11

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.

מידע על החלפת תיקונים חמים

תיקון חם זה מחליף תיקון חם 2661254.

פרטי Hash של קובץ

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameSHA1 hashSHA256 hash
Windows6.0-KB2813430-ia64.msu2B6A1847C360B82A35250D3A9CD8E8DC2FEC885F6198697F00EE9EB4B5A37CFC70BC729916B28B2CFA24AC8E4980F54F87DA5C33
Windows6.0-KB2813430-x64.msuBBC684457A68E0542ABE5E373BA62A5D7FDD0999A45AAF6C5675BB094455AB26161AE58FC43DB3F8A7986F47F3ADF78B309A0EA3
Windows6.0-KB2813430-x86.msu4D56BE42FECA7D90A36E0725882C7E34460455DAAB23E22924D4DCB2B42DD7C519D689FE3415B722C44FBE4DCDB9FA9934DEFD3F
Windows6.1-KB2813430-ia64.msu8FC61E9AE55F9E176D6C2CB16219FBB7B526B37B5AB06A25409C5664F5F69FCACAF0D74EFD1CD9B9D829BDB1FA446CA479CD0BA3
Windows6.1-KB2813430-x64.msu0A282A6077331C034BA2D31B85DFE65DCC71E3805D486E4B1277FF25CDB4DB7263BE87DAA589199008B10D1095BA115B545F2E96
Windows6.1-KB2813430-x86.msuC82381FD35C3BC0003E4A921E777CD26BF432EEAC79CE234AD14D14E733C3AFC1078AF106A696078571D3E72220E159E8CAD1BAE
Windows8-RT-KB2813430-arm.msuA509DCEB1FAFB462AFCA4626C90DC0286D3EC45C00D34060278889A2F216AA6D8F0F7496796D6F1FA514E7A0DC85866055404D96
Windows8-RT-KB2813430-x64.msu3641B990798222670A7D0DB5DD90509FDDC1AD0E2868E8DA5DADD19F84E165092F098FC306929062A49751B11424683BB92BE08F
Windows8-RT-KB2813430-x86.msu4A22CFF4CCBD35F548371CA530B08487E074F23EE5CFAB87709F561393B5DC6BB15E06CDED75DA015628F6E79A0EDAD491763905
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

