วิธีการใช้ยูทิลิตี Netsh การส่งออกและขอบเขต DHCP นำเข้า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 281626 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โปรแกรมอรรถประโยชน์ Netsh.exe ใน Windows Server 2003 ประกอบด้วยคำสั่งที่สองที่มีอยู่สำหรับแบบไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP) ที่ใช้:ส่งออกและนำเข้า. คุณสามารถใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อส่งออก และนำเข้า DHCP เลือกขอบเขตได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ Netsh.exe เพื่อนำเข้า และส่งออกขอบเขต DHCP ถ้าบัญชีผู้ใช้งานอยู่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่อง ถ้าบัญชีผู้ใช้งานอยู่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Domain Admins คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อคุณใช้ Netsh.exe เพื่อนำเข้า หรือส่งออก กลุ่ม Domain Admins เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบภายใน

หมายเหตุ:ถ้าการการนำเข้า dhcpคำสั่งหรือส่งออกคำสั่งล้มเหลวเมื่อผู้ใช้ไม่ได้เป็นสมาชิกโดยตรงของกลุ่ม Administrators ของเครื่อง ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
833167แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง Volume Shadow Copy Service (VSS) มีพร้อมใช้งานกับ Windows Server 2003


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
890480ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" ปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้คำสั่ง "netsh dhcp server import" เพื่อนำเข้าฐานข้อมูล DHCP จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT Server 4.0 ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
เมื่อต้องการนำทางไปยังคำสั่ง DHCP ใน Netsh.exe พิมพ์ต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่ง Netsh ที่ใดServernameคือชื่อของเซิร์ฟเวอร์ DHCP จะถูก administered:
เซิร์ฟเวอร์ dhcp \\Servername

จากหน้าจอพร้อมรับคำสั่งของเซิร์ฟเวอร์ DHCP NETSH คุณอาจ จะส่งออก และนำเข้าขอบเขตตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ตัวอย่างการส่งออก

คำสั่งต่อไปนี้ส่งออกการกำหนดค่าบริการทั้งหมดไปยังแฟ้ม c:\Temp\Dhcpdb:
ส่งออก c:\temp\dhcpdb ทั้งหมด
การกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับ 10.0.0.0 และ 20.0.0.0 ไปยังแฟ้ม c:\Temp\Dhcpdb ขอบเขต การส่งออกคำสั่งต่อไปนี้:
ส่งออก c:\temp\dhcpdb 10.0.0.0 20.0.0.0

ตัวอย่างการนำเข้า

คำสั่งต่อไปนี้นำเข้าการกำหนดค่าทั้งหมดจากแฟ้ม c:\Temp\Dhcpdb:
การนำเข้า c:\temp\dhcpdb ทั้งหมด
การกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต 10.0.0.0 และ 20.0.0.0 จากแฟ้ม c:\Temp\Dhcpdb การนำเข้าคำสั่งต่อไปนี้:
การนำเข้า c:\temp\dhcpdb 10.0.0.0 20.0.0.0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 281626 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB281626 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:281626

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com