การปรับปรุงพร้อมใช้งานผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานการปรับปรุงที่เชื่อถือได้ และไม่ได้รับอนุญาต CTLs ในสภาพแวดล้อมไม่ต่อใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2813430 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้มีการปรับปรุงสำหรับ Windows ต่อไปนี้:
 • ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโดเมนเพื่อใช้คุณลักษณะการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับการเชื่อถือได้ และไม่ได้รับอนุญาตใบรับรองเชื่อถือรายการ (CTLs) คอมพิวเตอร์สามารถใช้คุณลักษณะการปรับปรุงอัตโนมัติ โดยไม่มีการเข้าถึงไซต์ Windows Update
 • ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโดเมนโดยอิสระเลือก CTLs ไม่ได้รับอนุญาต และเชื่อถือได้ โดยใช้คุณลักษณะการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ
 • ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบชุดของใบรับรองหลัก (CAs) ในโปรแกรม Microsoft รากใบรับรอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงเหล่านี้ ไปยังเว็บเพจ Microsoft ต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=301314

ข้อกำหนดเบื้องต้นความรู้

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานของคีย์สาธารณะ (PKI) ที่มีความรู้พื้นฐานของ Group Policy รากของบริษัทอื่นปรับ ปรุง ใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือ และรายการที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ PKI ที่สามารถแก้ไขแฟ้ม ADM/ADMX อย่างง่ายในการปรับใช้นโยบาย โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การปรับปรุงนโยบายกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แฟ้ม ADMX ให้ดู การจัดการกลุ่มนโยบาย ADMX แฟ้มดเป็นคำแนะนำ.

พื้นหลัง

โปรแกรมใบรับรองหลักของ Windows เปิดใช้งานใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ที่จะแจกจ่ายโดยอัตโนมัติใน Windows สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการสมาชิกในโปรแกรมใบรับรองหลักของ Windows ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
Windows โปรแกรมใบรับรองหลัก - รายการสมาชิก (CAs ทั้งหมด)
เชื่อถือได้รากที่สามารถกระจายใบรับรอง โดยใช้วิธีต่อไปนี้:
 1. อัตโนมัติ: ไคลเอนต์สามารถดาวน์โหลด หรืออัพเดใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ โดยใช้กลไกการปรับปรุงอัตโนมัติ รายการของใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ถูกเก็บไว้ในรายการใบรับรองความเชื่อถือ (CTL ที่เชื่อถือได้) บนเซิร์ฟเวอร์ Windows Update
 2. ด้วยตนเอง: ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรายการของใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้เป็นแพคเกจ IEXPRESS ด้วยตนเองจาก ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ แค็ตตา ล็อก Windows และ Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) แพคเกจ IEXPRESS ถูกนำออกใช้ในเวลาเดียวกันกับ CTL เชื่อถือได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแจกจ่ายใบรับรองหลัก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สามารถกระจายใบรับรองหลักที่ไม่น่าเชื่อถือ (ใบรับรองที่รู้จักซึ่งเป็นที่รู้จักถูกหลอกลวง) โดยใช้วิธีต่อไปนี้:
 1. อัตโนมัติ: ไคลเอนต์สามารถดาวน์โหลด หรืออัพเดใบรับรองหลักที่ไม่น่าเชื่อถือ โดยใช้กลไกการปรับปรุงอัตโนมัติ รายการใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือรากถูกเก็บไว้ใน CTL (CTL ไม่น่าเชื่อถือ) บนเซิร์ฟเวอร์การปรับปรุงของ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดใบรับรองหลักที่ไม่น่าเชื่อถือโดยอัตโนมัติ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  Announcing ที่ตัวปรับปรุงอัตโนมัติของไม่เชื่อถือของใบรับรองและคีย์
 2. ด้วยตนเอง: ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรายการใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นแพคเกจ IEXPRESS ด้วยตนเองจาก Windows Update แพคเกจ IEXPRESS ถูกนำออกใช้แล้วเป็นเวลาสองสัปดาห์หลังจาก CTL ไม่น่าเชื่อถือถูกปล่อย
หมายเหตุ กลไกการปรับปรุงโดยอัตโนมัติสำหรับใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ และไม่น่าเชื่อถือจะเหมือนกัน คุณสามารถปิดการใช้งานกลไกการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับทั้งสองชนิดของใบรับรองได้ โดยใช้การตั้งค่ารีจิสทรีเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การควบคุมคุณลักษณะปรับปรุงรากใบรับรองเพื่อป้องกันการไหลเวียนของข้อมูลเข้า และออก จากอินเทอร์เน็ต.

