การแก้ไข: การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับคลัสเตอร์ HPC Pack 2008 R2 ที่ประกอบด้วยโหน Microsoft Azure: 10 เมษายน 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2816845 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้มีความยืดหยุ่นที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณจัดการคลัสเตอร์ Microsoft HPC Pack 2008 R2 ที่ประกอบด้วยโหนคำนวณ Microsoft Azure ปัญหาเหล่านี้จำนวนมากถาวรใน HPC Pack 2012 และได้อธิบายไว้ในแพคเกจนี้ค่าสะสมเพื่อสนับสนุนลูกค้าที่ไม่สามารถปรับรุ่นในขณะนี้

เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้หากคุณใช้ HPC Pack 2008 R2 ร่วมกับ Microsoft Azure

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงนี้

ปัญหาการจัดตารางการผลิตระดับงาน

 • โปรแกรมปรับปรุงนี้มีการยอมรับที่ดีขึ้นสำหรับเครือข่ายต่อไปนี้เวลาแฝงและการสื่อสารล้มเหลวระหว่างบริการ HPC และ Azure ของ Microsoft:
  • สถานะของงานไม่ถูกต้อง หรือดูเหมือนว่าจะ "ติดอยู่"
  • งานยังคงอยู่ในสถานะกำลังทำงานอยู่เมื่องานเสร็จสิ้น หรือล้มเหลว
  • งานล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดที่ "ไม่สามารถตรวจสอบงานหลัก"
  • งานจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แต่ถูกทำเครื่องหมายเป็นล้มเหลวหลังจากล้มเหลวพร้อมใช้งานสูง (HA)
  • งานยังคงอยู่ในสถานะกำลังทำงานอยู่หลังจากข้อผิดพลาดในการเข้าถึงฐานข้อมูล
  • งานยังคงอยู่ในสถานะ draining และป้องกันไม่ให้จดคำนวณโหนแบบออฟไลน์
  • ไม่สามารถยกเลิกงานในสถานะการทำงาน
  • ไม่สามารถยกเลิกงานเมื่อคำนวณโหนดที่ใช้งาน CPU สูง
  • งานล้มเหลวบนโหนคำนวณ Azure ของ Microsoft ด้วยการ "ข้อยกเว้น: ถูกปิดหมายเลขอ้างอิงที่ปลอดภัย" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อมีสร้างงาน
  • Clusrun งานล้มเหลวบนโหนคำนวณใน Microsoft Azure
 • ต่อไปนี้คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นและหน่วยความจำรั่วจะได้รับการจัดการ:
  • มีปัญหาในการจัดกำหนดการงานในระหว่างการปรับใช้กับ Microsoft Azure ขนาดใหญ่
  • งานตัวจัดกำหนดการหน่วยความจำรั่วหลังจากงานหลายงานที่กำลังทำงานใน Microsoft Azure จะถูกยกเลิก
  • ฐานข้อมูลหมดเวลาข้อยกเว้นเมื่อมีการจัดวางขนาดใหญ่กับ Microsoft Azure
  • ข้อยกเว้นเมื่อสถานะของงานจะดูได้จากบรรทัดคำสั่ง
  • ข้อยกเว้นว่า รหัสงานที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีสร้างงาน
  • ข้อความข้อผิดพลาด "วัตถุไม่ได้ตั้งค่าอินสแตนซ์ของวัตถุการอ้างอิง" สำหรับงานล้มเหลว
  • ความล้มเหลวในการตรวจสอบของงานพร้อมกับ "โหน AZURECN-กับ xxxx ระบุในโหนดที่จำเป็น/การร้องขอไม่สามารถพบ ข้อความตรวจสอบโหนดที่จำเป็น/การร้องขอเพื่อให้แน่ใจว่าชื่อถูกต้อง แล้วลองอีกครั้ง"

