การเติบโตอย่างรวดเร็วในล็อกธุรกรรม การใช้ CPU และปริมาณการใช้หน่วยความจำใน Exchange Server 2010 เมื่อผู้ใช้ซิงค์กล่องจดหมาย โดยใช้อุปกรณ์ 6.1.1-based หรือ iOS 6.1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2814847 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อผู้ใช้ซิงค์กล่องจดหมาย โดยใช้ iOS เป็น 6.1 หรือใช้อุปกรณ์ 6.1.1-based เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2010 ไคลเอ็นต์ Access (CAS) และทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย (MBX) ล็อกการเติบโตกลายเป็นมากเกินไป การเติบโตมากเกินไปใน Itemsmay ได้รับคืนเกิดขึ้น และหน่วยความจำและการใช้งาน CPU อาจเพิ่มอย่างมาก ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ ผู้ใช้ Office 365 Exchange Online ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้บน iOS เป็น 6.1 หรืออุปกรณ์ 6.1.1-based:
ไม่สามารถรับจดหมาย
การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว
Optionavailable เท่านั้นที่ผู้ใช้ได้

อาการเพิ่มเติม
อาการต่าง ๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้สามารถเกิดขึ้น

บันทึกจดหมาย EAS
เมื่อคุณตรวจทานล็อกอินกล่องจดหมาย ActiveSync(EAS) อัตราแลกเปลี่ยน คุณจะเห็นต่อไปนี้:

RequestHeader : 
POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas?User=user1@contoso.com&DeviceId=ApplDMPFXZABDFHW&DeviceType=
iPad&Cmd=MeetingResponse HTTP/1.1
Connection: keep-alive
Content-Length: 55
Content-Type: application/vnd.ms-sync.wbxml
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: en-us
Authorization: ********
Host: mail.contoso.com
User-Agent: Apple-iPad2C1/1002.141
X-MS-PolicyKey: 2429156470
MS-ASProtocolVersion: 14.1
 
RequestBody :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<MeetingResponse xmlns="MeetingResponse:">
   <Request>
      <UserResponse>1</UserResponse>
      <CollectionId>5</CollectionId>
      <RequestId>5:5</RequestId>
      <InstanceId>2013-02-06T22:00:00.000Z</InstanceId>
   </Request>
</MeetingResponse>
MeetingResponseCommand_OnExecute_Exception : 
Microsoft.Exchange.Data.Storage.WrongObjectTypeException: The object was bound to a wrong 
object type. ObjectClass = IPM.Schedule.Meeting.Request, Intended Type =
Microsoft.Exchange.Data.Storage.CalendarItem.
  at Microsoft.Exchange.Data.Storage.StoreObject.DownCastStoreObject[T]()
  at Microsoft.Exchange.Data.Storage.ItemBuilder.ItemBind[T](StoreSession session, StoreId
storeId, Schema expectedSchema, MapiMessageCreator mapiMessageCreator, ItemBindOption
itemBindOption, ICollection`1 propertiesToLoad)
  at Microsoft.Exchange.Data.Storage.ItemBuilder.ItemBind[T](StoreSession session, StoreId id,
Schema expectedSchema, ICollection`1 propertiesToLoad)
  at Microsoft.Exchange.Data.Storage.CalendarItem.Bind(StoreSession session, StoreId id)
  at Microsoft.Exchange.AirSync.MeetingResponseCommand.GetOccurenceId(StoreObjectId
mailboxRequestId, ExDateTime instanceId)
  at Microsoft.Exchange.AirSync.MeetingResponseCommand.ProcessCommand()
  at Microsoft.Exchange.AirSync.MeetingResponseCommand.OnExecute()
AccessState : 
Allowed
AccessStateReason : 
Global
ResponseHeader : 
HTTP/1.1 200 OK
MS-Server-ActiveSync: 14.2
ResponseBody : 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<MeetingResponse xmlns="MeetingResponse:">
   <Result>
      <RequestId></RequestId>
      <Status>4</Status>
   </Result>
</MeetingResponse>
แฟ้มบันทึกของ IIS
ใน Exchange Server ในสถานติดตั้งเท่านั้น ข้อความต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องซ้ำในแฟ้มบันทึกของ Internet Information Services (IIS) บนการ CAS