ถ้าคุณจัดการการตั้งค่าของคุณเองของใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ คุณควรปิดการใช้กลไกการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับ CTL เชื่อถือได้

ปัญหาที่ทราบ

ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อคุณจัดการใบรับรอง:
 • การปรับปรุงใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ หรือไม่น่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมแบบยก คุณจำเป็นต้องใช้แพคเกจ IEXPRESS ที่อธิบายไว้ในส่วน "พื้นหลัง" ในบทความนี้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องติดตั้งแพคเกจ IEXPRESS นอกจากนี้ แม้ว่าเราพยายามจะมีพร้อมใช้งานในเวลาเดียวกันกับ CTL กระจายแพคเกจ ความล่าช้าบางอย่างอาจเกิดขึ้นกับแพคเกจ IEXPRESS

  หมายเหตุ สภาพแวดล้อมแบบไม่ต่อมีสภาพแวดล้อมที่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • การเข้าถึงโดยตรงไปที่ Windows Update ถูกบล็อค
  • กลไกการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับ CTLs ที่เชื่อถือได้ และไม่น่าเชื่อถือถูกปิดใช้งาน
 • คุณไม่สามารถปิดใช้งานกลไกการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับ CTLs ไม่น่าเชื่อถือ และเชื่อถือได้ทีละรายการ เจาะจงมากขึ้น คุณสามารถปิดกลไกการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับ CTLs ที่เชื่อถือได้ และไม่น่าเชื่อถือเท่านั้น

  หมายเหตุ เราขอแนะนำว่า ผู้ดูแลระบบที่จัดการรายการของใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ของพวกเขาเองปิดบริการการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับ CTLs ที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ ผู้ดูแลปิดบริการการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับ CTLs ไม่น่าเชื่อถือ
 • ไม่มีกลไกสำหรับผู้ใช้ที่จัดการรายการของตนเองของใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้เมื่อต้องการดูใบรับรองหลักในโปรแกรมราก และตัดสินใจว่า ใบรับรองที่เชื่อถือได้อย่างง่ายดาย

การแก้ไข

การปรับปรุงซอฟต์แวร์ใหม่นี้รวมถึงการแก้ไขต่อไปนี้ที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วนของ "คำอธิบายปัญหา" ของบทความนี้
 • การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้เพิ่มคุณลักษณะต่อไปนี้ใน Windows ซึ่งช่วยให้คุณใช้กลไกการปรับปรุงอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมไม่ต่อ:
  1. การตั้งค่ารีจิสทรีใหม่: การตั้งค่ารีจิสทรีช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง URL สำหรับดาวน์โหลดที่เชื่อถือได้ และน่า CTLs จาก Windows Update ไปยังตำแหน่งที่ใช้ร่วมกันในองค์กร แบบแผนทั้งแฟ้มและ HTTP ได้รับการสนับสนุนในการตั้งค่ารีจิสทรีนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารีจิสทรีนี้ ให้ดู รีจิสทรีคีย์ ส่วนในบทความนี้

   หมายเหตุ ถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง URL ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันภายในเครื่อง คุณต้องซิงโครไนส์ภายในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกับโฟลเดอร์ Windows Update
  2. ชุดของตัวเลือกในเครื่องมือ Certutil ใหม่: ตัวเลือกเหล่านี้ทำให้คุณมีวิธีสำหรับโฟลเดอร์การทำข้อมูลให้ตรงกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดู กริยาใหม่ใน Certutil ส่วนในบทความนี้
 • การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ decouples กลไกการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับ CTLs ไม่น่าเชื่อถือ และเชื่อถือได้ ตัวอย่าง หลังจากใช้การปรับปรุง คุณสามารถใช้คีย์รีจิสทรีเพื่อปิดใช้งานกลไกการปรับปรุงโดยอัตโนมัติสำหรับใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้เท่า นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีจิสทรีคีย์ ให้ดู รีจิสทรีคีย์ ส่วนในบทความนี้
 • การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้แนะนำเครื่องมือใหม่ที่ผู้ดูแลระบบสามารถใช้เพื่อดูชุดของใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ในโปรแกรม Microsoft รากใบรับรอง เครื่องมือนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลที่จัดการชุดของใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้สำหรับสภาพแวดล้อมขององค์กร นั้น ผู้ดูแลระบบสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการเลือกชุดของใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ ส่งออกไปยังที่เก็บใบรับรองแบบอนุกรม และกระจายออก โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กริยาใหม่ใน Certutil ส่วนในบทความนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:


สำหรับ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x86 Windows Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน 7 มาตรฐานฝังตัว Windows รุ่นที่ใช้ x86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 มาตรฐานฝังตัวที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดสำหรับระบบที่ใช้ x64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้

สำหรับรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows Server 2012

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้
วันออกจำหน่าย: 11 มิถุนายน 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วน 2661254.

