PRB: ข้อผิดพลาด 14274 ขึ้นเมื่อคุณปรับปรุงงานบริษัทตัวแทนการ SQL หลังจากการเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 281642 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ Windows ถูกเปลี่ยนแปลง เมื่อพยายามที่จะอัพเดต หรือลบงานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ในการอินสแตนซ์ SQL Server 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
14274 ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเพิ่ม ปรับปรุง หรือลบงาน (หรือของขั้นตอน หรือกำหนดการ) ที่ถูกสร้างจากเซิร์ฟเวอร์ MSX อินได้ งานไม่ถูกบันทึกไว้
ไม่มีเกิดปัญหานี้สำหรับ Microsoft SQL Server 7.0 อย่างไรก็ตาม คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์เสมือน SQL Server 7.0 ไปยัง SQL Server 2000 เสมือนเซิร์ฟเวอร์ถึงแม้ว่าคุณเก็บชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือนเดียวกัน ในระหว่างกระบวนการปรับรุ่น คุณจะต้อง uncluster เซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SQL Server 7.0 เมื่อคุณ uncluster เซิร์ฟเวอร์เสมือน จะกลายเป็นอินสแตนซ์แบบสแตนด์อโลนของ SQL Server และใช้ชื่อโหน และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปลี่ยนชื่อ

สาเหตุ

SQL Server 7.0 ไม่มีปัญหานี้ได้เนื่องจากในmsdbsysjobsตาราง ฟิลด์originating_serverเก็บค่า'(local)'อ้างอิงถึงเซิร์ฟเวอร์ในระบบ ดังนั้น ไม่ว่าการแก้ไขชื่อเซิร์ฟเวอร์ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกับงานเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง

เนื่องจาก SQL Server 2000 สนับสนุน multi-instances,originating_serverฟิลด์ประกอบด้วยชื่ออินสแตนซ์ในรูปแบบ 'server\instance' แม้แต่สำหรับอินสแตนซ์การเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่แท้จริงถูกใช้แทนการ '(เฉพาะ)' ดังนั้น หลังจากที่มีการเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ Windows งานเหล่านี้ยังคงอ้างอิงชื่อเดิมของเซิร์ฟเวอร์ และอาจไม่สามารถปรับปรุง หรือถูกลบ โดยการดำเนินการจากชื่อเซิร์ฟเวอร์ใหม่

หลังจากการปรับรุ่นจาก SQL Server 7.0 ไปยัง SQL Server 2000,originating_serverคอลัมน์มียังมีการปรับปรุงสำหรับงานที่มีอยู่ทั้งหมดและค่า'(local)'ไม่ใช้งาน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการปัญหานี้ได้หลังจากกระบวนการเปลี่ยนชื่อให้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์กลับไปยังชื่อเดิม
  2. สคริปต์ออกทั้งหมดของงาน และลบแฟ้มเหล่านั้น
  3. เปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเวอร์ชื่อใหม่
  4. เพิ่มงานกลับ โดยการเรียกใช้สคริปต์สร้างขึ้นจากขั้นตอนที่ 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทความ "การดูแล Multiserver" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์

สถานะ

Microsoft ได้รับการยืนยันนี้จะมีปัญหาใน SQL Server 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 281642 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbpending kbmt KB281642 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:281642

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com