Не можете да отворите нов прозорец в Internet Explorer или нищо не се случва, когато щракнете върху връзка

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 281679 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

СИМПТОМИ

Ако щракнете върху хипервръзка в електронно писмо или на уеб страница, или ако натиснете с десния бутон на мишката върху хипервръзка на уеб страница и изберете Open in New Window (Отвори в нов прозорец), може да наблюдавате един или повече от следните симптоми:
 • Нищо не се случва.
 • Новият прозорец може да е празен.
 • Може да се появи съобщение за грешка в скрипт, подобно на следното:
  No such interface supported. (Не се поддръжа подобен интерфейс.)
 • Internet Explorer може да не реагира, когато натиснете Print (Печат) или Print Preview (Визуализация за печат) в менюто File (Файл).
При опит за свързване с уеб папки може да се появи следното съобщение за грешка:
The current operation could not be completed because an unexpected error has occurred. (Текущата операция не може да бъде завършена поради неочаквана грешка.)

ПРИЧИНА

Това поведение може да се дължи на една или повече от следните причини:
 • Стойността (Default) (по подразбиране) в един или повече от следните ключове на системния регистър сочи към неправилно мястоположение на файла Urlmon.dll:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9e0-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f1-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  Подобно нещо може да се наблюдава, ако инсталирате персонализирана версия на Internet Explorer, създадена с помощта на комплекта от инструменти Internet Explorer Administration Kit (IEAK) версия 5.01 сервизен пакет 1 (SP1), 5.5 SP1 или 6.0.
 • Следният ключ на системния регистър липсва или е увреден:
  HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
 • Един или повече от следните файлове са увредени, липсват или не са правилно регистрирани:
  • Urlmon.dll
  • Mshtml.dll
  • Actxprxy.dll
  • Oleaut32.dll
  • Shell32.dll
  • Shdocvw.dll

РАЗРЕШЕНИЕ

За да решите този проблем в Internet Explorer, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички активни програми.
 2. Щракнете върху Start (Старт) и изберете Run (Изпълни).
 3. Въведете regsvr32 urlmon.dll и натиснете OK.
 4. Когато се появи съобщението "DllRegisterServer in urlmon.dll succeeded", натиснете OK.
Ако това не разреши проблема, повторете стъпките от 2 до 4 за всеки един от следните файлове (по време на стъпка 3 сменете Urlmon.dll с всяко от посочените по-долу имена на файлове):
 • Shdocvw.dll
 • Actxprxy.dll
 • Oleaut32.dll
 • Mshtml.dll
 • Browseui.dll
 • Shell32.dll

Само за Windows XP и Windows 2000

Рестартирайте компютъра, за да влязат в сила промените.

Ако проблемът продължи да възниква, проверете, дали са налични и правилно зададени следните стойности в системния регистър:
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
Name: (Default)
Value: IDispatch
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid
Name: (Default)
Value: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32
Name: (Default)
Value: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}


Ако проблемът продължава да възниква, преинсталирайте Internet Explorer. Ако използвате версия на Internet Explorer, включена към вашата операционната система, преинсталирайте или възстановете операционната система.

Потребители, използващи комплекта Internet Explorer Administration Kit

Ако този проблем възникне след инсталиране на Internet Explorer, създаден с помощта на Internet Explorer Administration Kit (IEAK) версия 5.01 сервизен пакет 1 (SP1), версия 5.5 сервизен пакет 1 (SP1) или версия 6.0 и се разрешава чрез пререгистриране на файла Urlmon.dll, свържете се с отдела за продуктова поддръжка Microsoft Product Support Services, за да получите съответната корекция от описаните по-долу.

IEAK за Internet Explorer 6

Има налична поддържана актуална корекция от Microsoft. Тази актуална корекция обаче е предназначена да коригира само проблема, който е описан в тази статия. Приложете тази актуална корекция само за системи, които изпитват този конкретен проблем.

Ако тази актуална корекция е налична за изтегляне, отгоре на статията от базата знания има секция "Налично изтегляне на актуална корекция". Ако тази секция не се появи, изпратете запитване към "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft, за да получите актуалната корекция.

Забележка Ако възникнат допълнителни въпроси или е необходимо отстраняване на неизправности, може да се наложи да създадете отделно искане за обслужване. Допълнителни въпроси за поддръжка и проблеми, които не се отнасят за тази конкретна актуална корекция, се таксуват по обичайните тарифи за поддръжка. За пълен списък на телефонните номера на "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft или за създаване на отделно искане за обслужване посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Забележка Във формуляра "Налично изтегляне на актуална корекция" са показани езиците, за които е налична актуалната корекция. Ако не виждате вашия език, това е защото актуалната корекция не е налична за този език.