แฟ้มข้อมูลการแฮช

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มแฮ SHA1แฮ SHA256
Windows6.0-KB2813430-ia64.msu2B6A1847C360B82A35250D3A9CD8E8DC2FEC885F6198697F00EE9EB4B5A37CFC70BC729916B28B2CFA24AC8E4980F54F87DA5C33
Windows6.0-KB2813430-x64.msuBBC684457A68E0542ABE5E373BA62A5D7FDD0999A45AAF6C5675BB094455AB26161AE58FC43DB3F8A7986F47F3ADF78B309A0EA3
Windows6.0-KB2813430-x86.msu4D56BE42FECA7D90A36E0725882C7E34460455DAAB23E22924D4DCB2B42DD7C519D689FE3415B722C44FBE4DCDB9FA9934DEFD3F
Windows6.1-KB2813430-ia64.msu8FC61E9AE55F9E176D6C2CB16219FBB7B526B37B5AB06A25409C5664F5F69FCACAF0D74EFD1CD9B9D829BDB1FA446CA479CD0BA3
Windows6.1-KB2813430-x64.msu0A282A6077331C034BA2D31B85DFE65DCC71E3805D486E4B1277FF25CDB4DB7263BE87DAA589199008B10D1095BA115B545F2E96
Windows6.1-KB2813430-x86.msuC82381FD35C3BC0003E4A921E777CD26BF432EEAC79CE234AD14D14E733C3AFC1078AF106A696078571D3E72220E159E8CAD1BAE
Windows8-RT-KB2813430-arm.msuA509DCEB1FAFB462AFCA4626C90DC0286D3EC45C00D34060278889A2F216AA6D8F0F7496796D6F1FA514E7A0DC85866055404D96
Windows8-RT-KB2813430-x64.msu3641B990798222670A7D0DB5DD90509FDDC1AD0E2868E8DA5DADD19F84E165092F098FC306929062A49751B11424683BB92BE08F
Windows8-RT-KB2813430-x86.msu4A22CFF4CCBD35F548371CA530B08487E074F23EE5CFAB87709F561393B5DC6BB15E06CDED75DA015628F6E79A0EDAD491763905
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และ Windows Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.6002.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น แฟ้ม RTM ใช้เฉพาะกับ Windows Vista แฟ้ม RTM มี 6.0.0000 xxxxxx หมายเลขรุ่น
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน09:38ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน09:44ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน12:22ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน12:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน08:53ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413 2013 เมษายน08:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน11:01ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413 2013 เมษายน11:07ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน06:20ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823122,88013 2013 เมษายน06:24ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน07:51ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213 2013 เมษายน07:56ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน10:25ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน10:30ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน10:00ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823167,93613 2013 เมษายน10:05ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน12:06ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823155,64813 2013 เมษายน12:12ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน07:39ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน07:44ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน10:53ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882390,11213 2013 เมษายน10:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน08:06ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882381,92013 2013 เมษายน08:11ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน11:27ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813 2013 เมษายน11:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน13:35ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน13:40ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน08:21ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213 2013 เมษายน08:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน13:04ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213 2013 เมษายน13:09ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน11:52ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน11:57ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน09:06ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823139,26413 2013 เมษายน09:12ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน09:21ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน09:26ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน13:57ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813 2013 เมษายน14:02ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน10:16ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213 2013 เมษายน10:21ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน14:11ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213 2013 เมษายน14:15ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน22:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน22:18ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:43ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน20:50ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:23ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413 2013 เมษายน20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน22:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413 2013 เมษายน22:18ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน11:01ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095122,88013 2013 เมษายน11:05ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน22:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213 2013 เมษายน22:18ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน22:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน22:18ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095167,93613 2013 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:45ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095155,64813 2013 เมษายน20:53ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:35ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน21:41ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน22:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309590,11213 2013 เมษายน22:18ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309581,92013 2013 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813 2013 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:41ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213 2013 เมษายน20:49ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:48ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213 2013 เมษายน20:55ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:55ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน21:01ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095139,26413 2013 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน21:04ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:32ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813 2013 เมษายน21:38ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:38ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213 2013 เมษายน20:48ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:49ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213 2013 เมษายน21:57ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll6.0.6002.1882341,98413 2013 เมษายน06:15x 86
Certutil.exe6.0.6002.18823812,54413 2013 เมษายน03:30x 86
Certenc.dll6.0.6002.2309541,98413 2013 เมษายน10:56x 86
Certutil.exe6.0.6002.23095813,05613 2013 เมษายน09:39x 86
Crypt32.dll.mui6.0.6002.188233276813 2013 เมษายน11:30ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213 2013 เมษายน09:58ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน09:56ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน12:40ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613 2013 เมษายน09:09ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013 2013 เมษายน11:23ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413 2013 เมษายน06:34ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,98413 2013 เมษายน08:07ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,81613 2013 เมษายน13:01ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,35213 2013 เมษายน10:41ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882343,00813 2013 เมษายน10:16ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.188233276813 2013 เมษายน10:48ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน13:54ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413 2013 เมษายน12:24ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413 2013 เมษายน07:55ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882326,11213 2013 เมษายน11:08ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013 2013 เมษายน08:20ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413 2013 เมษายน12:54ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน08:42ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,84013 2013 เมษายน11:45ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.188233840013 2013 เมษายน13:52ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413 2013 เมษายน08:40ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213 2013 เมษายน13:21ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613 2013 เมษายน12:09ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613 2013 เมษายน11:38ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน09:24ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,44813 2013 เมษายน12:28ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413 2013 เมษายน08:50ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613 2013 เมษายน13:24ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.188233840013 2013 เมษายน09:39ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413 2013 เมษายน11:49ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,32813 2013 เมษายน14:11ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน13:32ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213 2013 เมษายน10:31ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213 2013 เมษายน14:22ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.230953276813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน21:02ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613 2013 เมษายน20:38ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413 2013 เมษายน11:12ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,98413 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,81613 2013 เมษายน21:02ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,35213 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309543,00813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.230953276813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413 2013 เมษายน21:05ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413 2013 เมษายน21:56ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309526,11213 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413 2013 เมษายน21:04ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,84013 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.230953840013 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413 2013 เมษายน21:02ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213 2013 เมษายน21:08ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613 2013 เมษายน21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,44813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413 2013 เมษายน21:03ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.230953840013 2013 เมษายน21:17ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413 2013 เมษายน21:09ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,32813 2013 เมษายน21:51ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213 2013 เมษายน21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213 2013 เมษายน22:08ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll6.0.6002.18823985,60013 2013 เมษายน06:15x 86