פרטי קובץ

הגירסה הגלובלית של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצי Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הערות על פרטי קבצים של Windows Vista ו- Windows Server 2008
חשוב תיקונים חמים של Windows Vista ותיקונים חמים של Windows Server 2008 נכללים באותן חבילות. עם זאת, רק "Windows Vista" רשום בדף בקשת התיקון החם. כדי לבקש כדי לבקש את חבילת התיקון החם החלה על מערכת הפעלה אחת או שתיים, בחר את התיקון החם הרשום תחת "Windows Vista" בדף. התייחס תמיד לסעיף "חל על" במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה שעבורה מתאים כל תיקון חם.
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, SR_Level (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצרSR_Levelענף שירות
  6.0.600 2.18xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000.xxxxxx.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista'. קובצי MUM וקובצי MANIFEST, וקובצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201309:44Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201312:22Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201311:07Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201306:20Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823122,88013-Apr-201306:24Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201307:51Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201307:56Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:25Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201310:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:00Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823167,93613-Apr-201310:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201312:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823155,64813-Apr-201312:12Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201307:39Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201307:44Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882390,11213-Apr-201310:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882381,92013-Apr-201308:11Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813-Apr-201311:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201313:40Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201308:28Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:04Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201313:09Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201311:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823139,26413-Apr-201309:12Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201309:26Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:57Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813-Apr-201314:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:16Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201310:21Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201314:11Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201314:15Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:43Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201320:50Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201320:27Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095122,88013-Apr-201311:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095167,93613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:45Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095155,64813-Apr-201320:53Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:41Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309590,11213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309581,92013-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:41Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201320:49Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:48Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201320:55Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:55Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:01Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095139,26413-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:58Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:04Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:32Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813-Apr-201321:38Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201320:48Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201321:57Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.1882341,98413-Apr-201306:15x86
Certutil.exe6.0.6002.18823812,54413-Apr-201303:30x86
Certenc.dll6.0.6002.2309541,98413-Apr-201310:56x86
Certutil.exe6.0.6002.23095813,05613-Apr-201309:39x86
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,76813-Apr-201311:30Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201309:58Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:56Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201312:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201309:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013-Apr-201311:23Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413-Apr-201306:34Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,98413-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,81613-Apr-201313:01Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,35213-Apr-201310:41Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882343,00813-Apr-201310:16Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,76813-Apr-201310:48Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201313:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201312:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201307:55Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882326,11213-Apr-201311:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201312:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201308:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,84013-Apr-201311:45Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,40013-Apr-201313:52Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201313:21Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201312:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201311:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,44813-Apr-201312:28Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:50Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201313:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,40013-Apr-201309:39Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413-Apr-201311:49Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,32813-Apr-201314:11Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201313:32Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201310:31Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201314:22Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,76813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201320:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413-Apr-201311:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,98413-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,81613-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,35213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309543,00813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,76813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:05Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:56Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309526,11213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,84013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,40013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201321:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201321:14Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,44813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:03Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,40013-Apr-201321:17Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413-Apr-201321:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,32813-Apr-201321:51Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201321:00Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201322:08Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.18823985,60013-Apr-201306:15x86
Crypt32.dll6.0.6002.23095986,11213-Apr-201310:56x86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882398,30413-Apr-201306:15x86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309598,30413-Apr-201310:56x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823133,12013-Apr-201306:15x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095135,16813-Apr-201310:56x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823138,75213-Apr-201309:35Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823136,70413-Apr-201309:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:54Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823150,01613-Apr-201307:59Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823152,06413-Apr-201309:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201304:16Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823111,61613-Apr-201304:19Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823141,82413-Apr-201309:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823137,72813-Apr-201308:28Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:22Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823158,20813-Apr-201308:27Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823144,38413-Apr-201309:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:56Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823137,21613-Apr-201308:01Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882378,84813-Apr-201308:25Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882373,72813-Apr-201307:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823127,48813-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823139,77613-Apr-201307:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823143,36013-Apr-201308:26Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823142,84813-Apr-201307:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:54Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823136,19213-Apr-201309:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:13Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823129,02413-Apr-201309:20Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823137,21613-Apr-201309:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823123,90413-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882359,39213-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201309:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882360,41613-Apr-201309:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095138,75213-Apr-201313:33Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:08Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095136,70413-Apr-201314:17Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:07Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095150,01613-Apr-201314:17Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095152,06413-Apr-201314:35Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201303:44Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095111,61613-Apr-201303:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095141,82413-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:56Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095137,72813-Apr-201314:06Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:31Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095158,20813-Apr-201314:36Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095144,38413-Apr-201312:54Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095137,21613-Apr-201314:23Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:56Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309578,84813-Apr-201314:06Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309573,72813-Apr-201313:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095127,48813-Apr-201314:35Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095139,77613-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:47Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095143,36013-Apr-201312:52Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:22Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095142,84813-Apr-201314:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095136,19213-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201314:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095129,02413-Apr-201314:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:50Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095137,21613-Apr-201312:55Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095123,90413-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201313:09Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309559,39213-Apr-201313:13Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:47Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309560,41613-Apr-201312:52Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.1882350,68813-Apr-201304:12x64
