คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): วันที่ 11 มิถุนายน 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2817371 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Outlook 2010 คือวันที่ 11 มิถุนายน 2013

คำแนะนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ไข

 • คุณเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายอื่นเช่นจดหมายที่ถูกแมปโดยอัตโนมัติ โฟลเดอร์สาธารณะสมัยใหม่ และกล่องจดหมายเก็บถาวรบนไคลเอ็นต์ของโปรแกรม Outlook 2010 ที่เชื่อมต่อกับโดเมน ในสถานการณ์นี้ Outlook 2010 ใช้เป็นชื่อโฮสต์ภายนอก
 • คุณใช้การ ไม่ต้องส่งต่อ สิทธิ์กับข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยรูปบางรูป จากนั้น ให้บันทึกข้อความอีเมลใน Outlook 2010 จากนั้น คุณลบรูปใดรูปหนึ่งจากข้อความอีเมล ในสถานการณ์นี้ รูปภาพถูกลบจะถูกส่งเป็นสิ่งที่แนบเมื่อคุณส่งข้อความอีเมล
 • เมื่อคุณสร้างที่เก็บรวบรวมข้อมูลการตั้งค่าสำหรับ Outlook 2010 ในการตรวจสอบประสิทธิภาพ ไม่มีข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า AutoDiscover บน Exchange server บางส่วนมีการปรับปรุงส่วนกำหนดค่า Outlook 2010
 • เมื่อคุณทำการค้นหาขั้นสูงในสมุดรายชื่อใน Outlook 2010 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การค้นหาไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ คั่นหน้าไม่ถูกต้อง
 • เมื่อคุณส่งข้อความอีเมลที่เข้ารหัสลับไปยังที่อยู่ที่ใช้ครั้งเดียวจากแคทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใน Outlook 2010 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Microsoft Outlook พบปัญหาในการเข้ารหัสข้อความนี้ เพราะผู้รับต่อไปนี้มีการขาดหายไป หรือใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง หรือความสามารถในการเข้ารหัสลับที่ไม่สนับสนุน หรือขัดแย้งกัน
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณใช้วัตถุนโยบายกลุ่ม (GPO) เพื่อเซ็นชื่อข้อความอีเมล์ทั้งหมดใน Outlook 2010 และจากนั้น คุณส่งคำเชิญการประชุมหรือรายการในปฏิทิน ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อความคุณกำลังส่งไม่สามารถถูกประมวลผล โดยระบบความปลอดภัย การตั้งค่าระบบ ปิดตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยบนข้อความนี้ จาก นั้นบันทึก แล้วปิด แล้ว ลองดำเนินการอีกครั้ง (ให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานความปลอดภัยกลับมาก่อนที่จะส่ง)
 • Outlook 2010 ส่งการแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ไม่ใช่ federated เมื่อรหัสผ่านของพวกเขาคือ nearing หมดอายุ
 • เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกส่วนกำหนดค่า POP3 ใน Outlook 2010 ซ้ำอีเมลข้อความจะดาวน์โหลดซ้ำ ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

A โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวัง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ข้อมูลนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในที่นี้ บทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะ ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ไม่รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอการถัดไป ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน สำหรับการดาวน์โหลด ไม่มีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนสุดของรายการนี้ บทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft การบริการลูกค้าและวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือ ถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจจำเป็นต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติ จะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของการให้บริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือเมื่อต้องการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาสำหรับ ซึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะเป็น ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งเมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2510690 รายการของแพคเกจ Office 2010 SP1 ทั้งหมด

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนวางจำหน่ายก่อนหน้านี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนใดในแพคเกจนี้ คุณไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

ที่ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลที่ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ จะแสดงรายการอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

x 86 เวอร์ชั่น
ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Outlook2010-kb2817371-fullfile-x 86-glb.exe14.0.7102.500018,666,064พฤษภาคม-30-135:57

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Outlook x none.mspไม่เกี่ยวข้อง23,156,73629-พฤษภาคม-135:21