Crypt32.dll6.0.6002.23095986,11213 2013 เมษายน10:56x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882398,30413 2013 เมษายน06:15x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309598,30413 2013 เมษายน10:56x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823133,12013 2013 เมษายน06:15x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095135,16813 2013 เมษายน10:56x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน09:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823138,75213 2013 เมษายน09:35ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน09:53ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823136,70413 2013 เมษายน09:57ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน07:54ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823150,01613 2013 เมษายน07:59ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน09:24ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823152,06413 2013 เมษายน09:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน04:16ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823111,61613 2013 เมษายน04:19ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน09:24ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823141,82413 2013 เมษายน09:30ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน08:23ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823137,72813 2013 เมษายน08:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน08:22ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823158,20813 2013 เมษายน08:27ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน09:53ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823144,38413 2013 เมษายน09:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน07:56ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823137,21613 2013 เมษายน08:01ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน08:21ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882378,84813 2013 เมษายน08:25ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน07:52ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882373,72813 2013 เมษายน07:57ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน08:52ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823127,48813 2013 เมษายน08:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน07:52ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823139,77613 2013 เมษายน07:57ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน08:21ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823143,36013 2013 เมษายน08:26ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน07:52ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823142,84813 2013 เมษายน07:57ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน09:54ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823136,19213 2013 เมษายน09:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน09:13ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823129,02413 2013 เมษายน09:20ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน09:24ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823137,21613 2013 เมษายน09:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน08:52ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823123,90413 2013 เมษายน08:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน08:52ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882359,39213 2013 เมษายน08:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน09:53ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882360,41613 2013 เมษายน09:57ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน13:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095138,75213 2013 เมษายน13:33ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน14:08ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095136,70413 2013 เมษายน14:17ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน14:07ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095150,01613 2013 เมษายน14:17ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน14:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095152,06413 2013 เมษายน14:35ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน03:44ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095111,61613 2013 เมษายน03:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:23ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095141,82413 2013 เมษายน12:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน13:56ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095137,72813 2013 เมษายน14:06ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน14:31ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095158,20813 2013 เมษายน14:36ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:49ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095144,38413 2013 เมษายน12:54ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน14:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095137,21613 2013 เมษายน14:23ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน13:56ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309578,84813 2013 เมษายน14:06ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน13:27ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309573,72813 2013 เมษายน13:30ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน14:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095127,48813 2013 เมษายน14:35ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:23ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095139,77613 2013 เมษายน12:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:47ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095143,36013 2013 เมษายน12:52ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน14:22ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095142,84813 2013 เมษายน14:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:23ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095136,19213 2013 เมษายน12:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน14:21ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095129,02413 2013 เมษายน14:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:50ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095137,21613 2013 เมษายน12:55ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:23ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095123,90413 2013 เมษายน12:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน13:09ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309559,39213 2013 เมษายน13:13ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:47ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309560,41613 2013 เมษายน12:52ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll6.0.6002.1882350,68813 2013 เมษายน04:12x 64
Certutil.exe6.0.6002.188231,078,27213 2013 เมษายน02:10x 64
Certenc.dll6.0.6002.2309550,68813 2013 เมษายน03:34x 64
Certutil.exe6.0.6002.230951,078,78413 2013 เมษายน02:14x 64
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,25613 2013 เมษายน09:37ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013 2013 เมษายน08:32ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613 2013 เมษายน09:44ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613 2013 เมษายน10:04ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413 2013 เมษายน08:09ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,44813 2013 เมษายน09:38ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882333,79213 2013 เมษายน04:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213 2013 เมษายน09:40ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413 2013 เมษายน08:07ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,84013 2013 เมษายน08:36ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882342,49613 2013 เมษายน08:37ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882332,25613 2013 เมษายน09:10ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613 2013 เมษายน09:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213 2013 เมษายน10:06ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213 2013 เมษายน08:11ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013 2013 เมษายน08:33ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,08813 2013 เมษายน08:05ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213 2013 เมษายน09:08ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613 2013 เมษายน10:03ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,32813 2013 เมษายน09:11ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน08:07ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213 2013 เมษายน08:36ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013 2013 เมษายน08:07ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413 2013 เมษายน10:06ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413 2013 เมษายน09:16ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613 2013 เมษายน09:32ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613 2013 เมษายน08:33ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882338,91213 2013 เมษายน09:10ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413 2013 เมษายน09:14ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน09:39ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,35213 2013 เมษายน09:12ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,81613 2013 เมษายน09:12ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613 2013 เมษายน09:04ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013 2013 เมษายน09:09ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013 2013 เมษายน10:03ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,25613 2013 เมษายน14:33ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013 2013 เมษายน14:35ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613 2013 เมษายน13:43ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613 2013 เมษายน14:33ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413 2013 เมษายน14:33ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,44813 2013 เมษายน14:44ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309533,79213 2013 เมษายน03:49ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213 2013 เมษายน12:42ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413 2013 เมษายน12:57ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,84013 2013 เมษายน14:25ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309542,49613 2013 เมษายน14:46ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309532,25613 2013 เมษายน14:25ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613 2013 เมษายน12:33ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213 2013 เมษายน13:04ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213 2013 เมษายน14:35ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013 2013 เมษายน14:25ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,08813 2013 เมษายน13:37ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213 2013 เมษายน14:15ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613 2013 เมษายน12:33ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,32813 2013 เมษายน14:44ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน12:42ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213 2013 เมษายน13:02ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013 2013 เมษายน14:40ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413 2013 เมษายน12:42ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413 2013 เมษายน14:15ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613 2013 เมษายน14:40ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613 2013 เมษายน13:18ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309538,91213 2013 เมษายน14:36ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413 2013 เมษายน14:15ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน13:05ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,35213 2013 เมษายน14:17ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,81613 2013 เมษายน12:42ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613 2013 เมษายน14:15ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013 2013 เมษายน13:20ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013 2013 เมษายน12:59ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll6.0.6002.188231,269,24813 2013 เมษายน04:13x 64