Certutil.exe6.0.6002.188231,078,27213-Apr-201302:10x64
Certenc.dll6.0.6002.2309550,68813-Apr-201303:34x64
Certutil.exe6.0.6002.230951,078,78413-Apr-201302:14x64
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,25613-Apr-201309:37Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013-Apr-201308:32Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201309:44Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201310:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,44813-Apr-201309:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882333,79213-Apr-201304:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201309:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,84013-Apr-201308:36Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882342,49613-Apr-201308:37Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,25613-Apr-201309:10Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201309:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201310:06Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201308:11Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,08813-Apr-201308:05Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201309:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201310:03Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,32813-Apr-201309:11Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201308:36Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201310:06Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413-Apr-201309:16Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201309:32Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201308:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213-Apr-201309:10Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413-Apr-201309:14Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:39Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,35213-Apr-201309:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,81613-Apr-201309:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201309:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013-Apr-201309:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013-Apr-201310:03Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,25613-Apr-201314:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013-Apr-201314:35Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201313:43Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201314:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201314:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,44813-Apr-201314:44Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309533,79213-Apr-201303:49Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201312:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413-Apr-201312:57Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,84013-Apr-201314:25Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309542,49613-Apr-201314:46Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,25613-Apr-201314:25Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201312:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201313:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201314:35Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201314:25Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,08813-Apr-201313:37Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201314:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201312:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,32813-Apr-201314:44Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201312:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201313:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013-Apr-201314:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201312:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413-Apr-201314:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201314:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201313:18Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213-Apr-201314:36Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413-Apr-201314:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201313:05Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,35213-Apr-201314:17Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,81613-Apr-201312:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201314:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013-Apr-201313:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013-Apr-201312:59Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.188231,269,24813-Apr-201304:13x64
Crypt32.dll6.0.6002.230951,270,27213-Apr-201303:34x64
Cryptnet.dll6.0.6002.18823132,09613-Apr-201304:13x64
Cryptnet.dll6.0.6002.23095132,09613-Apr-201303:34x64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823174,59213-Apr-201304:13x64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095177,66413-Apr-201303:34x64
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201309:44Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201312:22Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201312:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201311:07Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201306:20Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823122,88013-Apr-201306:24Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201307:51Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201307:56Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:25Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201310:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:00Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823167,93613-Apr-201310:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201312:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823155,64813-Apr-201312:12Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201307:39Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201307:44Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882390,11213-Apr-201310:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882381,92013-Apr-201308:11Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813-Apr-201311:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201313:40Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201308:28Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:04Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213-Apr-201313:09Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201311:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201311:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823139,26413-Apr-201309:12Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201309:21Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613-Apr-201309:26Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201313:57Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813-Apr-201314:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:16Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201310:21Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201314:11Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201314:15Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:43Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201320:50Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201320:27Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095122,88013-Apr-201311:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095167,93613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:45Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095155,64813-Apr-201320:53Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:41Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309590,11213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309581,92013-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:41Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201320:49Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:48Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213-Apr-201320:55Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:55Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:01Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095139,26413-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:58Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613-Apr-201321:04Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:32Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813-Apr-201321:38Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201320:48Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201321:57Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.1882341,98413-Apr-201306:15x86
Certutil.exe6.0.6002.18823812,54413-Apr-201303:30x86
Certenc.dll6.0.6002.2309541,98413-Apr-201310:56x86
Certutil.exe6.0.6002.23095813,05613-Apr-201309:39x86
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,76813-Apr-201311:30Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201309:58Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:56Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201312:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201309:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013-Apr-201311:23Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413-Apr-201306:34Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,98413-Apr-201308:07Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,81613-Apr-201313:01Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,35213-Apr-201310:41Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882343,00813-Apr-201310:16Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,76813-Apr-201310:48Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201313:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201312:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201307:55Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882326,11213-Apr-201311:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201312:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201308:42Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,84013-Apr-201311:45Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,40013-Apr-201313:52Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:40Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213-Apr-201313:21Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201312:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201311:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201309:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,44813-Apr-201312:28Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:50Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613-Apr-201313:24Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,40013-Apr-201309:39Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