אין באפשרותך לפתוח חלון חדש של Internet Explorer, או שלא קורה דבר לאחר לחיצה על קישור

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 281679 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר אתה לוחץ על היפר-קישור בהודעת דואר אלקטרוני או בדף אינטרנט, או לוחץ לחיצה ימנית על היפר-קישור בדף אינטרנט ולאחר מכן לוחץ על פתח בחלון חדש, ייתכן שתיתקל באחת או יותר מהתופעות הבאות:
 • לא קורה דבר.
 • החלון החדש ריק.
 • אתה עלול לקבל הודעת שגיאת scripting הדומה להודעת השגיאה הבאה:
  אין תמיכה בממשק כזה.
 • Internet Explorer עשוי שלא להגיב כאשר אתה לוחץ על הדפסה או על הצגה לפני הדפסה בתפריט קובץ.
כאשר אתה מנסה להתחבר לתיקיות אינטרנט, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:
לא היתה אפשרות להשלים את הפעולה הנוכחית עקב שגיאה בלתי צפויה.

סיבה

אופן פעולה זה עלוה להתרחש בגלל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
 • הגדרת הערך (ברירת מחדל) באחד או יותר ממפתחות הרישום הבאים מצביעה על מיקום לא נכון עבור קובץ Urlmon.dll:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9e0-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f1-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{79eac9f2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b}\InprocServer32]
  אופן פעולה זה עשוי להתרחש אם תתקין גירסה מותאמת אישית של Internet Explorer, שנוצרה באמצעות גירסת ?5.01 Service Pack 1 (SP1)?, ??5.5 SP1 או 6.0 של Internet Explorer Administration Kit (IEAK)?.
 • מפתח הרישום הבא חסר או פגום:
  HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}?
 • אחד או יותר מהקבצים הבאים חסרים, פגומים או אינם רשומים כראוי:
  • Urlmon.dll
  • Mshtml.dll
  • Actxprxy.dll
  • Oleaut32.dll
  • Shell32.dll
  • Shdocvw.dll

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו ב-Internet Explorer, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מכל התוכניות הפועלות.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 3. הקלד regsvr32 urlmon.dll ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. כשתקבל את ההודעה "DllRegisterServer in urlmon.dll succeeded", לחץ על אישור.
אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, חזור על שלבים 2 עד 4 עבור כל אחד מהקבצים הבאים (בשלב 3, החלף את Urlmon.dll בכל אחד משמות הקבצים שלהלן):
 • Shdocvw.dll
 • Actxprxy.dll
 • Oleaut32.dll
 • Mshtml.dll
 • Browseui.dll
 • Shell32.dll

Windows XP ו-Windows 2000 בלבד

הפעל מחדש את המחשב כדי להחיל את השינויים.

אם הבעיה עדיין לא נפתרה, ודא שערכי הרישום הבאים קיימים ונכונים:
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}?
שם: (ברירת מחדל)
ערך: IDispatch
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid
שם: (ברירת מחדל)
ערך: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32
שם: (ברירת מחדל)
ערך: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}


אם הבעיה עדיין לא נפתרה, התקן מחדש את Internet Explorer. אם אתה משתמש בגירסה של Internet Explorer שכלולה במערכת ההפעלה שברשותך, התקן מחדש או תקן את מערכת ההפעלה.

משתמשי Internet Explorer Administration Kit

אם בעיה זו מתרחשת לאחר התקנת גירסה מותאמת אישית של Internet Explorer, שנוצרה בגירסה 5.01 Service Pack 1 (SP1)?, ?5.5 SP1 או 6.0 של Internet Explorer Administration Kit (IEAK)?, ונפתרת על-ידי רישום מחדש של קובץ Urlmon.dll, צור קשר עם שירותי התמיכה במוצר של מיקרוסופט כדי לקבל את התיקון המתאים להלן.

IEAK עבור Internet Explorer 6

תיקון חם נתמך זמין מטעם Microsoft. אולם, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. יש ליישמו אך ורק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה לא מופיע, שלח בקשה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התיקון החם.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתיקון החם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיים תיקון חם זמין עבור שפה זו.

הגירסה האנגלית של עדכון חם זה כוללת את תכונות הקבצים המפורטות בטבלה שלהלן (או מועדים מאוחרים יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן עולמי מתואם (UTC). כאשר אתה מעיין בפרטי הקבצים, הם עוברים המרה לשעון המקומי. כדי לבדוק מה ההפרש בין UTC לבין השעון המקומי שלך, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.
  תאריך     שעה    גירסה    גודל     שם קובץ   
  ------------------------------------------------------
  11 באוק' 2001 19:45 6.0.2710.1100 189,440 Ie6wzd.exe
				
הערה תיקון חם זה אינו מופץ באמצעות חבילת התקנה של תיקון חם, זהו למעשה תיקון חם בינארי שעליך להחליף באופן ידני. לשם כך, שנה את השם של קובץ Ie6wzd.exe הישן בתיקייה IEAK installation folder\Iebin\Optional\EN, העתק באופן ידני את התיקון החם לתוך התיקייה ולאחר מכן בנה מחדש את חבילת IEAK שברשותך כך שהיא תכלול את התיקון החם.