Crypt32.dll6.0.6002.230951,270,27213 2013 เมษายน03:34x 64
Cryptnet.dll6.0.6002.18823132,09613 2013 เมษายน04:13x 64
Cryptnet.dll6.0.6002.23095132,09613 2013 เมษายน03:34x 64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823174,59213 2013 เมษายน04:13x 64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095177,66413 2013 เมษายน03:34x 64
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน09:38ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน09:44ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน12:22ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน12:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน08:53ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413 2013 เมษายน08:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน11:01ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413 2013 เมษายน11:07ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน06:20ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823122,88013 2013 เมษายน06:24ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน07:51ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213 2013 เมษายน07:56ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน10:25ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน10:30ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน10:00ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823167,93613 2013 เมษายน10:05ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน12:06ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823155,64813 2013 เมษายน12:12ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน07:39ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน07:44ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน10:53ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882390,11213 2013 เมษายน10:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน08:06ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882381,92013 2013 เมษายน08:11ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน11:27ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813 2013 เมษายน11:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน13:35ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน13:40ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน08:21ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213 2013 เมษายน08:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน13:04ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823151,55213 2013 เมษายน13:09ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน11:52ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน11:57ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน09:06ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823139,26413 2013 เมษายน09:12ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน09:21ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823147,45613 2013 เมษายน09:26ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน13:57ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823135,16813 2013 เมษายน14:02ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน10:16ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213 2013 เมษายน10:21ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน14:11ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213 2013 เมษายน14:15ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน22:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน22:18ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:43ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน20:50ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:23ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413 2013 เมษายน20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน22:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413 2013 เมษายน22:18ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน11:01ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095122,88013 2013 เมษายน11:05ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน22:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213 2013 เมษายน22:18ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน22:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน22:18ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095167,93613 2013 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:45ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095155,64813 2013 เมษายน20:53ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:35ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน21:41ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน22:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309590,11213 2013 เมษายน22:18ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309581,92013 2013 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813 2013 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:41ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213 2013 เมษายน20:49ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:48ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095151,55213 2013 เมษายน20:55ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:55ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน21:01ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095139,26413 2013 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095147,45613 2013 เมษายน21:04ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:32ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095135,16813 2013 เมษายน21:38ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:38ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213 2013 เมษายน20:48ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:49ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213 2013 เมษายน21:57ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll6.0.6002.1882341,98413 2013 เมษายน06:15x 86
Certutil.exe6.0.6002.18823812,54413 2013 เมษายน03:30x 86
Certenc.dll6.0.6002.2309541,98413 2013 เมษายน10:56x 86
Certutil.exe6.0.6002.23095813,05613 2013 เมษายน09:39x 86
Crypt32.dll.mui6.0.6002.188233276813 2013 เมษายน11:30ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213 2013 เมษายน09:58ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน09:56ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน12:40ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613 2013 เมษายน09:09ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,96013 2013 เมษายน11:23ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413 2013 เมษายน06:34ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,98413 2013 เมษายน08:07ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,81613 2013 เมษายน13:01ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,35213 2013 เมษายน10:41ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882343,00813 2013 เมษายน10:16ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.188233276813 2013 เมษายน10:48ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน13:54ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413 2013 เมษายน12:24ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413 2013 เมษายน07:55ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882326,11213 2013 เมษายน11:08ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013 2013 เมษายน08:20ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413 2013 เมษายน12:54ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน08:42ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,84013 2013 เมษายน11:45ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.188233840013 2013 เมษายน13:52ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413 2013 เมษายน08:40ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882341,47213 2013 เมษายน13:21ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613 2013 เมษายน12:09ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613 2013 เมษายน11:38ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน09:24ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882340,44813 2013 เมษายน12:28ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413 2013 เมษายน08:50ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,37613 2013 เมษายน13:24ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.188233840013 2013 เมษายน09:39ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882336,86413 2013 เมษายน11:49ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882335,32813 2013 เมษายน14:11ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882337,88813 2013 เมษายน13:32ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213 2013 เมษายน10:31ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213 2013 เมษายน14:22ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.230953276813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน21:02ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613 2013 เมษายน20:38ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,96013 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413 2013 เมษายน11:12ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,98413 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,81613 2013 เมษายน21:02ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,35213 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309543,00813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.230953276813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413 2013 เมษายน21:05ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413 2013 เมษายน21:56ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309526,11213 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413 2013 เมษายน21:04ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,84013 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.230953840013 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413 2013 เมษายน21:02ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309541,47213 2013 เมษายน21:08ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613 2013 เมษายน21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309540,44813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413 2013 เมษายน21:03ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,37613 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.230953840013 2013 เมษายน21:17ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309536,86413 2013 เมษายน21:09ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309535,32813 2013 เมษายน21:51ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309537,88813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213 2013 เมษายน21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213 2013 เมษายน22:08ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll6.0.6002.18823985,60013 2013 เมษายน06:15x 86