413-Apr-201311:49Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,32813-Apr-201314:11Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813-Apr-201313:32Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201310:31Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201314:22Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,76813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201320:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413-Apr-201311:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,98413-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,81613-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,35213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309543,00813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,76813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:05Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:56Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309526,11213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:04Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,84013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,40013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:02Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213-Apr-201321:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201321:14Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,44813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201321:03Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,40013-Apr-201321:17Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413-Apr-201321:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,32813-Apr-201321:51Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201321:00Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201322:08Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.18823985,60013-Apr-201306:15x86
Crypt32.dll6.0.6002.23095986,11213-Apr-201310:56x86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882398,30413-Apr-201306:15x86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309598,30413-Apr-201310:56x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823133,12013-Apr-201306:15x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095135,16813-Apr-201310:56x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823150,01613-Apr-201308:30Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201303:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823111,61613-Apr-201303:45Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:08Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823158,20813-Apr-201307:59Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:17Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882378,84813-Apr-201308:20Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882373,72813-Apr-201308:29Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201307:52Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882359,39213-Apr-201307:45Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013-Apr-201308:05Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882360,41613-Apr-201307:57Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095150,01613-Apr-201312:42Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201302:30Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095111,61613-Apr-201302:23Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:07Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095158,20813-Apr-201311:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:45Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309578,84813-Apr-201312:47Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:26Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309573,72813-Apr-201312:19Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:15Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309559,39213-Apr-201312:09Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013-Apr-201312:36Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309560,41613-Apr-201312:30Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.18823103,42413-Apr-201303:49IA-64
Certutil.exe6.0.6002.188232,078,20813-Apr-201301:49IA-64
Certenc.dll6.0.6002.23095103,42413-Apr-201302:24IA-64
Certutil.exe6.0.6002.230952,079,23213-Apr-201301:14IA-64
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413-Apr-201308:43Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882333,79213-Apr-201303:57Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882342,49613-Apr-201308:15Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,08813-Apr-201308:39Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013-Apr-201307:58Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013-Apr-201308:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413-Apr-201312:54Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309533,79213-Apr-201302:33Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309542,49613-Apr-201312:13Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201312:52Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,08813-Apr-201312:30Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013-Apr-201312:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013-Apr-201312:41Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.188232,392,06413-Apr-201303:49IA-64
Crypt32.dll6.0.6002.230952,392,06413-Apr-201302:24IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.18823251,39213-Apr-201303:49IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.23095251,39213-Apr-201302:24IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823355,32813-Apr-201303:49IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095359,93613-Apr-201302:24IA-64
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413-Apr-201308:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201306:20Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823122,88013-Apr-201306:24Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:00Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823167,93613-Apr-201310:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:53Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882390,11213-Apr-201310:58Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201308:06Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882381,92013-Apr-201308:11Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201310:16Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201310:21Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213-Apr-201314:11Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213-Apr-201314:15Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:23Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413-Apr-201320:27Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201311:01Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095122,88013-Apr-201311:05Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095167,93613-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201322:14Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309590,11213-Apr-201322:18Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:28Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309581,92013-Apr-201321:34Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201320:38Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201320:48Not applicable
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213-Apr-201321:49Not applicable
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213-Apr-201321:57Not applicable
Certenc.dll6.0.6002.1882341,98413-Apr-201306:15x86
Certutil.exe6.0.6002.18823812,54413-Apr-201303:30x86
Certenc.dll6.0.6002.2309541,98413-Apr-201310:56x86
Certutil.exe6.0.6002.23095813,05613-Apr-201309:39x86
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613-Apr-201309:09Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413-Apr-201306:34Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882343,00813-Apr-201310:16Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882326,11213-Apr-201311:08Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013-Apr-201308:20Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201310:31Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213-Apr-201314:22Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613-Apr-201320:38Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413-Apr-201311:12Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309543,00813-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309526,11213-Apr-201322:26Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013-Apr-201321:47Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201321:00Not applicable
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213-Apr-201322:08Not applicable
Crypt32.dll6.0.6002.18823985,60013-Apr-201306:15x86
Crypt32.dll6.0.6002.23095986,11213-Apr-201310:56x86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882398,30413-Apr-201306:15x86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309598,30413-Apr-201310:56x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823133,12013-Apr-201306:15x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095135,16813-Apr-201310:56x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מידע על קבצי Windows Vista ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הערות על פרטי קבצים של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
חשוב תיקונים חמים של Windows 7 ותיקונים חמים של Windows Server 2008 R2 נכללים באותן חבילות. עם זאת, תיקונים חמים בדף בקשת התיקון החם רשומים תחת שתי מערכות ההפעלה. כדי לבקש את חבילת התיקון החם החלה על מערכת הפעלה אחת או שתיים, בחר את התיקון החם הרשום תחת "Windows 7/Windows Server 2008 R2" בדף. התייחס תמיד לסעיף "חל על" במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה שעבורה מתאים כל תיקון חם.
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.760 1.18xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll6.1.7601.1814243,00826-Apr-201303:08x86
Certutil.exe6.1.7601.18142903,16826-Apr-201303:08x86
Certenc.dll6.1.7601.2231143,00826-Apr-201303:27x86
Certutil.exe6.1.7601.22311903,16826-Apr-201303:28x86
Crypt32.dll6.1.7601.181421,160,19226-Apr-201304:49x86
Crypt32.dll6.1.7601.223111,160,70426-Apr-201304:59x86
Cryptnet.dll6.1.7601.18142103,93626-Apr-201304:49x86
Cryptnet.dll6.1.7601.22311106,49626-Apr-201304:59x86
Cryptsvc.dll6.1.7601.18142140,28826-Apr-201304:49x86
Cryptsvc.dll6.1.7601.22311142,33626-Apr-201304:59x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll6.1.7601.1814252,22426-Apr-201305:45x64
Certutil.exe6.1.7601.181421,192,44826-Apr-201303:44x64
Certenc.dll6.1.7601.2231152,22426-Apr-201305:15x64
Certutil.exe6.1.7601.223111,192,96026-Apr-201303:33x64
Crypt32.dll6.1.7601.181421,464,32026-Apr-201305:46x64
Crypt32.dll6.1.7601.223111,464,32026-Apr-201305:16x64
Cryptnet.dll6.1.7601.18142139,77626-Apr-201305:46x64
Cryptnet.dll6.1.7601.22311142,33626-Apr-201305:16x64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18142184,32026-Apr-201305:46x64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22311186,88026-Apr-201305:16x64
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll6.1.7601.18142110,08026-Apr-201304:28IA-64
Certutil.exe6.1.7601.181422,318,33626-Apr-201302:56IA-64
Certenc.dll6.1.7601.22311110,08026-Apr-201304:23IA-64
Certutil.exe6.1.7601.223112,318,84826-Apr-201303:04IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.181422,663,42426-Apr-201304:28IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.223112,663,93626-Apr-201304:23IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.18142267,26426-Apr-201304:28IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.22311272,38426-Apr-201304:23IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18142381,95226-Apr-201304:28IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22311386,56026-Apr-201304:23IA-64
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מידע על קבצי Windows 8 ו- Windows Server 2012