ปัญหาการจัดการคลัสเตอร์

 • โปรแกรมปรับปรุงนี้มีการยอมรับที่ดีขึ้นสำหรับเครือข่ายต่อไปนี้เวลาแฝงและการสื่อสารล้มเหลวระหว่างบริการ HPC และ Azure ของ Microsoft:
  • คำนวณโหนดใน Microsoft Azure ปรากฏไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่จะพร้อมใช้งานในเว็บไซต์
  • โหนคำนวณ Microsoft Azure ยังคงอยู่ในสถานะออนไลน์ และไม่สามารถลบ หรือหยุดถ้าล้มเหลวโหนดสำนักงานใหญ่ในคลัสเตอร์พร้อมใช้งานที่สูง
  • รายการของโหนคำนวณ Microsoft Azure กลายเป็นข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างการจัดการและการบริการตัวกำหนดเวลางานสำหรับการปรับใช้หลายถ้าปรับใช้หนึ่งล้มเหลว
  • คำนวณโหนดใน Microsoft Azure ซ้ำ ๆ เปลี่ยนระหว่างสถานะสามารถเข้าถึง และไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีรายงานเป็น ID การปรับใช้ไม่ถูกต้อง หากเกิดความล้มเหลวในการสร้างการปรับใช้ และดำเนินการแอคชันใหม่
  • ไม่มีการหน่วงระหว่างความพยายามที่หยุดการคำนวณโหน Azure ของ Microsoft และความล้มเหลวของการดำเนินงาน
  • โหนคำนวณ Microsoft Azure ใช้งานในสถานะออฟไลน์ไม่มาออนไลน์เมื่อมีการเปิดใช้งานนโยบายการมีพร้อมใช้งานหลังจากเวลาเริ่มต้นจะถูกส่งผ่าน
  • ไม่สามารถเพิ่มโหนคำนวณ Microsoft Azure หลังจากล้มเหลว HA ในระหว่างการปรับใช้ขนาดใหญ่
  • ไม่มีใช้แพคเกจการตั้งค่าคอนฟิกหลังจาก Microsoft Azure คำนวณโหนดพร้อมแล้ว
  • ความล้มเหลวหรือหมดเวลาเกิดขึ้นเมื่อใบรับรองพร็อกซีถูกอัปโหลดไป Microsoft Azure
 • ต่อไปนี้คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นและหน่วยความจำรั่วจะได้รับการจัดการ:
  • XML ไม่ถูกต้องในแฟ้มการกำหนดค่า Microsoft Azure เมื่อพารามิเตอร์สคริปต์เริ่มต้นระบบประกอบด้วยอักขระพิเศษ
  • Stoppage ตอบกลับหรือการรั่วไหลของหน่วยความจำในระหว่างการดำเนินการ cmdlet PowerShell แน่นอน
  • หน่วยความจำรั่วไหลใน hpcmanagement.exe เมื่อมีแม่แบบโหนมาก
  • ล้มเหลวในการควบคุมการดูแลระหว่างการเชื่อมต่ออีกจะมีโหนด HA สำนักงานใหญ่ โดยใช้ชื่อคลัสเตอร์เสมือน

ปัญหาการรันไทม์ของ SOA

 • เมื่อเริ่มต้นโหน Microsoft Azure จะไม่ซิงโครไนส์ที่แพ architecture(SOA) ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือแพคเกจโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Azure เก็บ ปัญหานี้มักเกิดขึ้นในระบบที่มีอินสแตนซ์บทบาทโหนดการคำนวณมาก หรือมีแพคเกจการปรับใช้ขนาดใหญ่เพื่ออัปโหลดอยู่ โปรแกรมปรับปรุงนี้ทำให้การซิงโครไนส์ความต้านทานต่อการล้มเหลวเมื่อมีการเข้าถึง Microsoft Azure เก็บ
 • นายหน้าของเซสชันกำลังทำงานอยู่บนโหนนายหน้าแบบกลุ่ม การ SOA ข้อระดับให้มีการพักจะเปิดการใช้งาน และถูกคั่นทำงานของ SOA ในสถานการณ์นี้ งานไม่จบการทำงานตามที่คาดไว้ เมื่อยกเลิกงานหมดอายุของรอบระยะเวลาปลอดหนี้ งานถูกยุติการทำงาน โดยที่ตัวจัดกำหนดการ โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหา ด้วยการทำงานออกจากอย่างสิ้นเชิง
 • นายหน้าของเซสชันกำลังทำงานบนโหนนายหน้าแบบกลุ่ม คุณลักษณะ "ลดขนาดอัตโนมัติ" ของ SOA ไม่ทำงานเนื่องจากนายหน้าไม่สามารถทำงานออกจากการ โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยแก้ไขปัญหา ด้วยการทำงานออกจากอย่างสิ้นเชิง
 • ที่ BrokerResponseEnumerator.MoveNext วิธีการและ BrokerResponse.Result คุณสมบัติส่งกลับข้อผิดพลาด "ฮาร์ทบีทแพ้สำหรับโหนนายหน้า" เมื่อพยายามเรียกการตอบสนองมากกว่า 632 ไคลเอนต์ที่ใช้ API เซสชัน SOA

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ได้จากเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้

ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

การปรับปรุงที่สนับสนุนมีให้จากฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมปรับปรุงนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับการปรับปรุง

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่มีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากการปรับปรุงไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft HPC Pack 2008 R2 Service Pack 4 ติดตั้งการปรับปรุงนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่

การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:

2802121 การแก้ไข: การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับคลัสเตอร์ HPC Pack 2008 R2 ที่ประกอบด้วยโหน Azure ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
สำหรับ Microsoft HPC Pack 2008 r2 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Adminui3.4.4226.07,440,67229 2013 มีนาคม22:34ไม่เกี่ยวข้อง
Clustermodel3.4.4226.0655,36029 2013 มีนาคม21:43ไม่เกี่ยวข้อง
Configurationservice3.4.4226.0233,47229 2013 มีนาคม21:43ไม่เกี่ยวข้อง
Hpc.internal3.4.4226.019,96829 2013 มีนาคม21:41ไม่เกี่ยวข้อง
Hpc.property3.4.4226.0245,76029 2013 มีนาคม22:29ไม่เกี่ยวข้อง
Hpc.session3.4.4226.0393,21629 2013 มีนาคม22:29ไม่เกี่ยวข้อง
Hpcpack.exe3.4.4226.0122,88029 2013 มีนาคม21:41x 86
Hpcschedulercore.dll3.4.4226.01,024,00029 2013 มีนาคม21:43x 86
Manageapi3.4.4226.0258,04829 2013 มีนาคม21:43ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.hpc.azure.datamovement.dll3.4.4226.036,86429 2013 มีนาคม21:41x 86
Microsoft.hpc.azuremanagementbroker.dll3.4.4226.0131,07229 2013 มีนาคม21:42x 86
Microsoft.hpc.nodemanager.remotingexecutor.dll3.4.4226.0110,59229 2013 มีนาคม21:44x 86
Microsoft.hpc.scheduler.communicator.azure.dll3.4.4226.0118,78429 2013 มีนาคม21:43x 86
Microsoft.hpc.scheduler.communicator.dll3.4.4226.013,31229 2013 มีนาคม21:43x 86
Microsoft.hpc.scheduler.communicator.remoting.dll3.4.4226.061,44029 2013 มีนาคม21:43x 86
Microsoft.hpc.scheduler.communicator.remotingazure.dll3.4.4226.090,11229 2013 มีนาคม21:43x 86
Microsoft.hpc.svcbroker.dll3.4.4226.0368,64029 2013 มีนาคม21:41x 86
Patcher3.4.4226.036,86429 2013 มีนาคม21:46ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สำหรับ Microsoft HPC Pack 2008 r2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Adminui3.4.4226.07,440,67229 2013 มีนาคม22:21ไม่เกี่ยวข้อง
Clustermodel3.4.4226.0655,36029 2013 มีนาคม21:41ไม่เกี่ยวข้อง
Configurationservice3.4.4226.0233,47229 2013 มีนาคม21:41ไม่เกี่ยวข้อง
Hpc.internal3.4.4226.019,96829 2013 มีนาคม21:40ไม่เกี่ยวข้อง
Hpc.property3.4.4226.0245,76029 2013 มีนาคม22:15ไม่เกี่ยวข้อง
Hpc.session3.4.4226.0393,21629 2013 มีนาคม22:15ไม่เกี่ยวข้อง
Hpcazureruntime.cspkgไม่เกี่ยวข้อง37,006,32929 2013 มีนาคม22:50ไม่เกี่ยวข้อง
Hpcpack.exe3.4.4226.0122,88029 2013 มีนาคม21:40x 86
Hpcschedulercore.dll3.4.4226.01,024,00029 2013 มีนาคม21:42x 86
Manageapi3.4.4226.0258,04829 2013 มีนาคม21:41ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.hpc.azure.datamovement.dll3.4.4226.036,86429 2013 มีนาคม21:40x 86
Microsoft.hpc.azuremanagementbroker.dll3.4.4226.0131,07229 2013 มีนาคม21:40x 86
Microsoft.hpc.nodemanager.remotingexecutor.dll3.4.4226.0106,49629 2013 มีนาคม21:42x 86
Microsoft.hpc.scheduler.communicator.azure.dll3.4.4226.0118,78429 2013 มีนาคม21:41x 86
Microsoft.hpc.scheduler.communicator.dll3.4.4226.013,31229 2013 มีนาคม21:41x 86
Microsoft.hpc.scheduler.communicator.remoting.dll3.4.4226.061,44029 2013 มีนาคม21:41x 86
Microsoft.hpc.scheduler.communicator.remotingazure.dll3.4.4226.090,11229 2013 มีนาคม21:41x 86
Microsoft.hpc.svcbroker.dll3.4.4226.0368,64029 2013 มีนาคม21:40x 86
Patcher3.4.4226.036,86429 2013 มีนาคม21:44ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2816845 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft HPC Pack 2008 R2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2816845 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2816845

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com