ชื่อชนใน Active Directory ให้ข้อผิดพลาดในการจำลองแบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 281485 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจจะแสดงขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจำลองคู่ค้าในเครื่องมือไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ:
ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างความพยายามที่จะซิงโครไนส์คอนโทรลเลอร์ของโดเมน บริบทการตั้งชื่ออยู่ในระหว่างกระบวนการถูกเอาออก หรือไม่ได้ถูกจำลองแบบจากเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุ
คุณอาจจะพบเหตุการณ์ ID 1226 หรือ 1265 ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ

สาเหตุ

ข้อความนี้บ่งชี้ว่า การลบออบเจ็กต์ CrossRef หรือ re-creation เหลือคอมพิวเตอร์ในสถานะที่ชื่อบริบทการตั้งชื่อใหม่มีข้อขัดแย้งของชื่อ

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นรุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้ควรมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือใหม่กว่า::
  Date    Time  Version    Size   File Name
  --------------------------------------------------------
  3/7/2001  01:11p  5.0.2195.3330 155,408  Ntdsutil.exe
  3/7/2001  01:11p  5.0.2195.3330 155,408  Ntdsutil.exe
				

หลัง จากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในโหมดคืนค่าบริการไดเรกทอรี เริ่มการทำงานของพร้อมท์รับคำสั่ง (Cmd.exe) จากนั้น พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:
c:\ntdsutil
sem d เป็น
ดูแก้ไข
q
คุณควรเห็นข้อความที่คล้ายกับข้อความตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อบ่งชี้การกู้คืนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว:
c:\ntdsutil
c:\ntdsutil: sem d เป็น
ตัวตรวจสอบทางตรรก: ไปแก้ไข
โหมด Fixup เปิดอยู่
เปิดฐานข้อมูล DIT ... ดำเนินการ

ไม่สามารถปรับปรุง "datatable" ตาราง: คีย์มีอยู่แล้วได้
ไม่สามารถเรียก "ATTk589826" คอลัมน์ในตาราง "datatable": คอลัมน์ (เตือน) เป็น null ได้
ดำเนินการ

การเปิดฐานข้อมูล [ปัจจุบัน].....เสร็จเรียบร้อย

การเรียกดูระเบียนนับระเบียน 1744...
การเขียนข้อมูลสรุปไว้ในล็อกไฟล์ dsdit.dmp.0
เร็กคอร์ดที่สแกน: 1700
การประมวลผลระเบียนดำเนินการ

ตัวตรวจสอบทางตรรก: q

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows 2000 Service Pack 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 2000 Datacenter Server โปรดคลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
265173Datacenter Program และผลิตภัณฑ์ Windows 2000 Datacenter Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมาก โดยเริ่มระบบใหม่เพียงหนึ่ง คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296861ใช้ QChain.exe เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมาก โดยเริ่มระบบใหม่หนึ่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows 2000 และ hotfix ของ Windows 2000 พร้อมกัน โปรดคลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
249149การติดตั้ง Microsoft Windows 2000 และ Hotfix ของ Windows 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ในโหมดคืนค่าบริการไดเรกทอรี คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
202485คำอธิบายของโหมดการเริ่มระบบแบบปลอดภัยใน Windows 2000
เมื่อเกิดปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณอาจเห็นรายการในบันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้:
ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: KCC NTDS
ประเภทเหตุการณ์: ตัวตรวจสอบความสอดคล้องความรู้
รหัสเหตุการณ์: 1265
วัน: 7/25/2000
เวลา: 11:06:15 AM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: SRV1
คำอธิบาย::
ความพยายามในการสร้างการเชื่อมโยงทำแบบจำลอง มีพารามิเตอร์
พาร์ติชัน: DC = "ลูก
CNF:318498a8-8 c 57-46e3-b226-3693f7719162 ", DC = DOM2, DC = com
DSA DN แหล่งที่มา: CN = NTDS
การตั้งค่า CN = SRV2, CN =เซิร์ฟเวอร์ CN = SITE2, CN =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =ลูก DC = DOM1, DC =สุทธิ
ที่อยู่ DSA แหล่งที่มา:
cabc8641 9a94 41 ว 9-bf9a-56f43b67006a._msdcs.child.dom1.net
inter-site ขนส่ง (ถ้ามี): CN = IP, CN =ระหว่างไซต์
การขนส่ง CN =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =ลูก DC = dom1, DC =สุทธิ
ล้มเหลว ด้วยสถานะต่อไปนี้:
ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ: ชื่อบัญชีผู้ใช้ปลายทางไม่ถูกต้อง
ข้อมูลในระเบียนมีรหัสสถานะ การดำเนินการนี้จะถูกใหม่อีกครั้ง
ข้อมูล:
0000:74 05 t 00 00 ...