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הערות על פרטי קבצים של Windows RT, Windows 8 ו- Windows Server 2012
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.2.920 0.16xxxWindows RT, Windows 8 ו- Windows Server 2012RTMGDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows RT, Windows 8 ו- Windows Server 2012'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים חשובים במיוחד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 8 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579184,32009-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201201:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21609-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:37Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579173,05609-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579192,51209-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579168,44810-Apr-201301:14Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657995,74409-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657989,60010-Apr-201301:32Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:25Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21610-Apr-201302:22Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579172,03210-Apr-201301:13Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:30Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579160,76810-Apr-201301:14Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:48Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657972,19210-Apr-201301:39Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610-Apr-201301:20Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:31Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610-Apr-201302:19Not applicable
Certenc.dll6.2.9200.1638444,03226-Jul-201201:29Not applicable
Certutil.exe6.2.9200.16579915,45609-Apr-201322:30Not applicable
Crypt32.dll6.2.9200.165791,396,73609-Apr-201322:29Not applicable
Cryptnet.dll6.2.9200.1657998,30409-Apr-201322:29Not applicable
Cryptsvc.dll6.2.9200.1657948,64009-Apr-201322:29Not applicable
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:24Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579184,32009-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201201:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21609-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:37Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579173,05609-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579192,51209-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:29Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579168,44810-Apr-201301:14Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:27Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657995,74409-Apr-201323:02Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657989,60010-Apr-201301:32Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:25Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21610-Apr-201302:22Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:42Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579172,03210-Apr-201301:13Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:30Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579160,76810-Apr-201301:14Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:48Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657972,19210-Apr-201301:39Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201206:35Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610-Apr-201301:20Not applicable
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-Jul-201202:31Not applicable
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610-Apr-201302:19Not applicable
Certenc.dll6.2.9200.1638444,03226-Jul-201201:29Not applicable
Certutil.exe6.2.9200.16579915,45609-Apr-201322:30Not applicable
Crypt32.dll6.2.9200.165791,396,73609-Apr-201322:29Not applicable
Cryptnet.dll6.2.9200.1657998,30409-Apr-201322:29Not applicable
Cryptsvc.dll6.2.9200.1657948,64009-Apr-201322:29Not applicable
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