חשוב אם המערכת מחילה סינכרון גירסה אוטומטי (AVS) על התקנת IEAK לאחר השימוש בתיקון חם זה, עליך להחיל תיקון חם זה באופן ידני שוב.

IEAK עבור Internet Explorer 5.5

Microsoft פרסמה תיקון חם נתמך מתאים, אך הוא מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. החל את התיקון אך ורק במערכות שבהן מתעוררת בעיה ספציפית זו.

לפתרון הבעיה, פנה אל שירותי התמיכה במוצר של Microsoft כדי לקבל את התיקון החם. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון בשירותי התמיכה במוצר של Microsoft וכן מידע על עלויות התמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה במקרים מיוחדים, ייתכן שלא יחולו עליך דמי החיוב המקובלים עבור שירותי תמיכה, במידה שמומחה תמיכה של Microsoft יקבע כי עדכון ספציפי יפתור את הבעיה בה נתקלת. דמי התמיכה הרגילים יחולו רק על שאלות ובעיות נוספות בנושאי תמיכה, אשר אינן מצריכות את העדכון הספציפי האמור.

הגירסה האנגלית של עדכון חם זה כוללת את תכונות הקבצים המפורטות בטבלה שלהלן (או מועדים מאוחרים יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן עולמי מתואם (UTC). כאשר אתה מעיין בפרטי הקבצים, הם עוברים המרה לשעון המקומי. כדי לבדוק מה ההבדל בין UTC לבין השעון המקומי שלך, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.
  תאריך     שעה    גירסה    גודל     שם קובץ   
  --------------------------------------------------------
  18 בדצמ' 2000 17:22  5.50.4612.1800 183,056 Ie5wzd.exe
הערה תיקון חם זה אינו מופץ באמצעות חבילת התקנה של תיקון חם, אך הוא למעשה תיקון חם בינארי שעליך להחליף באופן ידני. לשם כך, שנה את השם של קובץ Ie6wzd.exe הישן בתיקייה IEAK installation folder\Iebin\Optional\EN, העתק באופן ידני את התיקון החם לתוך תיקייה זו ולאחר מכן בנה מחדש את חבילת IEAK שברשותך כך שהיא תכלול את התיקון החם.

חשוב אם המערכת מחילה סינכרון גירסה אוטומטי (AVS) על התקנת IEAK לאחר השימוש בתיקון חם זה, עליך להחיל תיקון חם זה באופן ידני שוב.

IEAK עבור Internet Explorer 5.01

Microsoft פרסמה תיקון חם נתמך מתאים, אך הוא מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. החל את התיקון אך ורק במערכות שבהן מתעוררת בעיה ספציפית זו.

לפתרון הבעיה, פנה אל שירותי התמיכה במוצר של Microsoft כדי לקבל את התיקון החם. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון בשירותי התמיכה במוצר של Microsoft וכן מידע על עלויות התמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה במקרים מיוחדים, ייתכן שלא יחולו עליך דמי החיוב המקובלים עבור שירותי תמיכה, במידה שמומחה תמיכה של Microsoft יקבע כי עדכון ספציפי יפתור את הבעיה בה נתקלת. דמי התמיכה הרגילים יחולו רק על שאלות ובעיות נוספות בנושאי תמיכה, אשר אינן מצריכות את העדכון הספציפי האמור.

הגירסה האנגלית של עדכון חם זה כוללת את תכונות הקבצים המפורטות בטבלה שלהלן (או מועדים מאוחרים יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן עולמי מתואם (UTC). כאשר אתה מעיין בפרטי הקבצים, הם עוברים המרה לשעון המקומי. כדי לבדוק מה ההבדל בין UTC לבין השעון המקומי שלך, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.
  תאריך     שעה    גירסה    גודל     שם קובץ   
  ---------------------------------------------------------
  01 בנוב' 2000 11:01a  ?5.0.3210.3100 177,424  Ie5wzd.exe 

				
הערה תיקון חם זה אינו מופץ באמצעות חבילת התקנה של תיקון חם, זהו למעשה תיקון חם בינארי שעליך להחליף באופן ידני. לשם כך, שנה את השם של קובץ Ie6wzd.exe הישן בתיקייה IEAK installation folder\Iebin\Optional\EN, העתק באופן ידני את התיקון החם לתוך תיקייה זו ולאחר מכן בנה מחדש את חבילת IEAK שברשותך כך שהיא תכלול את התיקון החם.

חשוב אם המערכת מחילה סינכרון גירסה אוטומטי (AVS) על התקנת IEAK לאחר השימוש בתיקון חם זה, עליך להחיל תיקון חם זה באופן ידני שוב.

מאפיינים

Article ID: 281679 - Last Review: יום שני 01 דצמבר 2008 - Revision: 7.14
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
מילות מפתח 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbie550presp2fix kbie600presp1fix kbie600sp1fix KB281679

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com