วิธีการใช้โหนดคลัสเตอร์ Windows Server เป็นตัวควบคุมโดเมน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 281662 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

หมายเหตุ ข้อมูลในบทความนี้เน้นสถานการณ์ที่คุณทำได้ โดยทั่วไปจะไม่พบในส่วนใหญ่ก็ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชื่อมโยงไปยังบทความที่ถูกอ้างอิงภายในบทความนี้ทั้งหมด จะอยู่ในส่วน "อ้างอิง"

ไม่มีอินสแตนซ์เมื่อคุณปรับใช้โหนดคลัสเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ก่อนที่มีจะไม่มีแล้วไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ สถานการณ์นี้ต้องการให้คุณกำหนดค่าอย่างน้อยหนึ่งโหนดคลัสเตอร์เป็นตัวควบคุมโดเมน ขอแนะนำว่า 2 + โหนถูกกำหนดให้เป็นตัวควบคุมโดเมน เพื่อที่จะมีตัวควบคุมโดเมนที่สำรองข้อมูลอยู่อย่างน้อยหนึ่ง รักษาการกำหนดค่าของโหนสอดคล้องกันในคลัสเตอร์เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไป และคุณอาจต้องการเปิดใช้งานโหนทั้งหมดเป็นตัวควบคุมโดเมน เนื่องจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ขึ้นอยู่กับบนระบบชื่อโดเมน (DNS), แต่ละตัวควบคุมโดเมนต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ถ้าไม่มี DNS เซิร์ฟเวอร์อื่นพร้อมใช้งานที่สนับสนุนการปรับปรุงแบบไดนามิกหรือระเบียน SRV (Microsoft แนะนำให้ คุณใช้โซน Active Directory แบบรวม) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความ 255913

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขึ้นอยู่กับปริมาณที่จัดวางในคลัสเตอร์ล้มเหลว มีนโยบายสนับสนุนต่าง ๆ และคำแนะนำ:
 • Microsoft Exchange Server - ไม่ได้รับการสนับสนุนในการกำหนดค่าคลัสเตอร์โหนดคลัสเตอร์ที่มีตัวควบคุมโดเมน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft: 898634 ไม่สนับสนุนตัวควบคุมโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เป็นโหนดคลัสเตอร์ของ Exchange Server
 • Microsoft SQL Server - ไม่ได้รับการสนับสนุนในการกำหนดค่าคลัสเตอร์โหนดคลัสเตอร์ที่มีตัวควบคุมโดเมน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้: การติดตั้ง SQL Server บนตัวควบคุมโดเมน
 • Windows Server Hyper-V - ไม่ควรจะเรียกใช้เวิร์กโหลดอื่น ๆ (รวมทั้งบทบาทตัวควบคุมโดเมน) ในพาร์ติชันหลัก hypervisor
ถ้าคุณมีการปรับใช้คลัสเตอร์ที่ไม่มีลิงค์กับโดเมน คุณต้องกำหนดค่าโหนดคลัสเตอร์เป็นตัวควบคุมโดเมนก่อนที่จะตั้งค่าคลัสเตอร์ ถ้าการเชื่อมต่อระหว่างโหนดคลัสเตอร์และตัวควบคุมโดเมนคือการเชื่อมโยงจะช้า หรือน่า พิจารณามีตัวควบคุมโดเมนที่ co-located ที่ไซต์หรือตำแหน่งที่ตั้งเป็นคลัสเตอร์เดียวกัน

พิจารณาประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้เมื่อคุณปรับใช้ Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 หรือโหน Windows Server 2012 เข้าแทนที่ Clustering เป็นตัวควบคุมโดเมน:
 • มีการแนะนำในการรวมบทบาทบริการโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และลักษณะการทำงานของคลัสเตอร์ล้มเหลวใน Windows Server 2003, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2
 • ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 โหนดในคลัสเตอร์ล้มเหลวจะ ควบคุมการโดเมนแบบอ่านได้อย่างเดียว (ใช้)
 • ไม่ได้รับการสนับสนุน สำหรับ Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ล้มเหลวคลัสเรียกใช้ Microsoft Exchange Server หรือ Microsoft SQL Server เป็น ตัวควบคุมโดเมน
 • ไม่ได้รับการสนับสนุนในการรวมบทบาทบริการโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และลักษณะการทำงานของคลัสเตอร์ล้มเหลวใน Windows Server 2012
 • ขอแนะนำว่า อยู่อย่างน้อยสองโหนดถูกกำหนดให้เป็นตัวควบคุมโดเมนและอาจโหนทั้งหมดสำหรับความสอดคล้องกันถ้ามีการกำหนดค่าโหนดคลัสเตอร์เป็นตัวควบคุมโดเมน
 • ไม่จ่ายนั่นคือเกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวควบคุมโดเมนนี้ ตัวควบคุมโดเมนที่ไม่ได้ใช้งานสามารถใช้ที่ใดก็ได้ระหว่าง 130 140 เมกะไบต์ (MB) ของ RAM ซึ่งรวมถึงการทำงานของ Clustering ล้มเหลว ไม่เป็นการรับส่งข้อมูลการจำลองแบบถ้าตัวควบคุมโดเมนเหล่านี้มีการจำลองแบบ ด้วยตัวควบคุมโดเมนอื่น ในโดเมน และโดเมน จัดวางขององค์กรมากที่สุดของคลัสเตอร์มีโหนกับกิกะไบต์ (GB) ของหน่วยความจำดังนั้นซึ่งโดยทั่วไปปัญหา
 • ถ้าโหนดคลัสเตอร์ Windows Server 2003 ตัวควบคุมโดเมนเท่านั้น พวกเขาแต่ละจำเป็นต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ด้วย และควรชี้ตัวเองสำหรับการแก้ปัญหา DNS หลัก และอื่น ๆ สำหรับการแก้ปัญหา DNS รอง คุณต้องแก้ไขปัญหาของความสามารถในการลงทะเบียนอินเทอร์เฟซส่วนตัวใน DNS โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลแบบไขว้ (สองโหนดเท่านั้น) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการกำหนดค่าอินเทอร์เฟซการเต้นหัวใจ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  258750ขอแนะนำการตั้งค่าคอนฟิกส่วนตัว "เต้นหัวใจ" บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์
  อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณสามารถดำเนินขั้น 12 ใน บทความ 258750 คุณต้องปรับเปลี่ยนค่าอื่น ๆ ตั้งค่าคอนฟิก ซึ่งเป็นครั้งแรก คำแนะนำในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  275554 เรกคอร์ด "A" โฮสต์จะลงทะเบียนใน DNS หลังจากที่คุณเลือกที่ไม่ลงทะเบียนที่อยู่การเชื่อมต่อ
 • หากโหนดคลัสเตอร์เป็นตัวควบคุมโดเมนเท่านั้น พวกเขา แต่ละต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง หรือคุณต้องปฏิบัติ domainlets
 • ใช้ตัวควบคุมโดเมนแรกในฟอเรสต์ในบทบาทยืดหยุ่นเดียวหลักการ (FISMO) ทั้งหมด อ้างถึงในบทความ 197132 คุณสามารถเผยแพร่การบทบาทเหล่านี้กับแต่ละโหนด อย่างไรก็ตาม ถ้าโหนล้มเหลว บทบาทของการดำเนินงานหลักที่เดียวแบบยืดหยุ่นที่โหนถูกจะไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถใช้ Ntdsutil เพื่อบังคับให้ทำหน้าที่เก็บ และกำหนดค่าให้กับโหนดที่ยังคงทำงานอยู่ (การอ้างอิงถึงบทความ 223787) ได้ ทบทวนบทความ 223346 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดวางบทบาทการดำเนินงานหลักที่เดียวแบบยืดหยุ่นทั่วทั้งโดเมน
 • Clustering โปรแกรมอื่น ๆ เช่น SQL หรืออัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่มีที่โหนยังมีตัวควบคุมโดเมน อาจไม่ทำประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากข้อจำกัดของทรัพยากร
 • คุณไม่สามารถควบคุมโดเมนสำหรับค่าเผื่อความบกพร่องของคลัสเตอร์ คุณสามารถเลื่อนคอมพิวเตอร์เป็น ตัวควบคุมโดเมน และจากนั้น คุณสามารถติดตั้งบริการคลัสเตอร์บนคอมพิวเตอร์เหล่านั้น แต่ไม่มีวิธีการจัดเก็บไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่บนไดรฟ์ที่มีการจัดการของคลัสเตอร์ใดอย่างหนึ่ง ไม่มี "ล้มเหลว" ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ มีหลายโดเมนที่มีตัวควบคุม โดยธรรมชาติมากส่งความสูงของบริการไดเรกทอรี
 • โหน ใน Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ล้มเหลวคลัสเตอร์ต้องมีการเข้าถึงตัวควบคุมโดเมนแบบอ่าน-เขียน
 • มีสนับสนุนการใช้งานแบบคลัสเตอร์ Windows Server 2012 เข้าแทนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเข้าถึงเพื่อควบคุมการโดเมนแบบอ่านได้อย่างเดียว (ใช้) เท่านั้น
 • แนะนำการออกจากตัวควบคุมโดเมนอยู่อย่างน้อย 1 บนโลหะบั้นเมื่อปรับใช้ตัวควบคุมโดเมนภายในเครื่องเสมือนกับ Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
255913รวม Windows 2000 DNS ใน namespace ผูกหรือ DNS ที่ใช้ Windows NT 4.0 มีอยู่
258750 ขอแนะนำการตั้งค่าคอนฟิกส่วนตัว "เต้นหัวใจ" บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์
275554 เรกคอร์ด "A" โฮสต์จะลงทะเบียนใน DNS หลังจากที่คุณเลือกที่ไม่ลงทะเบียนที่อยู่การเชื่อมต่อ
223787 กระบวนการโอนย้ายและ seizure การดำเนินงานหลักที่เดียวแบบยืดหยุ่น
197132 Windows 2000 ใช้งานอยู่ไดเรกทอรี FSMO บทบาท
223346 การจัดวาง FSMO และปรับให้เหมาะสมบนตัวควบคุมโดเมน Windows 2000
269229 วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้บริการคลัสเตอร์ด้วยตนเอง
234790 วิธีการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บบทบาทการดำเนินงานหลักที่เดียวแบบยืดหยุ่น
171390 บริการคลัสเตอร์อาจไม่เริ่มทำงานถ้าตัวควบคุมโดเมนไม่พร้อมใช้งาน
298570 การติดตั้ง SQL Server 2000 เสมือนอาจล้มเหลวถ้าติดตั้งตัวควบคุมโดเมน Windows 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรฟ์ควอรัม ข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
280345ข้อมูลการกำหนดค่าไดรฟ์ควอรัม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
834231เมื่อโหนดคลัสเตอร์ Windows Server 2003 ตัวควบคุมโดเมน คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้โดเมนใช้ร่วมกันแฟ้มคลัสเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
898634ไม่สนับสนุนตัวควบคุมโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เป็นโหนดคลัสเตอร์ของ Exchange Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 281662 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs kbmt KB281662 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:281662

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com