חומר עזר טכני עבור השינויים

פעלים חדשים ב- Certutil

SyncWithWU
פועל זה משמש לסינכרון ספריית יעד עם האתר Windows Update. להלן התחביר של הפועל:
CertUtil [Options] -syncWithWU DestinationDir

הערה DestinationDir היא התיקיה שאליה הקבצים מועתקים. כאשר אתה מפעיל את הפקודה, הקבצים הבאים מורדים מ- Windows Update:
 • Authrootstl.cab: מכיל את רשימת האישורים האמינים של אישורי בסיס של ספק חיצוני.
 • Disallowedcertstl.cab: מכיל רשימת אישורים אמינים של אישורים אסורים.
 • Disallowedcert.sst: מכילה את אישורים האסורים.
 • Thumbprint.crt: אישורי בסיס של ספק חיצוני.
לדוגמה, ניתן לסנכרן ספריית יעד עם האתר Windows Update על-ידי הפעלת הפקודה הבאה:
CertUtil -syncWithWU \\computername\sharename\DestinationDir
GenerateSSTFromWU
פועל זה משמש ליצירת קבצי .sst מהאתר Windows Update. להלן התחביר של הפועל:
CertUtil [Options] -generateSSTFromWU SSTFile
הערה SSTFile הוא השם של קובץ ה- .sst שנוצר. קובץ ה- .sst שנוצר מכיל את אישורי הבסיס של ספק חיצוני שהורדו מ- Windows Update.

לדוגמה, ניתן ליצור קבצי .sst מהאתר Windows Update על-ידי הפעלת הפקודה הבאה:
CertUtil ?generateSSTFromWU Rootstore.sst

מפתחות רישום

מפתחות הרישום הבאים מוצגים בעדכון זה:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\DisableRootAutoUpdate
  הגדר מפתח רישום זה ל-1 כדי להפוך עדכונים אוטומטיים ללא זמינים עבור רשימות אישורים אמינים מהימנים.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\EnableDisallowedCertAutoUpdate
  הגדר את הרישום ל-1 כדי להפעיל עדכונים אוטומטים עבור רשימות אישורים אמינים לא מהימנים.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\AutoUpdate\RootDirUrl
  מפתח רישום זה מגדיר נתיבי שיתוף לאחזור רשימות אישורים אמינים.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2813430 - Last Review: יום שלישי 25 יוני 2013 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
מילות מפתח 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2813430

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com