2013-02-06 23:41:59 192.168.137.11 POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas User=user1@contoso.com&
DeviceId=ApplDMPFXZABDFHW&DeviceType=iPad&Cmd=Sync&Log=[truncated] 443 user1@exchlab.com 192.168.137.246 
Apple-iPad2C1/1002.141 200 0 0 187
 
2013-02-06 23:41:59 192.168.137.11 POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas User=user1@contoso.com&
DeviceId=ApplDMPFXZABDFHW&DeviceType=iPad&Cmd=MeetingResponse&Log=[... Error:WrongObjectTypeException …] 
443 user1@exchlab.com 192.168.137.246 Apple-iPad2C1/1002.141 200 0 0 140
หมายเหตุ:WrongObjectTypeException: ข้อผิดพลาดอาจไม่มีอยู่ในทุกกรณี
การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1

ติดตั้งการปรับปรุงค่าสะสมต่อไปนี้:
2803727 คำอธิบายของ Update Rollup 1 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 3

วิธีที่ 2

บทความต่อไปนี้เพื่อระบุปัญหา Apple ลงรายการบัญชี

iOS 6.1: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเกินหลังจากการยอมรับข้อยกเว้นเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรปฏิทิน

เครื่องคอมพิวเตอร์ Apple ยังได้ประกาศความพร้อมใช้งานของ iOS 6.1.2 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการปรับปรุง ประมวลผลรายการปฏิทินเช่นการประชุมใน iOS 6.1 หรือ 6.1.1-devices นอกจากนี้ เริ่มอุปกรณ์ทันที

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ:การแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านล่างมีการปรับเปลี่ยนจากคำแนะนำเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการสร้างการจับคู่และการตั้งค่าการควบคุมปริมาณที่แนะนำสำหรับ Exchange ActiveSync จะถูกเอาออก วิเคราะห์พบเคยอยู่ไม่เพียงพอในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ วิธีการปัจจุบันที่สะท้อนถึงตัวเลือกที่ดีที่สุด

วิธีที่ 1: ใช้ URL เขียนบล็อก Cmd = MeetingResponse

วิธีแก้ปัญหาได้รับการระบุซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบล็อกความพยายาม MeetingResponse ซ้ำโดยใช้กฎอุปกรณ์ในขอบเขต หรือยัง โมดูลทวน URL 2.0สำหรับเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต 7 และ 7.5 สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 ดูบทความต่อไปนี้จาก TechNet Wiki แบบออนไลน์

ใช้ URL เขียนบล็อกบางไคลเอนต์จากการแลกเปลี่ยน

คำเตือน: โซลูชันนี้อาจไม่ทำงานในบางสถานการณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในขอบเขต เช่นบางเครือข่ายโหลดบาลานเซอร์ มีการใช้ คุณควรติดต่อผู้ขายเพื่อตรวจสอบว่า โซลูชันไม่สามารถนำมาใช้บนอุปกรณ์ในขอบเขตก่อนที่จะปรับเปลี่ยน IIS

เมื่อใช้การทวน URL, iOS6.1 และ 6.1.1-based อุปกรณ์สามารถซิงค์ และรับการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม การตอบสนองต่อการประชุมรายการจากอุปกรณ์จะถูกปฏิเสธ โดยเซิร์ฟเวอร์ เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ตอบสนองต่อการประชุมผ่าน Outlook Web App (OWA), Microsoft Outlook หรือคำที่ไม่ใช่ iOS 6.1 หรือ 6.1.1-device