ข้อมูลแฟ้ม outlook x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Cnfnot32.exe14.0.7010.1000152,6564-เมษายน-1320:57
Contab32.dll14.0.7010.1000135,7844-เมษายน-1320:57
Dlgsetp.dll14.0.7010.100088,6564-เมษายน-1320:57
Emsmdb32.dll14.0.7101.50001,754,36823-เมษายน-132:49
Envelope.dll14.0.7010.1000155,7684-เมษายน-1320:57
Exsec32.dll14.0.7010.1000331,8404-เมษายน-1320:57
Impmail.dll14.0.7010.1000135,7524-เมษายน-1320:57
Mapiph.dll14.0.7010.1000277,1364-เมษายน-1320:57
Mimedir.dll14.0.7010.1000358,9764-เมษายน-1320:57
Mspst32.dll14.0.7101.50001,265,40023-เมษายน-132:49
Olmapi32.dll14.0.7101.50003,317,95223-เมษายน-132:49
Omsmain.dll14.0.7010.1000725,6164-เมษายน-1320:53
Omsxp32.dll14.0.7010.1000234,1204-เมษายน-1320:53
Outlmime.dll14.0.7010.1000523,8804-เมษายน-1320:57
Outlook.exe14.0.7101.500015,988,90423-เมษายน-132:49
Outlph.dll14.0.7101.5000330,45623-เมษายน-132:49
Outlvbs.dll14.0.7010.100056,4004-เมษายน-1320:57
Pstprx32.dll14.0.7010.1000309,8324-เมษายน-1320:57
Recall.dll14.0.7005.100045,1364-เมษายน-1320:57
Rm.dll14.0.7010.100078,9204-เมษายน-1320:57
Rtfhtml.dll14.0.7005.1000408,1444-เมษายน-1320:57
Scanpst.exe14.0.7101.500040,16822-เมษายน-132:19
Scnpst32.dll14.0.7101.5000337,64822-เมษายน-132:19
Scnpst64.dll14.0.7101.5000348,40822-เมษายน-132:19

x เวอร์ชั่น 64
ข้อมูลการดาวน์โหลด


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Outlook2010-kb2817371-fullfile-x 64-glb.exe14.0.7102.500021,143,840พฤษภาคม-30-135:57

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Outlook x none.mspไม่เกี่ยวข้อง25,609,21629-พฤษภาคม-135:21

ข้อมูลแฟ้มoutlook x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Cnfnot32.exe14.0.7010.1000226,8804-เมษายน-1320:56
Contab32.dll14.0.7010.1000179,3044-เมษายน-1320:56
Dlgsetp.dll14.0.7010.1000118,3524-เมษายน-1320:56
Emsmdb32.dll14.0.7101.50002,232,57623-เมษายน-132:48
Envelope.dll14.0.7010.1000220,2644-เมษายน-1320:56
Exsec32.dll14.0.7010.1000473,6644-เมษายน-1320:56
Impmail.dll14.0.7010.1000186,9764-เมษายน-1320:56
Mapiph.dll14.0.7010.1000423,0404-เมษายน-1320:56
Mimedir.dll14.0.7010.1000543,8084-เมษายน-1320:56
Mspst32.dll14.0.7101.50001,623,28823-เมษายน-132:48
Olmapi32.dll14.0.7101.50004,549,31223-เมษายน-132:48
Omsmain.dll14.0.7010.10001,098,3524-เมษายน-1320:53
Omsxp32.dll14.0.7010.1000363,6564-เมษายน-1320:53
Outlmime.dll14.0.7010.1000720,5044-เมษายน-1320:56
Outlook.exe14.0.7101.500024,059,04823-เมษายน-132:48
Outlph.dll14.0.7101.5000378,58423-เมษายน-132:48
Outlvbs.dll14.0.7010.100072,2724-เมษายน-1320:56
Pstprx32.dll14.0.7010.1000428,6164-เมษายน-1320:56
Recall.dll14.0.7005.100057,4244-เมษายน-1320:56
Rm.dll14.0.7010.1000100,4244-เมษายน-1320:56
Rtfhtml.dll14.0.7005.1000549,4564-เมษายน-1320:56
Scanpst.exe14.0.7101.500047,84822-เมษายน-132:24
Scnpst32.dll14.0.7005.1000451,2084-เมษายน-1320:56
Scnpst64.dll14.0.7005.1000449,1924-เมษายน-1320:57

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูของบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2817371 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbhotfixallversions kbautohotfix kbmt KB2817371 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2817371

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com