Crypt32.dll6.0.6002.23095986,11213 2013 เมษายน10:56x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882398,30413 2013 เมษายน06:15x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309598,30413 2013 เมษายน10:56x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823133,12013 2013 เมษายน06:15x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095135,16813 2013 เมษายน10:56x 86
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน08:38ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823150,01613 2013 เมษายน08:30ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน03:52ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823111,61613 2013 เมษายน03:45ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน08:08ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823158,20813 2013 เมษายน07:59ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน08:17ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882378,84813 2013 เมษายน08:20ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน08:35ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882373,72813 2013 เมษายน08:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน07:52ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882359,39213 2013 เมษายน07:45ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188232,56013 2013 เมษายน08:05ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882360,41613 2013 เมษายน07:57ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:49ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095150,01613 2013 เมษายน12:42ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน02:30ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095111,61613 2013 เมษายน02:23ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:07ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095158,20813 2013 เมษายน11:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:45ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309578,84813 2013 เมษายน12:47ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:26ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309573,72813 2013 เมษายน12:19ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:15ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309559,39213 2013 เมษายน12:09ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230952,56013 2013 เมษายน12:36ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309560,41613 2013 เมษายน12:30ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll6.0.6002.18823103,42413 2013 เมษายน03:49IA-64
Certutil.exe6.0.6002.188232,078,20813 2013 เมษายน01:49IA-64
Certenc.dll6.0.6002.23095103,42413 2013 เมษายน02:24IA-64
Certutil.exe6.0.6002.230952,079,23213 2013 เมษายน01:14IA-64
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,42413 2013 เมษายน08:43ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882333,79213 2013 เมษายน03:57ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882342,49613 2013 เมษายน08:15ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013 2013 เมษายน08:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,08813 2013 เมษายน08:39ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013 2013 เมษายน07:58ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,04013 2013 เมษายน08:09ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,42413 2013 เมษายน12:54ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309533,79213 2013 เมษายน02:33ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309542,49613 2013 เมษายน12:13ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013 2013 เมษายน12:52ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,08813 2013 เมษายน12:30ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013 2013 เมษายน12:20ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,04013 2013 เมษายน12:41ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll6.0.6002.188232,392,06413 2013 เมษายน03:49IA-64
Crypt32.dll6.0.6002.230952,392,06413 2013 เมษายน02:24IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.18823251,39213 2013 เมษายน03:49IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.23095251,39213 2013 เมษายน02:24IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823355,32813 2013 เมษายน03:49IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095359,93613 2013 เมษายน02:24IA-64
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน08:53ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823159,74413 2013 เมษายน08:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน06:20ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823122,88013 2013 เมษายน06:24ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน10:00ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.18823167,93613 2013 เมษายน10:05ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน10:53ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882390,11213 2013 เมษายน10:58ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน08:06ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882381,92013 2013 เมษายน08:11ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน10:16ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213 2013 เมษายน10:21ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.188233,07213 2013 เมษายน14:11ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.1882369,63213 2013 เมษายน14:15ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:23ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095159,74413 2013 เมษายน20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน11:01ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095122,88013 2013 เมษายน11:05ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.23095167,93613 2013 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน22:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309590,11213 2013 เมษายน22:18ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:28ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309581,92013 2013 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน20:38ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213 2013 เมษายน20:48ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.0.6002.230953,07213 2013 เมษายน21:49ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.0.6002.2309569,63213 2013 เมษายน21:57ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll6.0.6002.1882341,98413 2013 เมษายน06:15x 86
Certutil.exe6.0.6002.18823812,54413 2013 เมษายน03:30x 86
Certenc.dll6.0.6002.2309541,98413 2013 เมษายน10:56x 86
Certutil.exe6.0.6002.23095813,05613 2013 เมษายน09:39x 86
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882339,93613 2013 เมษายน09:09ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882334,30413 2013 เมษายน06:34ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882343,00813 2013 เมษายน10:16ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882326,11213 2013 เมษายน11:08ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882325,60013 2013 เมษายน08:20ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213 2013 เมษายน10:31ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.1882323,55213 2013 เมษายน14:22ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309539,93613 2013 เมษายน20:38ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309534,30413 2013 เมษายน11:12ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309543,00813 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309526,11213 2013 เมษายน22:26ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309525,60013 2013 เมษายน21:47ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213 2013 เมษายน21:00ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll.mui6.0.6002.2309523,55213 2013 เมษายน22:08ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll6.0.6002.18823985,60013 2013 เมษายน06:15x 86
Crypt32.dll6.0.6002.23095986,11213 2013 เมษายน10:56x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882398,30413 2013 เมษายน06:15x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309598,30413 2013 เมษายน10:56x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18823133,12013 2013 เมษายน06:15x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23095135,16813 2013 เมษายน10:56x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
บันทึกข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.7601.18xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) เป็นส่วนสำคัญในการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Certenc.dll6.1.7601.1814243,00826-เมษายน-201303:08x 86
Certutil.exe6.1.7601.18142903,16826-เมษายน-201303:08x 86
Certenc.dll6.1.7601.2231143,00826-เมษายน-201303:27x 86
Certutil.exe6.1.7601.22311903,16826-เมษายน-201303:28x 86
Crypt32.dll6.1.7601.181421,160,19226-เมษายน-201304:49x 86
Crypt32.dll6.1.7601.223111,160,70426-เมษายน-201304:59x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.18142103,93626-เมษายน-201304:49x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.22311106,49626-เมษายน-201304:59x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.18142140,28826-เมษายน-201304:49x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.22311142,33626-เมษายน-201304:59x 86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Certenc.dll6.1.7601.1814252,22426-เมษายน-201305:45x 64
Certutil.exe6.1.7601.181421,192,44826-เมษายน-201303:44x 64
Certenc.dll6.1.7601.2231152,22426-เมษายน-201305:15x 64
Certutil.exe6.1.7601.223111,192,96026-เมษายน-201303:33x 64
Crypt32.dll6.1.7601.181421,464,32026-เมษายน-201305:46x 64
Crypt32.dll6.1.7601.223111,464,32026-เมษายน-201305:16x 64
Cryptnet.dll6.1.7601.18142139,77626-เมษายน-201305:46x 64
Cryptnet.dll6.1.7601.22311142,33626-เมษายน-201305:16x 64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18142184,32026-เมษายน-201305:46x 64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22311186,88026-เมษายน-201305:16x 64
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Certenc.dll6.1.7601.18142110,08026-เมษายน-201304:28IA-64
Certutil.exe6.1.7601.181422,318,33626-เมษายน-201302:56IA-64
Certenc.dll6.1.7601.22311110,08026-เมษายน-201304:23IA-64
Certutil.exe6.1.7601.223112,318,84826-เมษายน-201303:04IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.181422,663,42426-เมษายน-201304:28IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.223112,663,93626-เมษายน-201304:23IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.18142267,26426-เมษายน-201304:28IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.22311272,38426-เมษายน-201304:23IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18142381,95226-เมษายน-201304:28IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22311386,56026-เมษายน-201304:23IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลแฟ้ม Windows 8 และ Windows Server 2012