Англоезичната версия на този хотфикс притежава файлови атрибути, посочени в следващата таблица, или по-нови такива. Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). Вие виждате файловата информация, преобразувана в местно време. За да определите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone (Часова зона) в инструмента Date and Time (Дата и час) в контролния панел.
  Дата     Време Версия   Размер  Име на файл
  ------------------------------------------------------
  11 окт. 2001 19:45 6.0.2710.1100 189440 Ie6wzd.exe
				
Забележка Тази оперативна корекция не се разпространява чрез инсталационен пакет. Тя всъщност представлява хотфикс в двоичен формат, който трябва да замените ръчно. За целта преименувайте стария файл Ie6wzd.exe в папката инсталационната папка на IEAK\Iebin\Optional\EN, ръчно копирайте хотфикса в тази папка, след което възстановете пакета на IEAK, включвайки в него хотфикса.

Забележка Ако след използването на тази корекция към инсталацията на IEAK бъде приложена автоматична синхронизация на версиите (AVS), ще трябва ръчно да приложите този хотфикс още веднъж.

IEAK за Internet Explorer 5.5

Microsoft предлага оперативна корекция (хотфикс), предназначена изключително за отстраняване на описания в тази статия проблем. Прилагайте я само към системи, в които възниква този специфичен проблем.

За да го разрешите, свържете се с отдела по продуктова поддръжка Microsoft Product Support Services, за да получите оперативната корекция (хотфикса). За да видите пълен списък с телефонни номера на Microsoft Product Support Services и получите информация относно цените на поддръжката, посетете следния сайт на Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Забележка Таксите за поддръжка, които обикновено се удържат за телефонни обаждания по поддръжката, могат да бъдат отменени в особени случаи, когато специалист по поддръжката на Microsoft прецени, че конкретна актуализация ще разреши вашия проблем. Обичайните такси за поддръжка ще се прилагат за допълнителни въпроси по поддръжката и проблеми, които не се отнасят към съответната актуализация.

Англоезичната версия на този хотфикс притежава файлови атрибути, посочени в следващата таблица, или по-нови такива. Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). Вие виждате файловата информация, преобразувана в местно време. За да определите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone (Часова зона) в инструмента Date and Time (Дата и час) в контролния панел.
  Дата     Време Версия   Размер  Име на файл
  --------------------------------------------------------
  18 дек. 2000 17:22  5.50.4612.1800 183056 Ie5wzd.exe
Забележка Тази оперативна корекция не се разпространява чрез инсталационен пакет. Тя всъщност представлява хотфикс в двоичен формат, който трябва да замените ръчно. За целта преименувайте стария файл Ie5wzd.exe в папката инсталационната папка на IEAK\Iebin\Optional\EN, ръчно копирайте хотфикса в тази папка, след което възстановете пакета на IEAK, включвайки в него хотфикса.

Забележка Ако след използването на тази корекция към инсталацията на IEAK бъде приложена автоматична синхронизация на версиите (AVS), ще трябва ръчно да приложите този хотфикс още веднъж.

IEAK за Internet Explorer 5.01

Microsoft предлага оперативна корекция (хотфикс), предназначена изключително за отстраняване на описания в тази статия проблем. Прилагайте я само към системи, в които възниква този специфичен проблем.

За да го разрешите, свържете се с отдела по продуктова поддръжка Microsoft Product Support Services, за да получите оперативната корекция (хотфикса). За да видите пълен списък с телефонни номера на Microsoft Product Support Services и получите информация относно цените на поддръжката, посетете следния сайт на Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Забележка Таксите за поддръжка, които обикновено се удържат за телефонни обаждания по поддръжката, могат да бъдат отменени в особени случаи, когато специалист по поддръжката на Microsoft прецени, че конкретна актуализация ще разреши вашия проблем. Обичайните такси за поддръжка ще се прилагат за допълнителни въпроси по поддръжката и проблеми, които не се отнасят към съответната актуализация.

Англоезичната версия на този хотфикс притежава файлови атрибути, посочени в следващата таблица, или по-нови такива. Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). Вие виждате файловата информация, преобразувана в местно време. За да определите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone (Часова зона) в инструмента Date and Time (Дата и час) в контролния панел.
  Дата     Време Версия   Размер  Име на файл
  ---------------------------------------------------------
  01 нов. 2000 11:01a  5.0.3210.3100 177424  Ie5wzd.exe 

				
Забележка Тази оперативна корекция не се разпространява чрез инсталационен пакет. Тя всъщност представлява хотфикс в двоичен формат, който трябва да замените ръчно. За целта преименувайте стария файл Ie5wzd.exe в папката инсталационната папка на IEAK\Iebin\Optional\EN, ръчно копирайте хотфикса в тази папка, след което възстановете пакета на IEAK, включвайки в него хотфикса.

Забележка Ако след използването на тази корекция към инсталацията на IEAK бъде приложена автоматична синхронизация на версиите (AVS), ще трябва ръчно да приложите този хотфикс още веднъж.

Свойства

ID на статията: 281679 - Последна рецензия: 25 ноември 2008 г. - Редакция: 7.14
ВАЖИ ЗА:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
Ключови думи: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbie550presp2fix kbie600presp1fix kbie600sp1fix KB281679

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com