เครื่องเสมือนเข้าสู่สถานะหยุดชั่วคราว หรือไดรฟ์ข้อมูล CSV ต่อออฟไลน์เมื่อคุณพยายามสร้างแฟ้มสำรองของเครื่องเสมือนในคลัสเตอร์ Windows Server 2012 ใช้ล้มเหลว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2813630 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สอดคล้องกับ KB 2813630 ได้ถูกรวมเข้ากับโปรแกรมแก้ไขด่วน KB 2878635 ซึ่งประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่รวมอยู่ใน KB 2813630 ก่อนหน้านี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเปิดใช้งานลักษณะการทำงานของคลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกันไดรฟ์ข้อมูล (CSV) บนคลัสเตอร์ล้มเหลวที่ใช้ Windows Server 2012
 • คุณสามารถสร้างเครื่องเสมือนบนไดรฟ์ข้อมูล CSV บนโหนดคลัสเตอร์
 • คุณเริ่มต้นเครื่องเสมือน
 • คุณพยายามสร้างแฟ้มสำรองของเครื่องเสมือนบนไดรฟ์ข้อมูล CSV โดยใช้ Microsoft ระบบศูนย์ข้อมูลการป้องกันผู้จัดการ (DPM)
ในสถานการณ์สมมตินี้ ปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิด:
 • มีสร้างการสำรองข้อมูล และเครื่องเสมือนเข้าสู่สถานะหยุดชั่วคราว
 • ไดรฟ์ข้อมูล CSV ต่อออฟไลน์ ดังนั้น เครื่องเสมือนต่อออฟไลน์ และไม่สามารถสร้างการสำรองข้อมูล
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกในบันทึกของระบบและบันทึกคลัสเตอร์ตามลำดับ:

ซอฟต์แวร์ snapshot สร้างบนคลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน Volume(s) ('ตำแหน่งที่ตั้งของไดรฟ์ข้อมูล') กับ snapshot ของการตั้งค่ารหัส 'id ของสแนปช็อต' ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 'HrError(0x80042308)(2147754760)' กรุณาตรวจสอบสถานะของทรัพยากร CSV และเหตุการณ์ของระบบของโหนดที่เจ้าของทรัพยากร

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-FailoverClustering
วันที่: วันและเวลา
รหัสเหตุการณ์: 5120
ประเภทงาน: คลัสเตอร์ไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ:
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: คลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกันไดรฟ์ 'Volume1' ('ชื่อ') จะไม่พร้อมใช้งานบนโหนดนี้ได้เนื่องจาก 'STATUS_IO_TIMEOUT(c00000b5)' สามารถจัดคิว I/O ทั้งหมดจะเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นเส้นทางไปยังไดรฟ์ข้อมูลคือ reestablished


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-FailoverClustering
วันที่: วันและเวลา
รหัสเหตุการณ์: 5142
ประเภทงาน: คลัสเตอร์ไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ:
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: คลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกันไดรฟ์ 'Volume3' ('คลัสเตอร์ดิสก์ 4') จะไม่สามารถเข้าถึงได้จากโหนดคลัสเตอร์นี้ได้เนื่องจาก มีข้อผิดพลาด 'ERROR_TIMEOUT(1460)' โปรดแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของโหนดนี้และการเชื่อมต่อเครือข่าย


หมายเหตุ นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามจะสร้าง snapshot ของเครื่องเสมือน โดยใช้ซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลที่ใช้ตัวให้บริการการสำเนาเงาของ Microsoft ซอฟต์แวร์

นอกจากนี้ ลักษณะการทำงานต่อไปนี้ยังย่อย:
 • เมื่อผู้ดูแลเริ่มต้น snapshot ของไดรฟ์ข้อมูล CSV อาจมีการเพิ่มการใช้หน่วยความจำบนโหนดไลบรา CSV ทรัพยากรที่เป็นเจ้าของ นี้จะตรงกับจำนวนของไบต์ที่อ่านจากไดรฟ์ข้อมูล snapshot โดยโหนดที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ ติดตั้ง KB นี้เป็นเอาการใช้หน่วยความจำเพิ่มขึ้น