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.16 xxxWindows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012RTMGDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในการ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012 " ส่วน แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:24ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579184,32009 2013 เมษายน23:02ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201201:42ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21609 2013 เมษายน23:02ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:37ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579173,05609 2013 เมษายน23:02ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:27ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579192,51209 2013 เมษายน23:02ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579168,44810 2013 เมษายน01:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:27ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657995,74409 2013 เมษายน23:02ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201206:42ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657989,60010 2013 เมษายน01:32ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:25ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21610 2013 เมษายน02:22ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201206:42ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579172,03210 2013 เมษายน01:13ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:30ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579160,76810 2013 เมษายน01:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201206:48ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657972,19210 2013 เมษายน01:39ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201206:35ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610 2013 เมษายน01:20ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:31ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610 2013 เมษายน02:19ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll6.2.9200.1638444,03226-ก.ค.-201201:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe6.2.9200.16579915,45609 2013 เมษายน22:30ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll6.2.9200.165791,396,73609 2013 เมษายน22:29ไม่เกี่ยวข้อง
Cryptnet.dll6.2.9200.1657998,30409 2013 เมษายน22:29ไม่เกี่ยวข้อง
Cryptsvc.dll6.2.9200.1657948,64009 2013 เมษายน22:29ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 รุ่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:24ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579184,32009 2013 เมษายน23:02ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201201:42ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21609 2013 เมษายน23:02ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:37ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579173,05609 2013 เมษายน23:02ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:27ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579192,51209 2013 เมษายน23:02ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579168,44810 2013 เมษายน01:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:27ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657995,74409 2013 เมษายน23:02ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201206:42ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657989,60010 2013 เมษายน01:32ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:25ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579137,21610 2013 เมษายน02:22ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201206:42ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579172,03210 2013 เมษายน01:13ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:30ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.16579160,76810 2013 เมษายน01:14ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201206:48ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657972,19210 2013 เมษายน01:39ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201206:35ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610 2013 เมษายน01:20ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll.mui6.2.9200.163842,56026-ก.ค.-201202:31ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe.mui6.2.9200.1657973,21610 2013 เมษายน02:19ไม่เกี่ยวข้อง
Certenc.dll6.2.9200.1638444,03226-ก.ค.-201201:29ไม่เกี่ยวข้อง
Certutil.exe6.2.9200.16579915,45609 2013 เมษายน22:30ไม่เกี่ยวข้อง
Crypt32.dll6.2.9200.165791,396,73609 2013 เมษายน22:29ไม่เกี่ยวข้อง
Cryptnet.dll6.2.9200.1657998,30409 2013 เมษายน22:29ไม่เกี่ยวข้อง
Cryptsvc.dll6.2.9200.1657948,64009 2013 เมษายน22:29ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การอ้างอิงทางเทคนิคสำหรับการเปลี่ยนแปลง