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การจำลองแบบ NTDS
ประเภทเหตุการณ์: จำลองแบบ
รหัสเหตุการณ์: 1226
วัน: 06/11/2000
เวลา: 6:10:32 PM
ผู้ใช้: ทุกคน
คอมพิวเตอร์: YOURCOMPUTERNAME
คำอธิบาย::
วัตถุ
CN = YOURCOMPUTERNAME, CN =เซิร์ฟเวอร์ CN =ค่าเริ่มต้นแรกไซต์ CN =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = YOURDOMAINNAME, DC = com (ด้วย objectGuid 793c9a19-94ee-4713-b154-9a7f7d81b4a0) ถูกสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล อย่างไรก็ตาม ชื่อนี้ถูกใช้ต่อไปนี้ตามวัตถุมี objectGuid 980563ba-c29c-4638-ad40-3d0574c925b0 วัตถุ มี objectGuid 980563ba-c29c-4638-ad40-3d0574c925b0 จะถูกเปลี่ยนชื่อการ YOURCOMPUTERNAME CNF:980563ba 3d0574c925b0 - ad40 c29c - 4638-- เนื่องจากมีการขอวัตถุอื่นคืนชื่อแรก
หมายเหตุว่า guid ของที่อยู่ในรายการเหล่านี้อาจแตกต่างกัน

คุณสามารถใช้ Ntdsutil เพื่อขอรับข้อมูลดังต่อไปนี้ที่แสดงความขัดแย้งในชื่อ ค้นหาสำหรับบรรทัด beneath "domain(s) Found 2"

การใช้ Ntdsutil ขณะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ 1 ในโดเมนหลักแสดง:
c:\>ntdsutil
ntdsutil: การล้างข้อมูลเมต้าดาต้า
การล้างข้อมูลเมต้าดาต้า: การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์: การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ servername1
ผูก servername1 ...
การเชื่อมต่อกับ servername1 ใช้ข้อมูลประจำตัวของที่อยู่ภายในเครื่องล็อกอินผู้ใช้
การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์: ปิด
การล้างข้อมูลเมต้าดาต้า: s o t
เลือกเป้าหมายของการดำเนินการ: l d
พบ 2 domain(s)
0 - DC = firstdomain, DC = com
1 DC = "seconddomain
45b3 CNF:9b9fbae4 - 7ba8- - bb6c - 71b94c37779a ", DC = com
เลือกเป้าหมายของการดำเนินการ: 1 โดเมนที่เลือก
ไม่มีไซต์ปัจจุบัน
โดเมน - DC = "seconddomain
45b3 CNF:9b9fbae4 - 7ba8- - bb6c - 71b94c37779a ", DC = com
ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน
การใช้ Ntdsutil ขณะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ 2 ในโดเมนเพียร์แสดง:
H:\>ntdsutil
ntdsutil: การล้างข้อมูลเมต้าดาต้า
การล้างข้อมูลเมต้าดาต้า: การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์: การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ servername2
ผูก servername2 ...
การเชื่อมต่อกับ servername2 ใช้ข้อมูลประจำตัวของที่อยู่ภายในเครื่องล็อกอินผู้ใช้
การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์: ปิด
การล้างข้อมูลเมต้าดาต้า: s o t
เลือกเป้าหมายของการดำเนินงาน: รายการโดเมน
พบ 2 domain(s)
0 - DC = firstdomain, DC = com
1 DC = seconddomain, DC = com
เลือกเป้าหมายของการดำเนินการ: 1 โดเมนที่เลือก
ไม่มีไซต์ปัจจุบัน
โดเมน - DC = seconddomain, DC = comDescription ของโหมดการเริ่มระบบแบบปลอดภัยใน Windows 2000
ในตัวอย่างนี้ โดเมนหลักแสดงชื่อที่ไม่ถูกต้อง:
พบ 2 domain(s)
0 - DC = firstdomain, DC = com
1 DC = "seconddomain
45b3 CNF:9b9fbae4 - 7ba8- - bb6c - 71b94c37779a ", DC = com
โดเมนเพียร์แสดงข้อมูลที่ถูกต้อง:
พบ 2 domain(s)
0 - DC = firstdomain, DC = com
1 DC = seconddomain, DC = com
เลือกเป้าหมายของการดำเนินการ: 1 โดเมนที่เลือก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 281485 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbdirservices kbfix kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbmt KB281485 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:281485

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com