วิธีที่ 2: บล็อกผู้ใช้ iOS 6.1 หรือ 6.1.1

คุณสามารถบล็อคผู้ใช้ iOS 6.1 และ 6.1.1 โดยใช้คุณลักษณะ Exchange Server 2010 อนุญาต/บล็อก/ตรวจสอบสินค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ ดูลงบล็อกทีมแลกเปลี่ยนต่อไปนี้:

สำหรับการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เชลล์จัดการการแลกเปลี่ยนสำหรับอนุญาต/บล็อก/ตรวจสอบสินค้า ดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ActiveSyncDeviceAccessRule ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ การแก้ไขปัญหา ActiveSync กับ Exchange Server ตัวแนะนำการฝึกปฏิบัติ ช่วยแก้ปัญหาต่อไปนี้:
 • ไม่สามารถสร้างส่วนกำหนดค่าบนอุปกรณ์
 • ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • การตัดสินค้าจากคลังจดหมาย
 • ปัญหาการจัดการปฏิทิน
 • ความล่าช้าในประสิทธิภาพการทำงานของ อุปกรณ์/CAS

ในการระบุปัญหานี้ในองค์กรของคุณ คุณยังสามารถใช้วิธีการในส่วนนี้ ผู้ใช้ออนไลน์ของ Exchange Office365 สามารถใช้ตัวเลือกการบันทึกจดหมาย EAS เท่านั้น และค้นหาอินสแตนซ์ซ้ำของการตอบสนอง 4 สถานะที่ถูกบันทึกไว้ในส่วน "อาการ"

วิธีที่ 1: ขอรับจดหมาย EAS ล็อกสำหรับผู้ใช้

เมื่อต้องการขอรับบันทึกจดหมาย EAS ให้ทำตามขั้นตอนในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2461792วิธีการรวบรวมแฟ้มบันทึกอุปกรณ์ ActiveSync เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์โมบายและการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์

วิธีที่ 2: การรวบรวม และการแยกวิเคราะห์แฟ้มบันทึกของ IIS

ตรวจสอบรูปแบบของกิจวัตรของCmd ซิงค์ =และCmd = MeetingResponseอาจจัดเป็นคู่กับข้อผิดพลาด: WrongObjectTypeExceptionสำหรับอุปกรณ์ iOS 6.1 หรือ 6.1.1 รูปแบบต่อเนื่องจะบ่งชี้ว่า ผู้ใช้อุปกรณ์ประมวลผลการร้องขอการประชุมจากอุปกรณ์ และพบกับบักอุปกรณ์

คุณยังสามารถใช้ Studio ตัวแยกวิเคราะห์แฟ้มบันทึกเมื่อต้องการกระจาย โดยการใช้แบบสอบถามต่อไปนี้:
SELECT COUNT(*),MyDeviceId AS DeviceId,TheUserId AS UserId,MajAgent,MinAgent
USING
  EXTRACT_VALUE(cs-uri-query,'DeviceId') AS MyDeviceId,
EXTRACT_VALUE(cs-uri-query,'User') AS TheUserId,
TO_INT(SUBSTR(SUBSTR(cs(User-Agent),INDEX_OF (cs(User-Agent), '.'),4),1,3)) AS MinAgent,
TO_INT(SUBSTR(SUBSTR(cs(User-Agent),INDEX_OF (cs(User-Agent), '/'),5),1,4)) AS MajAgent
FROM '[LOGFILEPATH]' WHERE cs-uri-query LIKE '%MeetingResponse%' AND (MajAgent=1002 AND MinAgent<146)
GROUP BY DeviceId,UserId,MajAgent,MinAgent
ORDER BY COUNT(*) DESC

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2814847 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 กรกฎาคม 2557 - Revision: 12.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Office 365 Home
 • Microsoft Office 365
Keywords: 
kbexpertiseinter kbinfo o365e o365m o365p kbqfe kbfix o365a o365 o365022013 kbmt KB2814847 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2814847

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com