สาเหตุ

เครื่องเสมือนเข้าสู่สถานะหยุดชั่วคราวเนื่องจากโปรแกรมควบคุม Ntfs.sys รายงานเนื้อที่มีอยู่บนไดรฟ์ข้อมูล CSV อย่างไม่ถูกต้องเมื่อซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลพยายามสร้าง snapshot ของไดรฟ์ข้อมูล CSV นอกจากนี้ ไดรฟ์ข้อมูล CSV ต่อออฟไลน์ได้เนื่องจากไม่ต่อจากสถานะหยุดชั่วขณะหลังจากประเด็นความล่าช้าของ I/O หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

หมายเหตุ ไดรฟ์ข้อมูล CSV resilient อยู่

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ป้องกันไม่ให้การล้มเหลวของ CSV โดยการแก้ปัญหาพื้นฐานใน NTFS และเพิ่ม resilience ที่โดยรวมของบริการคลัสเตอร์และ CSV ระหว่างสถานะหยุดชั่วคราวที่คาดไว้

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการ CSV failovers คุณอาจจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไปยังคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ตัวอย่างเช่น คุณอาจประสบปัญหาอธิบายไว้ในส่วน "อาการ" เนื่องจากไม่มีการสนับสนุนฮาร์ดแวร์สำหรับ Offloaded ข้อมูลการโอนย้าย (ODX) ซึ่งทำให้ความล่าช้าเมื่อระบบปฏิบัติการสอบถามสำหรับฮาร์ดแวร์สนับสนุนในระหว่างการร้องขอ I/O

ในสถานการณ์นี้ ODX ที่ปิดใช้งาน โดยการเปลี่ยนค่าFilterSupportedFeaturesModeสำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ไม่สนับสนุน ODX เป็น1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดการใช้งาน ODX ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง การบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดมี" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ Windows Server 2012

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สอดคล้องกับ KB 2813630 ถูกแทน ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน KB 2878635.Hotfix KB 2878635contains ทั้งหมดแก้ไขที่รวมอยู่ใน KB 2813630 คุณควรใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน KB 2878635 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ใน KB2813630 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2878635การปรับปรุงซึ่งทำการปรับปรุงที่มีความยืดหยุ่นของผู้ให้บริการ cloud ใน Windows Server 2012: 2013 ธันวาคม

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2012
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 8 และการแก้ไขด่วนของ Windows Server 2012 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น " Windows 8 " จะแสดงอยู่บนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ " Windows 8 " บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในการ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับและ Windows Server 2012 " ส่วน แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Csvflt.sys6.2.9200.20626205,8242013 06-ก.พ.23:17x 64
Clussvc.exe6.2.9200.206237,217,15207-ก.พ.-201301:49x 64
Ntfs.sys6.2.9200.206231,933,54407-ก.พ.-201303:15x 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2012

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_40330c5c9c42ac33c5f9fdeb46929af3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_c6d93c67e479d949.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม719
วัน (UTC)2013 08-ก.พ.
เวลา (UTC)03:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_c33877aa0cb4d10e00b0911ea6af7ccd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_c18991e3886c297b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,072
วัน (UTC)2013 08-ก.พ.
เวลา (UTC)03:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_e4f6d657c2501bc769abf4bf99fe0fcd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_02504f4aecaac470.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)2013 08-ก.พ.
เวลา (UTC)03:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ...คลัสเตอร์-csvflt-core_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_1699369f5a54a7d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,685
วัน (UTC)07-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)03:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_1357d165443b28b7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,086
วัน (UTC)07-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)03:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_000751d4bf9af4aa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,743
วัน (UTC)07-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)03:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2813630 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,837
วัน (UTC)2013 08-ก.พ.
เวลา (UTC)03:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2813630 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,837
วัน (UTC)2013 08-ก.พ.
เวลา (UTC)03:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2813630 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,766
วัน (UTC)2013 08-ก.พ.
เวลา (UTC)03:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb2813630 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,837
วัน (UTC)2013 08-ก.พ.
เวลา (UTC)03:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2813630_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,529
วัน (UTC)2013 08-ก.พ.
เวลา (UTC)03:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ...overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20626_none_1dac7bb7789beab2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,868
วัน (UTC)07-ก.พ.-2013
เวลา (UTC)01:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2813630 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มกราคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2813630 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2813630

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com