MS13-067: Apib?dinimas saugos naujinimas Office Web Apps serverio 2013 m.: rugs?jis 10, 2013

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2817305 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

?is saugos naujinimas pa?eid?iamumas Microsoft Office Server programin? ?rang?, kuri gali leisti vykdyti kod? nuotoliniu b?du pagal W3WP tarnybos abonemento.

Santrauka

Microsoft i?leido saugos biuleten? MS13-067. Nor?dami per?i?r?ti vis? saugos biuleten?, eikite ? vien? i? ?i? Microsoft svetaini?.

Kaip gauti ?inynas ir palaikymas suraskite ?? saugos naujinim?

Pagalba diegiant naujinimus: Microsoft naujinimo palaikym?

Saugumo sprendimus IT profesionalams: TechNet saugos trik?i? ?alinimas ir palaikymo

Apsaugoti j?s? kompiuter?, kuriame veikia Windows nuo virus? ir kenk?ji?k? program?: Virusas tirpalas ir saugos centras

Vietos paramos pagal j?s? ?alyje: Tarptautin?s paramos

Daugiau informacijos apie ?? saugos naujinim?

Jei norite ?diegti ?? saugos naujinim?, atlikite ?iuos Microsoft TechNet svetain?je:
Taikyti programin?s ?rangos naujinimus ? Office Web Apps server?

?inomos problemos su ?? saugos naujinim?

Kai ?diegiate ?? saugos naujinim? apie vis? SharePoint serveri?, turite paleisti ?rank? PSconfig instaliavimo u?baigimui.

B?tinos s?lygos, kad ?? saugos naujinim?

Taikyti ?? saugos naujinim?, turite SharePoint Server 2013 m. ?diegta kompiuteryje.

I? naujo paleiskite informacija

Jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter? ?diegus ?? saugos naujinim?.

Kai kuriais atvejais ?? naujinim?, nereikia paleisti i? naujo. Jei naudojamos reikalingus failus, ?? naujinim?, reik?s i? naujo. Jei taip atsitinka, yra rodomas pataria jums i? naujo paleisti kompiuter?.

Pad?ti suma?inti tikimyb?, kad i? naujo bus reikalingas, sustabdyti visus nukent?jo paslaug? ir u?daryti visas programas, kurios gali naudoti pa?eist? failus, prie? diegdami ?? saugos naujinim?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r. Kod?l galite b?ti paraginti paleisti kompiuter? i? naujo, kai ?diegiate saugos naujinim? "Windows" kompiuteryje.

?alinimo informacij?

Negalima pa?alinti ?? saugos naujinim?.

Saugos naujinimo pakeitimo informacija

?is saugos naujinimas nepakei?ia joki? ankstesni? saugos naujinimas.

Failo informacija

Failus, kurie yra pateikti ?? naujinim? 2817305 s?ra??, per?i?r?kite:
Failo atribut? lentel?s saugos naujinim? 2817305.csv

Savyb?s

Straipsnio ID: 2817305 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 8 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft SharePoint Server 2013
Rakta?od?iai: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2817305 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2817305

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com