"การดำเนินการล้มเหลว: การตั้งค่าคอนฟิกดั้งเดิมสนับสนุนการแลกเปลี่ยน" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีใน Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2816904 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีใน Microsoft Office 365 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไฮบริดสลีกำหนดค่าล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด "การดำเนินการล้มเหลว: การตั้งค่าคอนฟิกดั้งเดิมสนับสนุนการแลกเปลี่ยน"

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นสำหรับหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้
 • สาเหตุที่ 1: ไม่มีการติดตั้งภายนอก schedule +ว่างไม่ว่างโฟลเดอร์สาธารณะสำหรับ Microsoft Exchange Server 2003 Support ในกรณีนี้ " OU =ภายนอก (FYDIBOHF25SPDLT) " โฟลเดอร์สาธารณะหายไปจากลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะ
 • สาเหตุที่ 2บัญชี admin:ไม่ได้เปิดใช้งานจดหมาย
 • สาเหตุที่ 3: หลังจาก Exchange Server 2003 จะถอนการติดตั้ง การ เซิร์ฟเวอร์ คอนเทนเนอร์ใน กลุ่มดูแล (กลุ่มระดับผู้ดูแลแรกหรือจัดกลุ่มระดับผู้ดูแลกำหนดเองอื่นใน Exchange 2003) ว่างเปล่า

โซลูชัน

โซลูชันที่ 1: เพิ่ม OU =โฟลเดอร์สาธารณะภายนอก (FYDIBOHF25SPDLT)

เพิ่ม OU =โฟลเดอร์สาธารณะภายนอก (FYDIBOHF25SPDLT) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย:
 1. เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยในสถานแลกเปลี่ยน 2010 Service Pack 1 (SP1) -หรือ - เฉพาะโฟลเดอร์สาธารณะในภายหลัง
 2. เปิดเชลล์จัดการการแลกเปลี่ยน และจากนั้น เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.Powershell.Setup
 3. ติดตั้งโฟลเดอร์สาธารณะภายนอก schedule +ว่างไม่ว่างใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  Install-FreeBusyFolder
 4. เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะทั้งหมดมีโฟลเดอร์สาธารณะภายนอก schedule +ว่างไม่ว่าง
  Update-PublicFolderHierarchy
หมายเหตุเพื่อตรวจสอบว่า โฟลเดอร์ที่มีอยู่ เปิด Shell จัดการ Exchange บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสถานที่ และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
Get-PublicFolder "\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY" -recurse | fl identity
จากนั้น ในผลลัพธ์ ค้นหาโฟลเดอร์ที่มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้:
\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY\EX:/O=<OrganizationName>/OU=EXTERNAL (FYDIBOHF25SPDLT)

โซลูชันที่ 2: จดหมายเปิดใช้งานบัญชีผู้ดูแล Exchange

หมายเหตุ คุณควรเสมอจดหมายเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ Exchange ถ้าบัญชีผู้ใช้ admin Exchange ไม่เปิดใช้งานจดหมาย ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีอาจล้มเหลวในระหว่างการตั้งค่า HybridConfigurationหรือกระบวนการอัพเดต HybridConfigurationและคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด: ปรับปรุงการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด ' ValidateConfiguration กรอบการดำเนินการที่ล้มเหลว: สนับสนุน Exchange ดั้งเดิมที่ตั้งค่าคอนฟิก "เป็นเป็นอาการของบัญชีผู้ดูแลมีจดหมายที่เปิดใช้งานไม่

โซลูชันที่ 3: ใช้ ADSI Edit การเอาที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ว่างเปล่า

คำเตือนขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีการแก้ไข ADSI ใช้การแก้ไข ADSI ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่เกิดจากการใช้การแก้ไข ADSI ไม่ถูกต้องจะสามารถแก้ไข ใช้การแก้ไข ADSI ความรับผิดชอบของคุณเอง
 1. เริ่มแก้ไข ADSI เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด adsiedit.mscแล้ว คลิกตกลง
 2. ขยาย(คอนเทนเนอร์ตั้งค่าคอนฟิกชื่อเซิร์ฟเวอร์>.DomainName.com >), แล้ว ขยายCN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =<DomainName>, DC =ท้องถิ่น</DomainName>
 3. ขยายCN =บริการขยายCN = Microsoft Exchangeแล้ว ขยายCN =<ExchangeOrganizationName><b00> </b00> </ExchangeOrganizationName>
 4. ขยายCN =กลุ่มระดับผู้ดูแลและขยาย CN =กลุ่มระดับผู้ดูแลแรก(ที่กลุ่มระดับผู้ดูแลแรกเป็นของ Exchange 2003)
 5. ขยายCN =เซิร์ฟเวอร์แล้ว ตรวจสอบว่า มีวัตถุเซิร์ฟเวอร์ไม่มีอยู่ในรายการในที่เก็บเซิร์ฟเวอร์
 6. คลิกขวาว่างCN =เซิร์ฟเวอร์ คอนเทนเนอร์ แล้ว คลิกลบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้โฟลเดอร์ภายนอก schedule +ว่างไม่ว่างในสถานการณ์ไฮบริดสลีเมื่อใช้ Exchange Server 2003 หรือ Microsoft Office Outlook 2003 บนสถาน โฟลเดอร์นี้ภายนอกถูกติดตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะ Exchange 2010 เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
 • ดักข้อมูลว่าง/ไม่ว่างร้องขอ
 • ส่งคำขอไปยัง Office 365 สำหรับค้นหา
มีดำเนินการกระบวนการนี้สำหรับบัญชีที่โยกย้ายไปยัง cloud จากการติดตั้งในสถานที่ เท่านั้น ผู้ใช้ Exchange Server 2003 ยังมีฟังก์ชันการทำงานที่ง่ายดาย

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2816904 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
Keywords: 
o365e o365a o365m o365022013 hybrid kbmt KB2816904 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2816904

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com