กริยาใหม่ใน Certutil

SyncWithWU
กริยานี้ถูกใช้เพื่อซิงโครไนส์ไดเรกทอรีปลายทาง ด้วยเว็บไซต์ Windows Update ไวยากรณ์ของคำกริยามีต่อไปนี้:
CertUtil [Options] -syncWithWU DestinationDir

หมายเหตุ DestinationDir คือ โฟลเดอร์ที่แฟ้มถูกคัดลอกไป เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง มีดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้จาก Windows Update:
 • Authrootstl.cab: ประกอบด้วย CTL ของใบรับรองหลักโดยบุคคลที่สาม
 • Disallowedcertstl.cab: ประกอบด้วย CTL ของใบรับรองที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • Disallowedcert.sst: ประกอบด้วยใบรับรองอนุญาตหรือไม่
 • รหัสประจำตัว.crt: ใบรับรองหลักของบริษัทอื่น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำข้อมูลไดเรกทอรีปลายทางกับไซต์ Windows Update โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
CertUtil -syncWithWU \\computername\sharename\DestinationDir
GenerateSSTFromWU
กริยานี้ถูกใช้ในการสร้างแฟ้ม.sst จากไซต์ Windows Update ไวยากรณ์ของคำกริยามีต่อไปนี้:
CertUtil [Options] -generateSSTFromWU SSTFile
หมายเหตุ SSTFile คือ ชื่อของแฟ้ม.sst ที่ถูกสร้างขึ้น แฟ้ม.sst ที่สร้างประกอบด้วยใบรับรองหลักของบริษัทอื่นที่ถูกดาวน์โหลดจาก Windows Update

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแฟ้ม.sst จากไซต์ Windows Update โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
CertUtil –generateSSTFromWU Rootstore.sst

รีจิสทรีคีย์

รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงนี้:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\DisableRootAutoUpdate
  ตั้งค่ารีจิสทรีคีย์นี้เป็น 1 เมื่อต้องการปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับ CTLs ที่เชื่อถือได้
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\EnableDisallowedCertAutoUpdate
  การตั้งค่ารีจิสทรีเป็น 1 เพื่อเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับ CTLs ไม่ได้รับอนุญาต
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\AutoUpdate\RootDirUrl
  คีย์รีจิสทรีนี้กำหนดเส้นทางที่ใช้ร่วมกันในการเรียก CTLs

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2813430 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2556 - Revision: 15.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2813430 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2813430

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com